LO och imperiet av opinionsbildning

Det kanske verkar vara långt kvar till valet. Men inom alla politiska organisationer, även de utanför partierna, har valrörelsen långsamt börjat inledas. Eftersom sommaren är de flesta i full gång.

Den valrörelse gemene väljare märker av kommer dock först under nästa vår för att bli som mest intensiv mellan maj och september.

LO granskar jag ofta och gärna så jag tänkte att det vore bra att påminna om vilka de är som sitter på de största kanonerna, både vad gäller folk och pengar. LO spär gärna på myten om att det är ”näringslivet” (dvs onda direktörer i olika typer av slott) som styr över opinionsbildningen.

I själva verket är det arbetarrörelsen, som LO ingår i, som har den största säcken pengar och flest folk. Varje val.

Ungefär så här ser det ut. Bilden har jag gjort tidigare men sammanfattar nuläget hyfsat. Jag ska komplettera senare. .

Sossarna och LO har för länge sedan kommit på att det bästa sättet att finansiera olika projekt är med tid och inte pengar. Tid är nämligen pengar och byter inte pengar ägare mellan organisationer i form av bidrag och kontanta stöd så kan man enkelt hävda från båda sidor att man inte finansierar något alls.

Istället har S och LO för vana att projektanställda olika personer som sedan på arbetstid får driva olika bloggar och sociala medie-satsningar. 

Förutom alla projekten jag listat i min bild lägger sedan de 14 LO-förbunden egna pengar på opinionsbildning, till exempel lägger Kommunal ensamma 40 miljoner kronor enligt sin årsredovisning. Dessutom har de en stor mängd tidningar de också använder för opinionsbildning.

Men jag tänkte inleda med LO och S satsningar, gemensamma och enskilda. 

Politism

Startades ett år före förra valet, det vill säga 2013 och lanserades med stora trumman i Almedalen av Karin Pettersson på Aftonbladet Ledare. Politism skulle revolutionera nätjournalistiken och bli en kanal för unga skribenter. Så blev det inte. Den nya ”användarkarriären”, som skulle vaska fram nya skribenter kom inte på plats för mer än ett år senare och projektet har kantats av stora förluster från start.

Initialt betalades det av LO, Schibstedt och Kommunal. När de 2016 behövde nya pengar ryckte Kommunal ut och beviljade dem stöd i tre år. Sedan får vi se om tålamodet är borta.

Skribenter:
Margret Attladottir
Eric Rosén

Omsättning
4,5 miljoner kr/år (underskott 3,5 Mkr per år).

Alliansfritt Sverige

Började som en blogg av studenten Björn Fridén och plockades sedermera in i Socialdemokraternas sociala-medie kampanj. Fridén anställdes på S-kansliet som sociala medie-strategi och drev bland annat bloggen därifrån.

Alliansfritt blev sossarnas dirty campaign-byrå och slog friskt undet bältet. Bland annat en månader lång kampanj av att häckla dåvarande partisekreterare Kent Persson.

Skribenter under valrörelsen var Björn Fridén, Robin Zachari, Anna Westberg, Alicia Dickner, Ingela Eng, Deniz Tütüncü, Viktor Stenlöf. Ansvarig för IT var Joel Svensson.

 

 

 

Många av dem anställdes av Socialdemokraterna under valrörelsen, precis som de alltid gör när de vill finansiera något inom arbetarrörelsen – man finansierar med tid. Ingen kan kolla vem som betalar ut lön åt vem, det är bara antalet anställda som finns i årsredovisningar och du bestämmer själv vem du väljer att ha med på din hemsida under Personal. Om du ens har en sådan.

 

 

 

 

 

 

Sajten gjordes efter valet 2014 om till Skiftet som tog över deras stora Twitter-konto och Facebook-konto, något grundaren Björn Fridén uttryckte farhågor om innan valet. Som sossar alltid tycker, ordningen var återställd. De räknade dock inte med fiaskot Löfven. Så de fick krypa tillbaka med svansen mellan benen och börja om från noll med att bygga upp nya följare. 

