Drivkrafter och statistik om ensamkommande

Eftersom mitt inlägg om demonstrationen på Medis, ekonomiska incitament och autonoma vänstern fick så mycket uppmärksamhet, delvis också av de som kräver amnesti som vill göra gällande att jag inte har koll på siffror beslutade jag mig för att gräva lite djupare i såväl statistik om ensamkommande som asylsökande.

Det kom alltså 35 000 ensamkommande 2015. Alla var inte afghaner, men en majoritet. Av de 35 000 uppgav 23 480 personer att de var afghaner. Somalia och Irak var de andra största länderna. Nu vet vi att de mestadels är hazarer och en stor andel kom inte ens från Afghanistan utan från Iran där många bott i kanske decennier med sin familj. Statistiken kommer från SCB.

Av dessa 23 480 afghaner totalt var nästan samtliga pojkar. 22 806 pojkar och 674 flickor.

Så här ser migrationen av just ensamkommande från Afghanistan som uppgivet ursprungsland ut enligt SCB: 2002 kom det 24 personer totalt i alla åldrar under 18 år. 2010 kom siffran över 1100 personer men höll sig under 2000 personer per år fram till just 2015.

Då kom det alltså 15 gånger fler än året innan. 

Diagrammet under visar totalt antal ensamkommande oavsett ursprungsland. Som ni kan var andelen afghaner 2002 bara 6 % då. 2008 hade siffran stigit till 23 %. Bara två år senare 2010 var nästan hälften av alla ensamkommande just från Afghanistan (48 %). 2015 var siffran 66 %. Nästan bara killar.

Den 7 oktober 2001 skickade USA trupper till Afghanistan för att kriga mot talibaner och Al Qaida. Säkerhetsläget var betydligt värre då och de följande åren. Ändå kom det allts inte ens 100 personer från Afghanistan då till Sverige. Den stora ökningen började 2008-2009 och framåt även om det inte är någonting mot 2015.

Totalt mellan åren 2002 och 2016 har det kommit 34 423 personer som säger att de är under 18 år och från Afghanistan. 32 000 av dessa är killar eller 93 %.

Totalt kom 64 568 personer som ensamkommande de åren. Av dessa var 55 000 killar, det vill säga 85 %. Av de totala antalet ensamkommande var 53 % afghaner. Ju fler afghaner som kommit och sedan fått stanna ju fler afghaner har kommit hit, som det ser ut i statistiken.

De som demonstrerar på Medis gör det för att de fått avslag. De kräver amnesti. De och alla andra som står där och som har aktiviteter bland annat på nätet, som #vistårinteut. De hävdar att det är omänskligt att avvisa ens en person till Afghanistan. Ibland anförs skälet om säkerhetsläget, ibland för att de inte ens varit i Afghanistan, för att de kommer från Iran. Ibland för att det rent allmän är bedrövligt i Afghanistan. Alla skäl är såklart giltiga för den som fått asyl avslagen och det är förståeligt att man vill göra vad man kan för att få stanna kvar.

Men 83 % av alla ensamkommande får idag alltså redan uppehållstillstånd enligt Migrationsverkets statistik. De som får avslag får det för att det förmodligen inte bedömts vara flykting utan migrant. De har kommit hit för att vi är ett rikt land och de vill ha ett bättre liv.

Om man kollar på hur många uppehållstillstånd som totalt beviljats 2017, det vill säga även inklusive asylsökande som inte uppgivit att de är under 18 år, är siffran drygt 15 000 avgjorda fram till och med juli. Hälften TUT, hälften PUT.

Av dessa har 5 937 personer Afghanistan som ursprungsland.

Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2016 prioriterar man just 17-åringar för att så många givetvis ska få besked innan de fyllt 18 år och inte längre är barn.

Tyvärr är det vanligt förekommande att just amnestiförespråkarna som har lite olika drivkrafter för sitt engagemang, vissa ekonomiska, bland annat anför att det inte alls är så. Men Migrationsverket kan inte trolla.

När det kommer 160 000 personer på ett enda år, varav en femtedel är ensamkommande som uppger att de är barn byggs väntetider oundvikligen upp. 

Enligt Migrationsverkets prognos från juli 2017 kräver just ensamkommande mycket av deras resurser samt just ärenden från Afghanistan.

Den 21 januari 2016 publicerade Migrationsverket en artikel på sin hemsida som benar ut frågan varför så många från just Afghanistan kommer hit och som ensamkommande.

Vi är ett attraktivt land för att vi har många förmåner och många beviljas uppehållstillstånd är Migrationsverkets slutsats.

