Svar på Ibn Rushds replik – de har fel


Jag upptäckte till min förtjusning att Ibn Rushd svarat på min artikel på Nyheter24 och lämnade givetvis in en slutreplik på den idag.

Men en replik är begränsande så jag kompletterar här det jag skriver i den artikel. Jag tänkte börja med vad de påstår i sin replik.

Vad gäller de 5,3 miljoner kronor de “sparade ihop” av bidraget för att ha råd med hotellet 2012 påstår de att de var under “organisatorisk stress” för att folk hade slutat på förbundet.

Jag har ju alla Ibn Rushds årsredovisningar och läser man dem hade de 2011såldes 17 personer anställda medan de hade 26 personer under 2012. Samma år de alltså säger att de gick på knäna på grund av vakanser.

Enligt årsredovisningen 2011 hade de 204 000 studietimmar och ungefär lika många året efter men de var 7 personer fler.

Deras kostnader borde tvärtom ha ökat markant men ändå lyckades alltså Ibn Rushd under dessaa omständigheter tvärtom göra av med 5,3 miljoner kronor mindre. Imponerande.

De påstår också att de köpte halva gården.

Men kollar man på årsredovisningen ljuger alltså Ibn Rushd i sin artikel.

I årsredovisingen för 2013 står det att Granhedsgården köpts. Inte halva gården.

Kollar man i balansräkningen för 2013 finns också hela köpeskillingen bokfört som en tillgång för Ibn Rushd. Om de köpt halva skulle bara halva fastighetens värde få räknas som en tillgång. Man kan inte räkna en tillgång man äger till 50 % som helt ägd.

Inga pantbrev togs upp 2013 vilket berättar att inget banklån tagits föra att finansiera köpet, för då tas alltid pantbrev ut på fastigheten som säkerhet. Alltså köptes hotellet kontant.

I årsredovisningen året efter köpet, det vill säga 2014, har Ibn Rushd plötsligt överlåtit hotellet till det nystartade bolaget Granhedsgården.

I balansräkningen bokfördes tillgången i det nya bolaget, under Andelar i intresseföretag. Det är där hotellet nu hamnat. Tillgången på 11 miljoner kronor har plötsligt blivit 6,9 miljoner kronor.

De överlät hela hotellet för 11 miljoner kronor på det nya bolaget Granhedsgården som de inte äger 100 % av utan 50 % av. Så halva hotellet ägs nu av den insynsskyddade stiftelsen som Islamiska förbundet äger.

Under Not 9 kan man se att hotellet köptes för 11 miljoner kronor och har sålts för 11 miljoner kronor. Sedan har tillgången på 11 miljoner kronor blivit en tillgång på 6,9 miljoner kronor i andelar i Granhedsgården istället. Köpeskillingen går däremot inte hitta vare sig bland intäkter eller som en fordran och bank/kassa har i själva verket minskat med 2,5 miljoner kronor från året innan.

Ingenstans står dock att det är Islamiska förbundet som köpt hotellet. De påstår i sin artikel att summan för transaktionen finns som fordran för intressebolaget.

Den fordran hos intresseföretag som finns redovisad i årsredovisningens balansräkning är på 53 462 kronor. Är det den fordran Ibn Rushd påstår i sin artikel ska vara köpeskillingen? För i så fall borde det stå 5 500 000 där. 

De förklarar i artikeln köpet av Granhedsgården som att de “förväntas investera i verksamhetsnära satsningar”.

Där skulle de ha kurser de anordnar idag.

De hävdar också att Granhedsgården inte alls är ett hotell. Det finns däremot “möjlighet att bo där när det finns ledig kapacitet”.

Det första du som besökare på Granhedsgårdens hemsida läser är:

“Boka ett stort hus för  hela familjen…….Eller varför inte boka ett rum för två med bra service, god halal mat och en upplevelse på vår SPA-avdelning……..På gården har vi bl a ett stort konferensrum, fyra olika bastu, SPA och relaxmöjligheter……. Hyra båt eller kanot…..Pröva fiskelyckan”

Inte en rad om utbildningar.

Kollar man då på Granhedsgården ABs egen årsredovisning kan man läsa:

“Bolaget driver hotell och konferens verksamhet i Granhedsgården”.

Inte heller här en enda rad om utbildning. Kollar man då bolagsordningen, som alla vet som har bolag är man där bredare i sin beskrivning av bolagets verksamhet och väljer sedan huvudsakliga verksamhet i själva årsredovisningen precis som alltså Granhedsgården valt “hotell och konferens”. Men även där domineras beskrivningen av olika kommersiella verksamheter, som att sälja utbildningar till exempel. Inte arrangera i egen regi.

Detta är alltså det Ibn Rushd kallar “verksamhetsnära” och det de beskrivit som “utbildningscenter” när de informerade Folkbildningsrådet om köpet och som de då sa okej till (!).

