Regeringen vill sätta företagare i fängelse

Sittande regerings omsorg om LO och fackförbunden är väl känt, LO sitter ju i deras partiledning till och med. Och facket gillar inte att folk kommer hit och jobbar hur som helst. Det är också sedan gammalt.

Även Socialdemokraterna har haft samma uppfattning. Minns dåvarande statsminister Göran Perssons oro för den ”sociala turismen” 2003. Socialdemokratiska för ”polackerna kommer hit och tar LO-medlemmarnas jobb”. Vilket var det Persson egentligen var orolig för, inte för att EU-arbetarna skulle missbruka svensk vård.

Nuvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var folkhälsominister i Persson-regeringen 2002-2006. Men nu har Socialdemokrater omsorg om arbetskraftsinvandrare, vilket är trevligt. De vill numera gärna att folk kommer hit och jobbar. Faktum är att de till och med genomfört en utredning på det här temat, för att stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter, som det heter. Jag har läst den, efter en intressant diskussion jag hade med Johansson på Twitter igår.

Men först lite fakta om hur det går till när man som företag vill anställa någon utanför EU. Punkt 3: skicka erbjudandet du vill ge någon till ”berört fackförbund” för yttrande. Detta yttrande avgör i praktiken om den du vill anställa får anställas.

Facket först alltså.

I blanketten facket ska skicka in kan man läsa: ”yttrandet är en del av anställningserbjudandet”. Om facket av någon anledning kryssar i rutan ”villkor är sämre”, antingen att de faktiskt är det eller att de helt enkelt vill kryssa den rutan beviljar Migrationsverket inget arbetstillstånd och det blir nej.

Ett veto för facken i praktiken alltså att säga ja eller nej till utlänningar som vill jobba här. 

Vem kontrollerar att facken har fog för att kryssa nej då?

Ingen.

Man litar helt enkelt på fackförbundet goda vilja att släppa in utlänningar att jobba. Samma gäng som stod i Vaxholm och skrek Go home till lettiska arbetare för ett decennium sedan. Jag vet inte vad ni tror men jag finner det osannolikt att alla verkligen gör en ärlig granskning här. Och att politiker lämnat över den egentliga makten över beviljandet av arbetstillstånd och därmed en form av myndighetsutövning till lobbyister är oerhört märkligt. Inte att sossar gjort det utan att Alliansen lät det vara så. Och nu är det ju för sent.

Men i en diskussion med Johansson igår ”hittar jag på” att facken har makten att avgöra om arbetstagare ska få jobba i Sverige eller inte från länder utanför EU.

Debatten satte igång på grund av nyheten att den pakistanske programmeraren Tayyab Shabab utvisas. Han uppfyllde inte det krav på liknande villkor som kollektivavtal på grund av en miss och hade en försäkring för lite.

Johansson var snabb med Alliansavtryckar-fingret som ni märker. Ansvar är inte riktigt S-style, som vi noterat med önskvärd tydlighet under till exempel #Transportgate.

Och förutom Allianspekarfingret var Johansson allert i det Socialdemokrater har svart bälte i – använda saker facket hittat på som argument. Det spelar ingen roll att Johansson nu alltså är minister, det är alltid relevant att använda LO som källa och argument för till exempel lagstiftning. För givetvis kommer Johanssons 10 kronor från just LO.

Tyvärr ställde media, i detta fallet SvD, i vanlig ordning inga kritiska frågor till Byggettan utan gjorde istället deras påstående till rubrik.

Inte heller orkade journalisten ta fram miniräknaren. 10 kronor per timme motsvarar en lön på 1 600 kronor per månad. Hur hög är sannolikheten att någon bygger saker i Sverige för 1600 kr/månad?  Liten. Hur hög är sannolikheten att Byggettan hittar på? Betydligt större skulle jag säga.

Byggnads har helt egna bevekelsegrunder varför de just då drevade runt 10-kronan – avtalsrörelse. Alldeles oavsett tycker jag att vi kan ställa högre krav på en justitieminister även om han är sosse, att han använder fakta och inte myter från opinionsbildning som skäl för att stifta lagar.

Faktum är att det är ett verkligt problem att fackförbunden är de som är problemet. För de utnyttjar sin makt angående arbetstillstånd och kryssar nej på pin kiv. Det uppger migrationsrättsjurister som SvD Näringsliv pratade med. Särskilt när det gäller just Byggnads.

Men det är alltså för höga krav att ställa på en minister att utredningar om lagar bygger på fakta. För det är precis det Johansson gjort. Han beställde en utredning och fick den.  SOU 2016:91 heter utredningen. Stärkt stöd för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden.

I sak tycker jag som är för arbetskraftsinvandring att det är välkommet att man gör något åt det fyrkantiga och rigida sätt Migrationsverket hittills hanterat dessa ärenden på. Utredningen skulle ta reda på förslag på att detta blir rimligare så att sådana som Tayyab inte utvisas på grund av en struntgrej.

Men perspektivet på utredningen blir klart för läsaren redan från start. Det handlar allra mest om Socialdemokraternas omsorg om kollektivavtal och regler. Ett bevis på det är att utredningen inte ens med ett ord hanterar att facken har ett praktiskt veto. Fackens makt står helt utanför utredningen trots att de bevisligen är en del av problemet med utvisningarna.

Utredningen har resulterat i en proposition om att Migrationsverket vid små oavsiktliga avvikelser från reglerna att lön och villkor ska vara i nivå med kollektivavtal eller praxis i branschen för det yrke det gäller ska kunna få låta bli att utvisa folk. Det är utmärkt. Den kommer också med all säkerhet gå igenom utan problem för detta är Alliansen också eniga om måste ske. Regeringen har medvetet delat upp propositionen på två delar för de förstår redan nu att Alliansen kommer säga nej om de inkluderar del två direkt.

Notera orden små, och oavsiktliga. För möjligheten att låta företag korrigera misstag gäller nämligen bara dessa fel. Och om de själva upptäckt felen innan Migrationsverket gör det. Om Migrationsverket påtalar brister och man först då rättar felen kan personen ändå utvisas, är det tänkt. Eller så kan Migrationsverket låta företaget rätta även då, men detta vill regeringen ska bedömas från fall till fall.

Då tillbaka till de fall där avstegen från reglerna bedöms av Migrationsverket vara större. Och avsiktliga. Bedömningen här ligger alltså i händerna på tjänstemän på Migrationsverket om ett företag.

Perspektivet i såväl utredning som proposition är uteslutande arbetar-perspektivet, och att företagen ska sättas dit.

Även om företaget själva säger att det varit ett misstag är det alltså upp till Migrationsverkets utredare att bedöma om det är avsiktligt eller oavsiktligt. Företaget kommer inte ha något att sätta emot här.

Och de företagare som av byråkraterna anses vara skojare ska straffas, vilket alltså är hela syftet med utredningen från början. Att hitta sätt att straffa och sätta dit företagare, inte skydda individer från utvisning. Det kommer ni märka längre ner.

Detta med straffen finns alltså inte med i första propositionen. För regeringen förstår att då faller allt. Alliansen kommer inte gå med på det ni kommer läsa här nedan.

De straff utredaren föreslår och som alltså regeringen med stor sannolikhet kommer föreslå i proposition två under hösten är att arbetsgivaren ska få fängelse ett år vid överträdelser. Vid mildrande omständigheter ska ge böter.

Ett års fängelse för att ha erbjudit en utlänning lite mindre lön än facken anser är korrekt.

För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra med vad genomsnittsdomen för våldtäkt i Sverige är.  Ett av de allra allvarligaste brotten som finns. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet är snittet 2 år och 3 månader. Det som döms. Sedan kommer de ut efter 2/3-delar automatiskt.

Våldätkt mot barn: 2 år och 10 månader.

Regeringen vill sätta företagare i fängelse hälften av tiden en våldtäksman får. För att Migrationsverket kanske mot företagets nekande bedömt att deras fel var avsiktligt. De slängs in i en dyr rättsprocess med advokater för att bevisa sin oskuld och förlorar de kan de alltså få skaka galler.

Vem är det då som får sitta inne?

Som utredningen konstaterar kan man inte döma juridiska personer till fängelse, bara böter och vite. Så då tänker sig regeringen att ledningen är de som ska sitta inne. Vad detta åsyftas är inte helt klart, det vill säga om det är styrelsen som ju ansvarar för VD, eller om det är koncernledningen. Utredningen går längre än så. De kan tänkte sig att ”personer i ledande ställning som rapporterar till ledningen” också kan vara en person som döms till fängelse.

För att underlätta denna framtida klappjakt på företagare som vill anställa folk från länder utanför EU vill utredningen att Migrationsverket får så kallad ”direktåtkomst” till andra myndigheters register, som Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan. Samtliga har en rad sekretessklassade uppgifter. Utredningen lämnades in före #Transportgate, vilket kanske kan förklara att så lite kraft ägnas kring detta faktum och hur man löser det.

Direktåtkomst är inte alls något oproblematiskt. Tvärtom har Datainspektionen i ett remissvar till en annan utredning påpekat problematiken. I praktiken innebär det att tjänstemän på Migrationsverket får tillgång till Skatteverkets, Bolagsverkets och Försäkringskassan data genom direktinloggning. De behöver inte vid varje tillfälle ansöka om att få ta del av uppgifterna utan har egen åtkomst till hela eller delar av databasen.

Det är tydligt att utredningen vill ge Migrationsverket betydligt större makt över såväl data som processen än de har idag och sträcker sig mycket långt vad gäller kontroller.

Jag kommer i senare inlägg skriva om det totala ointresset för kontroller vad gäller andra saker myndigheter pysslar med. Mot bakgrund av hur ointresserade de är i massa andra områden är det anmärkningsvärt hur långt Migrationsverkets befogenheter ska utökas i jakten på företagare. Det om något bevisar var utredningen egentligen handlar om – att sätta dit företag. Faktiskt sätta företag i fängelse.

Även Kronofogden vill de Migrationsverkets personal ska få tillgång till för att kontrollera om företagen har skulder.

Detta är det enda jag hittar om sekretess i utredningen. Att de konstaterar att sekretessen blir sämre.

Läser man remissvar, till exempel från organisationen som representerar 60 000 av de företag utredningen gäller, skriver Svenskt Näringsliv bland annat att utredningen i sak hittar på själva att experterna, det vill säga bland annat en expert från dem, ställer sig bakom utredningens förslag. I själva verket fick de inte ens göra ett särskilt yttrande.

Ett exempel på de överdrifter Svenskt Näringsliv påpekar i sitt remissvar är när de beslut av återkallelse de kollat. 75 beslut under 10 månader varav majoriteten återkallats för att anställningen slutat.

Utredningen har alltså inte brytt sig nämnvärt om sekretessproblemen med direktåtkomst för Migrationsverkets personal om de skulle få tillgång till databaser hos såväl Skatteverket och Försäkringskassan som Bolagsverket och Kronofogden.

Men vissa konsekvenser har de ändå funderat på.

Till exempel att det inte går att bedöma om företagen till exempel kommer sluta intressera sig för att anställa folk utanför Sverige för att riskerar fängelse om något blir fel.

Sedan spekulerar de helt fritt.

”Det finns skäl att tro att det framför allt är ansökningar från de icke-akademiska yrkesgrupperna (läs LO-kollektivet) som kommer att minska och det är inom dessa yrken som flest uppsägningar kan förväntas ske”

Utredningen kan alltså inte gissa om färre företag kommer vilja anställa utlänningar efter lagarna införts.

Men på nästa sida har de inga som helst problem att ta på sig Gissar-mössan och gissa att just LO-jobben kommer minska för utlänningar som vill jobba här.

Som ni märker finns det belägg efter belägg jag visat på att utredningen ingalunda är intresserade av att minska utvisningarna och skydda individer utan är en förklädd klappjakt på företagare som sossarna i härlig Palme-stil nu allra helst vill sätta i fängelse.

Det ultimata beviset kommer i det här stycket:

”För arbetskraftsinvandrare som förlorar jobbet återstår möjligheten att byta till en annan arbetsgivare alternativt att återvända till sitt hemland”.

Sorry men inget jobb är bättre för dig lille vän. Eller bättre för oss i alla fall. Hem till utlandet med dig. Man måste knäcka några ägg och så vidare.

Jag baxnar av cynismen och det oseriösa i den här så kallade utredningen. 

Men så kan man tyvärr inte räkna med något annat från en minister som tycker 10 kronor i timmen som en ombudsman från Byggettan fabulerat fram är rimligt som argument för att stifta lagar som slänger företagare i fängelse för några fel i löneavtalet. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!