Förbudspartiet MP strikes again

En gång i tiden påstod Miljöpartiet att de var liberala. Och vissa gick på det. Det var under den tiden liberalismen åkte runt på segertåg runt om i världen. Så jag förstår varför Miljöpartisterna så gärna ville ha den etiketten. Men det var inte sant då. Och det är ännu mindre sant nu.

Det finns inget liberalt med deras parti.

Istället är de rödare än socialdemokraterna. Gröna socialister. 

En kombination av att förbjuda allt man inte gillar, öka statens makt, beskatta sönder allt och mer makt till politiker.

De har snart kongress och jag har läst alla motioner.

Tyvärr har de slutat ha fri motionsrätt på alla kongresser utan har det bara varannan så de värsta tokstolliga förslagen finns därför inte med den här gången.

Men MP levererar i vanlig ordning ändå för de finns gott om knäppa grejer. 

De vill till exempel ”återföra värdeökning på mark i attraktiva områden till samhället”. Hur då? Och var är äganderätten här?

Starta statlig affärsbank. Nu har vi redan SBAB och även Nordea som delvis ägs av staten. Men vi behöver en till alltså.

De vill bygga specialhus för folk med känsliga slemhinnor.

Motionärerna till idén om att starta en public service-tidning har helt missat den pågående mediekrisen och papperstidningarnas problem tror jag.

Ett annat hjärngäng vill förbjuda Sverigedemokraterna.

De vill slopa ”belysningsraseriet” (?).

Några andra vill införa ett anonymt lönesättningssystem. Genialiskt.

Partistyrelsen yrkar avslag för att det inte går att genomföra rent praktiskt. Önskar de var lika klarsynta när det gäller många andra delar av MP.s politik, där just möjlighet att införa inte verkar vara ett kriterium.

En motion som var hyfsad oväntad var en om problemet med djurpruttar och att lösningen därför borde vara att skjuta massa älgar samt slakta kossor.

Det skulle finansieras genom att man först beskattar de som föder upp kossor och sedan ger tillbaka till dem när de slaktar.

Så kallad MP-ekonomi.

I en motion kräver man lagstadgad märkning av klimatpåverkande reklam……

En MP-kongress är inte fullständig utan en motion om lokala valutor.

Miljöpartiet var de som införde de mest restriktiva flyktingreglerna på decennier. Men i motionshäftet hittar man till exempel förslag på att inte alls utreda om folk har flyktingskäl utan bara ge uppehållstillstånd till vem som helst. För att man ”slösar pengar på utredningar”.

Kolla id ska man inte heller göra eller ha något återvändaravtal med Afghanistan.

Och införa en full ”flyktingamnesti”, men de som är illegala är alltså inga flyktingar så egentligen är det bara amnesti som är rätt ord.

Alla tiggares barn ska i hela Sverige ha rätt att gå i skolan.

Tiggare borde också få exakt samma rättigheter som medborgare i vårt samhälle.

Alla nyanlända ska ha rätt till betald semester. Som om brist på semester var deras största problem.

Vi borde också återinföra det helt värdelösa friåret men nu med fokus på att nyanlända kan få jobbet medan den som har det kan slappa ett år.

Vi borde även införa basinkomst. Jobba har aldrig varit miljökoftornas linje utan de har alltid företrädit ledighetslinjen/någonannanbetalar-linjen.

Förbud är också som sagt något de bara älskar, nästan mer än miljö faktiskt.

Så vad sägs om förbud mot solarier, mot butiker som säljer tobak, mot alla bilar som inte är elbilar, mot bensin och diesel, mot mobiler i bilar, och mot fyrverkerier utan tillstånd?

På varje MP-kongress finns något om sänkt rösträttsålder och denna kongress är inget undantag. I en motion föreslås att gränsen för att rösta i EP-valet sänks till 16 år.

Intressant nog tycker några andra motionärer att vi borde köra en Swexit, i likhet med Sverigedemokrater de vill förbjuda alltså. Samma retorik används också – vapen, narkotika och terrorister flödar fritt över gränsen……

I detta tillväxthatande anti-ekonomiparti där man mycket hellre bygger luftslott än använder en miniräknare är motioner om ekonomi särskilt spännande.

En motion tycker till exempel att nationalekonomi är ortodoxt och att det behövs ”nya ekonomiska perspektiv”. Matematik är något nyliberalt så man borde därför formulera om ”vad ekonomi kan vara”.

En annan motion kräver fokus på en ”feministisk ekonomi”.

Vi borde även ha ”ekologisk ekonomi”. För att lansera MP-definitionerna av ekonomi, som alltså inte rimmar med någon annans uppfattning, borde vi ha ett statligt styrt centrum. Där jag antar att miljöpartisterna själva tänkt jobba efter de förlorat regeringsmakten 2018.

Vi borde också ha ett annat typ av statligt centrum, fast för ”solidarisk ekonomi”.

Vi behöver också en ny sorts bolag som skulle ha som syfte att ”skapa nytta för alla berörda intressenter”.

Vi borde även införa ”stresstester” på banker och försäkringsbolag för att ”blotta utlåning och investeringar som inte är linje med en fossilfri ekonomi”. Det vill säga, ingen får förmedla aktier eller äga aktier i bolag som Scania, Saab och Volvo antar jag?

Man kräver också att bara fonder som enligt MP klassificerats som socialt etiskt och miljömässigt hållbara får finnas i pensionssystemet och att AP-fonderna inte försöker maximera sin avkastning utan istället ska fokusera på samma aspekter.

En av de första sakerna regeringen MP+S gjorde var att halvera och förstöra ROT och RUT. Men nu dyker det upp flera motioner som vill utöka ROT. Man kan ju tycka att det hade varit enklare att inte förstöra det från första början men det här är miljöpartister vi pratar om. En annan logik gäller. Det vill säga ingen logik.

I den MP-logiken är fokus för skönhetsvård rimligt, för att ”det sätter tjänstekonsumtion före prylsamhället”.

Indoktrineringen av den gröna socialismen ska börja tidigt och därför borde klimat- och miljöfrågor skrivas in i läroplanen för 7-åringar.

Barn på fritids borde också utbildas obligatoriskt i ”genusfrågor”.

Och man borde öronmärkta pengar till ”rätt typ av forskning” enligt Miljöpartiet, det vill säga den om klimat.

Man borde också öka kunskapen om sand och sands betydelse.

Lokala ”kemikalierådgivningar” som jag antar att de tänkt att polarna på till exempel Naturskyddsföreningen ska köra. Det står inte men det är inte långsökt.

Mer bidrag till föreningar, såklart. Det är ju MP:s favoritgren – bidragsentreprenörerna.

En motionär vill avskaffa hela försvaret.

En annan vill tvinga 100 000 personer, inledningsvis, att göra ”civilpliktsutbildning”, företrädesvis folk som är arbetslösa. Vad dessa ska göra är oklart eller hur det ska finansieras, men så länge tvånget är med är miljöpartisten glad. Det eller förbud.

Skatt är de gröna socialisternas närmaste vän. I motionshäftet hittar man en uppsjö, bland annat skatt på att slänga mat, parkeringsskatt, kolskatt och ännu mer kärnkraftsskatt. Trots att man nyss gjorde en uppgörelse i riksdagen om just kärnkraften.

Men det här med att sitta i regering är ju inte riktigt Miljöpartiets grej. Så flera motioner handlar om att de vill kunna ha kakan och äta den, det vill säga sitta i regering men ändå opinionsbilda emot regeringen. Samtidigt. MP-logiken igen alltså.

För att underlätta jobbet med att vara i opposition till regeringen samtidigt som man är i regering vill flera motionärer att språkrören inte får bli ministrar.

De hatar ju som bekant alla transporter som inte är cykel och några motionärer vill ha 90 km/h som maximal hastighet i hela Sverige.

Alla kommuner och landsting borde ha samma biljettsystem.

Spårvagnar borde byggas i minst 13 städer.

Start- och landningstider för flyget borde begränsas och auktioneras ut.

Bromma läggas ner och inte en meter på Arlanda borde byggas ut. Och införa flygskatt såklart men det ligger redan i budgeten trots att utredningen visar att det inte minskar klimatpåverkan utan bara flyttar transporter till bilar. Men de tänker sig väl att det inte gör något eftersom de ändå ska förbjuda bilar.

Någon-annan-betalar-linjen är genomgående inom MP och ett led i detta är att alla ungdomar i hela Sveritge ”ska erbjudas sommarjobb”. Det handlar om flera hundra tusen sommarjobb eftersom det finns 100 000 personer per generation och dessutom ska asylsökande inkluderas. Hur detta ska gå till är värdsliga saker för en miljökofta.

Gratis mensskydd till alla flickor.

Av alla märkliga motioner finns det två som sticker ut. Dels denna om hijaber. Och dels en om det här med att hälsa på kvinnor (lex Yasri Khan).

”Alla har inte en högerhand att hälsa med…..”. Bra argument.

Men även en blind höna hittar ett korn och jag har hittat en handfull vettiga förslag faktiskt. Som att sänka arbetsgivareavgifterna generellt, höja maxtaxan på dagis, alla ska få arbeta till 70 år som vill, sammanslagning av a-kassa, sjukpenning och socialbidrag, HPV-vaccinering även för killar, minska fackens makt över arbetskraftsinvandring och att ta bort den egna kvoteringen.

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!