Den huvudlösa politiken om papperslösa

Efter tre dagar av sorg och tröst efter terrordådet på Drottninggatan då 4 människor miste livet måste livet nu återgå till det normala.

En av de mest angelägna politiska områdena mot bakgrund av detta är politikens sedan många år rättsvidriga syn på illegala invandrare. Med rättsvidrig menar jag att politiken många år underminerat andra lagar för ideologiskt grundade nya regler och lagar. Framför allt är det Utlänningslagen som bedömts vara mindre värd men även lagar som Socialtjänstlagen och Skollagen.

När du sökt asyl har du fått din sak prövad mot våra asyllagar, där asylskäl beslutas av riksdagen. Du har rätt att överklaga och rätt till kostnadsfritt ombud. När du fått avslag i andra instans är du inte flykting. Du har av vårt rättssystem, baserat på de lagar som stiftas av riksdagen, bedömts inte ha asylskäl. Alltså är du inte en flykting.

Det finns olika skäl till avslag. Om man följer den mediala debatten får man lätt intrycket att alla som söker asyl kommer från krig. Uzbeken i lastbilen har förhoppningsvis ändrat denna bild för alltid – det är inte krig i Uzbekistan. Människor därifrån kan visserligen beviljas asyl på andra grunder men det är inte många per år. Hittills i år har 12 uzbeker fått uppehållstillstånd.

Istället har han själv vittnat om att han var ekonomisk flykting – han ville ha ett bättre liv. Men du kan också få avslag om du bedöms ljuga från vilket land du är ifrån, ljuga om din identitet eller är kriminell och finns registrerade som detta i internationella brottsregister, kanske till och med efterlyst. Alla är inte barnfamiljer, långt ifrån.

Att använda termen ”papperslös” är ett sätt att ta bort fokus på deras eget ansvar, ord betyder något. Papperslös är ett sätt att vända på ansvaret, det är ett papper som saknas personen. Den korrekta termen är ”illegal invandrare”. Den används globalt av politiker mindre påverkade av yttre tryck från opinionsbildande organisationer som vunnit problemformuleringsprivilegiet i Sverige. För har man ett avvisningsbeslut på sig upprätthåller man sig illegalt i landet.

Tyvärr är det inte bara våra tre socialistiska partiers förskyllan.

Utan Alliansen har också bidragit i allra högsta grad. När SD kom in i riksdagen 2010 fattade dåvarande regering under ledning av Fredrik Reinfeldt det för mig redan då obegripliga beslutet att göra upp med MP om just illegala invandrare 2011. Uttryckligen gjordes detta av spelteoretiska skäl i riksdagen och av symbolskäl. Man ville ”markera” mot SD och motiverar samtidigt den uppsjö rättigheter dessa illegala invandrare med uppgörelsen fick med att man själv är humanitär. Ett klassiskt sätt att mota kritik för övrigt. Den debatten är ju som bekant svår att ta sig ur, när politiska beslut motiveras med olika djupt värdeladdade ord som människovärde, humanism etc. De som ifrågasätter blir direkt och effektivt i försvarsposition om de inte är humana istället för att debatten handlar om sakpolitiska avväganden, andra lagar, hur förslagen passar med resten av samhällets instanser etc.

Vad innebar denna meny av rättigheter de som motsätter sig avvisningen och gömmer sig istället då?

Ja, till exempel att alla barn har exakt samma rättigheter som medborgare när det gäller all typ av vård, tandvård och rätt till att gå i skolan utan att skolan får ringa myndigheterna. Vuxna illegala har rätt till ”vård som inte kan anstå”, fullständig mödravård, abort och preventivmedel, tandvård som inte kan anstå samt gratis läkemedel vid den typen av vård.

Att folk ska ha rätt till akutsjukvård är det nog ingen som har någon invändning emot. Det är en självklar mänsklig rättighet att vi inte låter folk lida eller till och med dö även om de inte har rätt att vistas här.

Men det handlar inte om det längre.

Får jag påminna att gratis tandvård som inte kan anstå inte är en rättighet medborgare i Sverige har? Just tandproblem är ofta just av karaktären ”vård som inte kan anstå”, till exempel rotfyllningar av tänder med djupa hål, kronor till tänder som måste tas bort, operation av visdomständer som är inflammerade eller liknande. Detta får alla medborgare betala själva och betala dyrt. Medan illegala alltså får vården gratis. Det är upp till varje tandläkare att bedöma vad som inte kan anstå.

