Dag: 3 september, 2017

LO satte JB i konkurs

Detta är ingen ny information men den tåls att upprepas. LO och S är inte så oskyldiga i deras favoritargument i vinst i välfärden som de vill påskina – JB-konkursen.…