Kyrkan klagar på utträde i Metro


Idag skriver diakonen Daniel Norqvist, som medverkat i SVTs kärlekssökarserie Tro, Hopp och Kärlek, en ganska otrevlig artikel i Metro. 

Inlindat i tack vill han rikta släggan mot de som lämnar Svenska Kyrkan och på ett traditionellt kristet skuldbeläggande insinuera att utträdet ur Svenska Kyrkan är småaktigt. Att pengarna går till så mycket.

Det är ju det här med stat och religion. Vi skiljde på de två i början av 2000-talet. Äntligen. En sammanblandning hör inte hemma i en modern sekulariserad demokrati.

Men staten ger ändå Svenska Kyrkan såväl pengar och hjälp. I många föreningar betalar du en medlemsavgift. Det gör du till Svenska Kyrkan frivilligt om du är med där. Antingen är du född innan 1996, då blev du automatiskt medlem om dina föräldrar var med. Eller så är du döpt, alla som döps blir automatiskt medlem och när de blir skattebetalare kommer de automatiskt få betala. Vi valde bort att döpa barnen just på grund av det – att de själva ska få välja om de vill gå.

Men staten hjälper alltså kostnadsfritt kyrkan att få in pengarna. För även om separationen kyrka – stat ägt rum debiteras alltså fortfarande medlemsavgiften via skattsedeln och det tar staten inget betalt för.

Smart konstruerad är avgiften inte fast utan helt byggd på procent av inkomst. Du betalar alltså 1,02 % av din beskattingsbara inkomst.

På detta sätt fick de in 14,1 miljarder av 6,2 miljoner medlemmar förra året. 

På Nämnden för statlig stöd till trossamfund förklarar de varför Svenska Kyrkan inte får direkta bidrag men andra bidrag.

Enligt statens budget 2017 gick över 100 miljoner till bidrag och att betala ut bidrag, till olika religiösa samfund. För de som inte får hjälp av staten att ta in avgiften via skattsedeln får alltså bidrag av alla oss som inte är med.

Vi som gått ur kyrkan har således det tveksamma nöjet att finansiera följande enligt min egen trosuppfattning sagoverksamheter: 

I Svenska Kyrkans årsredovisning får man en ännu tydligare bild över kyrkans ekonomi. Som ju enligt Daniel Norqvist i Metro nu försämras för varje medlem som går ur.

De fick till exempel 17 miljoner extra av redgeringen 2016 för flyktingarbete.

De har tillgångar på 48 miljarder. 

De äger bland annat 16 000 byggnader, många är givetvis kyrkor. Men de äger även mark, aktier och fonder. Och andra bolag, som ger avkastning.

Kyrkans medlemmar fick se en del av intäkterna läggas på satsningen “Kommunikationsåret”. Kyrkan har som bekant återigen deltagit i den politiska debatten, givetvis från vänster.

De har skrivit debattartiklar, bland annat i DN, gjort en bilaga i DN och uttryckt sig kritiskt till kristna asylboenden trots att man vet att kristna blir förföljda och trakasserade på asylboenden i Sverige till den grad att de måste flytta därifrån.

De har även lagt pengar på klimataktivism.

De fick 222 miljoner i gåvor av lika slag, posten Övriga är störst.

De gjorde även 326 miljoner i avkastning på kapitalförvaltning. 

Så varför i hela friden får de 143 miljoner kronor i direkt stöd från skattebetalarna via SIDA? De har ju enorma tillgångar, enorm avkastning och kan faktiskt finansiera sitt arbete själva. Skattepengar ska gå till verksamhter som inte har egna förmögenheter.

Vi skattebetalare betalar världens högsta skatt till landet med världens högsta bistånd per capita. För biståndsbudgeten har inte minskat bara för att medlem fördelats, med rätta, till att hantera pågående flytkingsituation i Sverige.

Varför vi då som gått ur kyrkan tvingas betala en massa fortsatt till såväl Svenska Kyrkan och andra religioner är obegripligt.

Svenska kyrkan precis som övriga borde finansiera sig själva. Med de medlemsavgifter de får av de som vill vara med. Det gäller även biståndet. För vi skattebetalare betalar alltså redan skatt till bistånd, via SIDA.

10 kommentarer till Kyrkan klagar på utträde i Metro

 1. Jag gick ur katolska kyrkan, inte för att vara småaktig, men för att man även där var med i julupproret. Jag anser att kyrkan ska ägna sig åt själavård och överlåta politiken åt andra.
  På vägen ut från den sista gudstjänsten fick jag ett blad att skriva under. Det var alltså tänkt att jag, med andra, mer eller mindre skulle känna oss tvingade att skriva under med namn och e-postadress att vi stödjer något som visat sig inte fungera och dessutom utan att man tar hänsyn till våra egna politiska värderingar.
  Att det dessutom rör sig om något som kan liknas vid import av den religion vars utövare dödar flest kristna av alla fick mig att undra ytterligare vad man från kyrkans sida tänker på.
  Utträdet var inte smärtfritt. Efter två försök mejlade jag Skatteverket och då hände det plötsligt saker. Nu är jag ute och tänker förbli det tills kyrkan inser vad dess egentliga funktion ska vara. Det lär troligen inte hända…
  Kontentan av mitt inlägg är att det kanske borde vara dags att skrota skattefinansieringen av trossamfunden och återgå till den gamla goda kollekten. Då fick prästen och kyrkan rätta sig efter mun och dessutom en mun som ägnade sig åt det de skulle.