Kommersiell hotell och konferensverksamhet med relax och spa.

Ibn Rushd betalade således köpeskillingen på 11 miljoner kronor för hotellet som de sedan ägde ett år innan de registrerade det nya bolaget Granhedsgården AB den 1 september 2014 och fick sin F-skattsedel den 19 november 2014.

I årsredovisningen för sitt första verksamhetsår skriver de (Ibn Rushd och Islamiska förbundet) att de hösten 2015 bestämde att försöka driva asylboende.

Det stämmer inte.

Enligt en artikel i Katrineholmskuriren så hade de redan den 19 maj 2015 fått avslag på sin ansökan att driva asylboende. Eftersom de fick F-skattsedel i mitten av november måste de skickat in en ansökan redan vintern 2015.

I artikel säger också Granhedsgårdens VD att de i maj fortsatte att förhandla och hade förhoppningar att få tillståndet då.

Ändå skriver de i sin verksamhetsberättelse i slutet av året att de ansökte om asylboende under hösten 2015.

Det var givetvis så att tanken från början var att starta asylboende. De köpte hotellet, sedan startade de bolaget för att inte Ibn Rushd centralt kan äga ett eget asylboende och sedan skickade man in ansökan. Ett gratis hotell fixat som sedan skulle dra in stora pengar på bidrag från Migrationsverket.

Kollar man i årsredovisningen för Ibn Rushd från 2015 så kan man se att fastighetsaffären av avslutad. Man äger inte fastigheten längre.

I balansräkningen kan man se att den tillgång man nu har är Andelar i intresseföretag (Granhedsgården AB som man äger hälften av). Fordringar på intresseföretag finns, på 332 kronor. Köpeskillingen finns ingenstans att hitta här heller vare sig som en fordran eller i resultaträkningen.

Om vi ska återgå till deras påstådda verksamhet så hade de alltså 270 000 timmar enligt sin årsredovisning 2013.

2008 hade de 90 000 studietimmar så de har vuxit jättefort.

2016 hade nästan 300 000 timmar. De har alltså hållit på många år och borde ha ett väl utvecklat system för att visa för folk hur de bedriver sin verksamhet. Samtliga studieförbund förutom Ibn Rushd har sökbara kurskataloger online till exempel.

Hur kan ett förbund som till och med för 9 år sedan hade en verksamhet bestående av 90 000 timmar inte har kurskataloger och utförlig redovisning på hemsidor om sin verksamhet?

De hävdar också att de haft merparten av verksamheten med sina medlemsorganisationer.

Jag kollade på dem.

Och hittade ingenting. Inte en enda rad om utbildningar. Två av medlemmarna har inte ens en hemsida (SUM och Koranläsarnas förbund).

På SMF:s hemsida under Utbildning är detta det enda som finns.

Stiftelsen som äger 50 % av Granhedsgården AB skriver så här på sin hemsida.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige skriver inte heller något om utbildningar och studiecirklar utan mest om rättigheter och opinionsbildning.

Islamiska Kulturcenterunionen har inte heller en hemsida.

Scouterna har inte heller någon hemsida.

75 % av Ibn Rushds verksamhet säger de själva bedrivs av medlemmarna. Men var är den då? Var är kurskatalogerna? Var kan man anmäla sig? Var är rapporteringen från dessa 300 000 studietimmar?

Ibn Rushd har inte förklarat ett enda dugg utan frågetecknen bara hopar sig. Folkbildningsrådet har också rätt många frågor åtminstone jag väntar på svar på.

Ibn Rushd säger att de välkomnar granskning men svarar inte på några frågor alls, hittar på i både sin egen årsredovsining och i repliken och kan inte på en enda punkt visa vad de håller på med.

Det är helt solklart en hund begraven här och jag tänker i alla fall inte ge mig förrän man vänt på varje sten hos Ibn Rushd och förklarat för mig och alla andra skattebetalare hur våra pengar har spenderats. Både vad gäller alla dessa påstådda studietimmar som ingenstans finns att läsa om och det skandalösa hotellköpet.

16 kommentarer till Svar på Ibn Rushds replik – de har fel

 1. Ett tips kan vara att granska Stockholms Stads utbetalningar till Ibn Rushd.

  Enda från starten av bidragsutbetalningarna (2009) har man fått grova anmärkningar i uppföljningarna och besluten för bidrag enligt “Verksamhetsstöd för vuxenutbildningar”. Allt från att ingen redovisningar har kunnat uppbringas, till att företrädare inte går att få tag på. För 2016 inkommer några krystade uttalanden om personalbrist och krånglande IT-system som orsak att man inte kan redovisa över 37 000 timmar som man fått bidrag för.

  Trots detta – så har bidragen fortsatt att betalas ut av Stockholm Stad år efter år ända från 2009.

