Demonstrationen på Medis


På grund av det stora antalet kommentarer både här och  på min Facebooksida, framför allt från folk aktiva i demonstrationen på Medis och de afghanska asylsökande som demonstrerar där finns ett behov av att reda ut lite statistik i ett separat inlägg. Jag har också förtydligat några saker i detta inlägget. 

Det är mycket uppmärksamhet kring den demonstration några hundra afghanska asylsökande arrangerat. Eller egentligen har de ju fått hjälp att arrangera hela spektaklet men det ska jag gå in på lite senare.

De tillhör den grupp som slarvigt benämns som ensamkommande. För att först hette de ensamkommande barn. Men när ordet “barn” i den meningen med rätta ifrågasatts, inte bara av opinionsbildare utan av Rättsmedicinalverket som ansvarar för att åldersbestämma dem, har plötsligt termen i media gått från “ensamkommande barn” till “ensamkommande”.

Och det är ju ett annat ord för asylsökande. Jättemånga personer på våra asylboende som är vuxna har kommit hit själva. Utan familj. Faktum är att just ensamma män är den vanligaste gruppen som söker asyl. Vi har ett kraftigt överskott av män för tillfället, framför allt i yngre åldersgrupper. Bilden nedan är hämtad från statsbudgeten för 2017.

2015 kom det otroligt många ensamkommande till landet. 23 000 personer* tog plötsligt den långa långa vägen från Afghanistan till Sverige. På vägen passerade de ett stort antal andra EU-länder. Varför de bestämt sig just för Sverige får de svara på själva. Fakta är att de valde att ignorera Dublin-förordningen och söka asyl i det första EU-landet de kom in på sin väg från Asien. Totalt kom det 35 000 ensamkommande 2015 som alla hävdade att de var under 18 år.

*Tidigare siffra var 35 000 afghaner

För att förstå vilka personerna är får vi kolla på en karta. Det är mestadels hazarer som kommit hit. De är en folkgrupp som bor i Afghanistan men även i Iran. De är 10-20 % av hela Afghanistans befolkning och uppskattas vara 3-7 miljoner.

Men en del av de som kom till Sverige och som vid sin asylansökan uppgivit att de är afghaner uppger nu, när de fått avslag på sin asylansökan, att de i själva verket kommer från Iran och aldrig satt sin fot i Afghanistan.

Så vid asylansökan var de afghaner, vid avslaget är det hazarer bostatta i Iran tidigare. Nu är visserligen Iran också ett hemskt land men det är inte krig i Iran. I gränsområdena mot Afghanistan och söderut är det det men inte i landet som helhet. En del av hazarerna lämnade alltså sin familj i Iran för att söka asyl i Sverige ensamma, som afghaner. För de är afghaner som bosatt sig, kanske i generationer, i gränslandet mot Afghanistan men i Iran.

Det är här det blir lite snurrigt kan jag tycka. Om de nu bodde i Iran, varför har de sagt att de flytt från kriget i Afghanistan?

Och även om de nu inte varit i Afghanistan för att de antingen är födda i Iran (varför det nu inte gör dem till iranier men det kan kanske en expert på Iran förklara) eller för att de kom till Iran som bebisar är det ju inget som hindrar dem att ta sig den korta biten från Afghanistan tillbaka till familjen i Iran.

För många har familjer. Har de inte föräldrar i livet har många syskon, farbröder, kusiner etc. Att samtliga 23 000 skulle vara helt föräldralösa och släktlösa utan någon anknytning till någon stämmer inte.

De kallas ensamkommande i Sverige för att de beslutade sig för att åka själva, ibland på uppdrag till och med av just familjen för att det är lättare att få uppehållstillstånd som anhörig, för att de inte har familjen med sig. Men alla är inte föräldralösa. Viktigt skillnad. De har många någon sorts familj i Iran eller Afghanistan. Men inte i Sverige. Ännu. Men planen för samtliga av dessa ensamkommande är att när de fått uppehållstillstånd direkt ska ansöka om anhöriginvandring för familjerna, som då kan köpa flygbiljetter för pengar från Migrationsverket.

