Kostnadsberget

Kostnaderna för kommunerna när de tar över ansvaret för alla nyanlända som beviljats uppehållstillstånd skenar och kommer uppgå till nästan 65 miljarder i år bara. Ändå lovar Magdalena Andersson bort 40 miljarder som valfläsk. Kostnaderna kommer kommunernas invånare få ta i form av högre skatter och reducerad kommunal service och investeringar.  

En rapport åtminstone jag inte var medveten om var den rapport Statskontoret publicerade i december 2016 efter ett uppdrag från regeringen just angående kostnaderna för migrationen på kommunnivå. Ni hittar rapporten i sin helhet här

Det är något mycket märkligt med länken som fungerar utmärkt förutom när jag försöker länka till den här. Rapporten heter “Flyktinginvandring och kommunal kostnadsutjämning” och publicerades i december 2016. Om ni Googlar detta kommer ni hitta rapporten. Varför den inte går att länka till härifrån får jag utreda och försöka fixa. 

För under tiden en person söker asyl är det Migrationsverket som betalar kostnaderna och vuxna asylsökanden har dessutom begränsade rättigheter och ersättningar. Men när de fått uppehållstillstånd blir det kommunernas ansvar och då ökar dessutom kostnaderna för då får man samma rättigheter som medborgare, direkt.

Som ni kan se i Migrationsverket prognos sjunker kostnaderna under kommande år. För Migrationsverket. Men inte för skattebetalarna.

Till viss del får kommuner statsbidrag för ökade kostnader för nyanlända men långt ifrån allt. Bidragen kommer både via Migrationsverket och som extra statsbidrag direkt från statsbudgeten.

Statskontoret har rett ut allt detta. När ni hör att Migrationsverkets kostnader beräknas sjunka så ska ni alltså tänka ett varv till. De må sjunka där men ökar alltså för kommunerna. Rejält.

Eftersom kommuner ännu inte redovisar kostnaderna på olika kategorier har Statskontoret gjort en kvalitativ analys.

Får man ställa grupp mot grupp?

Själva grunden för all verksamhet i stat, kommun och landsting är en budget. I en budget ställer man grupper mot grupper hela tiden. Så har det alltid varit, för att en budget är ett noll-summespel. Det finns X kronor som ska betala för alla saker man vill göra. Då krävs prioriteringar. Det debattörer slängigt kalla “grupp mot grupp”.

 

Notera också att man ofta dessutom prata om svaga grupper. Att inte ställa svaga grupper mot varandra. Men det är ju bara svaga grupper som har sin försörjning helt eller delvis från bidrag, antingen från kommuner eller staten. De starka grupperna jobbar. Alltså måste man i en budget alltid ställa svaga grupper mot andra svaga grupper. Pensionärer mot handikappade, nyanlända mot sjukskrivna och så vidare. Det är ingen personligt och ligger ingen värdering i det utan det är en konsekvens av att varje budget har en fast summa som ska fördelas. Inte en krona mer.

Om resurserna var oändliga hade saken varit en annan men varje krona som det offentliga har att spendera har någon annan betalat. Någon har betalat in den i skatt på ett eller annat sätt.

Alla barn har rätt till skola från de sätter sin fot på svensk mark. Varje plats i förskola och skola kostar pengar. Vård och tandvård omfattas barn direkt av medan vuxna asylsökande bara få akut vård. Sådana kostnader hamnar på kommunerna.

I debatten låter det också som om att den nya lagen om mottagande reflekterar det verkliga antalet nyanlända per kommun men detta är långt ifrån sanningen.

För väldigt många som fått uppehållstillstånd väljer att fixa eget boende, så kallat EBO. Ca 80 % och de flyttar till kommuner där det redan bor många invandrare. Sedan tillkommer dessutom anhöriginvandringen.

Statskontoret målar upp en rätt dyster bild faktiskt.

Kostnaderna för nyanlända 2013 var 13,6 miljarder. En stor summa redan då.

2017 förväntas samma summa vara uppe i 64,7 miljarder.

Landstingen får schablonersättningar för flyktingar och det är de enda man kan mäta. Deras verkliga kostnader ingick inte i Statskontorets rapport. Men schablonersättningarna fördubblades mellan 2013 och 2015. Från 1 miljard till 2 miljarder kronor. Men den verkliga summan för vård är alltså okänd just nu. Många flyktingar kommer med hälsoproblem inte minst psykologiska. Vore intressant att se hur de faktiska kostnaderna just för gruppen nyanlända är. För allt ska betalas.

Kristdemokraten Aron Modig har skrivit ett långt och mycket bra blogginlägg som sammanfattar det mesta kring migrationens utmaningar. Bland annat nyanlända som inte jobbar kostar i försörjning av bidrag länge, antingen via försörjningsstöd som kommuner betalar eller via ersättning som Arbetsförmedlingen betalar, exempelvis via Etableringsuppdraget.

Till exempel tar det 7-9 år innan an nyanländ har sysselsättning, vilket är att jobba minst en timme per vecka. Och att 40 % av de nyanlända i princip aldrig kommer in på arbetsmarknaden. De blir alltså livstidsförsörjda av andra människor.

Detta beror i sin tur på att många nyanlända inte har någon utbildning att tala om. En stor majoritet har bara grundskola, som inte ens behöver bara 9 år utan lika gärna kan vara 6 år. Eller 3 år. 93 % av de som deltog i Komvux var födda utanför Sverige 2015.

Många som kommer hit är unga, inte minst på grund av just att så många sagt att de är ensamkommande under 18 år. Ser man på den här tabellen ser man att i åldern 16- 18 år motsvaras av hela 5,3 % av de kommunmottagna. Men att det skiljer sig mycket åt mellan kommuner och att i vissa har 39 % varit i den åldern av de asylsökande de tagit emot.

Tyvärr klarar utlandsfödda barn skolan skolan sämre ju äldre de var när de kom till Sverige och de som kommer just i gymansieåldern klarar den allra sämst. Bara 18 %.

De vuxna som kommer hit är till mycket stor majoritet lite utbildade eller mycket lite utbildade. De barn som kommer hit efter 13 års ålder, där hela den ensamkommande gruppen räknas in, klarar i sin tur skolan mycket dåligt och måste gå flera år extra i skolan, både i gymnasium och andra sorters utbildningar. Innan de ens har en svensk gymnasieexamen. Utan den får du i princip inget jobb här, inte ens det allra enklaste jobbet.

Könsfördelningen är också enorm obalanserad just i dessa grupper, där det av 14 – 17 år går så många som 116 pojkar på 100 flickor. Recept för problem, som The Economist skrev.

Pojkar klarar skolan sämre än flickor och är överrepresenterade i den mesta tråkiga statistiken, som kriminalitet, droger och arbetslöshet. Sämst klarar sig just pojkar med låg utbildning och låg socioekonomisk status, som blir en direkt konsekvens av den låga utbildningen.

LSS har använts som slagträd i debatten, som förs just nu av afghanerna på Norra Bantorget. LSS är en av de kostnadsposter som precis som migration finns i budgeten.

Dessa kostnader uppgick till 70 miljarder för hela landet 2015 Att jämföra med de 64,7 miljarder som kommunernas kostnader beräknas för. 

Alla dessa personer som kommer slussan in i kommunens ansvar och som ska ha skola, socialsekreterare och annat kräver att dessa personalgrupper ökar markant dessutom. 90 000 heltidstjänster bara lärare kommer behövas.

Att anställa lärare och öppna nya skolor, eller betala skolpeng för friskolor som vill öppna, är också kommunernas ansvar.

Magdalena Andersson pratar om 40 miljarder hon tänkt strössla över väljarna i socialdemokratiskt valfläsk.

När hon borde lägga dem i ladan för att förhindra kommunal kollaps i ekonomin inom bara några år. För om kostnaderna är 65 miljarder 2017 för kommunerna, vad blir de 2020?

Kostnaderna för nationellt fattade beslut får alla landets kommuners invånare betala i form av antingen högre kommunalskatter eller reducerad kommunal service och minskade investeringar.

17 kommentarer
 1. Varför säger inte Magdalena Andersson (s) som det är?????
  Förr eller senare kommer lögnen i kapp henne. Miljöpartisten Maria Ferm är en annan av dessa lögnare som slår blå dunster i folks ögon.

 2. Många kommuner har dessutom haft spenderbyxorna på då pengar regnat in i kistorna i och med statsbidragen för invandringen. Så kallduschen blir dubbelt så kall när man väl vaknar. Dessutom har man sluppit betala försörjningsstöd för många i kommunen, haft fler människor i arbete som ger skatteinkomster och man har haft full beläggning i lokaler som annars stått tomma osv. En perfekt storm närmar sig…

 3. Det där med bara akut tandvård till vuxna låter ju bra. Men min mamma arbetar som tandläkare i Småland och enligt henne är det nästan bara migranter dom jobbar med nu, eftersom tandstatusen är extremt dålig bedöms många som “akuta” fall.
  Många barn kommer med onödiga, dåligt monterade tandställningar som kräver sorts med jobb.

 4. Man blir alldeles gråhårig när man läser artikeln ovan, men jag skall ändå försöka hålla huvudet kallt och diskutera de fakta Uvell delger oss.

  Uvell skriver:

  “Till exempel tar det 7-9 år innan an nyanländ har sysselsättning, vilket är att jobba minst en timme per vecka. Och att 40 % av de nyanlända i princip aldrig kommer in på arbetsmarknaden. De blir alltså livstidsförsörjda av andra människor.”

  Jag lyssnade för ett tag sedan på Tino Sanandajis föredrag “Fakta om invandring”. Finns på Youtube under:

  //youtu.be/p_tKO8nvkEo

  Han förtydligar och reder ut det där med hur många år det tar innan utrikes födda (eller var det flyktinginvandrare?) kommer i arbete. Tyvärr ser det ännu mörkare med det problemet än Uvells korta redovisning kan ge intryck av. Kanske vore det bra att utveckla just det stycket? Vi är nog många som refererar till bla Uvell och andra altenativmedia (gammelmedia gör ju inte sitt jobb) och då är det bra om det blir så detaljerat som möjligt.

 5. Vad kostar tandvården? De betalar bara 50kr! Hur mycket av dessa miljarder kunde vi sänka genom att ta bort rabatten på tandvård?

 6. Länken till Statskontoret fungerar inte, eftersom du länkat med “//” och inte det, i det här fallet, korrekta “//”.

  “//” kan användas till sajter som har SSL-certifikat och detta påslaget på sin webbserver. Med “//” och installerat SSL-certifikat kan man kryptera trafiken mellan t ex användaren (läsaren) och servern. Statskontoret har inte detta, vilket möjligen kan tyckas vara anmärkningsvärt 2017.
  //sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer

 7. Försöker igen:

  Länken till Statskontoret fungerar inte, eftersom du länkat med “https” (kolon, slash, slash) och inte det, i det här fallet, korrekta “http”.

  “https” kan användas till sajter som har SSL-certifikat och detta påslaget på sin webbserver. Med “https” och installerat SSL-certifikat kan man kryptera trafiken mellan t ex användaren (läsaren) och servern. Statskontoret har inte detta, vilket möjligen kan tyckas vara anmärkningsvärt 2017.

  Se vidare:
  sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer

 8. “Det är något mycket märkligt med länken som fungerar utmärkt förutom när jag försöker länka till den här. Rapporten heter “Flyktinginvandring och kommunal kostnadsutjämning” och publicerades i december 2016. Om ni Googlar detta kommer ni hitta rapporten. Varför den inte går att länka till härifrån får jag utreda och försöka fixa. ”

  Ser ut som WWW:et ska bort framför statskontoret.se , //www.statskontoret.se funkar inte medans bara statskontoret.se gör det.

 9. Var det inte så här ni ville ha det? Ni moderater med er hjälteförklarade statsminister. Ni la grunden för denna ekonomiska samhällskollaps som ligger framför oss i er oheliga allians med MP.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *