Kyrkan klagar på utträde i Metro

Idag skriver diakonen Daniel Norqvist, som medverkat i SVTs kärlekssökarserie Tro, Hopp och Kärlek, en ganska otrevlig artikel i Metro. 

Inlindat i tack vill han rikta släggan mot de som lämnar Svenska Kyrkan och på ett traditionellt kristet skuldbeläggande insinuera att utträdet ur Svenska Kyrkan är småaktigt. Att pengarna går till så mycket.

 

Det är ju det här med stat och religion. Vi skiljde på de två i början av 2000-talet. Äntligen. En sammanblandning hör inte hemma i en modern sekulariserad demokrati.

Men staten ger ändå Svenska Kyrkan såväl pengar och hjälp. I många föreningar betalar du en medlemsavgift. Det gör du till Svenska Kyrkan frivilligt om du är med där. Antingen är du född innan 1996, då blev du automatiskt medlem om dina föräldrar var med. Eller så är du döpt, alla som döps blir automatiskt medlem och när de blir skattebetalare kommer de automatiskt få betala. Vi valde bort att döpa barnen just på grund av det – att de själva ska få välja om de vill gå.

Men staten hjälper alltså kostnadsfritt kyrkan att få in pengarna. För även om separationen kyrka – stat ägt rum debiteras alltså fortfarande medlemsavgiften via skattsedeln och det tar staten inget betalt för.

Smart konstruerad är avgiften inte fast utan helt byggd på procent av inkomst. Du betalar alltså 1,02 % av din beskattingsbara inkomst.

På detta sätt fick de in 14,1 miljarder av 6,2 miljoner medlemmar förra året. 

 

På Nämnden för statlig stöd till trossamfund förklarar de varför Svenska Kyrkan inte får direkta bidrag men andra bidrag.

 

Enligt statens budget 2017 gick över 100 miljoner till bidrag och att betala ut bidrag, till olika religiösa samfund. För de som inte får hjälp av staten att ta in avgiften via skattsedeln får alltså bidrag av alla oss som inte är med.

Vi som gått ur kyrkan har således det tveksamma nöjet att finansiera följande enligt min egen trosuppfattning sagoverksamheter: 

 

I Svenska Kyrkans årsredovisning får man en ännu tydligare bild över kyrkans ekonomi. Som ju enligt Daniel Norqvist i Metro nu försämras för varje medlem som går ur.

De fick till exempel 17 miljoner extra av redgeringen 2016 för flyktingarbete.

 

De har tillgångar på 48 miljarder. 

 

De äger bland annat 16 000 byggnader, många är givetvis kyrkor. Men de äger även mark, aktier och fonder. Och andra bolag, som ger avkastning.

 

Kyrkans medlemmar fick se en del av intäkterna läggas på satsningen ”Kommunikationsåret”. Kyrkan har som bekant återigen deltagit i den politiska debatten, givetvis från vänster.

 

De har skrivit debattartiklar, bland annat i DN, gjort en bilaga i DN och uttryckt sig kritiskt till kristna asylboenden trots att man vet att kristna blir förföljda och trakasserade på asylboenden i Sverige till den grad att de måste flytta därifrån.

 

De har även lagt pengar på klimataktivism.

 

De fick 222 miljoner i gåvor av lika slag, posten Övriga är störst.

 

De gjorde även 326 miljoner i avkastning på kapitalförvaltning. 

 

Så varför i hela friden får de 143 miljoner kronor i direkt stöd från skattebetalarna via SIDA? De har ju enorma tillgångar, enorm avkastning och kan faktiskt finansiera sitt arbete själva. Skattepengar ska gå till verksamhter som inte har egna förmögenheter.

 

Vi skattebetalare betalar världens högsta skatt till landet med världens högsta bistånd per capita. För biståndsbudgeten har inte minskat bara för att medlem fördelats, med rätta, till att hantera pågående flytkingsituation i Sverige.

Varför vi då som gått ur kyrkan tvingas betala en massa fortsatt till såväl Svenska Kyrkan och andra religioner är obegripligt.

Svenska kyrkan precis som övriga borde finansiera sig själva. Med de medlemsavgifter de får av de som vill vara med. Det gäller även biståndet. För vi skattebetalare betalar alltså redan skatt till bistånd, via SIDA.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!