En annan sak amnesti-förespråkarna anför i debatten är att hazarerna kommit hit för att de inte vill göra lumpen i Iran som de annars skulle tvingas göra men enligt Migrationsverkets egen expert finns inga belägg för att några tvångsrekryteringar sker.

Hälften uppger att de är från Iran, vid asylsökandet. Hur många som uppger det efter de fått avslag framgår inte. Gemensamt är att de sökte sig hit för möjligheter. Fler i världen har idag mobiltelefoner än de som har rinnande vatten och el och internet finns tillgängligt på många ställen så information är lätt att få tag i.

2017 gick Sverige över från att Migrationsverket fick bedöma hur gamla folk är genom i princip att titta på dem i kombination med att prata med dem, till mer vetenskapliga medicinsk åldersbedömning. Rättsmedicinalverket fick uppdraget och enligt statistik på deras hemsida uppgick antalet ärenden till och med 31 juli 2017 till 6 880.

Men bara 2 481 ärenden är hittills avgjorda. Av dessa var 2 002 bedömda att vara över 18 år eller äldre. 96,7 % av de undersökta var män.  Det återstår alltså 4 342 ärenden att gå igenom.

Men hittills är 80,6 % över 18 år.

Baserat på just Rättsmedicinalverkets statistik bedömer Migrationsverket i sin prognos från juli 2017 att 7 600 personer 2017 kommer få besked på sin asylansökan som 18 år eller äldre. Antingen för att de som inte testats fyllt 18 år eller för att de bedöms vara minst 18 år, av Rättsmedicinalverket.

Just personer från Afghanistan (där den stora majoriteten inte är asylsökande utan ensamkommande asylsökande), Irak och Somalia (också en stor grupp inom gruppen ensamkommande) är extra svåra att få att acceptera ett utvisningsbeslut enligt Migrationsverket. De tre grupper som också nästan helt dominerar gruppen ensamkommande.

Vad gäller Afghanistan är skälet gissningsvis att alla som är över 18 år har mycket svårare att få uppehållstillstånd för att det inte är bedömt som krigszon vilket krävs för att få asyl som flykting. Man kan få asyl av andra anledningar, som särskilt utsatt grupp exempelvis homosexuella, eller som anhörig till någon som har fått PUT. Men vuxna asylsökande afghaner får alltså oftare avslag än de under 18 år eftersom barn är extra skyddsbehövande.

I en intervju med en anonym person i Sverige Radio som själv jobbar med just ensamkommande, har stort personligt engagemang i frågan och själv uppger sig rösta vänster, framkommer en bild om just varför så många kom från Afghanistan (eller Iran).

Hon vittnar om att många inte fattat beslutet själva utan det är klanen, eller familjen.

Afghanistan är liksom många länder i Mellanöstern klansamhällen och klanen är långt större än den närmaste familjen. Klanen bestämmer över ungdomar som inte är gifta, de bestämmer överhuvud taget mycket i klanmedlemmarnas liv under hela deras livstid.

Även en person som jobbar i Kabul säger samma sak. Det är klanen eller familjen som bestämmer.

I en artikel i Svenska Dagbladet från 6 mars 2016 om att familjehem lockar över ensamkommande till sig från HVB-hem för att få den höga ersättningen vittnar en ensamkommande att hon därmed skulle kunna skicka 3 000 kronor per månad till familjen.

Det är en enorm summa pengar för en afghan som bor i Afghanistan. En genomsnittlig månadslön för en lärare, som är ett bra jobb, är 600 kronor per månad. Så om en ensamkommande kan skicka hem 600 svenska kronor per månad till familj/klan kan personen alltså skicka hem en hel månadslön för en lärare. Varje månad. Bara ersättningen en ensamkommande med PUT eller TUT får är tre lärarlöner, motsvarande 1900 kronor per månad.

Drivkraften varför klanen skickat ungdomen eller den unga vuxna på den långa resan till Sverige behöver inte vara att de själva vill komma som anhöriga utan kan alltså lika gärna handla om att de förväntas skicka hem pengar och hjälpa till med försörjningen. 

Under 2017 beräknar Migrationsverket att 77 000 nyanlända som fått TUT eller PUT behöva placeras i kommuner.

För att sätta alla dessa siffror i perspektiv har jag kollat upp olika kommuners invånare.

