Intervjumaterial med polisbefälet ang. Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har glädjande nog läst mitt blogginlägg om bedrägerier. Vi kan sammanfatta det det – att du skriver är fel. Inte helt otippat av myndigheten som gömmer det mesta bakom sekretess.

Jag har verkligen försökt att få ut material om de olika jobben. Sekretessdörren smälls i ansiktet så fort du nämner anställningsstöd. De hävdar att de skyddar bolagen. Jag hävdar att de skyddar Arbetsförmedlingen.

Lönebidrag är en stor konkurrensfördel för de företag som utnyttjar dem. Många är de företag som vittnar om snedvriden konkurrens i sina branscher för att vissa konkurrenter har en bråkdel av lönekostnaden och därmed kan ha lägre priser. Priser som inte går att konkurrera med.

Innan ni får läsa material från min källa ska jag bara flika in en sak.

Det är jättelätt att folkbokföra sig i Sverige. Det har avslöjats mängder vid tillfällen om folk som är folkbokförda i 50-tal på samma adress. Har du ett samordningsnummer kan du folkbokföra dig på en falsk adress. Kul att Arbetsförmedlingen låtsas som att detta inte kan hända när det tyvärr snarare är vanligt i kriminella kretsar. Och dessa individer är kriminella.

De hänvisar också till att man måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Givetvis går det enkelt att fixa med det falska samordningsnumret och den falska adressen. Det är inte ID-handlingar som utfärdas av Körkortsverket eller polisen.

………………………………………………………….

Här kommer min källas historia, från ett polisbefäl som frustrerad över att bli motarbetad av Arbetsförmedlingen kontaktade mig via ombud för att vara anonym. 

Jag berättar den historien han berättade om hur det går till, och det är inte en person som gör detta (vilket du kan se på antalet, 4 miljoner personnummer ”på vift”.

Det börjar med att du säljer en gammal bil på blocket för 5 000, en riskhög men rullar, den skrivs snyggt över på den nya ägaren. Den nya ägaren säljer den sedan till en person från forna östeuropa t.ex, men eftersom köparen inte har ett svenskt personnummer, så kan inte trafikverket hantera affären, så den nya köparen får då ett svenskt personnummer så att säljaren skall kunna sälja sin bil. Sedan åker någon till Bulgarien och köper en falsk ID handling (kostar 3000) , kommer tillbaka till Sverige, knatar in på skattekontoret och vill starta ett företag i Sverige. Inget konstigt med det. AB, 50 tusen, allt ser OK ut.

Nu kontaktar man Arbetsförmedlingen, och söker nystartsbidrag för ett antal personer med Svenska personnummer, dessa personer befinner sig inte ens i Sverige, de har ”köpt en bil” (eller fått sitt personnummer på annat sätt, det finns flera myndigheter som kan utfärda personummer). Nu cashar man in 18 tusen per månad för dessa anställda (som inte ens finns i Sverige) och företaget han noll verksamhet. Efter sex månader blir dessa anställda sjukskrivna, eller till och med får föräldrapenning från försäkringskassan, trots att som aldrig ens satt sin fot i Sverige. På ett år kan en person lura av staten en 6-8 miljoner, och sedan när det är dags för revision, ett och ett halvt år senare, så finns inte ens ägaren eftersom handlingarna var falska. Detta är hur många miljarder som helst, och alla inblandade myndigheter, främst arbetsförmedlingen lägger locket på och hävdar sekretess, även mot Polisen. AF släppte tydligen nyligen en internrapport där man via stickprov kommit fram till att 30% av dessa nystartsjobb och andra subventionerade arbeten var bluffar.

Polisen får inte ta del av informationen hos varken AF, transportstyrelsen, försäkringskassan m.fl då dessa myndigheter skyller på ”Sekretess”. Polisen har utrett detta i flera år, men eftersom man inte får sista pusselbiten från främst AF är man låst. Polisen har enligt honom (och han jobbar långt uppe med organiserad brottslighet) berövats sina möjligheter att bedriva sin verksamhet så andra myndigheter kan åberopa ”personlig integritet” och sekretess. Men jag skall fråga honom vad som finns.

Men en sak ha sa, försök fråga AF om dessa nystartsjobb, du kommer bli avspisad direkt eftersom de inte alls har lust att ens prata om det. Samma sak med skatteverket och alla 4 miljoner aktiva svenska personnummer på personer ej bosatta i Sverige. Det är ju dessa personnummer som öppnar vägen till allehanda bedrägerier mot staten. Men, jag frågar om detta med det är mest troligt att ingen dömts. Hans vanligaste invändning mot hur EU fungerar är ”Personer rör sig fritt, varor för sig fritt, pengar rör sig fritt, men, Juridiken rör sig inte fritt. Att få svar från en östeuropeisk polismyndighet är ett halvårsprojekt, ifall de ens får svar, och mycket kan hända på 6 månader i den kriminella världen.

Källan: Polis och chef för en av de sju sammordningsgrupperna i landet som samordnar Polis, Skatteverk, Försäkringskassa, tullverket, Kustbevakning etc mot grov organiserad brottslighet. Så :

Några av problemen han nämner: (1) Förr fanns en regel, max en av fem fick ha lönebidrag på ett företag, nu kan 100% ha det. (2) Trots att AF ser fel kan man inte stoppa utbetalningarna eftersom beslutet som tagits gäller t.ex ett år.

 

Det är genom hans centrala position som han ser detta. Just nu hade han en lista på tio bolag på sitt bord som alla har enorma skatteskulder och haft 100% anställda via lönebidrag, och som inte lämnat in revisionsberättelse. Alla kommer försättas i konkurs, men staten har förlorat i snitt 7 miljoner / bolag

AF har som sagt var hemligstämplat allt för att ”skydda de inblandade”. Han fick svar från en chef på AF om att Ingen vill ”rock the boat” när det gäller detta. Det ser bra ut i den politiska statistiken att X antal personer får nystartsjobb.

”Vanliga företag” är väldigt ovanliga på lönebidrags och nystartsjobbsliostorna, hans åsikt är att det är nästan enbart kriminella som nyttjar det.

De ser ju namnen, namn som polisen har sen länge men inte får delge på grund av datalagen. Samma sak som gör att kriminella startade återvinningsstationer runt om i Sverige men bara dumpade avfall på en tomt som sedan kommunen fick sanera för 50+ miljoner. Polisen FICK INTE meddela andra kommuner att X har gjort detta på tre andra ställen.

Personuppgift. Vet du inte att http://www.sakint.se kan när som helst komma och ”städa bort kränkade pesonuppgifter” i polisens datorer. T.ex bilder, platser, telefonnummer, regnummer, allt som man samlat ihop via spaning.

Flera utredningar som han drivit har havererat på grund av detta. Pedofiler och andra brottslingar går fria.

Ännu värre blev det efter Romregistret (som enligt honom var en nödvändighet och framförallt relationerna och barnen, då man ofta använder barn vid brott och samma barn kan t.ex vara barn till ”fem olika familjer” och då vara bl.a berättigat diverse olika stöd.

Och AF säger ju ”sekretess” så polisen kan inte gå till AF och begära ut listorna på alla bolag och får t.ex lönebidrag.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!