Hur Ibn Rushd fick ihop 11 miljoner

Jag har fått årsedovisningarna för Ibn Rushd från 2011 och framåt och nu lagt ett pussel hur de lyckades köpa hotellet Granhedsgården.

Ibn Rushd bildades redan 2001 men blev inte studieförbund med eget bidrag förrän 2009 som jag förstått det. De fick pengar av Folkbildningsrådet via Sensus att under 3 år skapa en organisation som kunde vara berättigad till bidrag. Så gör vi alltid i Sverige, tyvärr. Att föreningar kan få bidrag för att bli så organiserade föreningar att de kan få ännu större bidrag.

De har alltså fått bidrag som eget förbund från verksamhetsåret 2009 och det måste anses som punkt noll i det hamstrande av pengar de sysslat med som ledde fram till köpet av hotellet.

Enligt årsredovisningen 2011 gick de in i det verksamhetsåret med 3,1 miljoner kronor ackumulerat.

Det året fick de totalt 18 miljoner kronor i bidrag och gjorde ingen vinst utan en förlust på 392 000 kronor. Året innan gjorde de en liten vinst på 143 000 kronor. De 3,1 miljonerna måste alltså kommit från 2009 eller tidigare.

Vinstmarginalen 2011 var 0 % och 0,7 % år 2010.

Pengarna kom i huvudsak från Folkbildningsrådet men även kommunala bidrag, länsbidrag och Forix. Inga medlemsintäkter i princip och så ser det ut varje år. De verkar inte heller ha några kursintäkter.

Som ni kan se under Lönebidrag fick de 2011 bidrag från Arbetsförmedlingen i några av de arbetsmarknadsstöd man kan få för vissa grupper, till exempel utlandsfödda.

2012 angav de i sin årsredovisningen att de hade 200 000 studietimmar med 26 anställda inklusive de som är anställda ute i landet antar jag.

Det året gjorde de plötsligt en enorm vinst.

Knappt 5,3 miljoner kronor i vinst. Bidragen uppgick till 50 % högre och steg från 18 miljoner kronor till 27 miljoner kronor. 

Under Not 2 kan man se varifrån pengarna kom.

Folkbildningsrådet betalade 15 miljoner kronor och olika kommuner 4,4 miljoner kronor. Varför de fick tillbaka anslag avseende 2012 som ni kan se att de betalade in enligt Not 2 på årsredovisningen 2011 på skärmdumpen vet jag inte. Men de enda intäkterna som inte är bidrag är 12 000 kronor i medlemsintäkter, kursavgifter på 1000 kronor och hyresintäkter på 379 000 kronor.

Även 2012 har de lönebidrag för anställda.

Så det är ingen felaktig slutsats att de 5,2 miljoner kronor Ibn Rushd plötsligt gjorde i vinst 2012 kommer från bidrag. 

Under Not 6 kan man se hur vinsten fördelar sig per region. Norra Götaland är de som bidragit med mest, hela 1,8 miljoner kronor.

2012 hade Ibn Rushd en vinstmarginal på 20 % av omsättningen, dvs bidrag. 

Enligt årsredovisningen 2013 hade nu antalet timmar växt från 200 000 till 270 000 studietimmar.

2013 är Ibn Rushd nere på andra nivåer på vinst igen, från 5,3 miljoner kr till 578 000 kronor.

Vinstmarginalen var 2,14 %.

Under Not 2 kan man se att intäkterna fördelar sig ungefär likadant 2013 som året innan. Mest pengar kommer från Folkbildningsrådet och kommuner. Precis som året innan får de lönebidrag för anställda med olika sorters bidrag från Arbetsförmedlingen.

För att ta någon jämförelse hur extremt resultatet på 20 % vinstmarginal och 5,3 miljoner kronor i vinst är har jag hittat ABF:s årsredovisning från 2013 där även 2012 ingår.

ABF gjorde 0,4 % vinst 2013 och 0,8 % 2012.

Samma år gjorde Ibn Rushd 20 %.

Jag kollade även på Medborgarskolan.

De gjorde 5,4 % i vinst 2013 och 1,2 % år 2012, det vill säga det året Ibn Rushd gjorde 20 %.

