Demonstrationen på Medis

På grund av det stora antalet kommentarer både här och  på min Facebooksida, framför allt från folk aktiva i demonstrationen på Medis och de afghanska asylsökande som demonstrerar där finns ett behov av att reda ut lite statistik i ett separat inlägg. Jag har också förtydligat några saker i detta inlägget. 

Det är mycket uppmärksamhet kring den demonstration några hundra afghanska asylsökande arrangerat. Eller egentligen har de ju fått hjälp att arrangera hela spektaklet men det ska jag gå in på lite senare.

De tillhör den grupp som slarvigt benämns som ensamkommande. För att först hette de ensamkommande barn. Men när ordet ”barn” i den meningen med rätta ifrågasatts, inte bara av opinionsbildare utan av Rättsmedicinalverket som ansvarar för att åldersbestämma dem, har plötsligt termen i media gått från ”ensamkommande barn” till ”ensamkommande”.

Och det är ju ett annat ord för asylsökande. Jättemånga personer på våra asylboende som är vuxna har kommit hit själva. Utan familj. Faktum är att just ensamma män är den vanligaste gruppen som söker asyl. Vi har ett kraftigt överskott av män för tillfället, framför allt i yngre åldersgrupper. Bilden nedan är hämtad från statsbudgeten för 2017.

2015 kom det otroligt många ensamkommande till landet. 23 000 personer* tog plötsligt den långa långa vägen från Afghanistan till Sverige. På vägen passerade de ett stort antal andra EU-länder. Varför de bestämt sig just för Sverige får de svara på själva. Fakta är att de valde att ignorera Dublin-förordningen och söka asyl i det första EU-landet de kom in på sin väg från Asien. Totalt kom det 35 000 ensamkommande 2015 som alla hävdade att de var under 18 år.

*Tidigare siffra var 35 000 afghaner

För att förstå vilka personerna är får vi kolla på en karta. Det är mestadels hazarer som kommit hit. De är en folkgrupp som bor i Afghanistan men även i Iran. De är 10-20 % av hela Afghanistans befolkning och uppskattas vara 3-7 miljoner.

Men en del av de som kom till Sverige och som vid sin asylansökan uppgivit att de är afghaner uppger nu, när de fått avslag på sin asylansökan, att de i själva verket kommer från Iran och aldrig satt sin fot i Afghanistan.

Så vid asylansökan var de afghaner, vid avslaget är det hazarer bostatta i Iran tidigare. Nu är visserligen Iran också ett hemskt land men det är inte krig i Iran. I gränsområdena mot Afghanistan och söderut är det det men inte i landet som helhet. En del av hazarerna lämnade alltså sin familj i Iran för att söka asyl i Sverige ensamma, som afghaner. För de är afghaner som bosatt sig, kanske i generationer, i gränslandet mot Afghanistan men i Iran.

Det är här det blir lite snurrigt kan jag tycka. Om de nu bodde i Iran, varför har de sagt att de flytt från kriget i Afghanistan?

Och även om de nu inte varit i Afghanistan för att de antingen är födda i Iran (varför det nu inte gör dem till iranier men det kan kanske en expert på Iran förklara) eller för att de kom till Iran som bebisar är det ju inget som hindrar dem att ta sig den korta biten från Afghanistan tillbaka till familjen i Iran.

För många har familjer. Har de inte föräldrar i livet har många syskon, farbröder, kusiner etc. Att samtliga 23 000 skulle vara helt föräldralösa och släktlösa utan någon anknytning till någon stämmer inte.

De kallas ensamkommande i Sverige för att de beslutade sig för att åka själva, ibland på uppdrag till och med av just familjen för att det är lättare att få uppehållstillstånd som anhörig, för att de inte har familjen med sig. Men alla är inte föräldralösa. Viktigt skillnad. De har många någon sorts familj i Iran eller Afghanistan. Men inte i Sverige. Ännu. Men planen för samtliga av dessa ensamkommande är att när de fått uppehållstillstånd direkt ska ansöka om anhöriginvandring för familjerna, som då kan köpa flygbiljetter för pengar från Migrationsverket.

Detta är skälet varför hazarerna passerade alla de EU-länderna de gjorde på sin farliga resa till nordpolen där vi alltså bor. Ett av skälen. De som kallas pull-effekter i migrationssystemet och som många som jobbar med frågorna länge velat ha en vettig diskussion om.

Ett annat skäl är att våra lagar prioriterar barn. Det vill säga som de facto är under 18 år. Vuxna ska ha synnerligen ömmande skäl för att inte skickas tillbaka, är du under 18 räcker särksilda skäl och dessutom skickas ingen tillbaka utan att mottagandet är ordnat. Vilket det nästan aldrig är och de flesta får stanna.

Ett tredje skäl är att om du är under 18 år behöver du inte bo på ett vanligt asylboende. Istället har du samma rättigheter som infödda barn eller barn som fått uppehållstillstånd. Du får gå i skola, har rätt till fritidssysselsättning etc. Ersättningen per ensamkommande är 1900 kronor per dygn för närvarande. Nästan 700 000 kronor per individ och år alltså. I den summan ingår boende, mat, kläder etc. Kostnad för skola ingår inte. Utan det är ersättningen HVB-hemmet får. Utöver det har en ensamkommande rätt till fickpengar.

Ensamkommande som fått uppehållstillstånd kan få upp till 1 900 kronor per månad. Kläder och fritid ska HVB-hemmet stå för. Detta är jättemycket pengar om de skickas till familjen i Iran. Så bara fickpengarna kan delvis försörja familjen hemma om en sådan finns.

Det finns alltså starka incitament att säga att man är under 18 år. Alltså gör folk det. I princip ingen av de ensamkommande har ID med sig. Har de haft ID har de med stor sannolikhet, på uppmaning av andra, gjort sig av med dem innan ankomst till Sverige. Fram till nyligen var det Migationsverkets personal som fick uppskatta ålder baserat på egen uppfattning och personens berättelse.

Men nu har vi precis som de flesta länder gått från en icke vetenskaplig ockulär metod, som givetvis är sämre på alla sätt, till en betydligt mer rättvis och säker vetenskaplig metod byggt på medicinsk undersökning. Märkligt att folk plötsligt tycker att den gamla metoden när handläggare skulle ”bedöma” folks ålder genom att titta på dem var rimligare och mer rättssäker.

80 % av de undersökta, som i dagsläget är nästan 7 000 personer, bedöms som 18 år eller äldre.

Alltså är det inte barn. Inte i lagens mening och det gäller alla individer i Sverige oavsett om du är född här eller ej. Man betraktas av samhället som vuxen när du fyllt 18 år. Då förväntas du kunna ta hand om dig själv och dina föräldrar har inte tekniskt något försörjningsansvar över dig, åtminstone inte efter du slutat gymnasiet och det gör folk det året de fyller 19 år.

De personer som demonstrerar på Medborgarplatsen tillhör den här gruppen. Eller de få som fått avslag ändå. Och de är i minoritet. Eller GD Ribbenvik på Migrationsverket får 83 % bifall på sin ansökan.

17 % får alltså avslag och kan då överklaga. Om du inte är under 18 år, som av aktivister och media kallas ”få sin ålder uppskriven”, hamnar du i kategorin asylsökande och får bo på ett av Migrationsverkets boenden. Borta är de 1900 kronorna i månaden i fickpengar och allt annat tillvaron som barn får.

Men att bo på asylboende gör alltså de flesta av de 160 000 personerna som kom 2015 och ibland får man intrycket av att det skulle vara någon slags misär att få flytta till ett sådant från ett HVB-hem eller ett familjehem.

Gruppen på Medborgarplatsen är alltså antingen vuxna som nu får söka asyl som alla andra vuxna. Eller den minoritet som fått avslag. 

Det är fel att kalla dem ensamkommande. De har inte mer rätt att stanna här eller inte än vilken annan asylsökande som helst på ett asylboende någonstans i Sverige. Man kan få intrycket av aktivisterna att dessa individer ska särbehandlas gentemot alla andra. Undra hur det känns att vara syrier eller somalier som angett att de är vuxna vid ankommandet, sitter utanför Bollnäs på något asylboende och snällt väntar alla dessa långa handläggningstider som 160 000 personer på ett år givetvis orsakar, utan att klaga eller sittstrejka någonstans?

Man kan också få intrycket att Afghanistan är det sämsta landet på planeten. Nog för att det inte är något toppenställe och det är oroligt i hela den regionen men tyvärr finns det gott om skitställen. Och rätt många är fattigare än just Afghanistan. Nedan ser ni listan på BNP/capita. Afghanistan är inte topp 10 på den jumbolistan.

Först på plats 170 av 195 kommer Afghanistan. Nu vet jag att det som sagt är säkerhetsläget som diskuteras främst men även argument om levnadsvillkor finns och då sätter denna lista detta i något typ av sammanhang. De fattigaste länderna i världen ligger för övrigt i Afrika. Centralafrikanska republiken.

Enligt norsk media är bara två av Afghanistans provinser osäkra så att utvisa folk någon av de övriga 32 provinserna är alltså det man gör från Migrationsverkets sida. 

Förutom det uppenbara i att barn ska behandlas som barn om de är barn och är de inte barn ska de som alla andra vuxna behandlas som vuxna, så finns det ett mycket bra skäl till varför staten måste hålla sig till sina egna regler och det är kostnaderna. Ensamkommande kostar alltså i princip 1 miljon kronor per person och år. Den kostnaden sjunker drastigt för om personen istället behandlas som den vuxen personen är.

Med tanke på att vi la 56 miljarder bara på Migrationsverkets kostnader förra året, och då tillkommer sedan kostnader kommuner har för de som sedan får uppehållstillstånd då dessa personer inte längre ingår i Migrationsverkets ansvar, måste kostnaderna kontrolleras. Även dagsläget är inte hållbart i längden. Sedan tillkommer alla de kostnader Arbetsförmedlingen har för att få in folk med uppehållstillstånd i studier eller arbete.

Att få status som flykting i ansökan är ytterligare en sak som är viktig för att individen ska få så många rättigheter som möjligt och öka sina egna chanser att stanna. Alltså ökar nu antal överklaganden dramatiskt och kostnaderna för överklagandena tar också skattebetalarna. De ingår i statsbudgeten.

En del av personerna på Medis har garanterat antingen överklagat i en instans eller i samtliga. En organisation som är med och arrangerar demonstrationen på Medis är nätverket #Vi står inte ut som drivs av framför allt kvinnor som engagerat sig hazarerna i Sverige. Inte sällan driver de antingen själva HVB-hem, familjehem eller är god man åt en eller flera. De som är engagerade i det nätverket har alltså delvis egna incitament mer än de ideella – pengar.

Att vara någons god man ger nämligen intäkter. En god man ska vara någon slags ställföreträdande vuxen så länge den ensamkommande betraktas som barn. Personen bor nödvändigtvis inte hos den goda mannen utan kan lika gärna bo på ett HVB-hem, vilket är det vanligaste, utan är en vuxens svensk som hjälper till med bland annat myndighetkontakter. I dagsläget är arvodet 2 240 kronor per månad per person man är god man för.

Det finns ingen gräns för hur många personer man kan vara god man för och vissa har satt detta i system. En person med 21 flyktingbarn jobbade enligt uppgift 3 timmar per vecka för sina 46 000 kronor per månad. 

Som nätverket #Vi står inte ut uttrycker det – det kunde vara deras ungdom. Det finns alltså såväl ideella som ekonomiska incitament att ”kämpa” just för de ensamkommande och inte för alla flyktingar som sökt asyl. Eftersom vi är i Sverige tog det väl fem minuter för folk att lära de nyanlända att man kan få bidrag för lite vad som helst bara man startar en förening. Så givetvis finns det inte en utan två föreningar för just ensamkommande. Som får bidrag. Ensamkommandes Förbund har sedan 2014 fått nästan 3 miljoner kronor i bidrag. Sveriges Ensamkommandes förening har hittills fått 345 000 kronor.

Enligt Ensamkommandes förbunds hemsida sysslar de med:

”Kämpar för de ensamkommande som är asylsökande och papperslösa genom att delta i och stödja politiska aktioner”

Dessa är en av arrangörerna av sittstrejken så staten har alltså inte bara försörjt dem under den asylprocess vissa av dem ljugit om sin ålder i, andra fått avslag, utan också gett dem bidrag för att ockupera Medborgarplatsen i flera veckor för att protestera mot att samma stat följer sina egna lagar och regler. Alla har rätt till yttrandefrihet och jag inget emot att folk använder den som de vill men att vi skattebetalare ska betala för det tycker jag inte. De får finansiera detta själva. De vill som ni ser ha extra bidrag men faktum kvarstår att de fått nästan 3 miljoner kronor för att göra just sådant här. Politiska aktioner för att få rättigheter av olika slag.

En bekant tog ett kort på Medis när hon var där och kollade själv, och blev väldigt hotfullt bemött. Olika aktivister vägrade låta henne fotografera och ställde sig i vägen, stod nära, bad henne gå etc. Men hon tog ändå några bilder och på en av dem ser man den här skylten ”Smash fascism”.

Det är en vanlig logga AFA och deras aktivistpolare använder i hela den sfär som utgör den i allra högsta grad aktiva och levande autonoma och kriminella vänster vi har allra längst på ytterkanten till vänster. De som tycker våld är en legitim metod.

Demonstrationen påstås arrangeras av nätverket Ung i Sverige men i själva verket är det alltså fler som hjälper till. Till exempel Kämpa STHLM.

Kämpa Sthlm arrangerade bussresor till Hamburg för att slåss och kasta sten på poliser, bränna däck och trakassera folk.

Gissar att skylten på bilden tillhör bland annat dem och de övriga organisationer som alltid brukar dyka upp i sådana här sammanhang. Det var garanterat de som försökte få bort min bekant och hindra henne att utöva sin rätt att vistas i det offentliga rummet och bevaka händelsen.

I SVT Opinion diskuterades igår demonstrationen och där var det en representant för Tillsammanskapet som var de som försvarade demonstrationen.

De finansieras av Stiftelsen Expo så de finns alltså också med på ett hörn här.

Läser man på Ung i Sveriges Facebook kan man hitta den här texten om demon, som i princip kallar alla personer som inte sympatiserar med demonstrationen för rasister. Lätt att förstå vad det kommer ifrån och varför min bekant och flera andra jag känner som varit där och velat kolla själva upplevt sig ivägkörda och hotade.

Ska vi sammanfatta aktionen på Medis är den följande: ett par hundra personer som antingen fått avslag på sin ansökan och/eller alla överklaganden och alltså nu upprätthåller sig illegalt i landet, eller personer som är vuxna och därmed får söka asyl som alla andra vuxna, protesterar mot dessa beslut. Förståeligt i och för sig, det är ju inte kul att vare sig få avslag eller förlora en massa rättigheter.

Demonstrationen arrangeras av lite olika organisationer, bland annat Ung i Sverige men också Ensamkommandes Förbund som finansierats med 3 miljoner kronor av MUCF sedan 2014 och nätverket #Vi står inte ut, där en del drivs av enbart ideellt engagemang men en del har ekonomiska incitament också som goda män eller så driver de familjehem eller HVB-hem, en mycket lukrativ bransch eftersom de då kan fakturera Migrationsverket 57 000 kronor per månad och person de har boende.

Och den understöds av autonoma vänstern som älskar att slåss med poliser och alla de ogillar, för att få ännu mer uppmärksamhet. Många inom den rörelsen är vana att jobba med eller mot media och har garanterat hjälp till för att få uppmärksamhet. Mediabevakingen har varit omfattande.

Många inom bland annat #Vi står inte ut-gänget anför att ensamkommande är så duktiga i skolan och en sådan stor tillgång. Som om vi skulle börja bedöma människor inte efter asylskäl och ålder utan efter hur duktiga de verkar vara (en rätt ofräsch inställning till flyktingar faktiskt).

Om vi kollar i statens egen budget är detta tyvärr inte sant. Av de som kommer hit och börjar gymnasiet, det vill säga i princip alla de som är ensamkommande, har 16 % av pojkarna gymnasieexamen fyra år senare. Det säger sig själv att det är svårt att lyckas i skolan när du inte kan språket eller kulturen och de som lyckas är imponerande. Men just därför är att använda det som skäl, som görs i tid och otid, att de är så speciellt duktiga fel på flera sätt.

En del av de ensamkommande verkar helt ha slutat försöka sälja in att de är barn och anför numera andra argument varför just de ska få stanna. Till exempel att de har egna barn.

Ödets ironi att strejken är just på Söder som har en överväldigande majoritet av väljare som är för såväl amnesti som i princip fri invandring utan krav. Jag har förstått att inte ens alla dessa tycker att det nu efter två veckor är jättekul att flera hundra hazarer mer eller mindre bosatt sig där, även om tillståndet för demon bara gäller till kl 22.

Vi har ett asylsystem som prövar folks rätt att få asyl som flykting. Får du avslag har du inte bedömts vara flykting. Simple as that. Men inte ens då är det finito utan du kan kostnadsfritt överklaga med advokat i inte en utan två instanser. Är det nej överallt är det nej och då ska du lämna landet. Då är du inte flykting.

Att vuxna bedöms vara vuxna och därför får sitta på asylboende som alla andra vuxna förstår jag överhuvud taget inte hur någon ha invändningar emot. Menar de att våra asylboenden är förfärliga? Att de villkor man får som vuxen är helt orimliga?

Och alla de som kräver att just dessa personer, de 17 % som fått avslag och de som nu får söka asyl som vuxna, ska få stanna ovillkorligen och därmed bryta mot landets samtliga demokratiskt fattade lagar och regler för att just dessa individer fått mediatid, varför kräver ni inte att samtliga som sökt asyl får amnesti? Nog för att det inte är kul i Afghanistan men jag är rätt säker på att det är värre i Syrien för tillfället och de flesta asylsökande är syrier.

Hela demonstrationen är en soppa kokad på ekonomiska incitament från olika håll, statliga bidrag och autonom vänster.

Jag förstår därför inte hur folk som kallar sig borgerliga kan ställa upp på det här jippot. Ja, jag pratar om Folkpartiet och Centern.

Jan Björklund har gått ut och ”krävt” att utvisningarna stoppas tillfälligt och i Stockholm skrev en borgerlig och socialistisk röra under ett brev. 

Om ni inte såg någon anledning till att inte rösta på Folkpartiet eller Centern innan dess har ni det nu, framför allt ni som bor i Stockholm.

Enda sättet att få en borgerlig regering med borgerlig politik är att lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!