Hur styr man landet?

Spelteori, spelteori, spelteori. 

Man skulle nästan kunna tro att SD inte ens sitter i riksdagen redan. Men det gör de alltså, sedan 2010. De är inne på sin andra mandatperiod.

Annie Lööf spelar spelet väl måste jag säga. Hon tjänar väljare på att ta Miljöpartiets gamla position i migrationsfrågan men så länge Alliansen växer är det positivt. Hon lyckas också få folk att tro att migrationsfrågan är Centerns viktigaste fråga. Det är det inte. Traditionellt har landsbygsfrågor och näringsfrågorna alltid varit viktigast och i sak står inte C långt ifrån övriga borgerliga. De är bara i frågan om anhöringinvandring egentligen, där de inte vill ha försörjningskrav.

Men det är också på grund av Centern landet inte styrs med Alliansbudget.

Det är för att Annie Lööf inte vill få igenom sin egen politik bara för att SD utan förhandling har sagt att de skulle rösta på en gemensam Allians-budget som vi lever under hotet av flygskatt, fullständigt raserade 3:12-regler som drabbar 1 miljon företag och ständigt hot på valfriheten i välfärden. Bara för att ta ett axplock på vansinnigheterna den här regeringen håller på med.

Alliansen fick i valet 2010 tillsammans 174 mandat i riksdagen. Detta räckte inte till majoritet, för det behöver man 175 mandat. Man hade egen majoritet mandatperioden innan.

Men med ett enda saknat mandat räckte det med att någon till exempel glömde närvara vid voteringen, som en Vänsterpartist gjorde en gång, för att förslaget skulle gå igenom i riksdagen.

Man behöver 175 mandat i riksdagen för att få igenom sin politik. 

Stefan Löfven har idag bara 113 mandat själv. Ihop med budgetunderlaget V och MP har han fortfarande inte 175 utan bara 158 mandat.

 

 

I mitten av bilden ser man SD och deras 49 mandat som de fick 2014.

Varför alla i media och alla andra låtsas som om bilden med dem i mitten inte finns och inte kommer finnas 2018 fattar inte jag.

Inget block kommer 2018 få egen majoritet, det vill säga 175 eller fler mandat. 

Behöver man egen majoritet för att regerera då?

Nej, för det är inte det som styr utan den konstellation vars budget går igenom som styr.

Behöver man egen majortet för att kunna få igenom sin budget?

Nej, hur skulle Löfven i så fall kunna regera nu? Han har 158 mandat. Det är lätt att tror att man behöver majoritet i riksdagen för att få igenom sin budget precis som gäller alla andra politiska förslag men just budgeten har en omvänd ordning.

Vi har så kallad negativ parlamentarism vilket betyder att man måste ha en riksdagsmajoritet emot sin budget för att den ska förlora. En avstådd röst räknas som stöd. När man röstar om budgeten är det praxis att de vars budgetar redan förlorat i första omgången lägger ner sina röster och röstar inte alls. Man behöver alltså inte 175 röster i riksdagen för att ens budget ska vinna.

Det var det som hände den 3 december 2014 för första gången i svensk riksdagshistoria (tror jag). SD la i första omgången, som brukligt, sina röster på sin egen budget. Alliansen la och röstade på sin budget och regeringen la den budget de förhandlat med V och MP. Totalt 3 budgetar alltså.

När alla lagt sina röster på sin egen budget kvarstod två budgetar – Alliansens och regeringens, till andra omgången.  Om SD gjort som alla brukar hade de lagt ner sina röster. Alliansen röstade på sin budget, regeringen på sin. Men SD röstade som ni vet, på Alliansens.

Hade de lagt ner sina röster hade regeringens budget fått 158 röster och Alliansens bara 142. Då hade regeringens budget vunnit. Men nu fick Alliansens flest röster och den vann.

Det är inte det största partiet som får frågan av talmannen att regera utan det största regeringsalternativet som samlar flest röster i riksdagen för sin budget. 

Om det vore det största partiet som får frågan att regera skulle S fått frågan 2006 och 2010 för de har än så länge aldrig förlorat den positionen, även om det var några promille ifrån 2010.

De två regeringsalternativ som finns idag är: Alliansen och S, V och MP. Eller snarare är S, V och MP budgetalternativen. S säger att de går till val själva 2018.

Vad händer 2018 då?

Det enda vi vet säkert är att med mycket stor sannolikhet får varken Alliansen eller S, V och MP minst 175 mandat ihop själva, det vill säga kunna bilda en majoritetsregering.

Det kommer att bli en minoritetsregering.

Det är också stor sannolikhet att SD får fler än sina idag 49 mandat i riksdagen. De ligger i mätningarna på mellan 16 och 22 %.

Om Alliansen är STÖRRE än de rödgröna kommer de få frågan av talmannen att bilda regering. Sedan 2014 gäller negativ parlamentarism även för statsministern. Anna Kinberg Batra måste alltså få flest röster emot sig om hon skulle förlora mot Stefan Löfven.

Om de rödgröna, som ju röstar på Löfven, är mindre än Alliansen, som röstar på AKB, räcker det för att hon ska bli statsminister. SD behöver inte rösta alls. 

Vi har ju negativ parlamentarism så det räcker med om SD lägger ner sina röster.

Men om SD föredrar Stefan Löfven framför AKB och väljer att rösta på honom kommer Löfven vinna statsministeromröstningen. Statsministeromröstningen är 2 veckor efter valet.

Enda chansen för Löfven att vinna statsministeromröstningen om de rödgröna är mindre än Alliansen är att han antingen räknar med att SD röstar på honom, eller att han förhandlar med SD att de röstar på honom. Då vinner han.

Den som vunnit statsministeromröstningen lägger en budget i december. Den budget som inte får flest röster emot sig vinner och det är den som styr landet.

Igen, man behöver inte ha majoritet. Man behöver vara större än det andra regeringsalternativet, eller snarare budgetunderlaget. Ett mandat större räcker. 

Ibland verkar folk låtsas som något annat.

Vad har då SD sagt?

De kommer inte stödja ett regeringsalternativ och en budget där Miljöpartiet ingår och har fått förhandla. 

De kommer inte stödja en budget där migrationskostnaderna ökar igen. Det räcker alltså att den inte ökar, den behöver inte stramas åt ytterligare.

De kommer utan att förhandla rösta på Alliansens budget i budgetomröstningen om den budgeten inte ökar migrationskostnaderna.

Stefan Löven kan inte regera om han inte förhandlar med MP och V. Om han gör det kommer han inte få SD:s röster på sin budget och därmed förlora. Att SD skulle rösta på S, V och MP:s budget är uteslutet.

Vad vill Centern?

Först och främst vill de att Alliansen vinner valet. Alltså blir större än de rödgröna. De önskar sig givetvis att Alliansen skulle få egen majoritet men det vet alla att det är uteslutet.

Blir Alliansens störst kommer Alliansens budget att vinna såvida inte SD väljer att rösta på S, V och MPs budget.

Alliansens behöver inte förhandla med vare sig SD eller S för att få igenom sin budget om de är större än de rödgröna.

Med budgeten styr man landet. Det är så Stefan Löfven trot 158 mandat kan styra landet. Men utöver budgeten är det betydligt svårare att regera utan egen majoritet.

Regeringen Löfven har fått låta bli att lägga ner ett otal förslag för att en majoritet av riksdagen redan innan han lagt dem sagt att de kommer rösta emot: nerläggning av LOV (lagen om valfrihet), könskvotering av bolagsstyrelser, bankskatten, kilometerskatten, krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och vinst i välfärden. Eller den senare kanske de kommer tvingas lägga fram trots att det kommer röstas ner för att de lovat V de i utbyte mot stöd för sin budget. Men vad de än lägger fram kommer det inte gå igenom.

Ett förslag de däremot nyligen fått igenom för att SD röstade ja var att riva upp Lex Laval.

Stefan Löfven är beroende av SD:s röster, eller minst Folkpartiets röster för att få igenom sina förslag (som i kvoteringen av föräldraförsäkringen 2015).

Vad har Annie Lööf sagt?

Centern ingår i Alliansen och kommer att gå till val med Alliansen där AKB är statsministerkandidat. 

Om Alliansen är större än de rödgröna kommer Alliansen styra landet och inte Stefan Löfven.

Centern skulle därefter fördra att man hellre kunde göra upp med S i alla sakfrågor utanför budgeten än att styra med hoppande majoriteter, det vill säga i fråga per fråga behöva olika partiers stöd däribland SD.

Är det då sannolikt att S kommer göra upp med Alliansen utanför budget?

Nja. Bryta blocken betyder på socialdemokratiska ”borgerliga partier ska stödja sossarna”. Inte tvärtom. Stefan Löfven kommer vara mer intresserad av att fälla Alliansens förslag där han kan, ihop med SD. Alltså när SD tycker likadant. Om Alliansen till exempel skulle vilja återinföra Lex Laval kan han alltså lätt stoppa det för SD tycker som S i den frågan.

Men sossarna vill ju få igenom så mycket av sin politik. Förhandla med Alliansen om till exempel försvar, energi eller rättspolitik kan man absolut kunna göra, om man får något ut av den förhandlingen.

Allt kokar ner till att Alliansen kommer precis som Löfven kunna styra landet med hoppande majoriteter. Ibland kommer S rösta för ett förslag, ibland SD. 

Om inte SD tänkt att antingen inte rösta alls under 4 år eller bara rösta när de kan rösta på ett förslag S lagt ihop med V och MP kommer en massa förslag röstas igenom som Alliansen lägger utan att någon förhandlat med SD.

Förhandlade S med SD om Lex Laval?

Nej, inte som de säger i alla fall. För SD är emot Lex Laval ändå. De fick över 800 000 röster i senaste valet. De har förpliktelser gentemot sina väljare att genomföra så mycket av den politik de gått till val på som möjligt. Det innebär att SD inte kommer attlåta bli att rösta på förslag som de tycker är bra bara för att de inte fått förhandla. Politik fungerar inte så.

Vi tar det igen: 

– inget block kommer få egen majoritet
– de med flest mandat kommer vinna statsministeromröstningen och budgetomrörsningen och bilda regering
– SD kommer vara större än dagens 49 mandat
– Centern ingår i Alliansen och går till val med Alliansen
– Om Alliansen är större än S, V och MP heter nästa statsminister Anna Kinberg Batra och kommer styra landet med hoppande majoriter
– Om de rödgröna är större än Alliansen regerar Stefan Löfven vidare för då sätter sig Centern och Folkpartiet i opposition
– hoppande majoriteter innebär inte att man måste förhandla varje gång, bara att ens förslag ibland röstas igenom av ett parti, ibland av ett annat. Lex Stefan Löfven.

Visst, i teorin skulle SD kunna rösta för Löfven och sedan rösta på antingen hans eller Alliansens budget i december beroende på vad de känner för. Men detta skulle utgå från att de verkligen bara gör allt för att jävlas och struntar i om landet kan regeras. Och göra allt de kan för att utlösa extra val. 

Men jag förstår att folk blivit osäkra på vad C och L kan tänkas göra. 

Den enda helt säkra rösten på en borgerlig regering är en röst på Moderaterna. 

Kan vi sluta prata spelteori nu?

Alla är lika beroende av SD eller partier över blockgränserna idag som de kommer vara efter valet.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!