Vittnesmål från insidan på Arbetsförmedlingen

Jag publicerar här en av de vittnesmål om hur det egentligen fungerar på Arbetsförmedlingen, bortom Pressavdelningens polerade yta som de nu försöker desperat måla på för att det jag skrivit givetvis stämmer.

Personen jobbar idag på Arbetsförmedlingen och är anonym här men inte anonym för mig.

……………………………………………………..
Listan med bidrag är ofullständig. De arbetsgivare som har lönebidrag har ofta även ”Stöd till handledning” 6000 i månaden ovanpå summan. Kontrolleras aldrig handledning brukar inte finnas. De som sitter i fängelse har speciella arbetsförmedlare så de får specialbehandling. De är även berättigade till särkild anställningsstöd. Även om de inte är långtidsarbetslösa. AF har inte koll på de läkarintyg som innebär att arbetssökande kan få lönebidrag. De är ofta gamla eller ofullständiga. Invandrare är kraftigt överrepresenterade med felaktiga läkarintyg, som dock AF accepterar. Det finns läkare med utländsk bakgrund som stämplar ut felaktiga intyg. Föräkringskassan har höga krav på Intyg. AF i praktiken inga. Arbetslösa får betalda resor på kors och tvärs i Sverige för att gå på intervju. Märkligt nog ofta fredagar och måndagar. Är vara långtidsarbetslös och född i ett annat land är livsfarligt. Dvs för dennes föräldrar. Mammor och pappor i hemlandet som ligger för döden eller dött är enormt jvf infödda. Ofta på hösten och tidig vår. Det finns 1000 arbetsförmedlare som är såkallade ”SIUZ” konsulenter. De hjälper funktionshindrade att hitta arbeta. De har 15 arbetsökande som de daddar med. Det är inte dåligt i sig att funktionsnedsatta får extra hjälp men de privata företag som gör samma sak kostar bara 10%. Ja listan är lång. Trevlig helg.

……………………………………………………

Jag upprepar därför: om inte Arbetsförmedlingen har något att dölja, sluta sekretessmärk allt. 

Låt media och ny media granska vad ni håller på med.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!