Moraliststopparen

Jag är som ni som följer den här bloggen vet djupt engagerad i personlig frihet alldeles oavsett vad det handlar om. Vissa tycker att det är okej att göra undantag i kravet på att vuxna människor ska få bestämma själva hur de lever sitt liv bara för att de hatar rökning. Det gör inte jag. All form av moralism och uppfostrande av vuxna människor ska bort.

Jag har därför gjort en liten film om det.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!