Ibn Rushd köper hotell för statsbidrag

Jag har kollat lite på muslimernas studieförbund Ibn Rushd. Och hittat en del märkligheter faktiskt.

Ibn Rushd får sina pengar från Folkbildningsrådet som alla andra studieförbund. 2016 delade Folkbildningsrådet ut 1,7 miljarder kronor så det är en stor summa. 

Som ni kan se fick Ibn Rushd 23,7 miljoner kronor av dem 2016, varav 13 miljoner kronor är grundbidraget och sedan får alla förbund extra bidrag för utrikes födda och funktionsnedsatta.

Kollar man på 2015 så fick de 17 miljoner kronor.

En stor ökning alltså bara på ett år. Närmare bestämt 41 % högre anslag på ett enda år. 

Kollar man lite närmare på siffrorna kan man se att de 2015 fick inte ens 1 % av grundbidraget.

Korrigering kl .15.12: tidigare siffror på 1,13 miljoner timmar och 938 000 deltagare samt 2 miljoner timmar och 1,3 M deltagare baserade sig på fel bild och har korrigerats nu. 

2015 hade Ibn Rushd 134 000 cirkeltimmar och 10 078 deltagare. Vilket var mer än Bilda och Folkuniversitetet. Och nästan lika mycket som Sensus, trots att det alltså bara fick 1 % av totalt bidrag som myndigheten delade ut.

Ibn Rushd uppgav inför bidraget 2016 att de haft 304 814 studietimmar och 17 028 deltagare. Samma år hade ABF 652 975 studietimmar.

Det vill säga 2016 hade lilla Ibn Rushd 47% av ABFs verksamhet vad gäller timmar men till 5 % av totalt bidrag från Folkbildningsrådet.

23 Mkr i bidrag 2016 mot ABF:s 407 Mkr är 5 %. Antal timmar: 304 814 h / 652 975 = 47 %

Och de hade fler deltagare än både Bilda och Folkuniversitetet. Mer än hälften av stora Medborgarskolan. Men för bara 1,4 % av totalt utbetalat bidrag från myndigheten 2015.

De gjorde alltså samma jobb som Bilda för utrikesfödda men för 15 % av Bildas totala bidrag. 

Hur är detta möjligt ens?

Baserat på denna information fick de 41 % högre statsbidrag 2016. Och vad bygger då denna summa på?

För att sätta denna enorma prestation i perspektiv genomförde alltså lilla Ibn Rushd 47 % av ABF:s verksamhet med studiecirklar för utlandsfödda. Och med fler deltagare än stora Folkuniversitetet och Bilda.

ABF fick 470 miljoner kronor i totalt bidrag, Ibn Rushd fick alltså 23 miljoner kronor.

Ibn Rushd har 15 anställda.

ABF har 35 000 cirkelledare.

Hur många cirkelledare Ibn Rushd har framgår ingenstans men om de kan köra 47 % av ABF:s verksamhet borde de väl ändå ha 15 400 personer kan jag tycka. Var är de?

För att förstå lite mer om statsbidragen kollade jag på fördelningskriterierna som Folkbildningsrådet satt upp för att få statsbidrag. 62 % av bidraget baseras på studiecirklar.

När jag letar på Ibn Rushds hemsida hittar jag däremot inte en enda rad om vare sig hur man startar en studiecirklar, ingen rapportering om hur många studiecirklar de har eller något annat. Överallt är bara bristfällig information och döda länkar.

Det går inte att anmäla sig till en kurs. De meddelar inte var studiecirklar hålls. Eller vilka som ens hållits.

Det jag hittar är under Asylverksamhet samt under Medlemmar. Där finns det info om studiecirklar och 5 personer jobbar enligt uppgift med detta. 

Men de hävdar alltså att de genomfört 304 000 studiecirkeltimmar med 17 000 deltagare på ett enda år. Det borde finnas oändliga möjligheter att rapportera om dessa på hemsidan i form av bilder och beskrivningar.

Redovisa detta vill de dock inte göra. Och hur kan de genomföra en massa utbildningar utan att kunna visa ett enda exempel på sin hemsida? Om de nu är så sjukt duktiga och kostnadseffektiva att de kan genomföra 47 % av ABF:s verksamhet inom utlandsfödda på  för 5 % av ABF:s totala kostnader, borde man ju tvärtom marknadsföra det?

Kriterier för att få statsbidrag enligt Folkbildningsrådet är att ”arbeta aktivt för att erbjuda verksamhet i hela landet och för att nå nya deltagare”.

Medlemmar i Ibn Rushd är bland annat Islamiska Förbundet, Islamic Relief, Islamiska Shiasamfundet, Sveriges Muslimska förbund och Sveriges Unga Muslimer. Totalt 9 föreningar.

Kollar man till exempel på den största Islamiska Förbundet står där ingenting om studiecirklar. 

Islamic Relief är en biståndsorganisation och sysslar med bistånd och inte studiecirklar enligt beskrivningen men enligt nationell verksamhet har de språkundervisning för nyanlända. 

Islamiska Shiaförbundet har inte heller en rad om studiecirklar.

Sveriges Muslimska Förbund har en enda post under Utbildning – Knut Bergström firas.

Sveriges Unga Muslimers hemsida är död.

Hur anser Folkbildningsrådet att man lever upp till kritirerna undrar jag? 

Dessutom har myndigheten en del avgränsningar hur bidragen får användas.

Man får till exempel inte använda bidraget för utbildning utomlands.

Så vem betalar då den studieresa de tänkt göra i augusti till Bosnien undrar jag?

För de lever ju på enbart bidrag och majoriteten kommer från just Folkbildningsrådet. 

Den kostar 2 500 kronor för medlemmar och då ingår flyg, hotell och mat samt entrébiljetter. Så det är en rejäl sponsring från Ibn Rushds sida. Vem betalar den?

Man får heller inte kombinera bidrag från Folkbildningsrådet och andra aktörer eller ge samma grupp människor mer än 480 studietimmar på ett år. Och ändå lyckas alltså Ibn Rushd genomföra över 300 000 studiecirkeltimmar?

Läser man i Ibn Rushds årsredovisning kan man se att de i sin tur ger en del bidrag. Under Förmedlade bidrag ger de bort hälften av sitt statsbidrag till andra organisationer. Under Not 3 står inte specificerat till vilka eller varför.

Så om Ibn Rushd har 15 anställda och ger bort halva sitt statsbidrag till anonyma organisationer, vem är det som genomför 300 000 studiecirkeltimmar?

En annan märklighet i årsredovisningen är intäkterna. Det finns inga nämligen, mer än bidrag. De har noll kronor i medlemsintäkter.

De har bara redovisat ”Övriga intäkter samt projekt”, som alltså kan vara bidrag för projekt lika gärna.

För att kunna jämföra med något annat har jag kollat på Kulturens Bildningsförbund för de är ungefär lika stora som Ibn Rushd vad gäller statsbidrag.

Kulturens fick 11 miljoner kronor i grundbidrag av Folkbildningsrådet 2016 och genomförde 41 000 studiecirkeltimmar med utlandsfödda när Ibn Rushd spurtade iväg med 300 000 timmar. Kulturens hade drygt 10 % av Ibn Rushds antal deltagare. Trots att de bidragsmässigt vad gäller grundbidraget alltså är lika stora.

I deras årsredovisning kan man läsa noga uppställt exakt vad och var studiecirklarna hållits. Kulturens har både medlemsavgifter och verksamhetsintäkter.

242 045 kronor drog de till exempel in 2015 på deltagaravgifter. Ibn Rushd däremot har noll kronor. Och de har heller varken kurser eller studiecirklar som man kan läsa på hemsidan om, ännu mindre anmäla sig till. Inte heller länkas det till någon extern part där man kan anmäla sig.

Hur man än letar man kan alltså inte hitta något belägg för alla timmarna Ibn Rushd säger sig genomföra eller heller den grundverksamhet som de får statsbidrag för.

Men det kommer mera.

I reglerna för statsbidrag får inte statsbidraget användas i kommersiellt syfte.

Men det har Ibn Rushd gjort.

För om man läser i årsredovisningen för 2015 så kan man hitta det här: 2014 införskaffades byggnader och mark för 11 miljoner kronor.

Ibn Rushd köpte alltså något. Granhedsgården. Sedan startade de ett nytt bolag, Granhedsgården AB.

Ibn Rushd har inga andra intäkter än bidrag, i huvudsak statsbidraget från Folkbildningrådet. Dessa pengar har de alltså ackumulerat i sin balansräkning och sedan använt för att köra Granhedsgården för 11 miljoner kronor.

Statsbidraget inte gått till studier utan till inköp av fastigheter.

Vad gör då Granhedsgården?

Det är en hotell- och konferensanläggning. Nedan ser ni priserna på den kommersiella verksamhet som alltså Folkbildningsrådets pengar gått till, direkt i strid med kriterierna för att få statsbidrag.

Som ni kan se på Ibn Rushds startsida marknadsför också föreningen sitt hotell direkt där med en banner. 

Enligt Granhedsgårdens bolagsordning är verksamheten faktiskt enbart kommersiell.

Köptes då stället för att bedriva hotell?

Nej, inte sannolikt eftersom en ansökan lämnades in tämligen omgående till Migrationsverket för att få driva asylboende. De avslog.

Syftet med den ansökan var att få ännu fler deltagare, eller snarare enligt så jag uppfattat det, kunna rapportera om ännu fler (inte samma sak helt klart) till sina studiecirklar och kurser och därigenom få ännu större statsbidrag.

I årsredovisningen verkar de ha gett upp om planerna åtminstone tillfälligt.

Men i årsredovisningen låter det inte som att de fick avslag, vilket de fick, utan att de bara bestämt sig för att göra något annat.

VD för Granhedsgården och även ordförande för Islamiska Förbundet heter Temman Asbai. Han tog över efter Omar Mustafa. Asbai var med och grundade Ibn Rushd.

I styrelsen för Granhedsgården hittar vi kärnan av landets islamister, bland annat just Omar Mustafa och Helena Hummasten.

Islamiska Förbundet i medlemmar i Sveriges Muslimska Råd, där en kille som heter Elvir Gigovic varit ordförande i. 

Han har även jobbat på Ibn Rushd. Vad gör han då nu? Jo, det är han som ansvarar för verksamhetsstatistik på Folkbildningsrådet. Givetvis har även han jobbat på islamisternas rättighetsbyrå Byrån för lika rättigheter, där Mehmet Kaplan till exempel jobbat.

Vi har alltså ett studieförbund som växer med 40 % per år vad gäller statsbidrag, som påstår sig kunna genomföra 47 % av ABF:s verksamhet för utlandsfödda för 5 % av kostnaderna men vars medlemsorganisationer inte erbjuder kurser och utbildningar enligt hemsidorna. De har 15 anställda men ger bort häften av statsbidraget till icke namngivna organisationer. 5 av dessa jobbar enligt hemsidan med studiecirklar. ABF hr 35 000 cirkelledare för sina mot Ibn Rushds dubbla antalet studiecirkeltimmar på ett år.

Och de har bevisligen tagit bidrag från Folkbildningsrådet för att köpa en 11 miljonersfastighet som de tänkte driva asylboende för men som är en kommersiell hotellverksamhet.

Att överhuvud taget köpa fastigheter för pengar avsedda för studiecirklar utgår jag från att man inte får men att den dessutom är kommersiell står i direkt strid med kriterierna för statsbidragen.

Varför har inte Folkbildningsrådet reagerat?

Och vad är egentligen Elvir Gigovics roll  här, han som själv jobbat på förbundet men nu sitter och hanterar just ekonomi på insidan?

Jag utgår från att Folkbildningsrådet kräver tillbaka de 11 miljoner kronor Ibn Rushd har använt till att köpa ett hotell men också genomför en noggrann granskning av de mycket märkliga siffror de rapporterat in. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!