 2. Hej Rebecca! Har du kollat deras resor till Bosnien: is har läger där: koppla in Säpo på detta!
  Kram
  Eva

 3. Be lantmäteriet om uppgifter om alla fastigheter som står på orgnummrena så får du transaktionsvärden, vem som äger när osv.
  Lantmäteriet svarar via mail oftast inom någon dag.

 4. Vad ska man säga? Otroligt! Bra att du inte ger dig, men jag känner mig uppgiven. Det här är ju inte enda missbruket av skattepengar i såna här skumma föreningar. Men de behöver inte ens vara skumma, jag tror myndigheterna avstår från att kontrollera av rädsla för att bli kallade islamofober. Det har gjort att muslimska organisationer blivit “untochables” och medierna håller sig ljusår bort.

 5. Stort tack för detta grävarbete. Det är synnerligen anmärkningsvärt och en skandal att en enskild person skall behöva göra detta jobb. Uppenbarligen finns ingen riktig kontroll av hur skattemedel används. Grundfelet är att staten ger bidrag vilket enkelt kan rättas till genom att det blir stopp på bidragscirkusen.

 6. Fantastiskt viktigt jobb av dig Uvell! Tack!
  Graverande exempel på hur en ren skojarverksamhet under islams fana fuskar och myglar till sig våra skattepengar från staten. Vi svenska skattebetalare är dubbelt grundlurade. Att överhuvudtaget försörja Islamiska studiecirklar med våra skattepengar är historielöst, naivt och idiotiskt. Eller det ‘skulle ha varit’ historielöst, naivt och idiotiskt skall jag säga. Det enda positiva i detta är att skadan måste vara något mindre eftersom nårga studiecirklar aldrig verkar ha bedrivits. Likväl är denna korruption vedervärdig och en skam och sorg för svenska skattebetalare.

  Detta lär tom SVT nyheter motvilligt bli tvugna att rapportera om.

 7. Tack för ditt jobb. Grävande journalistik som bäst. Och även med en viss risk för dig själv med det alltid närvarande hotet om anmälan för hets mot folkgrupp (Islams ”Terror Light”).

  Det lukter så starkt av svindel att det utan tvivel är något om det. Detta är bara en av många islamiska institutioner i Sverige som får pengar. Den danska f.d. imam Ahmed Akkari har i boken” Min afsked med islamismen” (”Mitt avsked med islamismen” på svenska), inifrån miljön, beskrivit hur svindeln bedrivs systematisk överallt i moskéer, islamiska skolor och institutioner, som mottar pengar från offentliga kassor. Vid läsningen äcklas man av blandningen av kronisk småkriminalitet och fromhet i miljön. Detta ett är normalt agerande i den muslimska miljön i Danmark – och naturligtvis också i Sverige.

  Roger Scruton förklarar i boken ”The West and the Rest”(kap. 3. Holy Law), att stöld från offentliga kassor enligt islamisk lag inte kan straffas, därför att institutioner (moskéer, korporationer, kommun, stat) inte är juridiska personer. Stöld från personer i samma klan straffas. Men stöld, svindel från offentliga kassor är inte olagligt. Ingen har dåligt samvete för det.

  David Abbott har i två böcker förutom mycket annat beskrivit korruption och svindel i England bland muslimska politiker och ämbetsmän. (Titlar: ”Offensive Diatribes” och ”Dark Albion”). Det största problemet är att ingen vågar sig på att anmäla. En anmälan kan kosta jobbet, eftersom responsen från muslimen automatisk blir en anklaga, eventuellt anmälan, om rasism och islamofobi, (typisk islamisk ”Terror Light”) som kan bli mer än allvarlig för anmälaren. Detta gör det svårt att se mönstret. Och närmast omöjligt att stoppa det.
  Jag känner inte till någon liknande systematisk svindel med offentliga medel i andra religiösa organisationer såsom bland hinduer, judar, katoliker, mormoner, buddhister, konfucianister, taoister, shintoister eller ortodoxa kristna, eller alla övriga. Så detta är ett specifikt muslimskt drag. Vi kan nästen kalla det islamisk svindel. Det liknar inte religion. Däremot liknar det definitivt systematisk kriminalitet typ Mafia.

 8. Sen kan man ju funderar över varför de tar emot bidrag från den sekulariserade svenska staten.

  Från Koranen: “[9:54] Skälen till att deras gåvor och bidrag inte tas emot är dessa och inga andra: de tror inte på Gud och på Hans Sändebud, de går inte till bön annat än i sakta mak och när de ger [till goda ändamål] ger de högst motvilligt”

 9. Det ligger en hund begraven ? Som egen företagare sedan 1989 med både privata samt statliga uppdrag, kan min enda kommentar bli : Nej det ligger inte en hund begraven här, utan en hel kennel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap