Ibn Rushd köper hotell för statsbidrag


Jag har kollat lite på muslimernas studieförbund Ibn Rushd. Och hittat en del märkligheter faktiskt.

Ibn Rushd får sina pengar från Folkbildningsrådet som alla andra studieförbund. 2016 delade Folkbildningsrådet ut 1,7 miljarder kronor så det är en stor summa. 

Som ni kan se fick Ibn Rushd 23,7 miljoner kronor av dem 2016, varav 13 miljoner kronor är grundbidraget och sedan får alla förbund extra bidrag för utrikes födda och funktionsnedsatta.

Kollar man på 2015 så fick de 17 miljoner kronor.

En stor ökning alltså bara på ett år. Närmare bestämt 41 % högre anslag på ett enda år. 

Kollar man lite närmare på siffrorna kan man se att de 2015 fick inte ens 1 % av grundbidraget.

Korrigering kl .15.12: tidigare siffror på 1,13 miljoner timmar och 938 000 deltagare samt 2 miljoner timmar och 1,3 M deltagare baserade sig på fel bild och har korrigerats nu. 

2015 hade Ibn Rushd 134 000 cirkeltimmar och 10 078 deltagare. Vilket var mer än Bilda och Folkuniversitetet. Och nästan lika mycket som Sensus, trots att det alltså bara fick 1 % av totalt bidrag som myndigheten delade ut.

Ibn Rushd uppgav inför bidraget 2016 att de haft 304 814 studietimmar och 17 028 deltagare. Samma år hade ABF 652 975 studietimmar.

Det vill säga 2016 hade lilla Ibn Rushd 47% av ABFs verksamhet vad gäller timmar men till 5 % av totalt bidrag från Folkbildningsrådet.

23 Mkr i bidrag 2016 mot ABF:s 407 Mkr är 5 %. Antal timmar: 304 814 h / 652 975 = 47 %

Och de hade fler deltagare än både Bilda och Folkuniversitetet. Mer än hälften av stora Medborgarskolan. Men för bara 1,4 % av totalt utbetalat bidrag från myndigheten 2015.

De gjorde alltså samma jobb som Bilda för utrikesfödda men för 15 % av Bildas totala bidrag. 

Hur är detta möjligt ens?

Baserat på denna information fick de 41 % högre statsbidrag 2016. Och vad bygger då denna summa på?

För att sätta denna enorma prestation i perspektiv genomförde alltså lilla Ibn Rushd 47 % av ABF:s verksamhet med studiecirklar för utlandsfödda. Och med fler deltagare än stora Folkuniversitetet och Bilda.

ABF fick 470 miljoner kronor i totalt bidrag, Ibn Rushd fick alltså 23 miljoner kronor.

Ibn Rushd har 15 anställda.

ABF har 35 000 cirkelledare.

Hur många cirkelledare Ibn Rushd har framgår ingenstans men om de kan köra 47 % av ABF:s verksamhet borde de väl ändå ha 15 400 personer kan jag tycka. Var är de?

För att förstå lite mer om statsbidragen kollade jag på fördelningskriterierna som Folkbildningsrådet satt upp för att få statsbidrag. 62 % av bidraget baseras på studiecirklar.

När jag letar på Ibn Rushds hemsida hittar jag däremot inte en enda rad om vare sig hur man startar en studiecirklar, ingen rapportering om hur många studiecirklar de har eller något annat. Överallt är bara bristfällig information och döda länkar.

Det går inte att anmäla sig till en kurs. De meddelar inte var studiecirklar hålls. Eller vilka som ens hållits.

Det jag hittar är under Asylverksamhet samt under Medlemmar. Där finns det info om studiecirklar och 5 personer jobbar enligt uppgift med detta. 

Men de hävdar alltså att de genomfört 304 000 studiecirkeltimmar med 17 000 deltagare på ett enda år. Det borde finnas oändliga möjligheter att rapportera om dessa på hemsidan i form av bilder och beskrivningar.

Redovisa detta vill de dock inte göra. Och hur kan de genomföra en massa utbildningar utan att kunna visa ett enda exempel på sin hemsida? Om de nu är så sjukt duktiga och kostnadseffektiva att de kan genomföra 47 % av ABF:s verksamhet inom utlandsfödda på  för 5 % av ABF:s totala kostnader, borde man ju tvärtom marknadsföra det?

Kriterier för att få statsbidrag enligt Folkbildningsrådet är att “arbeta aktivt för att erbjuda verksamhet i hela landet och för att nå nya deltagare”.

Medlemmar i Ibn Rushd är bland annat Islamiska Förbundet, Islamic Relief, Islamiska Shiasamfundet, Sveriges Muslimska förbund och Sveriges Unga Muslimer. Totalt 9 föreningar.

Kollar man till exempel på den största Islamiska Förbundet står där ingenting om studiecirklar. 

Islamic Relief är en biståndsorganisation och sysslar med bistånd och inte studiecirklar enligt beskrivningen men enligt nationell verksamhet har de språkundervisning för nyanlända. 

Islamiska Shiaförbundet har inte heller en rad om studiecirklar.

Sveriges Muslimska Förbund har en enda post under Utbildning – Knut Bergström firas.

Sveriges Unga Muslimers hemsida är död.

Hur anser Folkbildningsrådet att man lever upp till kritirerna undrar jag? 

Dessutom har myndigheten en del avgränsningar hur bidragen får användas.

Man får till exempel inte använda bidraget för utbildning utomlands.

Så vem betalar då den studieresa de tänkt göra i augusti till Bosnien undrar jag?

För de lever ju på enbart bidrag och majoriteten kommer från just Folkbildningsrådet. 

Den kostar 2 500 kronor för medlemmar och då ingår flyg, hotell och mat samt entrébiljetter. Så det är en rejäl sponsring från Ibn Rushds sida. Vem betalar den?

Man får heller inte kombinera bidrag från Folkbildningsrådet och andra aktörer eller ge samma grupp människor mer än 480 studietimmar på ett år. Och ändå lyckas alltså Ibn Rushd genomföra över 300 000 studiecirkeltimmar?

Läser man i Ibn Rushds årsredovisning kan man se att de i sin tur ger en del bidrag. Under Förmedlade bidrag ger de bort hälften av sitt statsbidrag till andra organisationer. Under Not 3 står inte specificerat till vilka eller varför.

Så om Ibn Rushd har 15 anställda och ger bort halva sitt statsbidrag till anonyma organisationer, vem är det som genomför 300 000 studiecirkeltimmar?

En annan märklighet i årsredovisningen är intäkterna. Det finns inga nämligen, mer än bidrag. De har noll kronor i medlemsintäkter.

De har bara redovisat “Övriga intäkter samt projekt”, som alltså kan vara bidrag för projekt lika gärna.

För att kunna jämföra med något annat har jag kollat på Kulturens Bildningsförbund för de är ungefär lika stora som Ibn Rushd vad gäller statsbidrag.

Kulturens fick 11 miljoner kronor i grundbidrag av Folkbildningsrådet 2016 och genomförde 41 000 studiecirkeltimmar med utlandsfödda när Ibn Rushd spurtade iväg med 300 000 timmar. Kulturens hade drygt 10 % av Ibn Rushds antal deltagare. Trots att de bidragsmässigt vad gäller grundbidraget alltså är lika stora.

I deras årsredovisning kan man läsa noga uppställt exakt vad och var studiecirklarna hållits. Kulturens har både medlemsavgifter och verksamhetsintäkter.

242 045 kronor drog de till exempel in 2015 på deltagaravgifter. Ibn Rushd däremot har noll kronor. Och de har heller varken kurser eller studiecirklar som man kan läsa på hemsidan om, ännu mindre anmäla sig till. Inte heller länkas det till någon extern part där man kan anmäla sig.

Hur man än letar man kan alltså inte hitta något belägg för alla timmarna Ibn Rushd säger sig genomföra eller heller den grundverksamhet som de får statsbidrag för.

Men det kommer mera.

I reglerna för statsbidrag får inte statsbidraget användas i kommersiellt syfte.

Men det har Ibn Rushd gjort.

För om man läser i årsredovisningen för 2015 så kan man hitta det här: 2014 införskaffades byggnader och mark för 11 miljoner kronor.

Ibn Rushd köpte alltså något. Granhedsgården. Sedan startade de ett nytt bolag, Granhedsgården AB.

Ibn Rushd har inga andra intäkter än bidrag, i huvudsak statsbidraget från Folkbildningrådet. Dessa pengar har de alltså ackumulerat i sin balansräkning och sedan använt för att köra Granhedsgården för 11 miljoner kronor.

Statsbidraget inte gått till studier utan till inköp av fastigheter.

Vad gör då Granhedsgården?

Det är en hotell- och konferensanläggning. Nedan ser ni priserna på den kommersiella verksamhet som alltså Folkbildningsrådets pengar gått till, direkt i strid med kriterierna för att få statsbidrag.

Som ni kan se på Ibn Rushds startsida marknadsför också föreningen sitt hotell direkt där med en banner. 

Enligt Granhedsgårdens bolagsordning är verksamheten faktiskt enbart kommersiell.

Köptes då stället för att bedriva hotell?

Nej, inte sannolikt eftersom en ansökan lämnades in tämligen omgående till Migrationsverket för att få driva asylboende. De avslog.

Syftet med den ansökan var att få ännu fler deltagare, eller snarare enligt så jag uppfattat det, kunna rapportera om ännu fler (inte samma sak helt klart) till sina studiecirklar och kurser och därigenom få ännu större statsbidrag.

I årsredovisningen verkar de ha gett upp om planerna åtminstone tillfälligt.

Men i årsredovisningen låter det inte som att de fick avslag, vilket de fick, utan att de bara bestämt sig för att göra något annat.

VD för Granhedsgården och även ordförande för Islamiska Förbundet heter Temman Asbai. Han tog över efter Omar Mustafa. Asbai var med och grundade Ibn Rushd.

I styrelsen för Granhedsgården hittar vi kärnan av landets islamister, bland annat just Omar Mustafa och Helena Hummasten.

Islamiska Förbundet i medlemmar i Sveriges Muslimska Råd, där en kille som heter Elvir Gigovic varit ordförande i. 

Han har även jobbat på Ibn Rushd. Vad gör han då nu? Jo, det är han som ansvarar för verksamhetsstatistik på Folkbildningsrådet. Givetvis har även han jobbat på islamisternas rättighetsbyrå Byrån för lika rättigheter, där Mehmet Kaplan till exempel jobbat.

Vi har alltså ett studieförbund som växer med 40 % per år vad gäller statsbidrag, som påstår sig kunna genomföra 47 % av ABF:s verksamhet för utlandsfödda för 5 % av kostnaderna men vars medlemsorganisationer inte erbjuder kurser och utbildningar enligt hemsidorna. De har 15 anställda men ger bort häften av statsbidraget till icke namngivna organisationer. 5 av dessa jobbar enligt hemsidan med studiecirklar. ABF hr 35 000 cirkelledare för sina mot Ibn Rushds dubbla antalet studiecirkeltimmar på ett år.

Och de har bevisligen tagit bidrag från Folkbildningsrådet för att köpa en 11 miljonersfastighet som de tänkte driva asylboende för men som är en kommersiell hotellverksamhet.

Att överhuvud taget köpa fastigheter för pengar avsedda för studiecirklar utgår jag från att man inte får men att den dessutom är kommersiell står i direkt strid med kriterierna för statsbidragen.

Varför har inte Folkbildningsrådet reagerat?

Och vad är egentligen Elvir Gigovics roll  här, han som själv jobbat på förbundet men nu sitter och hanterar just ekonomi på insidan?

Jag utgår från att Folkbildningsrådet kräver tillbaka de 11 miljoner kronor Ibn Rushd har använt till att köpa ett hotell men också genomför en noggrann granskning av de mycket märkliga siffror de rapporterat in. 

36 kommentarer till Ibn Rushd köper hotell för statsbidrag

 1. Jag blir så förbannad att jag snart exploderar! Varför i helvete är det ingen kontroll på våra skattepengar? Varför? På min självdeklaration måste jag på heder och samvete intyga att det är sant och riktigt. Men nästan alla islamistiska föreningar och förbund står i ett regn av pengar utan kontroll och frågor. Skandalöst! Ja, inte tänker jag rösta i nästa val! Vad ska det tjäna till? Allt detta har pågått både under Alliansens tid och den rödgröna smörjan.
  Nej tack nu räcker det!

 2. Herregud, är min reaktion när jag läser allt detta. Kudos till dig för ditt ambitiösa arbete – du behövs så mycket i vårt gemensamma politiska liv här i Sverige. Fortsätt, fortsätt: sluta aldrig med dina granskningar!

 3. Fantastiskt!
  Känns som att det bara är du som granskar var skattepengarna tar vägen.
  Man undrar vilka det är som delar ut pengar utan att kolla någonting varken före eller efter, antar att deras värdegrund är lite lös.

 4. Rebecca. Det du skriver är som alltid intressant. När andra väljer att bara se träden ser du hela skogen…
  Men siffror har ju en tendens användas för att göra ett intryck/avtryck och lämnas obesvarade av just den anledningen.
  Kunde därför vara behövligt att omvandla de 2 050 300 studietimmar för 2016 till antal studietimmar per dag med ett antaget deltagande på tex 20 personer. Och förklara om de 1 374 500 personer är verkliga unika entiteter eller hur man nu räknar, så att vi läsare förstår proportionerna. Under mina år inom föreningslivet registrerades varje medlem och bokfördes sedan på den aktivitet man deltog i. Var jag med på en aktivitet per dag blev det alltså 7 aktivitetstimmar per vecka – men bara en person.

 5. Följer och läser man Mohamed Omar på bloggen Det Goda Samhället, kan man läsa ännu mer om sådan här myndighetsslapphet. Här pytsas det ut skattepengar i parti och minut till organisationer som har upptäckt hur lätt det är att lura staten, eftersom kontrollen är så usel.

  Finns det något folkslag som är naivare och godtrognare än vad PK-svenskarna är?

 6. Du är ju väldigt bra.

  Samtidigt har vi politiker som knappt kan tolka enkla linjära samband.

  Dags att införa kompetens krav på politiker? Jag kan inte fatta hur de som skulle fått underkänt i matte sitter och bestämmer över människors tid (deponerad i skatt).

  Vad behövs för att införa minimum kompetens krav för att sitta i riksdag resp regering?

 7. Det är lätt att bli gråtfärdig när man läser din artikel, gräv på och låt dem inte komma undan!

 8. Väldigt bra att du granskar det här. Varit misstänksam mot det här förbundet sedan Ledarsidorna tog upp det för något år sedan. Varför är det inte mer kontroll?
  Hoppas de får betala tillbaka pengarna efter din granskning.

 9. Rebecka. Dina grävningar är enormt viktiga. Du förhåller dig till siffror som går att kontrollera av vem som helst som lägger tid på detta. Men du som jag vet att gemene man vill ha snabbbvarianten. Som opinionsbildare med många följare är det därför än viktigare att landa i siffror som är greppbara och får läsaren att själv reagera. Som det med fastighetsköpet. Nog om detta.
  Så även om grunden – att mycket pengar tvivelaktigt betalats ut – tar jag till lite mer matte (har jag räknat fel förstår nog ändå min tankegång).
  Med 2016 siffror blir 304 814 studietimmar fördelat på 17 028 deltagare cirka 18 Tim/deltagare/år. Är detta onormalt? Nej. Men Om endast de 15 anställda sköter samtliga utbildningstimmar motsvarar detta 20320 Tim/anställd. Utifrån dessa timmar kan man leka vidare med antaganden. T.ex 20 elever per timme, blir 1016 lektionstimmar/år eller 4,6 tim per arbetsdag (220/år för en normal arbetstagare). Möjligt? Ja. Troligt? Nja…
  Men det borde kunna gå att få reda på eftersom en aktivitetsrapport också ska tala om vem som är kursledare.
  Det intressanta är oxå hur kraven på att få bidrag säkerställs – oavsett förening. De 17 028 deltagarna (medlemmar) har förhoppningsvis en unik identitet som gör att man kan kontrollera att den inte dubbleras? Har man medlemmar finns det väl en matrikel? Vem har godkänt bidragen? På vilka grunder? Vem kontrollerar och följer upp? Någon ansvarig måste det ju finnas!

 10. “De har noll kronor i medlemsintäkter.” OBS att man måste ha medlemsavgift, och i praktiken behöver den vara typ 50kr eller mer, för att uppfylla bidragsreglerna. Så var det när jag drev studiecirklar för ungdoms och forskningsföreningar tidigare.

 11. Allt helt i linje med statsmaktens vurm för muslimer, det är så synd om dem att lite kriminalitet och obefintlig bokföring måste tillåtas! Ska bli mycket intressant att höra vad Folkbildningsrådet svarar, det är våra skattepengar man skänker bort!

 12. Så jävla typiskt, svenska myndigheter har noll koll när det gäller bidragssektorn. Skicka in en ansökan, går det inte i år så nästa. Sen ör det bara att pumpa på, trodde i min enfald att man minst kollade deras “årsredovisning” om verksamheten. Verkar ju inte svår att få tag i och borde biläggas ansökan, snarare ett krav. Ser man inte då att verksamheten är ett falsarium, har man fel jobb eler involverad.

 13. SKANDAL OCH STATLIG KORRUPTION!

  Man kan ana att det handlar om islamistiska aktivister, sannolikt Muslimska Brödraskapet, som infiltrerat statliga förvaltningar. Att det handlar om kriminell verksamhet, vilken beskyddas på hög nivå av någon aktivistisk boss, troligen en kommunistisk eller islamistisk (under tiquia) trojan.

  Politrukerna på myndighternas chefsnivå lär knappast agera, inte ens åklagarväsendet eller justitieministern. Efter 2018 lär det bli många utrensningar m anl av oegentligheterna inom statlig förvaltning. Många som skall skiljas från sina tjänster och döms man för brott lär det inte falla ut några fallskärmar.

 14. När jag läser sådana här inlägg av dig så häpnar jag över hur mycket mygel det förekommer inom olika organisationer i det här landet. Det är fullkomligt vansinnigt att skattepengar går till detta! Fint “gräv”, i vanlig ordning!

 15. Vem är förvånad? De som får något i landet Sverige kommer från utlandet. Det är en belastning att vara svensk i Landet Sverige. Vi svenskar får klara oss utan.
  Min erfarenhet är att om man nu konfronterar dessa personer från Mellanöstern med deras lögner blir man anklagad för att vara rasist, och får en ännu värre lögn slängd i ansiktet.

 16. Borde inte det här ligga i Riksrevisionens intresse att närmar titta på. Är det anmält?

 17. Folkbildningsrådet (& MUCF) verkar vara rena rama mjölkossor för bidragssökande.

  Otroligt att det inte förekommer några kontroller vad bidragen går till.

 18. En revisor skulle få mycket att göra. Undrar vilka organisationer man betalat pengar till.

 19. Sverige är fantastiskt; ännu en menlöst naiv myndighet som likt MUCF närmast ber om att bli bedragen av skrupulösa bidragsentreprenörer. Uppfyllda av uppblåst
  självgodhet och monumental naivitet sprätter myndigheter skattemedel som
  vanligt utan utvärdering eller reell granskning. Bidrag beviljas utan att system för kontroll eller ens redovisningsplikt för mottagande organisationer är på plats.
  Det synes uppenbart mot bakgrund av ovanstående att Ibn Rush redovisat luftsiffror till Folkbildningsrådet och förtjänar att polisanmälas. Det skulle sen vara typiskt om Folkbildningsrådet gör allt för att sopa allt under mattan i sin iver att skydda sig själv och systemet.
  Polisanmäl Ibn Rush för bedrägeri !

 20. Jag kräver att Folkbildningsrådet kräver tillbaka varenda krona och dessutom åtalar dessa bedragare. Dessutom hoppas jag att de som tillstyrkt dessa belopp hos Folkbildningsrådet utbildas och ställs under löpande översyn och upprepas denna bristande kontroll av utbetalningar bör personerna avskedas

 21. Du är super Rebecca, du är ämnad för något större.
  ( jag har ett Tips/idé, eller kanske mera en fundering som kan tangera denna artikel om att sko sig på skattebetalarnas välvilja/plikt. Jag återkommer när jag tänkt till lite.

 22. Jisses! Korruptionen och bidragsbrotten är så pass grova att åklagare bör yrka på fleråriga fängelsestraff.

  – Jag hoppas att allmänheten och diverse politiker förstår att det här är en polisiär uppgift.

  Om inte det här bestraffas – bör det väl inte finnas någon anledning att ge alla medborgare i landet miljonbidrag för att köpa fastigheter.

  Kanske Folkuniversitetet bör starta en ny kurs? “Bidragsentreprenörskap.” Låt någon annan betala för dina vidlyftiga affärer. Får ni inga bidrag; ropa “nazist”.

  Bra jobbat Uvell.

 23. Intressant artikel. Har nyhetsbyråer eller SVT, (uppdrag granskning, eller likn.) SR med sina belysande program, visat något intresse??
  Som jämförelse så har några idrottsföreningar fifflat med medlemsantal och träningstillfälle för att få mer bidrag, detta har slagits upp stort i pressen och journalister har bla jagat en fotbollsklubb ( med all rätt) under mer än två år för detta och i en jämförelse med din artikel så var det kaffepengar, så, ja, man undrar ju om det finns ett intresse att undersöka detta från tyngre instanser ?

 24. Hur kan sådant här få förekomma i vårt land. Det är ju rena bedrägerier som borde ge fängelse i stället för stora bidragsbelopp, finns ingen som helst kontroll och hur kan vår finansminister Magdalena Andersson. Låta bli att ingripa eller har hon några fördelar av en sådan här hantering . Fem personer skall hinna utbilda 17000 personer på ett år. En omöjlighet

 25. Vilket lysande business case! Köp hotell för skattebetalarnas pengar. Starta asylboende och låt skattebetalarna betala hyran i ett boende som man redan har betalat en gång. WTF!

 26. Utan direkt insyn i MFB förefaller mig det hela ganska snarlikt hur Försäkringskassan bedömer hanteringen av bidrag.
  Enkelt förklarat är den gällande devisen “Det är kundens ansvar att inte ljuga. Vi skall bara ifrågasätta kundens uppgifter om något är uppenbart felaktigt. Om kunden ljuger får vi veta det från kontrollenheten”.
  Alltså, det är fullt möjligt att blåljuga rakt igenom i en bidragsansökan. Särskilt om den bygger på uppgifter som bara kan kontrolleras genom ett personligt besök, särlevnad t ex. För kontrollenheten är minimal i förhållande till mängden bidragstagare.

  Gissningsvis har MFB ett fåtal eller rentutav INGA kontrollanter. Så länge I.R bara rapporterar det man skall rapportera, timmar och antal deltagare, finns det inget incitament för en handläggare att ifrågasätta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap