Checklista till politiker för att förhindra slöseri

Jag är som bekant mycket engagerad i frågan om slöseri av skattemedel och det är en röd tråd i allt jag skriver om. 

Det senaste var avslöjandet att studieförbundet Ibn Rushd köpt ett hotell för statsbidrag.

Jag har länge föreslagit ett antal åtgärder för att bygga in kontrollsystem i själva systemen från början för att motverka slöseri och fusk.

Här har jag sammanställt dem till en checklista för politiker, på såväl kommunal som riksnivå, att enkelt implementera och som kommer stävja en del av det fusk och slöseri som idag tyvärr är institutionaliserat genom våra myndigheter. 

Alla tips grundar sig i vikten av transperens. För ju mer transparens vi bygger in i systemet från början desto svårare blir det för fuskare. Skattebetalarna som betalar ska ha rätt att själva kunna kontrollera hur deras pengar används och det är lätt att genomföra tack vare internet.

 • Inga bidrag ges till en förening som inte har en hemsida
 • På hemsidan ska tydligt framgå kontaktpersoner, styrelse, personal, besöksadress, stadgar, protokoll och där ska även årsredovisningarna inklusive utförlig verksamhetsberättelse publiceras för samtliga år föreningen mottagit bidrag.
 • Hemsidan ska dessutom uppdateras regelbundet och löpande med information om de aktiviteter man fått bidrag för.
 • Om detta inte uppfylls under tiden föreningen konsumerar bidraget ska delar av bidraget automatiskt krävas tillbaka. Transparens är nyckelordet. Uppfyller man inte transparensvillkoret ska bidraget återkrävas.
 • Samtliga bidrag ska avkrävas en auktoriserad revisor för, precis som Arvsfonden har i sina regler. Ideella revisorer i form av en kompis eller släkting godkännes inte. Idag kräver MUCF bara det för bidrag över 220 000 kronor.
 • I regleringsbrev till bidragsgivande myndigheter ska ingå ett särskilt ansvar för granskningar och internt initierade kontroller av bidragen samt redovisas särskilt i varje bidragsgivande myndighets årsberättelse under rubriken ”Granskningar och kontroll”
 • Bestäm en minimi-nivå av varje bidragsgivande myndighets anslag i X % som varje år ska gå just till aktiva kontroller av hur bidrag används.
 • Myndigheterna ska i sin tur publicera alla de granskningar de gjort på sin hemsida, de årsredovisningar föreningarna lämnat in, beslut och bidragsansökningar. Allt för att underlätta transparensen för skattebetalarna.
 • Vid upptäckt av oegentligheter ska hela bidraget betalas tillbaka och föreningen blir automatiskt diskvalificerad från att söka nya bidrag av myndigheten 3 år framöver.
 • Inga bidrag finansierar uppbyggnad av hemsidor.
 • Inga bidrag ges till mer än 40 % av lönekostnaden utan alla föreningar avkrävs att hitta även egna intäkter, exempelvis sälja föredrag. Att driva en ideell förening ska inte bli ett sätt för att få hela sin lön betalad för all tid och framtid. Bidrag ska enbart vara medfinansiering, inte totalfinansiering.
 • Inga bidrag kan kombineras med bidrag för samma verksamhet av andra myndigheter.
 • Skriv in i alla villkor för alla bidragsgivande myndigheter att bidrag som ges inte får ges i sin tur som bidrag till andra föreningar. Det är myndigheter som ansvarar för kontrollen av skattebetalarnas pengar och att delegera den kontrollen över pengarna genom att tillåta att föreningar som får bidrag i sin tur får ge detta bidrag till föreningar underminerar den kontrollen.
 • Alla externa parter som en myndighet delegerat myndighetsansvar till, till exempel Forum Syd för bistånd, ska i sitt uppdrag avkrävas att följa offentlighetsprincipen och därmed vara skyldiga att lämna ut alla handlingar medborgare vill få se.
 • Personer i en förening som blivit av med bidraget på grund av oegentligheter flaggas i systemet och kan inte i en ny förening söka bidrag igen för något annat på tre år. Idag kan en person direkt starta en ny förening med nytt namn och hitta på något annat.
 • Fusk med bidrag ska alltid polisanmälas.

Jag tycker dessutom att myndighets-Sverige borde ha en gemensam databas eller tillgång till varandras för att lätt kunna utesluta att en förening inte fått pengar från annat ställe för samma sak. Idag bygger detta på att sökande försäkrar själva, det vill säga det finns ingen som helst uppbyggd kontrollmekanism.

Om en företagare av misstag gör ett enda fel i sin verksamhet kan Skatteverket driva hela rättegångsprocesser mot enskilda personer. Är de en dag sena med skatten påförs straffavgifter på tusentals kronor. Men lever du på bidrag kan du helt uppenbart fuska i grandios stil utan några som helst repressalier.

Det är dags att uppgradera kontrollen över skattebetalarnas pengar rejält för det är helt uppenbart att mycket inte fungerar idag. 

Om man bygger in så mycket transparens som möjligt redan från början vad gäller bidrag kommer de vars verksamhet inte är seriös automatiskt försvinna och välja bort bidragsfinansiering.

Det är dags att ställa betydligt hårdare krav. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!