Public service och förtroendet

Igår presenterade Medieakademin sin årliga Förtroendebarometer. Huruvida den verkligen mäter folks förtroende kan diskuteras men det är i alla fall något mediabranschen gärna använder som referens. Särskilt public service. Senast Jan Helin diskuterade förtroendet för public service tog han upp att de ligger högst i mätningen till exempel.

 

Som synes faller förtroendet för de flesta aktörerna inom media.

Bland de yngsta tappar Sverige Radio 4 enheter och SVT hela 8 enheter mot mätningen från förra året. För det är alltid det som är intressant – förändringen. DN tappar 7 enheter och lokala tidningen 9.

Aftonbladet lyckas däremot öka 2 och Expressen 1.

Även bland de äldsta tappar public service stort. 7 enheter för Sveriges Radio och 5 för SVT. DN tappar också bland de äldre, 5 enheter och har lägre förtroende bland de äldre än bland de yngre. Skillnaden är 48 mot 42.

Expressen tappar däremot bland de äldre med 2 enheter och har nu lägre förtroende bland de äldre än de yngre.

Hela listan från botten är den här:

Som synes har TV3 lägst förtroende på 9. Facebook har högre förtroende än både Feministiskt Initiativ och Arbetsförmedlingen.

Hur rapporterade då public service detta?

Ser ni felet?

I listan för Botten anger SR att botten börjar med Sverigedemokraterna på 16 %. Men i verkligheten är det TV3 på 9 %. 

Man kan bara spekulera i skälet till att göra en sådan oseriös rapportering men gissningsvis har det något med att göra att man ville att SD skulle ligga i botten. Ledsen men jag kan inte se något annat skäl till varför man väljer att ha nr 11 på listan och inte den verkliga jumbon. Det känns bara godtyckligt.

Då slapp de också redovisa att FI och Miljöpartiet har betydligt lägre förtroende än SD och läsaren kan leva i villfarelsen att dessa partier istället återfinns på en annan lista.

Men tack vare sociala medier är numera mediekonsumenter källkritiska och ställer krav så kritiken vällde fram mot SR.

Till slut ändrade de hela inlägget men utan någon form av förklaring som rättelse. Bara denna lilla ruta.

Det här varför SR och SVT nu rasar i förtroende. För det gör de. 2007 hade SR ca 75 %, nu har de 64 och har minsta nästan varje mätning. SVT samma sak. De hade 70 % 2007 och har nu 60 %.

Public service rasar så mycket i förtroende att Medieakademin ringat in deras siffror särskilt. 

I tider där falska nyheter utmålas som en av våra största samhällsutmaning av just den mediabransch som tappat mest på att sociala medier nu konkurrerar om informationen är det anmärkningsvärt att Sveriges Radio väljer att vinkla statistik på det här sättet.

Klipper man en egen lista ska det tydligt framgå att man gjort det och varför, annars är det inte rapportering utan opinion. Det jag sysslar med.

Och varför tror public service att de ska komma undan? Vi är alla överens om att kritiska mediekonsumenter är något positivt för demokratin och det offentliga samtalet. Vi håller alla på varsitt håll på att utbilda och påminna om vikten av källkritik. Via sociala medier kan man nu snabbt uppmärksamma alla på just sådana här vinklingar. Vilket hände och SR fick stå med en dumstrut.

Då hade det varit klädsamt med en riktigt rättelse tycker jag där man förklarar varför man gjorde fel från första början. Inte en torr ruta med information bara.

Publice service visar man all önskvärd tydlighet varför de förtjänar raset i förtroendet och att det med mycket låg sannolikhet kommer att fortsätta framöver. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!