Anka i Dagens Industri

Igår kunde man läsa en ”granskning” Dagens Industri gjort på nyhetsplats av friskolornas utdelningar senaste året. Fokus i artikeln är de friskoleföretag som beviljat ägarna aktieutdelning i boksluten för 2016.

Ett stort diagram visar vilka de största ”bovarna” är – Cybergymnasiet.

Och gymnasieminister Anna Ekström var inte sen att beklaga sig. Hon driver ju just nu på förbudet mot vinst, vilket hon även gjorde som GD för Skolverket delvis genom sin inte helt opartiska kritik mot skolvalet och friskolor. Hon blev sedan som bekant Socialdemokratiskt statsråd så de av oss som inte upplevde henne helt objektiv i sin starka kritik mot friskolor då fick belägg för den känslan om inte förr så då.

Skolan hon syftar på är just Cybergymnasiet, det framgår längre ner i artikeln.

Nyheten spred sig sedan som en löpeld över medie-Sverige.

Jag använder ”granskning” om DI-artikeln för att det visar sig att deras huvudnyhet, det företag som de påstår gjorde störst utdelning till ägarna, i själva verket är en anka.

De som gjort granskningen har inte orkat kolla fler årsredovisningar än just Cybergymnasiets. Trots att det står tydligt att detta i sin tur ägs av ett annat bolag. Man ser redan på allabolag.se att intäkterna redovisats i ett annat bolag.

Jag tänker att den här bilden borde avslöjat detta för Dagens Industri-reportern. Men nix.

Som ni kan se ligger moderbolaget i rutan under, som en direktlänk och man behöver bara klicka på företagsnamnet för att hamna på detta bolags sida.

Jag tycker faktiskt att man kan ställa högre krav på en av de tidningar som är utpräglade näringslivstidningar att de vet hur man läser årsredovisningar än man kan göra på till exempel en kvällstidning. Och högre krav på traditionella medier än på ny media, som den här bloggen.

Därför är det ändå lite ironiskt att jag måste skriva den här texten idag. 

DI-reporterna har alltså bara läst årsredovisningen för Cybergymnasiet. Och hittat det här.

Här är beviset för utdelningen och som DI rapporterat om korrekt. Det var en utdelning på 21,5 miljoner kronor. Problemet är att Cybergymnasiet i sin tur ägs av ett bolag – Power Planning System AB (PPS). Och det är det bolaget som fått utdelningen. Men det bolaget har i sin tur inte beviljat någon utdelning.

Så inga personer har alltså fått några pengar. 

Vad har då hänt med utdelningen?

Om man läser Power Planning Systems egen förklaring till Dagens Industris påståenden som man kan hitta på deras hemsida klarnar bilden:

Moderbolaget, där verksamheten bedrivs för Cybergymnasiet, har sedan 2013 fått aktieägartillskott, som är lån från ägarna. Nu tillför man aktieägartillskott för att det egna kapitalet understiger 50 % och gör man inte det måste man försätta bolaget i konkurs enligt aktiebolagslagen. Men det är ändå ett slags lån från aktieägarna som de har rätt att få tillbaka när likviditeten finns. Ett lån utan ränta.

Detta hade DI rätt lätt sett om de bara kollat just på ägarbolaget PPS årsredovisning, som länkas till direkt från allabolag.se från Cybergymnasiet. Som ni sett ovan ser man direkt att intäkter och kostnader hanteras i just moderbolaget och att det därför är nödvändigt att kolla även den årsredovisningen innan man drar slutsatser.

Aktieägartillskott på 32 miljoner kronor 2015.

Man kan också läsa under noterna hur värdet på Cybergymnasiet i Stockholm AB skrevs ner lika mycket som utdelningen motsvarade.

Min fråga till gymnasieminister Ekström är om hon inte anser att ägare som lånat ut sina pengar till bolaget de äger för att täcka tillfälliga förluster ska få tillbaka sina utlånade pengar? 

Eller om dessa pengar heller inte ska få återinvesteras i verksamheten fast via det moderbolag som har verksamheten ekonomiskt?

Allt som står i tidningen är inte sant. Nästa gång kanske din dyra stab som jag vet att du har skulle kolla upp saker du kommenterar själv så att du inte vid andra tillfällen tar till orda om saker som sedan visar sig vara ankor. Bara ett tips.

Det finns bara två förklaringar till Dagens Industri-artikeln.

Antingen har de inte orkat kollat moderbolaget för att ge läsaren hela bilden, att inga pengar gått ner i några ägares fickor utan de facto återinvesterats i verksamheten. Eller så vilseleder de medvetet läsaren. Jag vet inte vad som är värst faktiskt.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!