77 000 personer är som ett helt Luleå. Eller som Solna. Som alltså 2017 ska kommunplaceras för att de fått uppehållstillstånd och då övergår ansvaret från Migrationsverket till kommunerna. Då måste de nyanlända invandrarna fixa bostad, de ska börja försörja sig genom jobb eller studera för att få ett jobb. De blir först Arbetsförmedlingens ansvar, och sedan i slutändan kommunernas och Socialtjänsten för om de inte hittar jobb eller får ersättning för att de deltar i utbildningar etc hamnar de i försörjningsstöd. När de fått uppehållstillstånd har de också fullständiga rättigheter i välfärden inklusive bostadsbidrag, barnbidrag, fri vård (patientavgiften är 300 kronor per besök), högkostnadsskydd etc.

Enligt Migrationsverkets prognos 2017 kommer det trots de nya reglerna att komma nästan 14 000 ensamkommande fram till 2021. Dessa motsvaras av ett helt Svalöv med bara tonårspojkar. Som uppgivit att de är tonåringar.

Enligt Migrationsverkets prognos och inklusive 2015 och 2016 kommer totalt 230-290 personer ha sökt asyl fram till 2019.

Det är nästan ett helt Malmö på 4 år.

Om man lägger på anhöringinvandringen är det som ett helt Göteborg eller mer. I första instans får ca 50-60 % avslag på sin ansökan men andelen som får bifall vid första eller andra överklagandeinstans ökar sedan. Resten har fått sin sak prövad och ska då utvisas enligt Utlänningslagen och den reglerade invandring samtliga partier i riksdagen stödjer inklusive Vänsterpartiet.

Just för att ensamkommande kräver så mycket resurser eftersom de behandlas likadant som svenska barn som Socialtjänsten ansvarar för är det givetvis så att ju fler barn i systemet desto högre utgifter. Kostnaderna har skenat för just för gruppen ensamkommande. Enligt en artikel från oktober 2015, det vill säga en månad innan regeringen stängde gränserna, var uppgifterna att kostnaderna beräknades till 28 miljarder 2016, vilket var halva kostnaden för migrationen enligt SVTs beräkning. Gissningsvis har de inte räknat med andra kostnader än direkta kostnader här men jag vet inte. För varje person som efter TUT eller PUT får försörjningsstöd (vilket går på kommunens budget) istället för att jobba är en kostnad. Varje person som jobbar är en intäkt för då betalar personen skatt.

Enligt prognosen Migrationsverket landar kostnaden totalt för migrationen på 54 miljarder 2017. Fram till 2021 blir summan för fem års migration 153 miljarder. Men det är alltså bara Migrationsverkets kostnader.

Sedan återstår dels de kostnaderna kommuner har som de dels måste betala för sina egna skatteintäkter, dels finns deras kostnader inkluderade i det statsbidrag som varje år utgår till kommuner och som höjts ett antal år på raken nu just på grund av migrationskostnader och integrationskostnader. Utöver detta tillkommer givetvis Arbetsförmedlingens kostnader, Försäkringskassans (för föräldrapenningar, barnbidrag, sjukpenning, sjukpension etc) och en massa indirekta kostnader som ingår i andra delar av statens, kommuners och landstings budget.

Anledningen till att Migrationsverkets kostnader sjunker är att ansvaret för invandrare blir andras när bifall eller avslag getts på asylansökan. Eller avslagen är Migrationsverkets ansvar tills personen lämnat landet.

Andelen som fått avslag som självmant lämnar landet har ökat från 37 % 2014 till 56 % 2016. Då var det nästan 15 000 personer som självmant lämnade varav 241 ensamkommande.

Ju fler personer i systemet desto fler överklaganden, det är givet. Och antalet som beviljades asyl i Migrationsdomstolen mer än fördubblades 2015-2016, då nästan nästan 25 000 personer som fått avslag fick bifall när de överklagade. Det sätter högt tryck på domstolarna.

Prognosen är att ytterligare 22 000 ärenden kommer överklagas så nästan 60 000 överklaganden på bara de två senaste två åren.

Men de som sitter på Medis är alltså i huvudsak folk som fått avslag eller de som är vuxna och därmed får söka asyl som vuxna, då möjligheten att få stanna drastiskt sjunker för att det inte är krig i Afghanistan, inte enligt de definitioner som Migrationsverket har. 

Just ensamkommande från Afghanistan, Irak och Somalia anger Migrationsverket är särskilt svåra att få att lämna landet frivilligt. Enligt statistik från polisen om avvisningar, där samtliga ärenden ingår och inte bara ensamkommande, har hittills i år 3 214 personer fått sin utvisning verkställd av polisen. Personer som alltså utvisats med tvång då de inte självmant accepterade avvisningsbeslutet.

