SvD Näringsliv smygsäljer

Svenska Dagbladet Näringsliv har mycket hög svansföring när det gäller att granska framför allt banker och finansvärlden, inte minst genom tidigare medarbetaren Carolina Neurath som nu gått till SVT.

De beskyller ofta banker och andra aktörer i finansbranschen för att fuska, vara otydliga, skarva regler etc.

Därför är det rätt intressant att SvD Näringsliv regelbundet ger företaget MittBolån gratis reklam på nyhetsplats. Detta hade kanske varit mindre intressant om det inte vore så att både SvD och MittBolån ägs av Schibstedt men ingenstans framgår det i de nyhetsartiklar jag hittat.

I den här artikeln från 17 november 2014 kritiseras till exempel bankerna för höga räntekostnader.

Mitt Bolån intervjuas och ska föreställa någon sorts oberoende kommentator, trots att detta snarare ska ses som en annons för just Mitt Bolåns tjänster.

Den 4 december 2015 publiceras en ny artikel, denna gång kritik specifik mot SEB.

Även här ”intervjuas” Mitt Bolån som någon slags oberoende källa.

Den 30 december 2015 publicerade SvD Näringsliv igen kritik mot bankernas räntor.

Åter igen marknadsförs Mitt Bolån som lösningen på problemet, utan att de talar om att detta är en annons eller ens att de är Schibstedt-ägda.

Mitt Bolån kritiserades 2016 av Konsumentverket för vilseledande marknadsföring då de i annonsen gjorde sken av att de förhandlar personligen med bankerna åt kunder och att de nya amorteringskraven gällde även gamla bolån.

Det är just sådant här som gör att media tappar läsarnas förtroende. En sajt som min egen som är opinionsbildande och inte är journalistisk har 100 % transparens att innehållet inte är objektivt. Men SvD och resten av mediebranschen ska på framför allt nyhetsplats faktiskt vara det.

Det spelar ingen roll att artiklarna inte är från 2017 tycker jag utan kan man göra så här bara för något år sedan har man en märklig etisk gränsdragning redaktionellt på tidningen som förtjänar kritik.

På vilket sätt är det okej att SvD Näringsliv smygsäljer sin koncernbroder Mitt Bolån utan att ens tala om att de ägs av samma bolag?

När media håller på så här förtjänar de tyvärr bristande förtroende.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!