Autonoma vänsterns nya arena – bostadspolitiken

Uppdatering 29/4:

På förekommen anledning: alla de YIMBY-personer som nu hört av sig och är upprörda över att vara i så dåligt sällskap – jag har med loggan för Yimby Gbg i bilden för att:

1) de är med i Bostadsvrålet

2) är en central aktör vad gäller bostadsdebatten i Göteborg.

På samma bild finns även exvis ABF och PRO. Jag har inte hävdat någonstans att samtliga på bilden tillhör autonoma vänstern. Yimby Gbg tillhör dem lika mycket som PRO gör det. Men att inte ta med loggan trots att de är med i Bostadsvrålet och är en central aktör vad gäller bostadspolitiken som förs från Göteborg vore tjänstefel. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vart tog AFA och resten av den autonoma våldsvänstern vägen kan man undra. Under 1990-talet och tidigt 2000-talet var våldsvänstern i centrum av händelserna när de ockuperade hus, kastade sten och härjade. Sedan blev det tyst. Deras mest våldsamma gren Revolutionära Fronten har till och med lagt ner.

En förklaring är att de som starta AFA, eller AntiFa som de själva kallar organisationen, helt enkelt blivit äldre och det var de som var eldsjälarna.

Men den autonoma vänstern har ingalunda lagt ner verksamheten. Bara omgrupperat – till opinionsbildningens arena. 

För ord slår sten som kraft i samhällsförändringar vilken dag som helst. Det har många av oss förstått långt innan de roade sig med att förstöra olika städer med ”manifestationer”, som till exempel i Göteborg under kravallerna där 2001. Men sent ska syndaren vakna.

Jag har tidigare skrivit om en av AFA:s grundare Mathias Wåg, som fortfarande är aktivist i allra högsta grad men den medelålders varianten. Han har också fokuserat sitt engagemang just inom bostäder, specifikt hyresrätten. Hur han med hjälp av astroturfing arrangerar olika ”boendeprotester” i Stockholm kan ni läsa i det här inlägget från 2015. 

Precis som Göteborg var centrum för fokuset 2001 är Göteborg, som det gamla socialistfäste det är, även kärnan runt mycket kretsar i den digitala vänsteraktivismen. Grunden i allt är hyresrätten, stoppa renoveringar av hyresrätter, stoppa försäljningar av hyresrätter även om det bara handlar om att byta värd (dvs inte bara stopp för ombildningar) och stoppa alla former av hyreshöjningar.

Jag har gjort en bild så ni ska förstå exakt hur stort det här nätverket av olika föreningar och organisationer är. Jag kommer i inlägget gå igenom vad de olika föreningarna gör och står för. 

Att kartlägga exakt vilka personer som ligger bakom vilken förening har visat sig vara omöjligt då ganska få har detta öppet. Pengarna är också långt ifrån transparent och gissningsvis finansieras vissa av dem åtminstone delvis genom bidrag, förmodligen genom projektanställning betala personers anställning på en viss procent. Mycket av engagemanget är garanterat ideellt.

Den första organisationen som fick genomslag är www.jagvillhabostad.nu.

Organisationen startade 2001 och finansierades av Hyresgästföreningen. Budgeten för 2016 var 1,8 miljoner kronor, varav 1,6 miljoner kronor i bidrag från skattemedel. Alla som jobbar på kansliet är stadsplanerare eller arkitekter. Rebecka Engvall, en av de som jobbar på kansliet, har även gått på konsthögskolan och medverkade i april till exempel i arrangemanget ”Våldet är planerat”. Om stadsplanering och orättvisor.

Jagvillhabostad.nu lever helt och hållet nästan på min favorit MUCF.

Sedan 2011 har de kammat hem 7,3 miljoner skattekronor i bidrag för att opinionsbilda för bostäder.

Jagvillhabostad.nu var den första och är ändå att beteckna som den mest seriösa aktören av alla.

Mitt fokus har inte varit på dem utan på Göteborgs-kollektivet. Där inleddes den stora offensiv av vänsterfokus på bostäder genom Nätverket Pennygången. 

Pennygången är ett stort bostadsområde från 50-talet i Högsbo i Göteborg som Stena Fastigheter ägt sedan 2005. I mars 2012 meddelar fastighetsbolaget att de vill renovera hela området, såväl byta stammar som byta kök och badrum. För att det är väldigt nerslitet helt enkelt. Då bildade några vänsteraktivister som bodde på Pennygången- nätverket och strategin genomgående i deras opinionsbildning har varit att sätta bilden av att de representerar alla boende. En känd strategi från alla möjliga typer av områden där självutnämnda representanter framgångsrikt får med sig media och politik.

För framgångsrika har de varit.

De som startade nätverket 2012 och som fortfarande är de centrala ledarfigurerna är Daniel Carlenfors (som sitter i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet), Mattias Axelsson samt Catharina och Håkan Thörn, båda forskare. Alla fyra bor på Pennygången.

Det finns 771 lägenheter på Pennygången och det bor ca 1 500 personer där. Nätverket och sedermera alla de andra organisationerna som startats efter det, har genomgående hävdat, och lyckats sätta bilden, av att ca 80 % av de boende skulle behöva flytta om hyreshöjningarna infördes.

Den siffran bygger på två olika enkäter. Den första gjorde nätverket själva redan 2012 då de skickade ut en egen enkät till den första etappen av den planerade renoveringen. 

I den kan  man läsa klart och tydligt att 75 % av hyresgästerna skulle bli tvungna att flytta om Stena genomförde renoveringarna och därefter hyreshöjningar. Så vad är fel med den här bilden?

Många. För det första var det bara 46 lägenheter som berördes av den första etappen och de som alltså fick enkäten. Av dessa kom 20 stycken in. En svarsfrekvens på usla 43 % och inget någon seriös person kan bygga påståendet att det gäller hela populationen Pennygången på 770 fastigheter. Men det är exakt det man gör.

För det andra var det 13 av dessa som angav att de skulle flytta för att de inte hade råd att bo kvar. 16 totalt sa att de skulle flytta, men 3 av dessa angav att de hade råd men hade ingen lust att lägga mer på hyran.

Rätt siffra här är alltså att 65 % av respondenterna i en enkät med 43 % svarsfrekvens angav att de skulle flytta på grund av att de inte har råd med den höga hyran. Om de övriga 26 hushållen som valde att inte delta i enkäten inte hade råd förtäljer inte historien men man kan ju tycka att just dessa personer borde vara måna om att tala om det, eller?

Av hela Etapp 1, bortfallet inräknat, var det blott 28 % som angav att de skulle bli tvungna att flytta vid en hyreshöjning.

Den andra källan till 80 % kommer från Hyresgästföreningens egen enkät. Enligt en artikel i Göteborg Direkt av en journalist som själv bor i Pennygången svarade ännu färre på HGF:s enkät – bara 40 %. Det var 6 av 10 hushåll som avstod.

Det är alltså inga 80 % egentligen för de flesta struntade i enkäten men det hindrade inte SVT från att till exempel kabla ut nyheten att 80 % måste flytta utan att ens nämna det dåliga deltagandet i enkäten på 40 %. 

Nätverket har lyckats imponerande med att få media och få dem på sin sida. Bra opinionsbildning med andra ord.

Nätverket bildades alltså i mars 2012, samtidigt som Stena Fastigheter annonserade sina renoveringsplaner. Drygt ett år senare kan man läsa den här Facebook-statusen av nätverkets grundare vänsterpartisten Daniel Carlenfors. HGF finansierar alltså satsningen. Carlenfors själv är även aktiv i Hyresgästföreningen tillsammans med Mattias Axelsson. 

Nätverket Pennygångens Axelsson och Carlenfors startade sommaren 2013 Pennypodden, en opinionsbildningspodd mot renoveringar och hyreshöjningar.

Pennypodden har sedan starten 2013 lyckats bli en maktfaktor inom den bostadspolitiska debatten och de får alla möjliga makthavare att ställa upp, från olika partiers bostadspolitiska talespersoner, ledarskribenter på Göteborgsposten och förbundsordföranden för Hyresgästföreningen till Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedts. Deras makt ska alltså inte underskattas opinionsmässigt.

Just Vänsterpartiet i Göteborg är extra engagerade, där sitter ju Carlensfors i distriktsstyrelsen. Redan 2012 skrev en riksdagsledamot från just Vänsterpartiet i Göteborg en interpellation till dåvarande bostadsminister Stefan Atterfall som byggde just på den enkät från HGF hela debatten grundar sig på, den med 40 % svarsfrekvens.

Men oavsett hur väl aktivisterna från Pennygången lyckats opinionsbilda vann de inte i vare sig Hyresnämnd eller Hovrätt och renoveringarna genomförs som planerat. Det hindrar inte Hyresgästföreningen i Göteborg från att fortsätta protestera. Bilderna ni ser nedan är exempel på vilka skyltar de tyckte var lämpliga att ha med. Som hämtade från valfri demonstration från den autonoma vänstern, var min spontana reflektion.

Och det är inte konstigt att det ser ut så här.

För den autonoma vänstern är i allra högsta grad närvarande i den här ”branschen”.

201startades Bostadsvrålet, gissningsvis var initiativtagarna gänget bakom Nätverket Pennygången men jag har inte hittat belägg för det. Bakom arrangemanget, som är en manifestation med bland annat seminarier, står ett 30-tal organisationer. Här hittar man flera bekanta, bland annat Förbundet Allt åt alla, Linje 19 och Pantrarna. Årets schema för Bostadsvrålet kan ni läsa här.

Betalar gör bland annat ABF enligt deras årsredovisning. 

Allt åt Alla är av Säpo klassat som en våldsbejakande extremistorganisation enligt Säkerhetspolisen och Samordnaren mot extremism, tillsammans med bland annat nu nerlagda Revolutionära Fronten, SUF och AFA.

Allt åt alla blev förmodligen mest uppmärksammade när de ordnade ”överklassafari” 2012. I en artikel i Aftonbladet dyker ett känt namn upp – Martin Fredriksson. Del av researchgruppen och välkänd våldsvänter inom AFA. Safarin var ett genidrag rent PR-mässigt och artiklarna strömmade in. Allt åt alla har en egen sammanställning. Förra året slog det ner en bomb i AFA-gänget – Fredriksson jobbade åt Säpo. Som jag nämnt tidigare är en annan av Researchgruppens grundare Mathias Wåg också bostadsaktivist, även han en aktiv medlem i Allt åt alla.

Förutom att vara del av Bostadsvrålet och hyresrättsopinionen är Allt åt alla engagerade i rätten att använda våld som metod både genom försvar av Revolutionära Fronten

De har även tillsammans med AFA och ABC Stockholm samlat in pengar till de 13 dömda för våldsamt upplopp i Kungsträdgården. Insamlingen var för ett år sedan så Allt åt alla har nära kontakt med AFA. 

Allt åt alla har sina fingrar med lite överallt inom den autonoma vänstern. Till exempel Kulturhuset Cyklopen,

Linje 19 är en annan av organisationerna bakom Bostadsvrålet, och även de har arrangemang ihop med bland annat Mattias Wåg. Han låg bland annat bakom Rätt att bo, ett projekt som gissningsvis HGF betalade. Linje 19 är en del av de så kallade Tunnelbanenätverken.

Linje 17 är en annan del av nätverket och de var arrangörerna av den manifestation i Kärrtorp som ledde till bråk mellan nazister och AFA, RF och andra från våldsvänstern. Joel Bjurströmmer från RF och AFA högg en nazist i ryggen och dömdes till 6,5 år för mordförsök.

Pantrarna är också del av Bostadsvrålet. Deras motto är den klassiska vänsterparollen ”Allt makt åt folket”.

Medlemmar från Pantrarna har också varit delaktiga i gängkriminaliteten i Göteborg, bland annat skjutningarna på Vårväderstorget 2015.

När Uppdrag Granskning gjorde ett program om våldsvänstern skrev en av grundarna av Nätverket Pennygången, Håkan Thörn, under en debattartikel i Dagens Nyheter den 5 april 2014 som forskare där han försvarade våldet. Artikeln har dessutom genomgående citattecken kring autonoma vänstern, som om begreppet går att ens ifrågasätta.

”Särskilt problematiskt blir det när det gäller ungdomar som söker sig till rörelser som radikaliserar ett demokratiskt samhälles centrala värderingar. Detta gäller främst den i utredningen utpekade ”autonoma vänstern”, vars ideologi präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper………”

”Vari ligger det demokratipedagogiska att myndighetspersoner behandlar ungdomar som vill ha stärkta rättigheter för dessa grupper, eller vill att fler samhällssfärer ska demokratiseras, som ett potentiellt extemisthot?”

Ja, du Håkan. Kanske för att de använder våld som metod? 

Vart man änder lyfter på för sten inom den bostadspolitiska debatten hittar man gamla AFA-aktivister och våldsvänster. Det är här de numera är. Och det luktar faktiskt lite illa.

Detta inlägg är en del av flera inlägg. I nästa inlägg kommer jag borra vidare i forskarna Catharina och Håkan Thörn, pengarna och hur Pennypodden klonat sig själv till fler organisationer.

 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!