Miljöpartiet – hallå?

Genom hela Transportstyrelseskandalen har en faktor helt uteblivit. På alla presskonferenser, yttranden från regeringen etc. Miljöpartiet.

Vi har en regering som består av två partier. Inte ett, som maktpartiet Socialdemokraterna är vana vid. Utan två. De ansvarar gemensamt för regeringens politik. 

I regeringen sitter följande Miljöpartister:

Ändå har ingen av dem varit med och tagit ansvar för det inträffade.

Faktum är att Miljöpartiet gjorde sig själva oanträffbara när det hände.

Men av MP:s ministrar har vi alltså en person, Peter Eriksson och hans företrädare Mehmet Kaplan, som är IT-minister. Eller digitaliseringsminister som det så fint kallas just nu. Sedan har vi Per Bolund som alltså delar departement med Anna Johansson och under departementet ligger alltså Transportstyrelsen. Och till sist har vi Isabella Lövin. Vice statsminister.

Hon uttalade sig till slut. Inte med ett enda ord kommenterar hon sitt eget ansvar eller sin regerings ansvar utan skyller allt på Anna Johansson som då fått sparken redan. Istället skyller hon på Alliansen och deras misstroendeomröstningar.

Det finns ju fler personer än statsråden på departementen. Sedan Löven tillträdde har utvecklingen av antal anställda sett ut så här: fler personer till Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Utbildningsdepartementet och……Näringsdepartementet. Nästan 60 personer fler jobbar där än under Alliansen.

Kollar man på vilken sort kan man också se att det är fler chefer, fler handläggare och fler specialister.

I november 2014 skapade Stefan Löfven något som kallas Säkerhetspolitiska rådet. 

I det ingick Åsa Romson, och efter hennes avgång Isabella Lövin. Regelbundna möten skulle hållas, även myndigheter skulle bjudas in.

Den 2 februari 2015 ställde Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark frågor om rådet till Stefan Löfven.

Rådet träffas enligt Löfven en gång per månad och där diskuteras ”frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse”. Där ingår även vice statsminister Lövin.

I januari 2016, det vill säga 1 år och 3 månader efter rådet intränades, har ingen i riksdagen fått se de anteckningar från mötena som Stefan Löfven hävdar finns trots åtskilliga påstötningar. Då KU-anmäler Moderaterna Löven.

Senare i debatten svarar Löven att rådet även diskuterar saker som IT-säkerhet. Den 29 mars 2016 ställer Wallmark frågor om just it-angrepp och Anders Ygeman svarar. 

”Som framgår av Hans Wallmarks fråga träffas det säkerhetspolitiska rådet regelbundet för att diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Vid det senaste ordinarie mötet diskuterades bland annat it-angreppen som drabbat flera svenska mediers webbplatser”.

Ygeman kände till skandalen på Transportstyrelsen redan i januari 2016, Hultqvist i mars 2016. Löven hävdar att han fick information först i januari 2017. Ändå har alltså Isabella Lövin ingen aning. Ingen aning alls om vad som händer. Otroligt faktiskt. 

Ingår ens Miljöpartiet i regeringen mer än formellt undrar man ju om regeringens andra parti inte informeras alls om saker som rör rikets säkerhet och när skandalen briserar inte avkrävs ansvar?

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!