PISA-anställd deltar i vinstdebatten

Att debatten om friskolor och vinst i välfärden spårat ur är ingen ny info. Men tyvärr har det gått långt i sin orimlighet. 

En av opinionsbildarna mot skolvalet och friskolor är det så kallade Nätverket för likvärdig skola, som egentligen är LO-tankesmedjan Katalys förlängda arm. De har skrivit rapporter åt dem, bland annat den här. Daniel Suhonen, som grundaren av Katalys, är den främsta debattören emot hela skolvalet och den störa förespråkaren för att vi återgår till 80-talets skola där tjänstemän i kommunhusen bestämde var varje elev skulle gå.

Jag vet hur det var. För jag är född 1975 och jag fick inte välja ens gymnasium. Jag tillhörde. Om man ville komma ifrån det planekonomiskt styrda skolsystemet och välja en annan skola än ”den man tillhörde” fick man helt sonika sitta hos en psykolog och ljuga om mobbning så kanske kanske kunde man få ett intyg och rätt att byta skola. Annars nix. Det som var bestämt var bestämt. Det är nog ingen slump att omslaget på rapporten ser ut som en skolbok från 80-talet heller.

Det här nätverket är alltså i nära samarbete med Katalys. De tillhör extremerna i debatten som allra helst vill lägga ner hela valfrihetssystemet och återinföra kommunalt monopol.

De skrev en debattartikel i Dagens samhälle nyligen.

Artikelns författare var följande personer:

Här hittar vi Per Kornhall, botanisten som numera kallar sig ”skolexpert”. Tänk vad lite den titeln numera innehåller. Alla kan kalla sig experter, bara man tycker något.

Mats Wingborg skriver regelbundet för sossetankesmedjan Arena men givetvis har den röda regeringen hunnit anlita honom som utredare. Eftersom att vara utredare numera är att utse en ideologisk kompis, gärna med rätt partibok, och ge denne instruktioner vad de ska komma fram till. Hepp! Så har en ”oberoende utredning” verifierat att det man föreslår är bra och man kan stifta en ny lag.

Men den mest intressanta är Magnus Oscarsson. I artikeln skriver han under som skolforskare.

Han nämnde dock inte att han alltså är del av det statliga uppdraget PISA och TIMMS som mäter just skolresultat. Han är projektledare. PISA ska förhålla sig neutralt till politik, det är en mätning på uppdrag av regeringen och en viktig komponent i utvärderingen av kunskapen hos landets elever. Samtidigt skriver alltså deras projektledare debattartiklar som är emot det fria skolvalet och emot friskolor.

Jag vet inte vad ni känner. 

Men nu känner i alla fall inte jag att jag kan lita på att PISA och TIMSS faktiskt är opolitiska.

När deras projektledare springer runt och opinionsbildar emot landets samtliga friskolor samtidigt som han ska projektleda denna viktiga kunskapsstudie. Det finns tydligen ingen gräns hur politiserat saker man bli nu för tiden. Inte ens viktiga PISA och TIMSS är fredade och kan vara bara objektiva utan ska trasslas ihop med opinionsbildning från vänster.

Får jag påminna om att tankesmedjan som Mr Projektledare Oscarsson genom sitt nätverk samarbetar med betalas till fullo av fackförbunden i 6F (som är 5): Byggnads, Elektrikerna, Transport, Målarna och SEKO?

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!