Bostadspolitiken och vänstern, del 2

I mitt första inlägg kartlade jag hur den autonoma vänstern samlas kring bostadsfrågan, närmare bestämt hyresrätten.

Att få reda på vilka personer som ligger bakom de olika föreningarna är som sagt svårt. Allt åt alla, som är en våldsam extremistorganisation enligt regeringens samordnare klassificering, är mest intressant eftersom de verkar vara ett av naven för den autonoma vänstern idag.

Efter ett tips kan jag avslöja att före detta Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engmans son Micke Nordin är en av de drivande. 

Barbro Engman hette fram till 1994 Engman-Nordin och har fyra barn, varav Mikael är ett. Nu menar jag inte att Engman har något ansvar över vad hennes vuxna son gör, bara att kopplingarna mellan den autonoma vänstern, bostadsdebatten och Hyresgästföreningen i allra högsta grad finns. Detta var bara en rolig detalj i det nätverket.

Men jag tänker inte upprätthålla mig mer kring vare sig honom eller Allt åt alla just i detta inlägg utan gå vidare med lite mer redogörelse för organisationerna i nätverken och sedan det opinionsbildningen kring hyresrätten förlitar sig på – ”forskning”. Jag har satt citattecken för att det snarare handlar om aktivism för forskningspengar.

Det finns fyra forskare som är mest aktiva i debatten och det är Irene Molina, Sara Westin samt Catharina och Håkan Thörn. De sista två bor alltså på Pennygången och var med och startade Nätverket Pennygången.

Efter att nätverket och sedan Penny-podden startats gick de vidare och startade Alla ska ha rätt att bo kvar.

I styrelsen sitter Catharina Thörn, ihop med bland annat Axelsson, Carlenfors och Amandus Carlenfors. Daniel Carlenfors är kontaktperson.

Opinionsbildning är grejen med organisationen, precis som Pennypodden.

Enligt Hyresgästföreningen är de ”jätteviktiga”, så finansieringen av dessa projekt är lätt att härleda.

De är flitiga i debatten och figurerar regelbundet i media, bland annat i detta inslag i P4.

Det var bland annat de som ordnade en manifestation nyligen med de här fina skyltarna:

En annan aktör är den anonyma bloggen Ohyresrätten. Där har även Carlenfors och Axelsson skrivit inlägg men då undertecknat dem.

Läser man igenom inläggen hittar man bland annat detta om ”klassresor”, precis som Allt åt alla i Stockholm ordnade.

Man kan också hitta Allt åt alla på en massa ställen:

Min gissning är att bloggen drivs av just Allt åt alla. De samarbetar också helt uppenbart med bland annat Pennypodden och Alla ska ha rätt att bo kvar. 

Så till forskningen.

Håkan Thörn är ju en av de forskare som inte gillade att Uppdrag Granskning granskade våldsvänstern och undertecknade relativiseringen av vänstervåldet i DN Debatt. Han citeras också i artikeln i Göteborgs Fria om Bostadsvrålet och Alla ska ha rätt att bo kvar.

”I många fall ser vi samverkan” (mellan aktivisterna och Hyresgästföreningen alltså)

Håkan Thörn har inte förvarat våldsvänstern en enstaka gång utan det är ett mönster. Till exempel i en debattartikel i Dagens Arena försvarar han Megafonerna, en del av den utomparlamentariska vänstern

En organisation som sagt att ”bara våld funkar” och att polisen inte ska åka till Husby.

I artikeln hänvisar han vidare till en Jessica Thornström som också bor på Pennygången och som skulle representera en vanlig boende.

Thornström har ett förflutet i det mest extrema partiet av alla – Revolution Kommunistisk Ungdom som är gamla KPMLR:s ungdomsförbund. Numera Kommunistiska Partiet, Sven Wollters parti.

En av hans akademiska meriter på Göteborgs Universitets hemsida är ”Rethinking urban social movements, ”riots” and uprisnings”. Mer våld alltså. Den skrev han med frun Catharina Thörn.

Catharina Thörn är som sagt en av mest engagerade aktivisterna i Alla ska kunna bo kvar och Nätverket Pennygången och intervjuas bland annat på Vänsterpartiets hemsida om sitt engagemang. 

Hon har tidigare bland annat medverkat i Linje 19:ons arrangemang på Cyklopen. Linje 19 som alltså är del i samma nätverk som Linje 17 som låg bakom upploppet i Kärrtorp och båda har kopplingar till AFA, även Cyklopen.

Hon försvarar också att ockupera som metod, en klassiker från våldsvänstern för övrigt.

Hon arbetar också på Göteborgs Universitet och forskar om gentrifiering. Hon har skrivit boken ”Den urbana fronten” som handlar om renoveringen av Kvillebäcken.

Hon är givetvis också aktiv i Bostadsvrålet. Catharina och Håkan Thörn är vad jag skulle kalla forskaraktivister, som kombinerar sitt jobb som forskare med att vara professionella aktivister. Förena nytta med nöje och kan då använda forskningspengar åt att ”forska” fram nya slutsatser att använda i sin opinionsbildning.

På ett event på Göteborgs Stadsmuseum krävde hon att folket ska göra motstånd i klassisk aktivistretorik.

I artikeln ”Trupprörelsen på den urbana fronten” på Internationalens hemsida pratar Catharina Thörn om motstånd, återta konfliktdimensionen” och att man måste länka samman bostadsfrågan till rasism.

Catharina Thörn är också en del av projektet Crush.

Crusch finansieras bland annat av Formas, som har beviljat dem 5 miljoner kronor om året fram till 2017.

Totalt alltså nästan 25 miljoner kronor fram till 2017.

Nyligen, i april, beslutade Formas plötsligt att ge ett ”akutbidrag” till en icke namngiven forskare just på Göteborgs Universitet och just om gentrifiering. Man undrar ju stilla vem denna kan vara. Och vilken summa.

I Internationalen kan man läsa om Crush och ”den organisering av motståndskrafterna” de är del av ihop med Föreningen Klyftan, aktivister och Alla ska kunna bo kvar. Bland annat.

 

Två andra forskare som bostadsvänstern använder sig av i sitt jobb att opinionsbilda är Sara Westin och Irene Molina.

2014 fick de hela 10,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett projekt om genus i stadsplaneringen samt om retoriken och nya stadsplaneringsideal.

Sara Westin är personen som myntat ordet ”renovräkning”renovräkning” som är bostadsvänsterns favoritord.

Hon är också i allra högsta grad forskaraktivist och har bland annat skrivit under artiklar med Catharina Thörn, Håkan Thörn och Irene Molina samt andra från Crush. Artikeln kan sammanfattas med att hyresrätter och att inte renovera är lösningen på bostadskrisen.


Det är också Westin som tillsammans med Irene Molina skrivit den rapport som Pennygången, Alla ska kunna bo kvar och andra ofta hänvisar till i sitt opinionsbildningsarbete. Den skrev de åt Hyresgästföreningen. Ett rent beställningsjobb alltså.

Även Westin och Molina pratar om motstånd och gentrifiering i rapporten.

Så här ser det tyvärr ut. 

Forskare som är aktivister och använder skattefinansierade jättebidrag från statliga myndigheter till att bedriva aktivism. Vänsteraktivism förklädd till forskning. 

För det dessa forskare gör är inte bara att försvara våld som metod, som till exempel Håkan Thörn gjort, eller utomparlamentariska metoder som ockupation, som Catharina Thörn gjort. Utan de använder också samma retorik som våldsvänstern. Och deras ”forskning” används också för att legitimera bostadsvänsterns massiva opinionsbildning. De släpps in i finrummen tack vare den.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!