 2. Bibeln säger i Markusevangeliet 10:23-25 Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

 3. Som ateist betalade jag gärna min procent till att hålla igång fina traditioner med kyrkan som grund men när kyrkorna inte kan stå upp för sina egna utan istället vurmar mer för människor med en helt annan tro och syn på världen så går det inte längre att försvara ett medlemskap. Så precis som Kristina så gick jag ur på grund av att kyrkan inte står upp för sina egna utan till synes mer och mer driver en politisk agenda som liknar extremvänsterns.

 4. mmmm. För några år sen gjorde Uppdrag Granskning ett program om Svenska kyrkan där man synade deras tillgångar. De hade aktier i tex vapen och porrindustrin (vet ej om det är så nu)
  Det man ska komma ihåg när det gäller Svenska Kyrkan är att de har absolut ingenting med Jesus eller Bibeln att göra. Noll, Nada, Zero, Null. De följer inte ens de grundläggande lagar som Jesus lämnade efter sig.
  Svenska Kyrkan är en historisk, traditionell organisation i Sverige. Typ kungafamiljen.
  Att Svenska Kyrkan har 48mljarder i tillgångar och att det fortfarande finns de som betalar till dem är för mig helt ofattbart.
  Att INTE beblanda sig i politik var någonting Jesus förespråkade. Hans apostlar skulle göra någonting annat.
  Jag förstår inte att de som betalar Kyrkoavgiften inte protesterar….

 5. Jag har lämnat SvK , inte av ekonomiska skäl. Jag vill inte vara medlem i en politiskt korrekt kyrka. En kyrka som skäms för sin tro och sina symboler. Jag vill inte vara med i en kyrka, som lägger sig platt för Muslimska Brödraskapet. Jag känner Islam tillräckligt mycket för att veta att varje eftergift ses som ett tecken på svaghet och som en seger för Islam.
  Mehmet Kaplan skröt i Tunis Post om de framgångar han nått för brödraskapet i Sverige.

  Jag känner Islam tillräckligt mycket för att veta att det inte är fredens religion. Jag har läst stora delar av Koranen och Haditherna varvid min arabiska hustru (fd muslim) har varit behjälplig.
  SvK är en skam för kristenheten! den har förvanskat en rörelse, som startade som fullständigt politiskt inkorrekt!

  Jag tror på den kristna etiken men om det finns en gud har jag ingen aning om. Jag har varit medlem därför att jag trodde SvK var en viktig kulturbärare, något den visat sig icke vara. Den representerar det sämsta av medlöperi.

 6. Hemskt upprörande, Rebecca, att se siffrorna svart på vitt, men dina uppgifter stärker mig i min övertygelse, om att utträdet ur Svenska kyrkan var helt rätt beslut.

  Organisationen har smutsats ner av skandalöst slöseri, politisk aktivism, okristligt beteende mot solidariska korsbärare och vämjeligt kryperi för våldsreligionen islam.

  Naturligtvis kan varken varmt troende, eller enbart kulturellt kristna, vanliga, hederliga svenskar förväntas vilja fortsätta stödja sådant vanvett i evighet.

 7. Hej.

  Är det ingen som ser ironin i att en organisation som säger sig företräda en allsmäktig varelse är så fixerad vid materiella tillgångar?

  Visa att I har tron, och sätt er tillit till Abrahams gud, på det att I skall förlösas.

  Eller med andra ord: be gud om pengar; inte det folk, den tro och den kyrka ni förvandlat till Babylons sköka.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 8. Bra! Jag har i år gått ur kyrkan pga deras agerande i frågan om förföljelse av kristna, drevet mot Mitt kors kampanjen och pga att de mer liknar vänsterpartiet än ett trossamfund.

 9. Jag håller med om att det är rätt märkligt system att Svenska Kyrkan får bidrag till en verksamhet som dessutom i många stycken är något annat än vad kyrkan ska syssla med. Själv är jag pastor i en frikyrka som inte uppbär ett öre i bidrag från varken stat eller kommun. Vi anser att vi ska stå fria och att vårt arbete helt ska bäras av de medlemmar som finns i vår församling, och av de som själv väljer att ge oss stöd. Så tycker jag att alla församlingar och kyrkor ska finansieras.

  Det tycker jag också att idrottsföreningar och andra föreningar också ska göra. Jag bor i en kommun som köpt hockeylagets ishall för nära 50 milj. Klubben är på väg i kk gång efter annan, och hockeyintresserade politiker pumpar in miljon efter miljon för att rädda “varumärket”. Helt sjukt inte minst för att vår skola är hårt prövad och skulle behöva de miljonerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap