Taxiutredningens dubbla stolar

Då och då, med ganska regelbundenhet, kastar olika sossar ut något om vikten av att ha karantän mellan politiska uppdrag och näringsliv.

Detta gäller sällan dock sina egna.

Att till exempel gå från eller till ett ett fackförbund, eller få lägenheter från dem, räknas aldrig in som jäv eller karantän.

Taxiförbundet är den enda arbetsgivarorganisation som beter sig som ett fackförbund på svensk arbetsmarknad. 2015 gick regeringen dem till mötes för att få bort konkurrensen från Uber, helst. Det var framför allt Uber Pop som Taxiförbundet ville få politikerna att lagstifta bort helt enkelt.

Eftersom generallösningen på alla regeringens problem, och idéer är antingen en samordnare eller en utredning så startade de en utredning. Till. Titeln blev: ”Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning”, nr 2015:81. Utredningen presenterades i november 2016.

Uber Pop slutade med sina tjänster redan innan utredningen blev klar. Men tanken med utredningen är solklar – skydda Taxiförbundets medlemmar från ”konkurrensen” att folk till exempel samåker. Helst av allt skulle deras medlemmar vilja att man förbjud all form av konkurrens men det är svårt. Istället kräver man allt som oftast politikernas hjälp att reglera bort all form av konkurrens och innovation och drömmer sig tillbaka till fornstora dagar då taxi var riktigt dyrt och man hade monopol.

Inte ens ett år efter att Löfven tillträtt utsågs utredare till utredningen, och ett sekretariat anställdes där bland annat juristen Åsa Johansson anställdes som utredare. 

Utredningen redovisades i somras. Sedan var det dags för remissvaren, där Taxiförbundet givetvis är en viktig remissinstans.

Och hepp, dyker Åsa Johansson nu upp som jurist och utredare på just Taxiförbundet

Först sitter hon alltså 1,5 år och utreder taxibranschen åt infrastrukturminister Anna Johansson, som var beställaren i regeringen. När det är klart går hon direkt till den största stakeholdern i ärendet – Taxiförbundet.

Vad gör då en utredare på Taxiförbundet?

Skriver remissvar, bland annat. 

Förbundets svar på utredningen är daterat till 20 februari i år, det vill säga för några veckor sedan. Det är lätt att tro att det är Åsa Johansson som skrivit det. Eftersom hon och chefsjuristen är de enda i personalen som jobbar med juridik.

Som jag inledde med är Taxiförbundet inte alls glada för den spirande konkurrensen i branschen och de inleder också sitt remissvar med att konstatera hur unikt avreglerad vår bransch är.

De fortsätter med att säga ja till mer reglering och nej till att samåkning inte ska regleras via tillstånd. Om man inte måste ha tillstånd för att skapa en app för samåkning kommer folk okynnesåka i andra bilar än taxibilar och så kan vi inte ha det.


Missförstå mig inte, jag tycker givetvis inte heller att vissa bolag som har som affärsidé att köra folk mot betalning ska kunna göra det svart. Men att reglera alla tekniska möjligheter för samåkning är något annat. Om folk vill kunna hitta sätt att dela saker med varandra ska vi inte betrakta det som taxi utan just som delningstjänst.

Taxiförbundets remissvar är gediget. Jag antar att det underlättar att den som förmodligen skrivit det är den som skrivit själva utredningen.

Det var inte så här det var tänkt.

Att statliga utredare först ska kunna på uppdrag av staten på heltid utreda en sak för att direkt gå till den största stakeholdern för förslaget med all sin detaljkunskap från utredningen inklusive konfidentiell information.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!