Detta är skälet varför hazarerna passerade alla de EU-länderna de gjorde på sin farliga resa till nordpolen där vi alltså bor. Ett av skälen. De som kallas pull-effekter i migrationssystemet och som många som jobbar med frågorna länge velat ha en vettig diskussion om.

Ett annat skäl är att våra lagar prioriterar barn. Det vill säga som de facto är under 18 år. Vuxna ska ha synnerligen ömmande skäl för att inte skickas tillbaka, är du under 18 räcker särksilda skäl och dessutom skickas ingen tillbaka utan att mottagandet är ordnat. Vilket det nästan aldrig är och de flesta får stanna.

Ett tredje skäl är att om du är under 18 år behöver du inte bo på ett vanligt asylboende. Istället har du samma rättigheter som infödda barn eller barn som fått uppehållstillstånd. Du får gå i skola, har rätt till fritidssysselsättning etc. Ersättningen per ensamkommande är 1900 kronor per dygn för närvarande. Nästan 700 000 kronor per individ och år alltså. I den summan ingår boende, mat, kläder etc. Kostnad för skola ingår inte. Utan det är ersättningen HVB-hemmet får. Utöver det har en ensamkommande rätt till fickpengar.

Ensamkommande som fått uppehållstillstånd kan få upp till 1 900 kronor per månad. Kläder och fritid ska HVB-hemmet stå för. Detta är jättemycket pengar om de skickas till familjen i Iran. Så bara fickpengarna kan delvis försörja familjen hemma om en sådan finns.

Det finns alltså starka incitament att säga att man är under 18 år. Alltså gör folk det. I princip ingen av de ensamkommande har ID med sig. Har de haft ID har de med stor sannolikhet, på uppmaning av andra, gjort sig av med dem innan ankomst till Sverige. Fram till nyligen var det Migationsverkets personal som fick uppskatta ålder baserat på egen uppfattning och personens berättelse.

Men nu har vi precis som de flesta länder gått från en icke vetenskaplig ockulär metod, som givetvis är sämre på alla sätt, till en betydligt mer rättvis och säker vetenskaplig metod byggt på medicinsk undersökning. Märkligt att folk plötsligt tycker att den gamla metoden när handläggare skulle “bedöma” folks ålder genom att titta på dem var rimligare och mer rättssäker.

80 % av de undersökta, som i dagsläget är nästan 7 000 personer, bedöms som 18 år eller äldre.

Alltså är det inte barn. Inte i lagens mening och det gäller alla individer i Sverige oavsett om du är född här eller ej. Man betraktas av samhället som vuxen när du fyllt 18 år. Då förväntas du kunna ta hand om dig själv och dina föräldrar har inte tekniskt något försörjningsansvar över dig, åtminstone inte efter du slutat gymnasiet och det gör folk det året de fyller 19 år.

De personer som demonstrerar på Medborgarplatsen tillhör den här gruppen. Eller de få som fått avslag ändå. Och de är i minoritet. Eller GD Ribbenvik på Migrationsverket får 83 % bifall på sin ansökan.

17 % får alltså avslag och kan då överklaga. Om du inte är under 18 år, som av aktivister och media kallas “få sin ålder uppskriven”, hamnar du i kategorin asylsökande och får bo på ett av Migrationsverkets boenden. Borta är de 1900 kronorna i månaden i fickpengar och allt annat tillvaron som barn får.

Men att bo på asylboende gör alltså de flesta av de 160 000 personerna som kom 2015 och ibland får man intrycket av att det skulle vara någon slags misär att få flytta till ett sådant från ett HVB-hem eller ett familjehem.

Gruppen på Medborgarplatsen är alltså antingen vuxna som nu får söka asyl som alla andra vuxna. Eller den minoritet som fått avslag. 

