Naturskydds-föreningen och den skakiga grunden

De är mäktiga. De rullar runt hundratals miljoner kronor. De försörjs delvis av skattebetalare. De är miljörörelsens mäktigaste lobbyister.

Då skulle man kanske kunna tro att de stödjer sig på fakta när de bildar opinion. De är ju ändå 145 personer och har en hel del experter anställda. Men jag kommer i det här inlägget skala av lager efter lager av deras opinionsbildning och visa att kvar blir mest ogrundade påståenden och myter faktiskt.

Miljörörelsen blir mycket sällan ifrågasatt och när de blir det går en chockvåg bland landets gröna kollektiv. Jag är väl en av de få som gör det tror jag och nu har jag inlett en serie granskningar av hela miljörörelsen.

Miljöorganiseringen har förändrats. Förut kedjade de sig fast vid motorvägsbyggen och sittstrejkade mot biltrafiken. Idag sitter de i tunikor av ekologisk odlad bomull på varma kontor på olika statsfinansierade NGO:s och bedriver opinion genom Facebook. Det de säger har blivit liktydigt med fakta. Märkligt nog i källkritikens tidevarv så slipper de helt undan den debatten utan fortfarande betraktas framför allt Naturskyddsföreningen som sanningssägare både av politiker och media.

Ett av deras hatobjekt är kemikalier. Eller gifter, som SNF kallar dem. 

Det finns en anledning till varför de döpt sitt projekt till Giftfri förskola och inte Kemikaliefri förskola, till exempel. De vill med ordens makt driva opinionen att förskolan är en farlig plats för att det finns olika kemikalier.

Problemet är att de här rätt cyniskt utnyttjar många människors kunskapsluckor i naturvetenskap.

Sist jag själv läste kemi var 1991, i 9:an och så är det för många. Hur mycket kommer man ihåg efter den tiden? Det är nämligen så att allt på jorden är kemikaliska ämnen.  Till exempel våra kroppar, som till 97,5 % består av syre, väte, kol, fosfor, kväve och kalcium. Ett grundämne är ett ämne som bara består av en sorts atomer. Andra är kemiska föreningar.

Huruvida en kemikalie är farlig eller inte beror enbart på dosering. Vatten består av väte och syre, H2O. Det är en kemisk förening. En människa dör om den inte dricker vatten på 3 dagar men man kan också dö om man dricker för mycket vatten. 

Kemikalier är alltså liktydigt med giftigt i någon annans värld än miljörörelsens. Giftfri förskola startades 2013 och har producerat en rad rapporter och glättiga broschyrer med söta barn i syfte att skrämma upp småbarnsföräldrar att deras förskolor är giftiga för att de har plastsaker där. I jakten på att få mer pengar och makt av politiker alltså. Uppskrämda föräldrar är medlet, inte målet.

Operation Gift Förskola: Var med och avgifta barnen vardag”.

Inte alls alarmistiskt eller spekulativt. Inte om man är SNF och alltid jobbar så här.

Notera att den som ansvarade för det projektet på SNF alltså var Ulrika Dahl i sin dåvarande roll som avdelningschef för miljögifter. Nu är hon på Kemikalieinspektionen. 

Det är bara att säga grattis till Naturskyddsföreningen.

Hatten av för väl utfört lobbyarbete för vad hände i höstas om inte ett beslut från kompisarna i Miljöpartiet och landets regering om ”att stärka arbetet för en giftfri vardag”. 

Problemet är bara att vi inte har något problem med gifter i någons vardag, varken dagisbarns eller vår egen. Men sådana petitesser hindrar inte miljöminister Karolina Skog från att ge 375 miljoner kronor (!) till projektet. Av våra skattepengar.

Vilka är det då som är de stora vinnarna i detta pengaregn?

Jo, Ulrika Dahls nya arbetsplats Kemikalieinspektionen som hon gick till strax innan detta utannonserades.

Notera att ”Substitionscentrum” ska få 15 miljoner kronor under tre år. Behovet av ett Substitionscentrum skulle utredas och förslag lämnas 31 mars 2017, ändå fanns det 15 miljoner kronor avsatta redan i höstas. Märkligt.

Det här är så miljörörelsen jobbar nämligen. Det har i de decennier Miljöpartiet varit stödparti till maktpartiet Socialdemokraterna varit en strategi att få olika semistatliga nya organisationer, kommittér, sekretariat och annat man kan hitta på som belöning för stöd i olika frågor. För att bredda sin maktapparat utanför riksdagen och skaffa sig och sina kompisar nya jobb och mer makt. Inget finansieras av egen maskin, allt bakas in i skattebidragsmaskineriet och allra helst direkt under statsbudgeten eller via myndigheters årliga anslag.

Som exempelvis Chemsec som invigdes 2003 av dåvarande miljöminister Lena Sommestad. (Jag skrev om bland annat Chemsec redan 2015.) Det var på den tiden sossarna satt i regering själva och hade MP som stödmotor. Andra tider. Chem sec startades alltså av just Naturskyddsföreningen men får sedan 2003 skattepengar. 2016 fick de till exempel 5 miljoner kronor i bidrag av Kemikalieinspektionen. 

Chem sec ägs av Jordens vänner, WWF, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna och de sitter även i styrelsen.

Ett annat sätt de jobbar på är att hela tiden se till att de ställen som finns ska få mer pengar, som till exempel Kemikalieinspektionen som visserligen startades 1986 men vars budget formligen exploderat på 2000-talet.

Varje gång MP har möjlighet att förhandla med S då de sitter i regeringen ökas anslagen.

Som ni kan se för statsbudgeten 2017 så ökar KemI:s anslag från 216 miljoner kronor 2015 (utfall) till hela 269 miljoner kronor 2020. Samma sak med Naturvårdsverket, deras budget går från 397 miljoner kronor (utfall 2015) till enorma 473 miljoner kronor 2020.

Kemikalieinspektionen kan alltså ser fram en 25%-ig ökning av anslagen på 5 år. Naturvårdsverket en 20 %-ig ökning. Lite mer än KPI eller inflationen alltså. För pengar ger makt och fler anställda. Simple as that. 

Bara mellan 2015 och 2020 har den rödgröna regeringen tänkt att sprätta loss 2 miljarder mer på bara miljöbudgeten.

Miljöorganisationerna är proffs på att klona och förstora sig själva.

Vad är då problemet med ”Operations giftfri förskola”?

Jag har gjort det många till exempel journalister inte orkar – läst rapporterna. Och tabellerna. Jag kan inte förklara deras projekt på ett annat sätt än pyramidspel. Den ena rapporten hänvisar till en annan rapport som hänvisar till en tredje rapport, där det står i princip ingenting.

För att göra det enkelt kommer här deras tes:

  • Det finns farliga saker i all typ av plast, farligast är ”hormonstörande”
  • Partiklar av detta gift hamnar i dammet
  • Barn andas och äter damm och får i sig farliga ämnen
  • Hormonstörande ämnen påverkar allt från Alzheimer till mäns fertilitet
  • Alltså måste all plast bort på alla ställen

Rapporten om att ”avgifta barn” på dagis, som om de vore knarkare, hänvisar till en rapport om det påstått farliga dammet som hänvisar till en rapport om männens fertilitet. För var SNF säger själva är den bästa källan.

För att bena ut allt detta virrvarr av påståenden tänkte jag att vi börjar med dammet. För grunden i giftfria förskolan är att dessa påstått ”hormonstörande” ämnen hamnar i dammet och vi på det sättet får oss dem. Inte ens SNF tror att vare sig barn eller vuxna suger så mycket på olika plastgrejer, eller äter dem, att vi skulle kunna få i oss allt dåligt den vägen.

Damm alltså. Som egentligen mest består av döda kvalster, hår och hudavlagringar från människor. Föreningen släppte rapporten ”Home sweet home” där de undersökte dammet från 12 olika länder inklusive Sverige. För säkerhets skulle la de till ”gifter under sängen” till titeln för att Hemma ljuva hem inte gör jobbet med att oroa folk.

När förklarat vilka giftiga överraskningar vi kanske lever med i och under sängen redogör de för gränsvärdena och att de satte dessa extra lågt i undersökningen.

De hänvisar till barnen. Normalt är riskvärdet 1, de bestämde sig för 0,8. För säkerhets skull.

Fanns det några kemikalier i dammet då, från dessa 12 länder?

Nix. Trots att de satte ett extra lågt gränsvärde fanns det inte en enda kemikalie som överskred det i något av proverna från något av länderna.

Dammet är helt enkelt ofarligt. Men det hindrar alltså inte SNF att starta projektet Giftfri förskola och sedan få regeringen att satsa 375 miljoner kronor.

En annan punkt på listan teser allt detta pyramidspel bygger på är att det finns ämnen som förstör mannens fertilitet. Hormonstörande. Låter ju jättefarligt. I ”Home sweet home” hänvisar de till en annan rapport om just hormonstörande.

Den döpte de till ”Rädda mannen” för att vara säkra på att alarmismen gick fram ordentligt. Omslaget är spermier och ett ägg, såklart. Redan i inledningen hänvisar de till sin rapport ”Home sweet home” och de resultat som alltså inte finns i rapporten om damm och kemikalier men de som inte läst rapporten (typ alla) ska få intrycket att den bevisar att det finns kemikalier i dammet.

I rapporten hävdar SNF att det finns vetenskapliga bevis för att hormonstörande ämnen från plast skadar fortplantningsförmågan. De påstår också massa andra saker, som att de orsakar fetma, diabetes och ADHD. Utan att redovisa ett enda belägg för det.

Jag baxnar faktiskt över hur oseriöst det är att påstå att ADHD orsakas av att mamman ”utsatts för hormonstörande damm”. Det är helt in linje med anti-vaccin-förespråkarna.

Efter dessa tvärsäkra påståenden tänker man sig som läsare att det kommer drälla av belägg för den forskningen som vetenskapligt bevisar att mäns fertilitet är hotad.

Det man hittar är en isbjörn.

SNF använder alltså att man hittar förbjudna PCB på isbjörnar på Svalbard. Argumentet är att ”isbjörnens hormonsystem skiljer sig inte stort från människans”. Nu låg inte just isbjörnar ens på topp 10-listan för de djur som är mest lik människan i DNA och annat men SNF kan ju sitta på helt nya uppgifter. Vad vet jag.

Om forskarna frågat isbjörnarna om de haft svårt att få barn förtäljer inte historien men det är ju det rapporten handlar om. Fertilitet.

En sak som är relevant här är också att just PCB redan är förbjudet i Sverige sedan flera decennier.

Redan 1972 delvis och totalförbud 1978. Innan man visste att det var farligt släpptes PCB ut i naturen och vattnet och det finns halter i viss fisk.

Även om isbjörnar hade varit ett problem för svenska mäns fortplantning var just dessa isbjörnar alltså i Norge. Varför SNF tror att det är ett relevant argument för svensk lagstiftning är oklart.

Ett annat oklart argument är mössen. För i rapporten om männens spermiekvalitet redovisar de att möss hittats med arsenik och bly i sig. Arsenik finns naturligt i naturen för övrigt. Bly med, som är ett grundämne. Ingen av dem är komponenter i den framför allt plast som de ”hormonstörande” ämnena.

När SNF redogjort för norska isbjörnar och möss i rapporten övergår de till något jag kan sammanfatta som fritt spekulerande – försiktighetsprincipen och cocktaileffekten. Alla miljöalarmisters bästa vänner.

Den fråga man ska ställa sig är nämligen, om det fanns otvetydiga belägg på att mannen är hotad tror ni inte det hade funnits med i rapporten? Och varför finns det inga undersökningar på till exempel män som jobbar i fabrikerna där dessa hormonstörande ämnen produceras? Där om något ställe, borde ju dessa fertilitetsproblem i så fall finnas.

Svaret är förstås att det inte finns några belägg.

Det har gjorts studier på just män som jobbar i kemikaliefabrik, i Sverige. Ingen hade dåliga spermier. Inget samband mellan ftalater och dålig fertilitet. 

Eftersom det inte finns något samband använder SNF norska isbjörnar, möss och alarmism för att krysta fram slutsatser. Allt kan vara farligt, alltså borde vi undvika allt. Och allt kan vara farligt ihop med allt, ytterligare ett belägg för varför allt borde förbjudas.

Hittills har jag alltså hittat följande: det finns inga belägg för att hormonstörande påverkar mäns fertilitet eller något annat på människor, det finns inga hormonstörande ämnen i damm.

Frågan som nu infinner sig är det här med hormonstörande. Vad är det egentligen och stör de hormoner?

Agnes Wold kämpar på som en av de få som utmanar miljörörelsens totala problemformuleringsprivilegium i debatten och gör det förtjänstfullt. I en artikel på Supermiljöbloggen från 2016 skriver hon just det som är helt uppenbart: det finns inga studier som bevisar att hormonstörande ämnen påverkar reproduktionsförmågan.

Hon avslöjar också något SNF utelämnar – att till och med begreppen EDC är omdiskuterat i forskarvärlden i Europa. 

Faktum att att 100 olika forskare protesterat mot begreppet, bland annat i den här artikeln där 18 redaktörer för vetenskapliga tidskrifter skrev under. Kom ihåg det nästa gång en miljökämpe hävdar att det finns en enig forskarkår.

Om det fanns studier på människor som konstaterade skador på människor orsakade av EDC kan vi lita på att MP och SNF är de första som skulle använda dem i politik och opinion. Att de inte gör det bevisar i sig att det inte finns några faktiskt. 

Kortfattat handlar diskussionen om begreppet hormonstörande kemikalier just om att hormoner inte är en homogen grupp vad gäller vad de gör i kroppen, hur eller varför. De beter sig olika. Alltså finns heller ingen grupp av kemikalier som påverkar dem på samma sätt.

Nedan ser ni en bild på en sådan hormonstörande produkt. Det är ingen kemikalie, tänker ni kanske. Det är ju en ärta. Eller en böna.

Korrekt. En sojaböna. De innehåller en sorts östrogen, kallad fytoöstrogen.

Fytoöstrogen är en annan sorts östrogen än vi har i våra kroppar men det har gjorts tester på män som fick äta onormalt mycket soja. De utvecklade förstorade bröst och fick erektionsproblem. Även om resultaten är ovanliga finns det alltså belägg för att soja stör hormoner och fertiliteten hos män.

Ändå nämner inte ens Naturskyddsföreningen det här i sin rapport Rädda mannen. Är inte det märkligt?

Det finns alltså fler tester på människor som visar att överdriven sojakonsumtion är hormonstörande och sabbar mannens reproduktion än det finns om hormonstörande kemikalier.

Kan oviljan att måla ut sojan som hot mot barnen kanske ha att göra med att sojan är helig inom miljörörelsen för det är ingen läbbig plast man kan måla ut som barnfamiljens utplåning utan i själva verket miljömänniskornas egen matmässiga kärleksaffär? För finns det något som omhuldas inom miljöorganisationerna så är det ändå vegetarisk mat som svaret på alla frågor. Och där är sojan kung.

Naturskyddsföreningen är inte bara landets mäktigaste lobbyister inom miljö och en lean mean selling machine. För drar man in 124 miljoner kronor på sälj är man det. Och dessutom lyckas få nästan 70 miljoner kronor extra i bidrag från skatt.

Utan de bygger dessutom sin opinionsbildning på rätt mycket varmluft faktiskt. En minst sagt skakig grund av ogrundade påståenden som de sedan upprepar genom att hänvisa till sina egna rapporter i ett slags pyramidspel tills det verkar som om det är sanning.

När det i själva verket är så här: 

  • det finns inga belägg för att hormonstörande orsakar några sjukdomar alls, allra minst fertilitetsproblem
  • det finns inga hormonstörande partiklar i damm ens med extra lågt satta gränsvärden
  • damm är därför inte farligt
  • plastleksaker på dagis är därför inte farligt

Naturskyddsföreningen har alltså lyckats få regeringen att satsa 375 miljoner kronor på något som inte är ett problem utan bygger enbart på argumentet ”allt-kan-ändå-vara-farligt-trots-att-vi-inte-hittat-bevis”.

Så kallade försiktighetsprincipen. 

Vi har redan gränsvärden för allt. De produkter som inte håller sig till gränsvärdena får inte säljas i Sverige. Under gränsvärdena, som dessutom är bra tilltagna, finns ingen risk för människor alls. Varför skulle man sätta ett gränsvärde annars? För att jävlas?

Det var allt. Eller vänta. Jag glömde ett av deras huvudargument i ”Operation giftfri förskola”.

Kretskorten i gamla apparater och elkablar kan vara farliga att suga på. Nu har jag som förälder helt andra skäl varför jag tycker att ett dagis som låter mina barn montera isär gamla el-prylar för att suga på kretskort eller slicka på elkablar inte är lämpligt.

Men risken för att få i sig flamskyddsmedel är inte ett av skälen.

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!