Jag ser att ordet deportering används av demonstranter och amnesti-aktivister. Detta är fel. Det heter utvisning enligt Utlänningslagen. Skillnaden mellan avvisning och utvisning handlar egentligen bara om hur länge personen varit i landet. Om man fått avslag på ansökan inom 3 månader från att personen kommer hit heter det avvisning, annars heter det utvisning. De personer som får avslag på asylansökan oavsett vuxna eller barn har samtliga varit här mer än 3 månader.

Det skrämmande i deras statistik är den utgående balansen. Det handlar om nästan 20 000 personer som undanhåller sig utvisning varav 75 % är efterlysta. Totalt tror man att det redan är upp åt 60 000 personer som vistas illegalt i landet och i takt med att utvisningsbesluten ökar kommer vi snart ha ett mellanstor svensk stad som alla lever här illegalt.

Det pratas mycket om kostnader generellt vad gäller migrationen men en kostnad vi inte alls pratat om är skolan. I våras ändrades lagen av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att samtliga i gruppen ensamkommande, det vill säga även de som fått avslag, ska få gå klart skolan. I genomsnitt tar det 4 år för individer i den gruppen att gå gymnasiet och bara en liten del får godkänt.

En avgiftsfri gymnasieskola kostar ändå pengar. Skattepengar, det är bara någon annan som betalar. Enligt regeringen får kommuner 110 800 kronor i ersättning för varje asylsökande barn. Jag utgår från att de som bedömts vara vuxna inte har någon rätt till gymnasieskola men givet att avslagsprocenten är 17 % totalt i gruppen ensamkommande.

Bara de som kom 2015 var 35 000 personer, varav 6 000 enligt den statistiken kommer få eller har fått avslag i första instans. Bara för den gruppen handlar det om en kostnad för staten på 660 miljoner kronor.

Per år. Ska vi lägga till prognoserna för 2021 kommer ytterligare nästan 14 000 personer söka som ensamkommande, varav 2 380 få avslag. Då handlar det om ytterligare 264 miljoner kronor perioden 2017-2021.

Incitamentet för personerna att klara skolan och därmed bli hemskickade är dessutom noll.

De går redan fyra år i gymnasiet de som får uppehållstillstånd som ensamkommande, istället för tre år. I slutändan handlar det alltså om miljarder i kostnad för skola för folk som inte är flyktingar. Jag vet inte om de som får gå klart skolan ska få fortsatt studiebidrag men om vi räknar med det kommer de 6 000 personer som kom 2015 och som har fått eller kommer få avslag och ändå gå klart skolan ytterligare 75  miljoner kronor per år i studiestöd. Sedan tillkommer ju kostnaden per person och dygn på 1900 kronor per dygn. En dygnskostnad som alltså staten betalar totalt 11,5 miljoner kronor för personer som fått avslag.

11,5 miljoner kronor per dag. I kanske flera år. Där har du 4,2 miljarder till i kostnad per år för folk som alltså borde utvisas för att de inte är flyktingar. 

Vi pratar alltså om en ”gåva” sossar och miljöpartister ger till folk utan asylskäl på minst 4-5 miljarder kronor per år. Varför har ingen i media ställt frågor om det här?

Personligen tycker jag att det är ofattbart dumt. Vi ska inte skänka bort dyr utbildning till människor som inte har rätt att vara här enligt lagen. Jag är för att människor på flykt ska kunna söka och få asyl och därmed uppehållstillstånd och de som får stanna ska givetvis få gå i skolan. Men har du fått avslag ska du acceptera det och utvisas, inte belönas med en present på 5 miljarder kronor från regeringen.

En annan utgift som inte diskuterats så mycket men där regeringen till skillnad från vad gäller skolan faktiskt fattat ett bra beslut är frågan om efterlevandepension.

Barn i Sverige vars föräldrar dör har rätt till efterlevandeersättning och ibland även barnpension. Men just efterlevandeersättningen har även asylsökande som uppger att de är barn kunnat få om de ansökt och berättat att föräldern eller föräldrarna dött trots att föräldrarna aldrig varit i Sverige.

Bilden nedan är från Pensionsmyndighetens årsredovisning 2016 som visar förra årets kostnad, som inte bara gäller ensamkommande utan hela efterlevandestödet. Nästan en miljard kronor per år.

Men här har regeringen, efter en utredning, gjort om systemet för att de just började skena efter att antalet ensamkommande ökade så mycket. De började skena efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen som dömde emot Pensionsmyndighetens yttrande och mot Kammarrättens tidigare dom och detta prejudikat fastställde att beviskraven för den som ansöker sänktes. Även om det inte finns bevis för att föräldrarna är döda ska en försäkran på heder och samvete räcka.

Det är mycket pengar det handlar om för en person för ersättningen är 1 477 kronor per avliden förälder, max kan man alltså få nästan 3 000 kronor extra månad i ersättning som dessutom är skattefri. 

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan fick i uppdrag att utreda efterlevandepensionen för ensamkommande på grund av den stora kostnadsökningen, som främst härleddes till att man dessutom hade rätt till till 2 års retroaktiv utbetalning av dessa skattefria pengar. De föreslog att man ändrade retroaktiviteten från 2 år, alltså 24 månader, till 1 månad.

I utredningen går man igenom bakgrunden till förslaget. Efterlevandestödet hade alltså stigit kraftigt på några få år och förväntades fortsätta att stiga, på grund av alla ensamkommande. Den första bilden är hämtad från Pensionsmyndighetens prognos för 2017.

För i år beräknas bara efterlevandestödet uppgå till 280 miljoner kronor och för 2018 till hela 360 miljoner kronor. 1,5 miljard på 6  år bara på efterlevandestöd inklusive retroaktivitet på 2 år.

Det kanske inte säger så mycket om man inte vet hur utvecklingen sett ut innan 2017. 2004 hade vi en total kostnad på efterlevandestöd på 94 miljoner och då ingår det i den summan även de personer som får både barnpension och efterlevandestöd. Enligt Pensionsmyndigheten är det i princip bara utlandsfödda som bara får efterlevandestöd, annars får man både ock. Ökningen har alltså i princip helt och hållet att göra med asylsökande och framför allt ensamkommande. Ser man på siffrorna ovan ökar alltså inte barnpensionen alls lika mycket som efterlevandestödet gör och det är personer med enbart efterlevandestöd som ökar i antal.

Ökningen konstaterar regeringen i sitt beslutsunderlag härrör framför allt på grund av minskade beviskrav, som domen i Högsta förvaltningsdomstolen alltså dömde ut och som sedan blev myndigheternas nya praxis. Sedan skenade kostnaderna.

Pensionsmyndigheten förklarar själv hur man bedömt detta, och jämför alltså utlandsfödda ensamkommande ungdomars berättelser utan bevis som samma sak som en svensk med uppehållstillstånd eller medborgarskap dött på en resa i utlandet, som i en tsunami eller liknande då man inte hittar kroppen och man inte kan konstateras död. Människor som inte satt sin fot i Sverige betraktades som vilken svensk som helst och det krävdes inga bevis, bara att ungdomen påstod att föräldrarna var döda.

Just för att incitamenten till fusk är så stora ville regeringen ändra på det här. Det står i regeringens egen promemoria.

Men beviskraven har inte ändrats, bara retroaktiviteten. Och tidigare behövdes inte det skattefria efterlevandestödet räknas av från annan ersättning men det görs idag. Så får personen stöd från annat håll räknas detta alltså av och man kan inte längre få dubbla ersättningar. Ersättningen betalas ut tills personen fyllt 20 år.

Det är mycket pengar att skicka hem till familj eller klan i hemlandet. Enligt BBC är till exempel i månadslön i Syrien motsvarande 364 dollar. En genomsnittlig. En lärare i Afghanistans tjänar 650 kronor per månad. Det kan handla om en eller flera månadslöner bara i efterlevandestöd beroende på vart man skickar pengarna.

Tillståndet på Medis slutade gälla idag men igår fick de förlängt till den 30 augusti. Jag hoppas att polisen säger nej nästa gång. För att de har fått göra sin röst hörd men förhoppningsvis händer inget annat. Svensk lag kan inte byggas på vilka som får uppmärksamhet av media.

Intressant nog gällde i alla fall det första tillståndet för en yta på 9 kvadratmeter. Bilderna visar att halva torget är ockuperat. Men så är det andra lagar och regler som bryts också. Demon från hålla på till kl 22 men det har polisen ignorerat. Likaså har polisen, förmodligen efter beslut från regeringen eller rikspolischef eller både ock, förhindrats att göra inre utlänningskontroll för att hitta de som undanhåller sig utvisning.

Jag älskar som bekant yttrandefrihet och den gäller ovillkorligen.

Däremot är det inte en rättighet att få demonstrera hur länge och vart man vill och deras åsikter har gått fram. När demonstrationen väl upplöses hoppas jag att polisen får göra sitt jobb och utvisa de personer som ska utvisas. De som väntar på överklagande får göra det någon annanstans än på Medborgarplatsen och de som är vuxna får återvända till det anvisade asylboende personen fått istället för ett dyrt familjehem eller HVB.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!