Skribenter idag är: Ida Harju Håkansson, Ingela Eng, Fia Storkull

Antal följare Facebook: 10 002

Antal följare Twitter: 1 852

Kontot på Twitter sköts av Mari Huuponen. Hon är enligt sin Twitter-bio student på KI.

Det är mycket möjligt att de ännu inte har någon finansiering men givet hur S och LO jobbar ingår garanterat projektanställning av en eller flera dessa i deras valrörelse-satsning. Som sagt, vilka som jobbar var är inte offentlig information och det ligger inte i vare sig Alliansfritts eller sossarnas intresse att avslöja hur det egentligen ligger till. Ju längre ifrån S och LO de kan stå desto friare blir de att bete sig lite hur som helst, vilket givetvis var till stor fördel för sossarna i valrörelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De sågades av många för sitt otroligt låga tonläge, bland annat av Dagens Nyheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan garanterat räkna med samma låga tonläge framöver och värre lär det bli ju närmare valet vi kommer. Nedan ser ni exempel från februari 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan nog personligen räkna med en del fokus från dem också, givet att jag verkar vara en av de få som intresserar mig för hur arbetarrörelsen jobbar med opinion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättning: ingen. Men lär finansieras med tid i valrörelsen, ev redan från och med i höst. Minst en heltidsanställd person, förmodligen flera ju närmare valet vi kommer.

 

 

 

 

 

Skiftet

Efter valet 2014 la sossarna ned Alliansfritt Sverige och lät nya föreningen Skiftet ta över såväl Twitter-konto som Facebook-kontot. Syftet med Skiftet kommunikationsmässigt har dock hela tiden varit ganska oklart och de har inte alls lyft. Trots att de gratis fick så många följare når de inte ut i media eller online i någon större utsträckning. På Twitter från 5-10 RT på sina inlägg, sällan mer.

Antal följare på Facebook: 65 744

Antal följare på Twitter: 24 600

Skribenter: Anna Westberg, Robin Zachari, Johannes Carlsson. Idag har Björn Fridén lämnat.

 

 

 

Men som jag tidigare rapporterat om har Skiftet ett annat syfte än opinionsbildning – samla in data. Den databas de bygger upp bland annat med hjälp av ”kampanjverktyget” Min Kampanj, som egentligen bara handlar om att få in namn och email-adresser, ska de sedan använda för att distribuera kampanjer digitalt till LO, deras fackförbund och Socialdemokraterna.

De finansieras enligt egen utsago av en kombination gåvor från privatpersoner och bidrag från olika organisationer, framför allt tyska Campact. De är i sin tur grundade av fd Attac-grundarna och varifrån de får pengar är mycket oklart. Givet att TTIP är deras huvudfokus är det inte otänkbart att pengar kanaliserats från till exempel ryska intressen. Jag skrev om det i ett annat inlägg.

Omsättning: 2,1 miljoner kronor 2016, huvuddelen hävdar de är gåvor från privatpersoner.

Men det finns givetvis en solklar anledning varför de har valt bort att lägga upp en riktig årsredovisning. Den måste nämligen följa vissa regler för att upprättas. Genom att bara hävda saker i löptext från en blogg vill Skiftet ge sken av att detta är likvärdig information.

Även här är det inte otänkbart att till exempel LO-förbunden i 6F, som även finansierar Katalys, projektanställer något i valrörelsen för att öka antal heltidsanställda. Skiftet driver nämligen i huvudsak deras frågor. LO och S är för TTIP medan de inhemska facken är emot.

 

 

 

Min kampanj

Sajten lanserades den 30 januari 2015 av Skiftet och köptes av webbyrån Control Shift, som bara jobbar åt vänsterrörelser. Men vad den kostade eller vem som betalade vill de inte uppge.

 

 

 

 

 

All data de får in ägs av Skiftet, enligt dem själva på sin Facebook-sida har de i dagsläget 240 000 namn som antingen startat en kampanj eller någon gång skrivit under en kampanj. Siffran kommer växa fram till valrörelsen, då de kommer använda databasen för att administrera utskick. Enligt PUL (personuppgiftslagen) får du inte ge bort människors personuppgifter utan medgivande men du kan däremot administrera utskick åt de du vill.