Det är fel att kalla dem ensamkommande. De har inte mer rätt att stanna här eller inte än vilken annan asylsökande som helst på ett asylboende någonstans i Sverige. Man kan få intrycket av aktivisterna att dessa individer ska särbehandlas gentemot alla andra. Undra hur det känns att vara syrier eller somalier som angett att de är vuxna vid ankommandet, sitter utanför Bollnäs på något asylboende och snällt väntar alla dessa långa handläggningstider som 160 000 personer på ett år givetvis orsakar, utan att klaga eller sittstrejka någonstans?

Man kan också få intrycket att Afghanistan är det sämsta landet på planeten. Nog för att det inte är något toppenställe och det är oroligt i hela den regionen men tyvärr finns det gott om skitställen. Och rätt många är fattigare än just Afghanistan. Nedan ser ni listan på BNP/capita. Afghanistan är inte topp 10 på den jumbolistan.

Först på plats 170 av 195 kommer Afghanistan. Nu vet jag att det som sagt är säkerhetsläget som diskuteras främst men även argument om levnadsvillkor finns och då sätter denna lista detta i något typ av sammanhang. De fattigaste länderna i världen ligger för övrigt i Afrika. Centralafrikanska republiken.

Enligt norsk media är bara två av Afghanistans provinser osäkra så att utvisa folk någon av de övriga 32 provinserna är alltså det man gör från Migrationsverkets sida. 

Förutom det uppenbara i att barn ska behandlas som barn om de är barn och är de inte barn ska de som alla andra vuxna behandlas som vuxna, så finns det ett mycket bra skäl till varför staten måste hålla sig till sina egna regler och det är kostnaderna. Ensamkommande kostar alltså i princip 1 miljon kronor per person och år. Den kostnaden sjunker drastigt för om personen istället behandlas som den vuxen personen är.

Med tanke på att vi la 56 miljarder bara på Migrationsverkets kostnader förra året, och då tillkommer sedan kostnader kommuner har för de som sedan får uppehållstillstånd då dessa personer inte längre ingår i Migrationsverkets ansvar, måste kostnaderna kontrolleras. Även dagsläget är inte hållbart i längden. Sedan tillkommer alla de kostnader Arbetsförmedlingen har för att få in folk med uppehållstillstånd i studier eller arbete.

Att få status som flykting i ansökan är ytterligare en sak som är viktig för att individen ska få så många rättigheter som möjligt och öka sina egna chanser att stanna. Alltså ökar nu antal överklaganden dramatiskt och kostnaderna för överklagandena tar också skattebetalarna. De ingår i statsbudgeten.

En del av personerna på Medis har garanterat antingen överklagat i en instans eller i samtliga. En organisation som är med och arrangerar demonstrationen på Medis är nätverket #Vi står inte ut som drivs av framför allt kvinnor som engagerat sig hazarerna i Sverige. Inte sällan driver de antingen själva HVB-hem, familjehem eller är god man åt en eller flera. De som är engagerade i det nätverket har alltså delvis egna incitament mer än de ideella – pengar.

Att vara någons god man ger nämligen intäkter. En god man ska vara någon slags ställföreträdande vuxen så länge den ensamkommande betraktas som barn. Personen bor nödvändigtvis inte hos den goda mannen utan kan lika gärna bo på ett HVB-hem, vilket är det vanligaste, utan är en vuxens svensk som hjälper till med bland annat myndighetkontakter. I dagsläget är arvodet 2 240 kronor per månad per person man är god man för.

Det finns ingen gräns för hur många personer man kan vara god man för och vissa har satt detta i system. En person med 21 flyktingbarn jobbade enligt uppgift 3 timmar per vecka för sina 46 000 kronor per månad. 

Som nätverket #Vi står inte ut uttrycker det – det kunde vara deras ungdom. Det finns alltså såväl ideella som ekonomiska incitament att “kämpa” just för de ensamkommande och inte för alla flyktingar som sökt asyl. Eftersom vi är i Sverige tog det väl fem minuter för folk att lära de nyanlända att man kan få bidrag för lite vad som helst bara man startar en förening. Så givetvis finns det inte en utan två föreningar för just ensamkommande. Som får bidrag. Ensamkommandes Förbund har sedan 2014 fått nästan 3 miljoner kronor i bidrag. Sveriges Ensamkommandes förening har hittills fått 345 000 kronor.

Enligt Ensamkommandes förbunds hemsida sysslar de med:

“Kämpar för de ensamkommande som är asylsökande och papperslösa genom att delta i och stödja politiska aktioner”

Dessa är en av arrangörerna av sittstrejken så staten har alltså inte bara försörjt dem under den asylprocess vissa av dem ljugit om sin ålder i, andra fått avslag, utan också gett dem bidrag för att ockupera Medborgarplatsen i flera veckor för att protestera mot att samma stat följer sina egna lagar och regler. Alla har rätt till yttrandefrihet och jag inget emot att folk använder den som de vill men att vi skattebetalare ska betala för det tycker jag inte. De får finansiera detta själva. De vill som ni ser ha extra bidrag men faktum kvarstår att de fått nästan 3 miljoner kronor för att göra just sådant här. Politiska aktioner för att få rättigheter av olika slag.

En bekant tog ett kort på Medis när hon var där och kollade själv, och blev väldigt hotfullt bemött. Olika aktivister vägrade låta henne fotografera och ställde sig i vägen, stod nära, bad henne gå etc. Men hon tog ändå några bilder och på en av dem ser man den här skylten “Smash fascism”.

Det är en vanlig logga AFA och deras aktivistpolare använder i hela den sfär som utgör den i allra högsta grad aktiva och levande autonoma och kriminella vänster vi har allra längst på ytterkanten till vänster. De som tycker våld är en legitim metod.

Demonstrationen påstås arrangeras av nätverket Ung i Sverige men i själva verket är det alltså fler som hjälper till. Till exempel Kämpa STHLM.

Kämpa Sthlm arrangerade bussresor till Hamburg för att slåss och kasta sten på poliser, bränna däck och trakassera folk.

Gissar att skylten på bilden tillhör bland annat dem och de övriga organisationer som alltid brukar dyka upp i sådana här sammanhang. Det var garanterat de som försökte få bort min bekant och hindra henne att utöva sin rätt att vistas i det offentliga rummet och bevaka händelsen.

I SVT Opinion diskuterades igår demonstrationen och där var det en representant för Tillsammanskapet som var de som försvarade demonstrationen.

De finansieras av Stiftelsen Expo så de finns alltså också med på ett hörn här.

Läser man på Ung i Sveriges Facebook kan man hitta den här texten om demon, som i princip kallar alla personer som inte sympatiserar med demonstrationen för rasister. Lätt att förstå vad det kommer ifrån och varför min bekant och flera andra jag känner som varit där och velat kolla själva upplevt sig ivägkörda och hotade.

Ska vi sammanfatta aktionen på Medis är den följande: ett par hundra personer som antingen fått avslag på sin ansökan och/eller alla överklaganden och alltså nu upprätthåller sig illegalt i landet, eller personer som är vuxna och därmed får söka asyl som alla andra vuxna, protesterar mot dessa beslut. Förståeligt i och för sig, det är ju inte kul att vare sig få avslag eller förlora en massa rättigheter.

Demonstrationen arrangeras av lite olika organisationer, bland annat Ung i Sverige men också Ensamkommandes Förbund som finansierats med 3 miljoner kronor av MUCF sedan 2014 och nätverket #Vi står inte ut, där en del drivs av enbart ideellt engagemang men en del har ekonomiska incitament också som goda män eller så driver de familjehem eller HVB-hem, en mycket lukrativ bransch eftersom de då kan fakturera Migrationsverket 57 000 kronor per månad och person de har boende.

Och den understöds av autonoma vänstern som älskar att slåss med poliser och alla de ogillar, för att få ännu mer uppmärksamhet. Många inom den rörelsen är vana att jobba med eller mot media och har garanterat hjälp till för att få uppmärksamhet. Mediabevakingen har varit omfattande.

Många inom bland annat #Vi står inte ut-gänget anför att ensamkommande är så duktiga i skolan och en sådan stor tillgång. Som om vi skulle börja bedöma människor inte efter asylskäl och ålder utan efter hur duktiga de verkar vara (en rätt ofräsch inställning till flyktingar faktiskt).

Om vi kollar i statens egen budget är detta tyvärr inte sant. Av de som kommer hit och börjar gymnasiet, det vill säga i princip alla de som är ensamkommande, har 16 % av pojkarna gymnasieexamen fyra år senare. Det säger sig själv att det är svårt att lyckas i skolan när du inte kan språket eller kulturen och de som lyckas är imponerande. Men just därför är att använda det som skäl, som görs i tid och otid, att de är så speciellt duktiga fel på flera sätt.

En del av de ensamkommande verkar helt ha slutat försöka sälja in att de är barn och anför numera andra argument varför just de ska få stanna. Till exempel att de har egna barn.

Ödets ironi att strejken är just på Söder som har en överväldigande majoritet av väljare som är för såväl amnesti som i princip fri invandring utan krav. Jag har förstått att inte ens alla dessa tycker att det nu efter två veckor är jättekul att flera hundra hazarer mer eller mindre bosatt sig där, även om tillståndet för demon bara gäller till kl 22.

Vi har ett asylsystem som prövar folks rätt att få asyl som flykting. Får du avslag har du inte bedömts vara flykting. Simple as that. Men inte ens då är det finito utan du kan kostnadsfritt överklaga med advokat i inte en utan två instanser. Är det nej överallt är det nej och då ska du lämna landet. Då är du inte flykting.

Att vuxna bedöms vara vuxna och därför får sitta på asylboende som alla andra vuxna förstår jag överhuvud taget inte hur någon ha invändningar emot. Menar de att våra asylboenden är förfärliga? Att de villkor man får som vuxen är helt orimliga?

Och alla de som kräver att just dessa personer, de 17 % som fått avslag och de som nu får söka asyl som vuxna, ska få stanna ovillkorligen och därmed bryta mot landets samtliga demokratiskt fattade lagar och regler för att just dessa individer fått mediatid, varför kräver ni inte att samtliga som sökt asyl får amnesti? Nog för att det inte är kul i Afghanistan men jag är rätt säker på att det är värre i Syrien för tillfället och de flesta asylsökande är syrier.

Hela demonstrationen är en soppa kokad på ekonomiska incitament från olika håll, statliga bidrag och autonom vänster.

Jag förstår därför inte hur folk som kallar sig borgerliga kan ställa upp på det här jippot. Ja, jag pratar om Folkpartiet och Centern.

Jan Björklund har gått ut och “krävt” att utvisningarna stoppas tillfälligt och i Stockholm skrev en borgerlig och socialistisk röra under ett brev. 

Om ni inte såg någon anledning till att inte rösta på Folkpartiet eller Centern innan dess har ni det nu, framför allt ni som bor i Stockholm.

Enda sättet att få en borgerlig regering med borgerlig politik är att lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna.

30 kommentarer till Demonstrationen på Medis

 1. Ingen rolig läsning, men bra att du beskriver verkligheten som driver dom flesta godhetsappostlar. Och att inte fler reagerar på att skatte medel används så oansvarigt. Jag gillar mångfald och om du är gul, vit, svart spelar ingen roll så länge du följer lagen och gör rätt för dig ( egen försörjning ) . Avslutar med! Bra jobbat Rebecca!

 2. Har jobbat med detta Skulle kunna skriva en bok om allt det sjuka.

  Men, en av de grejerna som förvånade mig, förutom att det var vuxna och äldre ungdomar – knappast barn, var att en ensamkommande kan komma hit och då vara ensamkommande men ha t.ex sin bror, bröder, en moster, farbror eller liknande i samma kommun. Alltså en mycket nära släkting, som har uppehållstillstånd – men ändå ska dom bo på HVB för 1 900 /dagen (ändrat nu 1 350 tror jag) Kostnaden är/var ca 1 miljon per skalle/år totalt

 3. Utmärkt klargörande analys!
  Vi är många som inte förstår vad Fridolin hade på Medborgarplatsen att göra Och förstod demonstranterna vem han var?

 4. 16 % lyckas i gymnasiet. Imponerande?

  En del är redan utbildade i sitt hemland och tvingas hålla det hemligt för att slinka med i barngruppen. Det är inte särskilt imponerande på något plan. De ljuger om ålder och utbildning och kan redan det de påstår att de läser in här. Ännu mer lurendrejeri.

  En som åkt tillbaka t Afghanistan beskrev själv detta i ett reportage. Ålder 24 år.

  Så smarta är dom inte.

 5. Amnesti förutsätter att de finns brott att få amnesti från.

  Strejk förutsätter att det finns ett arbete att strejka från.

 6. Den här hanteringen med de s k ensamkommande flyktingbarnen är det största bedrägeri som Sverige har utsatts för.

 7. Att Svt sedan länge kolporterat förhållandet hur hemskt det är för de “ensamkommande” från Afghanistan att utvisas just dit eftersom de aldrig bott
  där och saknar socialt skyddsnät, samtidigt som den asylsökande ensamkommande
  rätteligen borde beviljas asyl eftersom hen flytt ifrån Afghanistan är synnerligen
  avslöjande för det journalistiska haveriet avseende migrationen.
  – total okritisk dårskap.

 8. Hej Rebecca!
  Bra som vanligt från dig!
  Jag älskar att du precis som jag kallar Folkpartiet för Folkpartiet. Jag hävdar att man inte kan kalla sig för något man inte är.
  Bevis?
  Ja, så länge folkpartisterna försvarar att endast staten får sälja alkohol till folket är det en skymf att de kallar sig liberalerna. Jag är liberal, folkpartiet är socialister.

 9. Kul att så många MP politiker skrivit på uppropet att stoppa utvisningarna till Afghanistan o jag som trodde MP satt i regeringen. Tror dom inte själv på vad dom sysslar med. Avsätt regeringen o släng MP till historiens sopptipp. Men rösta inte fram C eller L dom är så makt kåta att dom sätter sig i Lövens knä om dom får chansen

 10. Stort tack!!!!
  Hoppas din artikel läses av många.
  Så lurade svenska folket har blivit.
  Men så har vi en “naiv” statsminister som har svårt med det mesta.
  Ett sovande folk är alltid lättare att handskas med.

 11. Även hos Moderaterna finns en falang som vill ha fri invandring. Moderaterna har inte direkt utmärkt sig i tydlighet. Reinfeldts arv lever kvar

 12. Hej, mycket bra text. Tack. Jag tänker att både KD och M lämnar en hel del att önska både i förtroende pga historisk politik (Tex MÖK) och senaste tidens tillkortakommande (Missat misstroende votum mot Löfven mm). Att rösta på dem är som när tränaren ropar “bra Pelle” när Pelle egentligen suger. Tränaren och alla andra ser det. Pelle fortsätter då som förut för han får ju beröm. Alternativt vet Pelle om att han suger men spelar med, han får ju beröm. Och fortsätter spela som förut. Jag tänker därför att ge min röst på MED, även om de med stor sannolik innebär att rösten inte hamnar hos ett riksdagsparti. Fortsätt kämpa för ett land i utförsbacke!

  Kommer du med några nya podavsnitt btw?

