Regeringen ger Fairtrade bidrag för att påverka regeringen

När jag gick igenom Fairtrades årsredovisning såg jag av en slump att de tydligen fått bidrag av regeringskansliet för en konferens.

Jag begärde därför ut handlingarna från regeringskansliet. Pengarna beviljades tydligen från UD och Margot Wallström.

Innan jag går in på det kan det vara bra att nämna några saker vad gäller Fairtrade. För det första att det är LO och Svenska Kyrkan som äger Fairtrade. För det andra att det är en opinionsbildande organisation, för LO:s värderingar om arbetsvillkor. Det hette Rättvisemärkt tidigare, vilket tydligare implicerar vem som står bakom.

Fairtrade har en smart konstruktion – ett aktiebolag som tar alla intäkter och en förening som kräver bidrag av skattebetalare för att opinionsbilda. Vinsterna från licenserna ackumuleras i aktiebolaget och föreningen söker nya skattebidrag varje år. På så sätt får skattebetalarna betala för LO:s opinionsbildning medan deras aktiebolag får behålla alla intäkter.

 

 

För det tredje, så fungerar inte Fairtrade för att reducera fattigdom. Inte alls faktiskt.

Det kan man till exempel läsa i den här rapporten från School of Oriental and African studies i London, som bygger på 4 års forskning. I en artikel i Forbes redovisas resultaten – Fairtrade har ingen påverkan på fattigdomen för att lönerna i Fairtrade-områden är lägre och arbetsförhållandena sämre.

 

 

Inte heller studier vid Harvard från 2014 visar att Fairtrade fungerar. Det finns inga belägg alls för att arbetare tjänar på Fairtrade.

 

 

Men så har heller svenska Fairtrade inte detta som huvudsakligt mål, utan på att bedriva opinionsbildning för LO och fackens betydelse.

När jag kollade i föreningens verksamhetsberättelse för 2015 snubblade jag över det här – bidrag direkt från regeringen. S och LO är grenar på samma träd och LO äger alltså Fairtrade, så Fairtrade är också en gren på det där trädet.

 

 

Jag begärde därför ut handlingarna från Regeringskansliet, som visar sig komma från UD. Föreningen Fairtrade Sverige ansökte om pengar till en konferens från UD. Jag visste inte att föreningar kunde göra det, få pengar direkt från departementen. Jag trodde alla bidrag kanaliserades via myndigheter, som SIDA och Konsumentverket till exempel, därifrån Fairtrade redan får flera miljoner kronor per år i skattestöd. Men UD delar alltså tydligen ut bidrag.

 

Här står syftet tydligt för föreningen – opinionsbildning, för LO:s åsikter om rättvis handel.

De specificerar även vad syftet är med konferensen de tycker UD ska betala.

”….hitta gemensamma frågor att driva inom Norden, exempelvis frågan om offentlig upphandling”

Med andra ord: de vill att regeringen ska ställa krav på kollektivavtal men även att Fairtrade ska premieras vad gäller all offentlig upphandling. Man ska på konferensen som betalas av den socialdemokratiska regeringen alltså diskutera hur man bäst kan påverka samma politiker som betalar konferensen.

 

De beskriver också att de nordiska Faritrade-organisationerna har stor kunskap om vikten av samarbete med fackliga organisationer. De tar även upp fd LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin, som sitter i Fairtrade Internationeal och dessutom är ordförande i Sverige, som exempel på detta.

 

 

Som en av sina två referenser i ansökan anger de en anställd på LO i Sverige.

 

 

Beloppet de sökte var 76 200 kronor.

 

 

UD beslutade att bevilja hela beloppet.

 

 

Det finns så många frågor nu tycker jag. Framför allt varför UD beviljar bidrag till konferenser till opinionsbildare för att bli bättre på att påverka dem själva. Men det är ju bra att veta för flera opinionsbildande föreningar med systrar och bröder i Norden, att UD gärna beviljar 76 200 kronor för konferenser. För det är väl inte så att regeringen bara beviljar ansökningar från organisationer de själva har band till?

En annan fråga som jag direkt får är varför föreningen Fairtrade inte betalar sina egna konferenser

Deras aktiebolag, som ägs av samma ägare som föreningen, drog nämligen in 23 miljoner 2015. De gjorde 2,7 miljoner kronor i vinst men gav ändå bara bort 1 miljon kronor till föreningen. Resten tyckte de vi skattebetalare skulle betala.

Men de kanske behöver till fritt eget kapital till investeringar, tänker ni kanske. Om de inte redan hade nästan 20 miljoner kronor i ackumulerad vinst i bolaget, pengar som till exempel kunde betalat deras egen opinionsbildning. Eller en konferens för 76 200 kronor.

 

 

 

Istället springer alltså föreningen för en LO-certifierad märkning som påstås utrota fattigdom men i forskningsstudie efter forskningsstudie bevisas ha ingen effekt på fattigdom, till skattebetalarna för försörjning gång på gång.

Faritrade fungerar bara bra på ett enda sätt – bildar opinion för LO. Det utrotar inte fattigdom utan bara sätter marknadskrafterna ur spel och skapar ett insider-outsiderproblem helt i linje med till exempel hur det fungerar i Sverige, där de utan jobb får allt svårare att få ett på grund av de höga murar LO med hjälp av S byggt upp sedan 60-talet.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!