Jag har fått mail från en tandläkare som beskriver hur han/hon, när pensionärer med inga pengar men tandproblem kommer och egentligen måste betala tusentals kronor i tandvård ,skriver att personen är illegal på underlaget till landstinget för att systemet är så orättvist. 

Patientavgiften får alla betala när man gör ett besök hos en läkare. Den är 300 kronor per besök. För alla utom för illegala invandrare som betalar 50 kronor. 

De som gillar att medvetet missförstå kommer försöka utmåla det här som att jag är emot att folk får hjälp akut. När min kritik är att vi byggt ett system som inte bara uppmuntrar att folk håller sig undan polisen och ett avvisningsbeslut utan vi till och med belönar det.

Vi har alltså ett system som är bättre och mer generöst för illegala invandrare än för folk med medborgarskap eller uppehållstillstånd till vissa delar, som vad gäller patientavgiften och tandvård.

Alla ni som gärna ger pengar till Röda Korset borde veta att just Röda Korset ihop med Rädda Barnen är de svenska hjälporganisationer som engagerar sig mest för att bevara och utöka dessa rättigheter. Röda Korset lägger alltså sina resurser för att jobba emot gällande lag och hjälpa folk som bryter mot Utlänningslagen.  De har tagit ett ideologiskt ställningstagande för att illegala ska ha exakt samma vård som medborgare och folk med PUT, dvs de vill gå ännu längre och utöka rättigheterna från dagens.

Men även statens offentliga utredningar valde att benämna illegala invandrare för papperslösa när de utredde frågan om just vård, som landade i det system vi har just nu.

Men vänskapen mellan Alliansen och MP varade inte ens två år, för 2013 hotade MP att avbryta den och hoppa av. Skälet var att de inte ville att polisen alls skulle ägna sig åt att försöka leta efter alla illegala som gömt sig från avvisningsbeslutet.

Då var det stora protester mot polisens REVA-projekt som betyder Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete. Det gick ut på en polisär insats att via ID-kontroller på stan och i kollektivtrafiken, bland annat T-banan, leta efter folk som ska utvisas. Men Röda Korset, Rädda Barnen, Miljöpartiet, SSU och en rad olika vänsterorganisationer som Röda Linjen och Ungdoms mot rasism organiserade protester i flera svenska städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö.

De ansåg att det var ”inhumant” att kolla folks leg i T-banan på personer som skulle kunna vara illegala och sedan verkställa ett av demokratin fattat utvisningsbeslut.

SVT beskrev nyheten inte som protester mot att verkställa avvisningar utan som ”Jakten på papperslösa fortsätter”, apropå objektiv och saklig nyhetsvärdering. För övrigt är just den termen mycket vanligt förekommande när olika medier ska beskriva något som har med papperslösa att göra, tyvärr.

Polisen avbröt efter protesterna REVA vad gäller bland annat id-kontroller i T-banan. Men 2013 hade Reinfeldt en annan uppfattning om illegala och försvarade då gällande lagstiftning samt REVA. 

Kritiska till REVA var dock inte bara Miljöpartiet utan även Centern. Hur man nu ska kunna kontrollera folks identitet utan att kräva leg är för mig oklart liksom problemet med att inte ta leg från alla utan från de som faktiskt ser ut som om de skulle kunna vara illegala invandrare. Ej heller ser jag något som helst problem med att använda T-banesystemets spärrar eftersom det är där färdbeviskontrollanter också står. Alla måste passera och ingen kommer ut som inte kan visa giltig biljett.

Men det räcker inte med de långtgående och faktiskt mer generösa villkor för till exempel tandvård än medborgarna har.

Flera städer har gått längre och betraktar illegala som fullvärdiga medborgare trots att de inte har rätt att vistas här. De som har barn. Såväl Stockholm, Göteborg som Malmö ger idag socialbidrag och även bostad till illegala. Besluten är inte från 2011 utan mycket nyare. Stockholm fattade sitt beslut 2016, alltså knappt ett år före terrordådet på Drottninggatan.

Samtliga städer styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ.

2016 kritiserade gränspolisen just Malmö Stad för att i princip obstruera och motverka deras jobb att leta rätt på illegala. För många håller sig gömda genom fejkade adresser och polisen kan hitta dem genom att begära ut adresserna Socialförvaltningen har. 

Och här kommer det viktiga i det här inlägget: terroristen som nu är häktad för dådet på Drottninggatan i fredags hade just en fejkad adress, och barn. Han hade fyra barn närmare bestämt.  Oklart var barnen är, förmodligen inte i Sverige, men poängen är att han tillhör gruppen ”barnfamilj” som alltså har särskilt förmånliga villkor här. 

Han klickar i de boxar som alltså landets politiker gett en särställning till genom ideologiskt grundade rättsvidriga beslut.

2015 hade vi ett annat brott av just en person med avvisningsbeslut, när två människor 2015 blev brutalt nerhuggna av en eritrean som precis fått beskedet. Han uppgav själv att han kände sig kränkt över beslutet och att morden var en hämnd. Han avtjänar nu livstids fängelse men ansökte nyligen om att få flyttas till Eritrea.

Senast 2014 gick inte bara MP och V utan också Centern ut och krävde att rättigheterna illegala redan har skulle utökas med ännu fler.

På Folkpartiets hemsida står det att myndighetsutövare som skolpersonal och vårdpersonal uttryckligen inte ska få kontakta polisen.

De som däremot gjort om och gjort rätt efter det ödesdigra beslutet att bilda pakt med Miljöpartiet och skapa den situation vi har idag är faktiskt Moderaterna, som är de som mest långtgående har jobbat politiskt med olika förslag om att hitta och verkställa personerna som upprätthåller sig illegalt.

Artikeln nedan är till exempel från i somras.

Vi har uppskattningsvis ca 35 000 personer redan idag som gömt sig och fram till 2020 förväntas ytterligare 50 000 att hålla sig undan. 

Om några år har vi alltså en medelsvensk stor stad på rymmen som lever gömda undan lagen men som ändå har en massa rättigheter, som skola, vård, tandvård och socialbidrag. Och olika myndighetspersonal som har i uppgift att motverka varandras arbete. 

Alla rättigheter för illegala invandrare utom akutvård inklusive akut tandvård har varit fel från början. Vi kan inte ha politiker som stiftar lagar som gör andra lagar verkningslösa och vi kan inte ha ett system som säger att om du bryter lagen, vilket du gör om du upprätthåller dig illegalt, så belönas du men om du infinner dig och accepterar avvisningen straffas du.

Tyvärr är till och med vårt system idag utformat så att illegala har fler rättigheter än medborgare, då vi måste betala hela vår tandvårdskostnad även den akuta helt ur egen ficka och detta kan ruinera en persons ekonomi idag.

Inte ens de borgerliga partierna står upp för den mycket enkla principen att har du fått din sak prövad demokratiskt i två instanser har du inte rätt att vistas i Sverige. Du ska då avvisas. Inte få en massa rättigheter.

Dags att göra om och göra rätt. Ta bort samtliga rättigheter förutom akut vård. Ge myndighetspersonal inklusive vård och skola inte bara rätt utan skyldighet att kontakta polisen när illegala gör sig till känna. Inför hårda straff för företag som anställer folk utan arbetstillstånd och ge polisen rätt att göra razzior på arbetsplatser lättare. Uzbeken hade uppenbarligen jobbat i Sverige trots att han saknade rätt till det.

Inför REVA igen. Bygg fler förvar. Ge Socialförvaltningarna skyldighet att samarbeta med polisen i jakt på fejkade adresser.

Ett förslag jag såg på Twitter är att alla beslut på asylansökan istället för att levereras via post måste hämtas personligen, positivt såväl som negativt. Det är ett utmärkt förslag för myndigheten vet ju i förväg vilka som fått avslag och kan stå beredd med polis att direkt hämta de som får avslag för att sättas i förvar i väntan på utvisning. Det ökade byråkratiska inlaget genom att kräva att folk kommer dit fysiskt och köar uppväger med råge den fördel polisen får att direkt föra de med negativt besked till förvar för att undvika det massiva parallellsamhälle som redan vuxit fram att expandera ytterligare.

Slutligen tycker jag att mediebranschen får ta sitt ansvar och hedra den objektiva nyhetsrapporteringen bättre. Sluta upp med att benämna illegala invandrare som papperslösa och myndigheters upprätthållande av verkställighetsbeslut som ”jakt på papperslösa”. Eller ”gömda” istället för ”de håller sig undan beslut/lagen/ etc”.

Ord betyder något och ni driver opinion med valet av dessa ord. Vad är det för fel på myndighetssvenska när det gäller känsliga områden?

Dags att uppgradera statusen på att faktiskt få ett uppehållstillstånd. Genom att dalta med illegala invandrare förstör vi samtidigt förutsättningar för alla de människor som faktiskt har asylskäl och som bara vill starta sina nya liv i Sverige. Har ni tänkt på det?

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!