  Mvh Mattias

 13. Att du orkar tänker jag. Det är de sista resterna av de som bestämde på 70-talet och deras barn och barnbarn, som kämpar för att få hit så många nya invånare som möjligt. Ju fler ju bättre. Och hela Sverige är ju tomt. Hela världens befolkning får plats på Gotland. Ståplats. Plus några miljarder till enligt uträkningar. På lilla Gotland. Fast inte bara djur utan också människor behöver en omvärld, där de kan försörja sig. Det går så länge det går. Och terrordåden blir bara fler. I Europa. Barcelona och Åbo kan läggas till listan.

 14. Tack för en tydlig redogörelse av jippot!

  Jag tycker att de politiker som skrivit på brevet är ganska talande. Forskningen säger att män och kvinnor tänker olika och att ungefär 15% av männen och 15% av kvinnorna inte tänker som sin grupp.

  Utav dessa 8 politiker som skrivit under finns enbart en man, alltså 12,5%. Idag är det kvinnligt tänkande som styr mer och mer, därav blir resultatet som det blir.

  Nu råkar jag vara man och ser på situationen som jag gör. Det finns säkert en massa kvinnor som nu kommer ifrågasätta mig. Alltså bara ett ytterligare bevis:-)!

 15. Du rekommenderar inte SD! VARFÖR?
  Tyckte du skrev sanningen!
  Men nu är du inte ett dugg bättre än Fi S M kristd. eller övriga partier!
  Kan inte på något vis i världen Tillstyrka ditt uttaland här, till mina vänner!
  RA

 16. Du har fel om syrierna … på sin höjd 1 av 7 … rätt skall vara rätt.

  Den här gruppen “syrier” hör till gruppen landsförädare, har väl samarbetat med daesh och nusra … inga kvinnor och barn … familjerna fick vackert stanna kvar i Aleppo och Raqqa … i Aleppo skonades civilbefolkningen … i Raqqa och Mosul är civilbefolkningen måltavlor …

 17. Det är lite annan ekonomisk nivå med svenska fosterbarn som har förlorat sina föräldrar i en olycka och är utan släkt som kan ta hand om dem.
  Skall du ha glasögon till dem skall socialtjänsten först utreda om det är nödvändigt, för att ta ett ex. Ersättningen är förstås inte i nivå med ensamkommande oavsett hur ensamma barnen är på riktigt.
  Moderaterna? Är inte de också skyldiga till dagens parodi?

  1. Ursäkta mig. Men nu blandar du äpplen och päron.

   Alla svenska barn får gratis glasögon upp till 18 års ålder. Ersättningen är samma om de bor i familjehem.

 18. Väldigt bra skrivet som vanligt. Men “…varför kräver ni inte att samtliga som sökt asyl får amnesti?”. Det är nog just det som ligger i tangentens riktning. Liknande har gjorts förr. Alla som befunnits sakna asylskäl men som dröjer sig kvar i landet beviljas asyl. En “reset” för att tala elektronikspråk. Givetvis kommer sådant göra dålig sak sämre, men ansvariga politiker får känna sig goda för en stund. Och det är kanske huvudsaken då allt kommer omkring.

 19. Bra och sakligt som det brukar vara i dina reportage. Dock tycker jag du är lite snett ute när det gäller moderaterna. Sedan hösten 2014 har även de varit väldig passiva. DÖ och oviljan att avsätta regeringen. Nu vill jag påstå att de “vågar” vara lite tuffare i sin retorik eftersom de vet att det inte kommer hända något ändå så länge Liberalerna och Centern fortfarande tycker att det viktigaste för Sverige är att isolera SD. När Moderaternas ord blir till handling, först då förtjänar de cred!

 20. Bra grävt.
  Är det konstigt att man blir sur på våra politiker som bestämmer och sätter ribban i samhället. jag är en sk anhörigvårdare. I en del kommuner finns ersättning att få, storleksmässigt ungefär som de som de gode männen uppbringar per barn. I en del kommuner finns ingen sådan ersättning. Enligt en artikel i SvD för en tid sedan sparar vi som tar hand om våra sjuka och gamla ca 180 miljarder åt statskassan. Utan vår insatts hade förmodligen också hela omsorgssystemet kollapsat.
  180 miljarder är mycket pengar. Nu gör vi ju det här inte för att vara goda medborgare och spara pengar år stat och kommun, utan mera av omsorg mot våra nära och kära.
  I min kommun finns ingen sådan ersättning och jag har dessutom försökt att i snart 1 år få lite avlastning. Men pga att det är svårt att hitta lediga platser har man ännu ej lyckats hitta någon sådan plats.
  Som sagt är det konstigt att man kan bli sur. När det gäller invandrarna då finns resurserna och kommunerna köper in både villor och bostadsrätter. Detta medans gamlingarna får bo kvar hemma, med hemtjänst besök ett par ggr dagligen, i bästa fall.

 21. SVT hade ju debatt om Medis i veckan. Där inträffade det surrealistiska att den gamle kommunisten Mikael Wiehe fick delta i debatten genom att inleda med en sång. Helt knäppt.

  Hur som helst, Uvellbloggen är ju extremt bra på att följa pengar och reda ut hur olika förment goda personer sköter sina finanser och Mikael Wiehe är en som jag gärna skulle vilja veta mer om, med tanke på hans utpräglade godhetsimage. Att försörja sig som artist brukar ju inte sällan handla om att ha ett smart upplägg kring de ojämna inkomsterna där olika metoder att minska skatten utgör en central komponent.

  Bara som ett tips.

 22. tack för din analys. Du gör ett jättejobb med att visa vad som ligger bakom liknande jippon och aktioner. Så pinsamt att till och med en del borgerliga förvirrade politiker sår bakom detta tönteri. Sist jag kollade kan medborgare kräva politiskt ansvar..inte asylsökande.

  En annan töntig detalj som idioterna i vänstern gör är stt flytta de 5 kvinnor i gruppen som söker asyl längst fram på alla bilder så att det ska döljass att 98% av de som kommit hit faktiskt är MÄN. Kvinnorna utgör en försvinnande liten minoritet på samma sätt som riktiga “barn” inte heller finns utan vuxna som ljuger och lurar en samling naiva korkade vänstermänniskor.

  Jag lider när jag tänker på alla på riktigt behövande flyktingar som lever i misär i andra länder men som inte har 50 000:- sek att betala en människosmugglare för att få komma hit som dom här parasiterna har gjort.

 23. Klart att dom är sura när dom investerat tid och pengar utan att få avkastning.
  Att dom är uppbackade av etablissemanget är inte konstigt. Skuldsättningen måste öka om banksystemet inte ska haverera. Om inte svenne-banan förmår att öka på den totala skuldsättningen på egen hand så får man importera skuldslavar/konsumenter.
  Är kanske inte slump att världens mest skuldsatta folk har världens mest generösa invandring. Såklart får man klä det i godhet och ropa rasist för att få det att fortgå. Åttaklövern har uppenbarligen ingen lösning då dom gärna pratar om symptomen men inte om sjukdomen.

 24. Utvisa samtliga sim inte fått uppehållstillstånd. De ska inte belasta de svenska skattebetalarna. Internering och utvisning till första land de anlände till.

 25. Utmärkt att du rotar i detta. Det är i sanning bedrövligt att inte medierna visar detta . Centern och liberalerna borde skämmas. Det värsta är emellertid att 83% får bifall, när majoriteten är välfärdsmigranter utan asylskäl. Som skattebetalare känner jag mig djupt bedragen.
  En liten undran Hur vågar du?Du har väl livvakt?

 26. Tja i Sverige tar vi hand om alla förutsatt att du inte är etnisk svensk. För dem finns det inte längre plats i Sverige.

  Nu inväntar vi den irakiska flyktingvågen av missnöjda från Finland. Bidragen är för låga i Finland och Sverige mer generöst.

  Själv väntar jag på ögonundersökning. Jag har stått i kö i över ett halv år. Det saknas resurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap