Allas lika värde?


Dessa tre ord har blivit något som allt från politiker och tyckare till myndigheter slänger sig med. Allas lika värde. Detta ska stå i de värdegrunder snart varenda kotte har och ska skriva under på.

Det har också blivit en form av “stänga debatten-argument” som folk i tid och otid halar fram ur ryggsäcken när de inte vet hur de ska argumentera.

“Är du inte för allas lika värde?”

Det är som skosula på en glödande fimp, är det tänkt. Trampa till lite och sådärja, så är den här diskussionen stängd. För det är en fråga men är egentligen ett påstående. Du ÄR inte för allas lika värde, eller hur?

Och det är dessutom en fiffig win-win konstruktion för den som hasplar ur sig påståendefrågan – svarar man ja är som sagt debatten stängd. För det tas om intäkt för att påståendefrågaren fått rätt. Svarar man nej har man plötsligt en diskussion om sin egen moral och etik på halsen, Debatten om det man pratade om är effektiv dödad i båda lägena. Voilá. Fokus flyttat till debattörens egen moral istället. Det fungerar varje gång.

En av de tusen gången jag noterat detta var nyss, i en diskussion om juice ska vara politisk eller inte. 

En rolig reflektion tyckte jag och retweetade. En provokation tyckte det anonyma konto som direkt tog tillfället i akt och påståendefråga om människovärde.

Men vad betyder allas lika värde då? Varifrån kommer det?

Alla som kör den här metoden, för det är är en metod, brukar hänvisa till de mänskliga rättigheterna. Men egentligen är det fel.

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna står “All human beings are born free och equal in dignity and rights“.

Den tror man användes som Regeringsformens förlaga. Men den här artikeln jag hittat problematiserar den diskussionen väl för det är inte enda förklaringen, att man översatt lite märkligt och att värdighet har blivit värde.

Det är alltså i Regeringsformen och inte i mänskliga rättigheterna “allas lika värde” finns. 

Alldeles oavsett härkomst, stämmer det? Har alla samma värde? Och tycker verkligen de som påstår det och som använder det som argument att alla har samma värde?

Jag skulle faktiskt säga nej.

Om jag ser en bil komma körande på trottoaren rycker jag åt mig mitt eget barn och skiter i alla andra. Mitt barn har enligt mig det högsta värdet. Alltid. För mig. I alla lägen. Om jag måste välja mellan att mitt barn får säg den enda lediga platsen på en bra skola, eller ett annat barn, väljer jag att mitt barn ska få platsen.

Det är nämligen mitt jobb. Det är det avtal jag skriver under när jag blir förälder. Att jag alltid ska kämpa för att just mitt barn ska få det så bra som möjligt. Givetvis vill jag att inte ett enda barn ska svälta på jorden eller fara illa. Så tycker alla. Tills det uppstår en konflikt.

Det är just det. Allas lika värde gäller bara i en konfliktlös situation. Med konflikt menar jag motstridiga intressen och ändliga resurser. “Allas lika värde” upphör däremot så fort en resurs är ändlig.

Allas lika värde är något man kan tycka och säga när det inte finns någon kostnad. Det blir en floskel. 

Missförstå mig inte. Jag ställer givetvis mig bakom FN deklarationen om mänskliga rättigheter. Även om jag tycker att artiklarna inte kan jämföras mellan varandra riktigt – de första är helt enkelt betydligt viktigare än de sist tillkomna.

Om jag måste välja mellan att “alla har rätt till kostnadsfri utbildning” och “var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” är det lätt att välja den sista. Och de sist tillkomna artiklarna är också en slags urholkning just därför, att de är helt enkelt inte lika tunga som de första. De bygger också på ekonomi. Fattiga länder har inte en chans att uppnå vissa av dem.

Hur kan man jämställa rätten att inte hållas i slaveri med rätten till betald semester? Det är ju bara knäppt. 

På det här sättet har tyvärr även de mänskliga rättigheterna blivit som “allas lika värde”. De sist tillkomna artiklarna kan bara gälla i en perfekt värld. En utopi.

Egentligen kan man dela upp artiklarna i de som bygger på “alla människor är födda fria” och den senare politiskt tillkomna som snarare handlar om ytligare saker. För det är ytligare att prata om betald semester än slaveri faktiskt. Inte ytligt per se utan ytligare. En distinkt skillnad.

För att återgå till diskussionen om alla verkligen är lika mycket värde som kan vi alltså konstatera att det beror på situation och vem som frågar faktiskt. Men att i relation till Gud om man är troende har givetvis varje människa på planeten exakt samma värde. Men man blandar ihop saker med meningen “allas lika värde”.

Tycker verkligen de som använder detta som argument att en nazist har samma värde som de själva?

Nej. För samma människor vill säga nej till att nazister får artikel 12 tillgodosedd.

Eller artikel 20.

Jag tycker inte en nazist har samma värde som mina barn och det står jag för. Jag tycker heller inte att en pedofil har samma värde.

I relation till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har däremot en pedofil och en nazist samma rättigheter. De är okränkbara. Men moraliskt? Och i en konfliktsituation har de definitivt inte det. Vare sig det är en fysisk konflikt eller en konflikt av resurser.

