SVT Nyheter och visselblåsare

Den sista mars gick SVT Nyheter ut i ett granskande reportage där man ”avslöjade” två anonyma Facebook-grupper.

Rädda vården och Stöd svenska polisen. De refererar till Rädda vården som skrämselsidan för att de väljer att sprida kritiska artiklar.

Skälet SVT anger varför de valt att granska är att sidan har anonyma administratörer, för övrigt något mycket vanligt på just Facebook-sidor. Det är nämligen en helt vanlig sekretessinställning på Facebook som reglerar om administratörerna ska vara synliga eller inte.

Scoopet SVT levererar är att den för dem anonyma administratören till gruppen med ca 10 000 medlemmar är Fredrik Antonsson, en i branschen känd opinionsbildare. Han har deltagit i den offentliga debatten länge. Tidigare hade han en blogg på Nyheter24, sedan började han med en politiska satir som gjort honom mest känd – Fejkbook, där fejkade Facebook-statusar av kända opinionsbildare pratar i olika trådar. Dessa brukar han publicera på sin blogg I otakt.

Han är alltså en person som annars är öppen med sin opinionsbildning, men eftersom han är undersköterska valde han att vara anonym för att kunna kritisera sin arbetsgivare. Han driver gruppen ihop med två andra kollegor.

Ansvarig på SVT för granskningen Karin Ekman försvarade ”avslöjandet” så här:

 


”De dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalet. I takt med att deras genomslag ökar växer också behovet av att granska dem.”

Men det som trasas sönder är inte alls det demokratiska samtalet. Det som är sönder är medias monopol över informationen. Eftersom jag skriver en bok om påverkan och sociala medier som kommer i augusti har jag ägnat mycket tid åt det här.

Och det är mycket genomskinligt vad SVT Nyheters egentliga skäl är för granskningen.

För premisserna de stödjer beslutet att granska Rädda Vården är att gruppen är anonym samt delar artiklar om problemen i vården. Det saknas positiva nyheter, därav ordvalet skrämselsida.

Men den premissen vilar i sin tur på att Facebook-gruppen på något sätt är eller utgett sig för att vara en del av traditionell media. Hade Rädda Vården utgett sig för att vara en journalistisk produkt är det legitim kritik.

Men det här är alltså en grupp på Facebook, vars syfte är opinion och där redan namnet Rädda Vården, tydligt visar gruppens syfte: att kritisera vården. Precis som till exempel Facebook-sidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan tydligt anger vad de vill. Det går inte att missförstå. Den sidan är också anonym för övrigt.

Grupperna på Facebook är till för just sådant här. Gräsrötter eller professionella opinionsbildare som startar opinionsgrupper för ena eller andra åsikten, vilket automatiskt leder till att ”andra sidan” givetvis inte skildras. Det är ju själva poängen med opinionsbildning och skillnaden mellan nyheter och opinion. Opinionsbildning bygger inte alls på att alla alltid är öppna med allt, snarare tvärtom. Det är inte en förutsättning för påverkan, däremot en förutsättning för journalistik.

Det känns beklämmande att behöva förklara det här för en chef på SVT Nyheter men det SVT sysslar med är alltså journalistisk. Det som sker på Facebook är opinion. SVT är ett mediebolag. Facebook är inte det utan ett socialt nätverk där innehållet helt skapas av användarna själva. På SVT skapas däremot allt innehåll av ägarna till kanalen och deras anställda.

Det SVT gjort är alltså att avslöja en opinionsgrupp att vara en opinionsgrupp.

I min bok räknas detta knappast som en journalistisk prestation men det kanske är andra måttstockar på SVT Nyheter.

Kollar man dessutom under ämnet ”vård” i SVT Nyheters sökfunktion på sin sajt hittar man följande nyheter:

Deras egen nyhetsvärdering kan inte sägas ha en slagsida mot positiva nyheter, tvärtom är deras eget flöde till överväldigande majoritet bara kris- och kaos-nyheter. Skrämsel, för att använda SVT nyheters egen definition. Men detta är helt naturligt för alla nyheter har en kraftig slagsida mot det negativa. Så har det alltid varit för det är det människor dessutom vill veta.

Den andra premissen de stödjer sitt ”avslöjande” på är att anonymiteten är dålig och skadlig.

Varför den är dålig berättar de däremot inte. Om man kollar på Rädda Vårdens sida kan man se uppmaningar att anställda i vården ska höra av sig och berätta anonymt om förhållanden. Och kollar man på SVT Nyheters flöde hittar man samma typ av tips-sida för anonyma tipsare.

För media är i själva verket beroende av att anonyma tipsar dem om nyheter. Som tack får de det grundlagsskyddade meddelarskyddet media erbjuder. Visselblåsaren är i själva verket en av medias viktiga leverantörer av nyheter.

Men det svider förstås för media när Facebook inte bara trafik och konkurrerar om innehåll tack vare plattformens alla användare och de inlägg de bidrar med utan också dessutom nu konkurrerar om visselblåsare.

Här har vi alltså kärnan inte bara i det här reportaget utan i hela debatten om falska nyheter, påverkan och sociala medier.

För debatten drivs och orkestreras av en mäktig mediabransch som med de medel som står till buds kämpar för att få tillbaka makten över informationen. Det handlar till syveende och sist om makt och pengar.

Inte om något altruistiskt motiv om omsorg av de demokratiska samtalet.

SVT är en del av mediebranschen och hela branschen famlar just nu. Förtroendet sjunker för varje år, fler och fler som arbetar utanför traditionell media konkurrerar om läsare och trafik (till exempel jag), och folk vill i allt större utsträckning inte prenumerera på tidningar utan läsa enstaka artiklar av ett stort urval av tidningar.

Mediebolagen har därför inga problem med att springa till politiker som Bah Kuhnke och kräva att Facebook via en ansvarig utgivare och redaktion tvingas omvandla sig till mediebolag och därmed installera just den sorts filter de själva har när de gäller urval av vilka åsikter och vilka människor som ska få sprida sina inlägg.

De har helt uppenbart heller inga problem med att röja visselblåsare i vården som vill ha en debatt om problemen i vården på vägen mot det övergripande målet att kritisera Facebook.

Denna kritik ska inte misstolkas till att jag inte tycker media har en viktig roll att fylla, tvärtom är jag väldigt orolig för det sjunkande förtroendet och hur illa mediabranschen hanterar det. En fri och oberoende press men också förtroendet för densamma är ett fundament i demokratier.

Men de beter sig just nu bara för illa tycker jag.

Facebook är och förblir en sociala mediekanal och inte ett mediebolag. Det som händer där är människors åsikter och preferenser och ska inte på något sätt blandas ihop med det SVT Nyheter gör, det vill säga journalistik.

Påverkan är inte journalistik. Det är påverkan och kan ske anonymt eller öppet. Det är inget som hittills någonsin resulterat i något söndertrasande av samhället. Det är också ganska ironiskt att SVT utmålar den här typen av opinionsbildning som något nytt när det bara är kanalen som är ny.

Här gjorde SVT Nyheter verkligen bort sig. Men jag är ändå tacksam för att de gjorde det för debatten om traditionella medier och sociala medier, påverkan, falska nyheter etc är omogen i Sverige. Den förs nästan uteslutande mellan olika aktörer i mediebranschen och där är man redan överens om att falska nyheter är ett jättestort problem, att det är sociala mediers fel framför allt Facebook, att filterbubblor och ekokammare är lika stora problem etc.

Jag håller inte med.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!