Det är också 2013 man köper hotellet, det vill säga året efter man gjort en sådan enorm vinst. I årsredovisningen beskriver de köpet som ”att bedriva kursverksamhet”.

Normalt när man köper en fastighet, om man inte är en förening som kan ta bidragspengarna, får man pantsätta den för att kunna ta upp lån på den. Men som ni ser betalade alltså Ibn Rushd gården kontant. Med 11 miljoner skattepengar. För någon säkerhet är inte uttagen på gården enligt årsredovisningen.

Vad gjorde de då sedan med hotellet?

De överlät den. Inte sålde den. De gav bort den till ett bolag som de har med en insynsskyddad stiftelse som i sin tur ägs av Islamiska Förbundet. Bilden nedan är hämtad från årsredovisningen 2014.

Nu är alltså hotellet inte ens Ibn Rushds utan de har gett bort hela gården till ett bolag de sedan äger 50 % av. Den andra halvan ägs av en islamistisk stiftelse.

2014 gör de ingen vinst alls utan i stället en förlust på 2,5 miljoner kronor. 

Antal studietimmar är enligt årsredovisningen nu uppe i 320 000 för studiecirklar men med ”annan folkbildning” är siffran 517 138 timmar, som Ibn Rushd kallar studietimmar.

Om man kollar på Bildas årsredovisning för 2014 hade de 707 944 studietimmar i studiecirklar. Ibn Rushd hade alltså året innan 320 000 timmar.

Bilda hade 232 heltidsanställda 2014, Ibn Rushd uppgav 2014 att de hade 40 personer. De hade alltså enligt egen uppgift 45 % av Bildas studiecirkelverksamhet men på en bråkdel av personalen.

Enligt statsbidraget 2016 fick Bilda 114 miljoner kronor och Ibn Rushd 24 miljoner kronor. De är alltså 21 % av verksamheten Bilda har rent bidragsmässigt men lyckas ändå 2014 redan att komma upp i nästan hälften av deras antal i studietimmar.

Jag har vis av erfarenhet i detta inlägg inte utgått från Folkbildningsrådet värdelösa redovisning på sin hemsida för den stämmer inte enligt Folkbildningsrådet själva. Trots att det alltså står timmar på tabellerna är det inte timmar, har Folkbildningsrådet meddelat mig via ett inlägg på sin egen hemsida som jag strax ska återkomma till. Men dessa timmar är enligt förbundens egna uträkningar och har alltså ingen med Folkbildningsrådets märkliga statistikredovisning att göra. Alltså stämmer de.

Ni kan själva se på den tabell jag utgick från i mitt första inägg att det tydligt står Studietimmar. Men detta stämmer alltså tydligen inte.

 

Nu kommer jag till elefanten i rummet här.

För alla förstår att enda sättet att göra stora vinster på statsbidrag är om man fuskar. Du söker bidrag till en förening alldeles oavsett vilken du är och vad du ska göra med en projektbeskrivning. Alltså en redogörelse för vad du tänkt göra för pengarna inklusive en budget på hur dessa pengar ska fördela sig på kostnader för verksamheten, i detta fall utbildning, löner, lokalhyror, representation etc.

Om du sedan inte lyckas genomföra så många kurser du tänkt, till exempel för att det var för få anmälda, ska du givetvis betala tillbaka bidraget för kurser du inte hållit. Enda sättet att göra 20 % vinstmarginal när du är helt bidragsförsörjd, vilket Ibn Rushd är, är såldes att du rapporterat in för höga kostnader än du egentligen har och stoppar pengarna i egen ficka.

Det är ingalunda en slump att just året före de köpte hotellet så gjorde de en enorm vinst. För att sedan återgå till vanliga nivåer, sådana som alla studieförbund gör och som givetvis hänger ihop med att vissa saker blir billigare under året, till exempel om folk som jobbar där slutar och annat.

Läser man Granhedsgårdens årsredovisning kan man läsa det jag rapporterade om i förra inlägget om asylplanerna. Gmaj9 Holding AB har enligt Allabolag.se inlett en konkurs så planerna med dem kan antas ligga på is. Där står att Granhedsgården AB köpt fastigheten men i själva verket har de fått den som jag kan utläsa av Ibn Rushds årsredovisningar för överlåtits är inte samma sak som försäljning.

I årsredovisningen  2014 kan man se en förändring från tidigare år. Ett sparkapital på JAK Bank dyker upp på 2,7 miljoner kronor. Men denna är spårlöst borta i årsredovisningen 2015. Vart tog pengarna vägen?

Enligt Granhedsgården hittills enda årsredovisning fick de ett aktieägartillskott på 1 miljon kronor men jag kan inte hitta dessa pengar någonstans i Ibn Rushds årsredovisning.

Kommer ni ihåg vad som stod i årsredovisningen 2013? Att de skulle bedriva kursverksamhet.

Kollar man på Granhedsgårdens bolagsordning ska de ”sälja och anordna utbildningar”

Men på deras hemsida står inte ett enda ord om utbildningar.

I styrelsen för Granhedsgården sitter bland annat Mustafa Kharraki.

Kharraki är ordförande för Islamic Relief.

Och Islamic Relief är i sin tur en del av Muslimska Brödraskapet. Islamic Relief är i själva verket islamister och det är alltså de som äger Granhedsgården som skattebetalarnas pengar som skulle gått till studiecirkelverksamhet gått. Och nu sitter halva hotellet i en insynsskyddad stiftelse för att Ibn Rushd året efter de köpte gården helt sonika gav bort halva hotellet till dem.

Så här ser historien ut hittills:

Ibn Rushd börjar ackumulera pengar redan innan 2009 för de går in i verksamhetsåret 2010 med 3,5 miljoner kronor  i vinster från andra bidrag. 2012 gör de plötsligt 5,3 miljoner kronor i vinst, en marginal på hela 20 %. Året efter köper de Granhedsgården kontant för 11 miljoner kronor för inga pantbrev är uttagna.

Året efter ger de bort hela hotellet till ett nytt företag där en insyndsskyddad stiftelse som ägs av Islamiska Förbundet får halva. Så nu är halva hotellet en helt annan ägares som inte alls bedriver utbildning.

Samma år de ger bort hotellet återgår resultaten till låga nivåer, till och med förluster. Under samma period växer deras verksamhet till att bli halva Bildas studiecirkelverksamhet och de hävdar 2014 tt de har 320 000 studietimmar via studiecirklar. 2014 är också året 2,7 miljoner kronor plötsligt dyker upp på JAK bank för att sedan lika mystiskt försvinna till 2015 års årsredovisning.

Men 2015 behövde Granhedsgården ett aktieägartillskott på 1 miljon kronor, något som inte finns redovisat hos Ibn Rushd i deras bokföring. 

Enligt Granhedsgården bedrivs ingen som helst utbildning och läser man på hemsidan finns heller ingenting om det. Trots allt detta hävdar Folkbildningsrådet att de känt till hela affären och godkänt den.

På ett inägg på sin hemsida bekräftar de nämligen allt.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över detta miserabla.

”Istället för att hyra lokaler”

Granhedsgården ligger alltså 12 mil från Stockholm och de säljer hotellnätter och konferenser. Uteslutande faktiskt.

Idag har jag en debattartikel publicerad där jag kräver ansvar från politikerna. Så det avslutar jag med här:

Jag förväntar mig att ansvarig politiker omgående reder ut den här soppan och ser till att skattebetalarnas pengar på 11 miljoner kronor som försnillats till hotellverksamhet med spa återkrävs.

Sedan måste Ibn Rushds verksamhet gås igenom med lupp för att de hur i hela friden det är möjligt att de kunnat samla på sig 11 miljoner kronor i kontanter av skattepengar från bidrag.

Nu räknar jag med att regler har brutits men detta är Sverige. Helt säker kan man tyvärr inte vara att det här trots det absurda inte är tillåtet. Är det så måste hålen täppas igen och en politikerna medge ansvaret för haveriet.

Vi kan inte ha ett system där det är okej att ta skattebetalarnas pengar som ska gå till utbildning för att köpa fastigheter. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!