När man kokar ner det kommer “allas lika värde” rätt omgående i konflikt med andra värderingar och uppfattningar varje människa har på olika områden.

Ska vi ta dagsaktuella exempel så finns det direkt en konflikt med flera av de mänskliga rättigheterna enligt FN och alla länders politiska system. För de bygger på att den gemensamt finansierade välfärd som finns tillfaller de som betalat den, det vill säga skattebetalarna. Det står att alla har rätt till en bostad. Men ingen har rätt till en bostad i varje land de önskar flytta till. Alla har rätt till ett jobb står det men den rättigheten bygger på skyldigheter hos individen – att du också vidtar de åtgärder som krävs att få ett jobb. Skaffar dig en utbildning till exempel. Söker jobb.

I debatten har “alla lika värde” däremot blivit en form av moralklubba som används i tid och otid av människor som inte har några argument utan därför i ett slag omvandlar en debatt om valfritt ämne till en debatt om debattörens egen moral och värdering. Ett otyg.

Det kokar alltså ner till att “allas lika värde” inte är ett absolut begrepp och inte en heller en vedertagen sanning.

Verkligheten bakom detta begrepp är att det beror faktiskt på, och eftersom det inte är absolut så minskar dess relevans relativt mycket. 

Snarare borde det efterföljas med “allas lika värde inför Gud, annars beror det på”.

16 kommentarer till Allas lika värde?

 1. Bra att du tar upp detta semantiska feltänk, Rebecca!

  Värde i det sammanhang du diskuterar kan tolkas på minst två olika vis:

  1) Vi människor har alla samma värde i betydelsen, att vi är lika mycket människor oavsett om vi är förståndshandikappade eller medlemmar i Mensa, oavsett om vi kan bidraga till BNP med våra kroppar och hjärnor eller om vi inte tillför BNP något alls utan i stället tar i anspråk delar av dess värde.

  2) Så finns det de som menar att vi alla har samma värde – även ekonomiskt sett –
  oavsett om vi är närande eller tärande vad gäller BNP. Den sortens feltänk ligger nog bakom synsättet att Sverige bör öppna sina gränser för envar som vill komma hit utan att Sveriges invånare bör/får hysa några ekonomiska betänkligheter på hur lämpligt detta kan vara från rättvisesynpunkt med mera.

  Inom nationalekonomin brukar man (lite skämtsamt) exemplifiera denna problematik med att påstå, att i valet mellan en inkomstskattesänkning på 3.000 kr och en gratis semestervecka till Mallorca (motsvarande samma belopp), så tenderar en stor del av befolkningen svara, att de vill att båda alternativen ska bli verklighet och tillkomma dem.

  Med andra ord: Önsketänkande är uppenbarligen något som styr många av oss. Vilket i sin tur leder till att sådana människor förleds tro att FN i sin deklaration om mänskliga rättigheter med merarimligen måste ha utgått från (den dolda) premissen att alla människor (också) har samma ekonomiska värde.

  Men det har de naturligtvis inte alls.

  Såvitt jag förstår bygger det hela på att folk missuppfattar saker och ting och inbillar sig, att det är tolkning nr 2 ovan som gäller.

  Logiskt tänkande och konsekvensanalys har alltid varit bristvaror i vårt svenska samhälle. Ja, sannolikt i alla länder. Ju mer genomsyrat av religiöst tänkande ett land är, desto mindre logik och konsekvensanalys brukar dess befolkning uppvisa.

 2. Tack för ett mycket välskrivet inlägg om ett intressant ämne. Själv så tror jag dock att utgångsläget för människors lika värde kommer från födseln. Dvs läget vi alla befinner oss i någon gång och där vi ej själva kan påverka några beslut. Vilka föräldrar vi har, vilket land vi föds i, hudfärg, namn etc… Vad vi sedan väljer att göra under resterande tid på jorden är givetvis en helt annan fråga. Om någon väljer att bli yrkesmördare eller terrorist medans någon annan väljer att bli läkare eller sjuksköterska med målsättningen att rädda liv istället för att ta dom, så tycker frågan gått vidare och bör hanteras därefter.

 3. Beklagar, men vi har inte lika värde inför Gud heller.
  En del av värdet verkar gå att påverka genom egna handlingar mot andra människor, i andra fall spelar det stor roll vilka ens föräldrar är.

  Men precis som du skriver, “allas lika värde” är bara en urvattnad floskel som inte betyder något egentligen och bara används som vapen av de som saknar riktiga argument. För varje gång någon skriver en artikel som din här ovan, så minskar värdet på det vilseledande påståendet.

 4. Eftersom vi alla är olika, har olika personligheter och är olika individer så har vi alla olika värde inför olika personer.

 5. Givetvis värderar vi i praktiken olika människor olika mycket, och ser man till FN-deklarationen så tolkar åtminstone jag den som att den lämnar utrymme för det på ett helt annat sätt än vad Regeringsformen gör. Den säger ju faktiskt inte att alla människor ÄR lika i värdighet och rättigheter, utan att de är FÖDDA lika i värdighet och rättigheter. (Följaktligen dömer vi ingen till andra klassens medborgarskap pga hudfärg eller längd, men vi inskränker rätten till frihet för grövre brottslingar.)

 6. Min personliga förklaringsmodell över all galenskap i vår samtid kokar ned till två axiom: (A)Lika utfall premieras över lika möjligheter och (B)Goda intentioner premieras över gott utfall.

  Detta leder till många logiska felslut, varav “alla människors lika värde” är ett.

  I ett samhälle som Sverige så har olika grupper trots lika förutsättningar väldigt olika utfall map. utbildningsval, yrkesliv, lön etc. Om vi strävar efter lika utfall så måste dessa skillnader förklaras. Strukturell diskriminering är en förklaringsmodell som används för att trolla bort det faktum att olika grupper presterar olika. Därmed så kan vi bibehålla konsensuslögnen om alla människors lika värde.

  Skulle vi syna den bluffen skull man vara tvungen att acceptera att lika förutsättningar ger olika utfall beroende på skillnader. Bra enligt mig, men hädelse enligt vår samtid.

 7. Du har rätt. Har också tänkt på att mina barn förstås har högre värde – för mej – än andra barn. Att påstå nåt annat är ju larvigt

 8. Frasen “allas lika värde” är egentligen (oftast) bara ett sätt att få en diskussion att låta som något annat än det den egentligen handlade om.
  T.ex om man diskuterar invandrares (eller HBT eller vad man vill) rättigheter i Sverige, då är det rättigheter man diskuterar och inte någons värde, även om någon säger “allas lika värde” och får det att låta så.
  Rättigheter och (människors) värde är helt olika saker.

 9. Allas lika värde är verkligen ett meningslöst uttryck. Var är ens en “människas värde” definierat? Det finns bara ett möjligt scenario där alla människor har lika värde och det är om man definierar det som att värdet är noll. (Vilket inte är helt orimligt i och för sig).

  Annars är det ett relativt begrepp. Precis som du skriver så har ditt barn ett större värde FÖR dig än vad det har för andra. För staten är det ju också uppenbart att olika människor har olika värden FÖR staten. Sen är det ju svårt att tänka sig en definition där en 100-årig krigsförbrytare döende i cancer med en timme kvar att leva har samma värde som en femåring.

 10. Granskning Sverige konstaterade detta för flera år sedan, känns som du citerar utan att ange källan. Texten är i övrigt bra.

 11. Bra skrivet, denna mening är sååå urtvättad av alla som tror sig veta och vara duktig.
  har börjat rekommendera bekanta med andra åsikter att läsa din korrekta och informativa blogg för att förhoppningsvis öka allmänbildningen.

 12. Tack för inlägget! Det bekräftar det Shakespeare förstod :
  “Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”
  och Bill Wilson “det goda är fiende till det bästa”
  Säger allt!

 13. Ett värde är ett mått. Alla mått har en enhet. “Allas lika värde” saknar enhet och det blir således godtyckligt för var och en att bestämma vilket och det går att komma fram till både Ja och Nej. Ingen har någonsin lyckats definera den enhet som man avser.
  Om jag ska anställa någon till programerare har de utan kunskaper i området lågt värde!
  Vilken enhet vi än använder oss så blir svaret oftast Nej. man måste bli väldigt ospecifik för att säga ja. Alla är lika värd att få andas? Ja. I sverige där vi saknar dödsstraff så fungerar Ja.

 14. Efter att ha läst vad du och några andra skriver detta tänkte jag på att man kan låta regeringsformen konkretisera detta med värde, värdighet.
  Sammanfattade mina tankar så här.

  Alla människors lika värde/värdighet
  Det finns en diskussion om vad alla människors lika värde betyder. Har vi människor ett inneboende värde som är oberoende av våra handlingar? Eller är det en felöversättning av eng ordet dignity som kanske borde översättas med värdighet enligt vad några påstår.
  Båda uttrycken används i vår grundlag regeringsformen. 1Kap 2§. Vi läser: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

  Den offentliga makten ska utövas med respekt för:
  1: alla människors lika värde
  Hur konkretiseras detta med alla likas värde i regeringsformen?
  Först och främst genom följande tre satser:
  Domstolar ska beakta allas likhet inför lagen
  Alla människor ska kunna uppnå jämlikhet i samhället
  Det allmänna ska motverka diskriminering av människor
  Mer behöver alla människor lika värde inte betyda.
  Det betyder inte att alla människor har rätt till svenskt medborgarskap.

  Den offentliga makten ska utövas med respekt för:
  2: enskilda människans frihet och värdighet.
  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd, mål för den offentliga verksamheten
  Värna den enskildes privatliv och familjeliv.
  Trygga rätten till arbete osv (ge samma möjligheter för den enskilde)
  Detta finns i § 2 och 9.

 15. Den enda som klarade av det här med ‘allas lika värde ‘ var Hitler. Värdet var noll och intet på någon.

 16. För mig finns inte detta idiotiska påhitt ingen är värd lika mycket som mina barn hur enkelt som helst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap