Sjöfyllerilagen är bara en moralkaka bland många

Nu är det många som lägger i sina båtar och därför känns detta ämne aktuellt. Alliansregering gjorde mycket bra men allt var inte bra.

2010 infördes till exempel Sjöfyllerilagen, efter idogt lobbyarbete från IOGT NTO. Som av en händelse sitter nu deras gamla ordförande i Sahlins gamla skor som samordnare för extremism. Nykterist har alltså tydligen blivit en sorts kompetens inom militant jihadism.

Men nu är det Morgan Johanssons ansvar och med anledning av lagen fick han lite frågor om hur det gått i riksdagen av bland annat Moderaterna. 

Lagen införde alltså  att man sedan 2010 kan dömmas för sjöfylleri vid promillehalter på 0,2, vilket är exakt samma som på vägen. Detta är den stora kritiken mot lagen både innan den infördes och sedan dess. Att den jämställer trafik på sjön med vägar trots att de trafikslagen inte har något gemensamt.

Men lagen berör bara båtar som kan färdas mer än 15 knot och som är minst 10 meter lång. Små fritidsbåtar, som är mindre säkra, ingår inte. Värt att påminna att 0,2 promille får du om du dricker så små mängder som en stor stark, beroende på kroppsvikt och andra faktorer.

Sex månader är alltså samma straff som ringa misshandel. Att i en båt åkt i 5 knop över en fjärd eller sjö efter ett glas vin är alltså samma typ av lagöverträdelse som att slå någon på stan. Detta är Sveriges absurda rättssystem.

När Maria Stockhaus från M frågade Morgan Johansson om effekterna av lagen svarade han:

  • Lagen har varit en stor succé
  • Antalet sjöfylleribrott har minskat i relation till antalet kontroller
  • Drunkningsolyckorna har minskat
  • Kustbevakning och Sjöpolisen vittnar om att lagen bidragit

Men istället för att redovisa en undersökning som belägger det Kustbevakningen säger nöjer sig ministern med att ta deras uppfattning om en ändrad attityd som fakta. Ledsen men en subjektiv uppfattning kan aldrig räknas som belägg för att en lag fungerar. Det är jättekul att de upplever det i sitt jobb men fakta måste ändå fram som stödjer deras uppfattning.

Lagen infördes för att förhindra olyckor och dödsfall på sjön. Och Johansson påstår att den lett till detta.

Har den det då, så här 7 år senare?

Vi kan börja med drunkningsstatistik från Livräddningssällskapet. Där kan man för det första se att det totala antalet drunknade var 115 personer för 2016. De som drunknade genom bad, is och övriga motsvarade 86 av dessa dödsfall. 75 % av drunkningarna sker alltså inte via fritidsbåt.

Hur såg det då ut innan lagen infördes? Enligt samma redovisning men 2010 kan man visserligen se en minskning men minskningen inleddes innan Sjöfyllerilagen. Olyckorna med fritidsbåt var 35 stycken år 2009 och 29 stycken år 2010. Förra året var de 26.

Även det totala antalet drunknade har minskat över lång tid så tillbuden i vatten är alltså resultat av en lång nedåtgående trend. Det är oseriöst att säga att minskningen skulle beror på Sjöfyllerilagen när det inte finns några konkreta bevis för det.

Transportstyrelsens officiella statistik visar samma sak. Omkomna i fritidsbåtsrelaterade olyckor har gått ner sedan mätningarna började. Som ni kan se har de även gått upp några år efter 2010 då lagen infördes.

Finns det något annat som påverkar olyckor med fritidsbåtar då?

Givetvis. Till exempel flytväst. De flesta som drunknar har nämligen ingen. Att folk inte har det när de badar är naturligt men om fler som åkte skridskor hade de nya typer av ryggsäckar för just skridskoåkning som fungerar som en liten flytväst skulle detta till exempel rädda liv. Eller om folk hade de jämt när de åkte båt, även kanoter och roddbåtar.

Men annan annan sak som Transportstyrelsen för fram som faktor för minskning av drunkningstillbuden via fritidsbåt är faktiskt vattentäta fodral och påsar till mobiler som numera finns.

Folk tappar mobilen och dyker i efter den. Helt irrationellt egentligen eftersom mobilen går sönder på några sekunder i vatten. Jag har hört om folk som kunnat rädda en från toaletter, men där ligger nog ribban.

Nämnde då Morgan Johansson det här i utfrågningen i riksdagen nyligen?

Givetvis inte. Istället påstod han att antalet sjöfylleribrott minskat. Utan att nämna att det har även antalet som äger båt gjort. Antalet båtar är ointressant för man kan bara köra en båt i taget oavsett hur många båtar du äger.

Andelen svenska hushåll som äger en båt har enligt Transportstyrelsen minskat med 4 %-enheter sedan 2010. En minskning med 22 %. 

Morgan Johansson uppgav också att Kustbevakningen anser (utan belägg) att attityden ändrats. Det är deras känsla helt enkelt och det må så vara men samma myndighet har också sagt att en trolig anledning till att sjöonykterheten minskat är att de numera jobbar mer riskanalysbaserat och genomför istället för slumpmässiga kontroller istället kontroller på tider och platser där risken är som störst. Till exempel vid stora högtider och vid populära sjökrogar.

Jag har fullt förtroende för polis och kustbevakning men inte heller de kan användas som källa för utvärdering av något så viktigt som en lag när de använder anekdotisk bevisföring. Deras känsla kring varför sjöonykterheten minskat är helt enkelt inte fakta utan en känsla.

Antalet allvarliga olyckor med fritidsbåt har gått ner under 40 år. I snitt dör en person färre varje år i drunkning, varje år. Däremot ökar en sorts drunkning mycket: isolyckor. 16 fler personer dog i isolyckor 2016 än året innan.

Man kan inte säga att lagen från 2010 är orsaken till det. Och man kan som minister inte stå i riksdagen och ignorera viktig fakta som till exempel att Kustbevakningen ändrat sitt arbetssätt eller att andelen hushåll som äger en båt har minskat med 22 % sedan lagen infördes.

Man får tycka vad man vill om lagen, som sätter folk i fängelse för att ha druckit en starköl och korsat en sjö i 5 knop hem. Vissa tycker säkert att den är bra, framför allt av moraliska skäl av typen man ska inte dricka. Eller man ska inte dricka och köra båt. Men vi kan inte ha en tvingande lag med straffvärde fängelse utan att veta om den fungerar. Men istället för att utvärdera vill justitieministern stå i riksdagen och svänga sig med olika myndihetsutövares känslor som argument varför inte en ordentligt utvärdering ska göras.

För risken med en saklig utvärdering är ju att man kommer fram till att lagen är meningslös och att vare sig olyckor, drunkningstillbud eller något annat minskat tack vare lagen utan att den minskning som skett beror på helt andra faktor än ett kriminaliserande av att dricka ett glas vin på en ö i skärgården och sedan köra hem.

Det enda jag ser är nämligen ytterligare en av dessa moralistlagar som präglar svensk politik och tyvärr en del av vår stolta tradition att blanda ihop våra personliga åsikter om hur andra vuxna människor lever sitt liv, och därmed vilja att förbjuda det, och lag.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!