Löfvens valfläsk

Idag går sossarna ut, med Löfven och Strandhäll i spetsen, och kräver en översyn av PPM-systemet. 

Löfven använder Allra-skandalen som svepskäl men i själva verket är det bara en ny förpackning till en gammal idé. Stefan Löfven ville redan som nyvald ordförande för Socialistdemokraterna 2013 skrota PPM-systemet.

 

Vad är det då han vill skrota och varför?

Vi kan börja med vad. PPM är en del av det nya pensionssystem som skapades i en blocköverskridande överenskommelse på 90-talet. Alla partier utom kommunisterna i Vänsterpartiet var med, inklusive Socialdemokraterna.

Hans G Svensson, som var statssekreterare på Socialdepartementet under den tiden reder i den här artikeln i Nordisk försäkringstidskrift..

 

ATP-systemet byggde på att man tillgodoräknade sig sina 15 bästa 30 år i arbetslivet. Men när socialförsäkringssystemet ändrades och dessutom folk började leva allt längre blev det ohållbart. När ATP-systemet infördes var medellivsålder 70 år och pensionsålder 67 år. Man förväntades leva 3 år på pensionen i snitt. Idag är snittåldern en bit över 80 år och folk går i pension vid 65, ibland tidigare. Det kan handla om 30 år folk ska leva på pensioner.

ATP-systemet ställde helt enkelt ut pensionslöften man inte skulle kunna uppfylla.

 

I det nya PPM-systemet tjänar man in pension hela livet, inte bara de bästa 15 åren. Och istället för att pensionerna hela tiden räknades upp trots att ekonomin i stort ger folk reallönesäkningar ibland på grund inflationen är det nya systemet mer rättvist. Pensionärerna får också betala när ekonomin går sämre, precis som alla andra får.

 

I bilden nedan hämtat från Orange Rapport 2015 från Pensionsmyndigheten kan ni se hur stor andel av pensionen som är PPM – premiepension.

 

Redan första gången Löfven lanserade den här idén skrev bloggaren Mattias Lundbäck på Economism.us om vad som händer om man skrotar PPM.

 

Det handlar i själva verket om en enorm värdeöverföring på minst 500 miljarder från dagens arbetande personer till dagens pensionärer.

Varav många redan har det förmånliga ATP-systemet dessutom.

 

Allra-skandalen handlar framför allt om höga avgifter. Det som inte framkommit i rapporteringen är att Pensionsmyndigheten varje år förhandlar om rabatter som sätts in i efterhand för spararna.

 

I själva verket handlar Stefan Löfvens utspel nu om klassiskt valfläsk.

Socialdemokraterna vill ta ifrån de som idag jobbar in sin egen pension och ge till pensionärerna. Hans eget parti har för varje val färre andel unga väljare och ju mer norrut och ju äldre testo fler väljare. Det är helt enkelt gubbar i Norrland som är deras väljarbas.

Fattar ni nu vart jag vill komma?

Löfven vill ge bort 500 miljarder av dina och mina pengar, alltså vi som jobbar och som är framtidens pensionärer, till dagens pensionärer som valfläsk.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!