 

 

 

 

 

Skribenter: samma som Skiftet.

 

 

 

 

 

 

De verkar inte ha någon Facebook-sida och deras Twitter-konto är registrerat när de lanserades men har inte använts alls.

 

 

 

Opinionsverket

 

Den 21 oktober 2013, det vill säga ungefär ett år innan valet 2014, lanserade LO sitt ”nya revolutionerande verktyg” Opinionsverket. Syftet var att samla alla som i valrörelsen ville bedriva opinion åt LO.

 

 

 

 

Antal följare på Facebook: 5 710

Antal följare på Twitter:  1 913

Men de har inte haft någon aktivitet på Twitter-kontot sedan just valrörelsen.

Johan Ulvenlöv, som är sociala medier-ansvarig på LO, beskrev då nätverket som att ”många kommer bedriva opinionsbildning ideellt”. Många men inte alla.

 

 

 

 

 

I valrörelsen 2014 försökte sig Opinionsverket på att sända podcast i Radio Opinionsverket. Oklart hur det gick men ni hittar avsnitten här.

Att Socialdemokraterna i allra högsta grad är involverade direkt eller indirekt i allt LO gör framkommer bland annat i deras årsredovisning från 2013 då de skriver att bloggare från deras egen bloggportal Netroots överförts till Opinionsverket. 


 

 

 

 

 

 

Plötsligt vaknade Opinionsverket 2017, för att koordinera ett svar på Svenskt Näringslivs uppmaning till företag att skicka in remissvar till vinst i välfärden-utredningen. De hävdar att de skickade in 11 837 remissvar. I själva verket spammade de bara departementet med mail för ett färdigskrivet kampanjmail är inget remissvar hur mycket LO än hävdar det. Det är fortfarande ett spam-mail.

Men valrörelsen är alltså igång och jag antar att vi kommer höra mer från Opinionsverket och dess hemliga skribenter framöver.

 

Skribenter: hemligt. Under valrörelsen hade de olika skribenter, bland annat Ingela Eng från Alliansfritt. Att projektanställa någon på LO under valrörelsen att sköta sajten är en lågt hängande frukt.

Omsättning: enligt en artikel i Dagens Opinion 2013 kostade sajten 100 000 kronor att ta fram.

 

 

 

 

Tankesmedjan Tiden

Tiden är Socialdemokraternas, LO:s och ABF:s tankesmedja och ger förutom rapporten även ut ett magasin. Hur mycket de omsätter verkar vara hemligt för jag hittar ingen årsredovisning online. Men om Politism kostar minst 4 miljoner kronor per år kostar Tiden minst 5 miljoner för de har 3 heltidsanställda och Politism bara 2.

 

 

 

 

 

 

Anställda:

Jesper Bengtsson, VD

Monica Arvidsson, utredningschef

Lina Stenberg, kommunikationschef

 

De gör kanske inte mest avtryck online men ordnar många seminarier och släpper regelbundet rapporter.

 

Antal följare på Facebook: 12 095

Antal följare på Twitter: 1 254

 

 

 

Katalys

 

Detta är också en tankesmedja, men finansierad av de inhemska fackförbunden inom LO som kallar sig 6F och som också är mest vänster ideologiskt.

 

Antal följare på Facebook: 3 715

Antal följare på Twitter:

Katalys startades 2013 och drivs som en förening. Suhonen var vid tidpunkten chefredaktör för tankesmedjan Tidens magasin och Victor Bernhardz arbetade för den andra sosse-tankesesmedjan Arena, där han bland annat var redaktör för boken Skitliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda:

Daniel Suhonen, Enna Gerin, Victor Bernhardz

Omsättning: hemligt. De har ingen verksamhetsberättelse offentlig någonstans. Men givet att de har 3 heltidsanställda gissar jag på 5 miljoner kronor per år, minst.

 

 

 

 

 

Fairtrade Sverige

 

Jag har skrivit en del om Fairtrade tidigare. Varumärket består av två delar – att aktiebolag som drar in pengar på licenser och annat, samt en förening, som jobbar med opinionsbildning och lever på bidrag mest. De ägs båda av Svenska Kyrkan och LO och hette tidigare Rättvisemärkt. Då var kulturminister Bah Kuhnke chef där. När man pratar om Faritrade som organisation syftar man oftast på föreningen och inte aktiebolaget.

Syftet med Fairtrade är helt enkelt att bedriva opinionsbildning för LO:s uppfattning om hur arbetsmarknaden ska se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Fairtrade finansieras alltså inte av företaget Fairtrade, även om de även får lite pengar därifrån, utan deras huvudsakliga intäktskälla är skattebetalarna.

Skattepengarna kommer från olika ställen, från Konsumentverket till SIDA. 2015 omsatte föreningen Fairrade nästan 10 miljoner kronor, varav 3,7 miljoner kronor var bidrag. Varifrån gåvorna kommer är oklart men gissningsvis från alla de medlemmar de har, som till huvudsak råkar vara LO-fackförbund och andra delar av just Socialdemokraterna. Som ABF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairtrade ska inte betraktas som något annat än en opinionsbildningsorganisation för LO och arbetarrörelsen. De har lyckats framgångsrikt att få folk att tro att de bara vill rädda världen. I själva verket fungerar inte Fairtrade-märkningen alls för den sätter marknadskrafterna ur spel. Det finns åtskilliga internationella studier som visar detta.

Men svenskar gillar att köpa sig lite bra samvete så tyvärr ökar försäljningen av Fairtrade-produkter i Sverige varje år. Pengarna används bland annat för att bedriva ännu mer opinionsbildning för LO och S frågor.

Antal anställda: 23 (AB och föreningen tillsammans)

 

 

 

 

 

 

 

Omsättning: Föreningen omsätter ca 10 miljoner kronor. Företaget omsatte 2015 nästan 24 miljoner kronor enligt allabolag.se

 

 

 

 

 

 

Interasistmen (IRM)

 

Som jag berättat tidigare är LO och arbetarrörelsen duktiga på att dölja sina spår och finansierar därför många projekt med tid och inte pengar så kan de sanningsenligt säga att de inte gett bidrag. När jag frågade IRM på Twitter vilka som betalar dem fick jag ägna en hel dag att mota bort alla trollkonton som dök upp. Och de blev otroligt defensiva.

Henrik Johansson heter personen som grundade IRM. Idén var just att arbetarrörelsen skulle betala för en blogg som försökte stoppa LO:s och Socialdemokraternas blödande till Sverigedemokraterna väljarmässigt. Han jobbade då på IF Metall. Enligt Johansson ville dock inte IF Metall betala när det kom till kritan, kanske för att just det förbundet inte är det mest offensiva opinionsmässigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det står i DN-artikeln att de byggde upp sajten ideellt men inte hur de försörjde sig under tiden. Men 2012 fick han frilansuppdrag av Aftonbladet där han gjorde research om SD.

 

 

 

 

 

Antal följare på Facebook: 211 533

Antal följare på Twitter: 30 800

 

 

 

 

 

 

 

2014 anställdes Henrik Johansson av sossarna i Dalarna för att jobba med IRM. Men det var en rad andra organisationer som ingick i satsningen, framför allt LO-fackförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag arbetar Johansson på ett annat fackförbund, som ombudsman för region Norr i Fastighetsanställdas förbund.

Som synes har IRM både byggts upp ideellt men också finansierats av olika delar av arbetarrörelsen. Incitamenten att stoppa avhoppen från S till SD inom LO är stort, framför allt kommer väljarna från Byggnads. I mätningarna är SD idag största parti bland medlemmarna där. I valet 2014 fick S nästan precis 50 % av väljarna inom hela LO-kollektivet men sett till de manliga medlemmarna knappar SD in ordentligt. Valet 2018 kan bli det första valet då S inte får ens hälften av medlemmarnas röster och när SD är största parti bland manliga medlemmar.

Enligt artikeln i DN kunde de i höstas för första gången betala IRM genom donationer, vilket säger att de haft någon sorts finansiering tidigare.

De har också planer i valrörelsen. Enligt artikeln i DN ska de skaffa en kampanjorganisation inför valrörelsen. Det är lätt att räkna ut varifrån finansieringen är tänkt att komma där.

 

 

 

 

 

Att de avslöjar rasism och även antisemitism, något de fått pris för, är givetvis bra. Min enda poäng är att visa att de inte bara drivs av altruism utan att de är en del av arbetarrörelsens mäktiga opinionsbildningsimperium.

 

 

 

Arenagruppen

Arbetarrörelsen, det vill säga LO och S, har alltså minst tre tankesmedjor: Katalys, Tiden och Arena, där den sistnämnda är en hel koncern.

De har fyra aktiebolag och gör allt från tidning och rapporter till ger ut böcker och producerar skolmaterial.

 

 

I styrelsen för Arena hittar vi bland annat Tobias Baudin, Helle Klein, Anders Ferbe och Anneli Nordström, även jag gissar att Nordström lämnade samtidigt som hon fick gå från Kommunal.

De har sajten Dagens Arena och Magasinet Arena, där jag faktiskt varit med som ett porträtt i september 2015 (inklusive omslag).

Antal följare på Facebook för Dagens Arena: 11 885

Antal följare på Twitter för Dagens Arena: 21 700

Det är framför allt under varumärket Dagens Arena de bedriver sin mest aktiva opinionsbildning. De hade enligt årsredovisningen 570 000 sidvisningar under hela 2015. Förlaget ger bland annat ut socialisten Roland Paulsens böcker som gjort sig mest känd för att kritisera att vi arbetar. Även Ulrika Kärnborg ges ut på Arenas förlag Atlas.

Arena Opinion heter deras aktiebolag som säljer uppdrag, ungefär som en PR-byrå. De anlitas av bland annat fackförbunden inom LO för att göra rapporter och bedriva opinion för olika saker. Arena Skolinformation hörs på namnet vad de pysslar med.

Sedan har du själva tankesmedjan som heter Arena Idé. Den bildades 2000 och hette då Agora.

 

 

 

 

 

Antal anställda: 25 totalt i hela koncernen

Omsättning: hemligt. Men de finansieraras bland annat av de ”abonnenter” som listas i årsredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoppa fusket

En sajt som drivs av frilansjournasliten Anna-Lena Norberg och som finansieras av olika fackförbund. Affärsidén är att sajten granskar olika saker, framför allt utländska bolag som uppges fuska med olika saker. Och detta är facken mycket intresserade av att finansiera, framför allt Byggnads.

 

 

 

 

 

 

Norberg fick bland annat 2014 hela 300 000 kronor i bidrag av just Byggnads för att driva opinion mot utländska bolag.

 

 

 

 

Enligt egen uppgift i tidningen Journalisten är Norberg sjukpensionär men jobbar alltså ändå med att driva eget opinionsbolag, håller föreläsningar, skriver böcker etc. Lite märkligt kan jag tycka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Detta är bara de organisationer som finns idag men det är valrörelse och arbetarrörelsen har säkert fullt upp med att hitta på nya projekt. Utöver detta finns givetvis opinionsbildning hos varje av de 14 fackförbunden, till exempel lägger Kommunal 40 miljoner kronor varje år på det enligt sin årsredovisning.

LO centralt har givetvis många anställda och en stor påse pengar, framför allt i valrörelsen.

Sedan har du ABF, Hyresgästföreningen, PRO och andra delar av arbetarrörelsen som lägger ner pengar på opinionsbildning. PRO är till exempel ute och stödjer Löfvens idé om att skrota PPM och föra över 900 miljarder från oss unga till PRO:s medlemmar.

Min poäng med inlägget är att visa att de som har allra mest resurser är inget alls näringslivet utan LO och S som tillsammans lägger hundratals miljoner kronor per år bara på opinionsbildning.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!