SVT:s inkonsekvens


Igår kommenterade SVT hela soppan kring Önnevall, de två kollegorna och domen, samt rättegångskostnaderna.

På bloggen försöker den del av SVT som varit inblandad i detta förklara men många andra frågetecken uppstår hos mig som läsare. 

Först konstaterar SVT att de tre journalisterna agerat på eget bevåg och utanför det journalistiska uppdrag de var utsända att göra. Vilket faller sig naturligt för att dokumentärserien de gjorde handlade om nationalism och inte flyktingkrisen dessutom. Och det ingick heller inte i uppdraget att smuggla människor.

Men trots att serien handlade om nationalism valde journalisterna att efter sitt beslut att smuggla in pojken själva att filma allting.

De hade kunnat låta bli det, på en reportageresa filmas ju inte allt journalisterna gör privat. Men de tog beslutet att filma allt eftersom att de antagligen kände att det fanns en poäng, att de skulle dra nytta av att dokumentera det. Detta är deras andra beslut, som heller inte SVT hade något att göra med enligt egen utsago.

När journalisterna väl är hemma och visar råmaterialet för sin uppdragsgivare uppkommer naturligtvis frågan upp om det ska sändas. Här motiverar SVT beslutet att sända lagbrottet med att “historien var en mycket viktig illustration av en av Europas mest brännande frågor”. Och att inte sända skulle vara att mörka.

Nu ska man ha klart för sig att när man gör TV så klipper man bort otroligt mycket. En dags filmning kan resultera i tio minuter sändbart material. Eller ännu mindre. En dokumentärserie i flera delar, som Fosterland var, handlar om hundratals timmar film som klipps ihop till ett antal avsnitt på 50 minuter eller något liknande. Att välja att klippa bort något är alltså inte alls något kontroversiellt eller handlar om att mörka. Det görs hela tiden.

Istället för att prata om att mörka borde SVT här stå för att man publicistiskt valde att inte klippa bort det, trots att serien dessutom inte handlade om flyktingkrisen. Utan om nationalism. Man mörkar per se inte genom klippning. Att klippa bort sekvenser som inte är vinkeln på programmet, här nationalism, hade snarare varit det rätta då flyktingkrisen inte var temat.

Anledningen till att jag tar upp det här är att jag vill diskutera begreppet “egen vinning”.

Det är aktuellt för att de tre dömda åberopat det som skäl varför de inte skulle dömas utan frias på grund av humanitära skäl. För att de inte haft egen vinning. Detta är också något som stipuleras i definitionen humanitära skäl, att man inte ska ha haft egen vinning.

Men begreppet är här begränsat till en direkt finansiell transaktion. Och då är det sant. De tre journalisterna har inte krävt betalning.

Har de då vunnit?

Aboslut. SVT medger själva att de valde att sända klippet för någon typ av vinning – det publicistiska. En privatperson som riskerat att bli av med jobbet för att smuggla in någon kan man säga gjort något utan vinning. Men en journalist som filmade allt? Och som dessutom bygger sin professionella efterfrågan på vad man medverkat i för produktioner etc, och på sitt rykte, har tvärtom allt att vinna på att få epitet som hjälte, rakryggad, modig, stark integritet. Vilket Facebook-flödet nedanför artiklarna om trion visar.

Dessa kommenterar ska dock inte tas som intäkt för en allmän folkopinion utan är orkestrerade av nätaktivistgruppen #jagärhär. Den här typen av kommersialisering av kommentarsfälten kommer tyvärr bli legio framöver, där allt är politiserat och ingenting handlar om enskilda människors åsikter. Mer om det i min kommande bok.

Jag skulle i själva verket säga att journalisterna redan vunnit massor. För tillfället i andra valutor än pengar, det vill säga cred från branschen och vanliga människor. I framtiden kommer denna  icke monetära vinst dessutom omvandlas just till finansiell vinning då chansen att framför allt Önnevall får fler och mer välbetalda uppdrag ökat tack vare agerandet.

Vidare till kostnaderna, för här finns en ny historia.

SVT har erbjudit sig att betala advokatkostnaderna där det uppstår en mellanskillnad mellan rättshjälp och faktiskt kostnad. 

Här framgår det inte om det erbjudandet bara gäller i det fall man använt sig av allmän rättshjälp men givet att det inte står något om det kan det lika gärna tolkas som att de ersätter den del personen måste betala själv oaktat om personen begärt allmän rättshjälp eller ej.

I domen som jag har fått står det att Hanin Shakrabs kostnader “tillkänns ersättning” på 28 364 kronor, Önnevall 46 411 och Elofsson inget alls.

Detta ska dock inte förväxlas med faktisk kostnad utan den kostnad som personerna ska betala efter att allmän rättshjälp är avdragen. Försvarets totala kostnad här är alltså plus rättshjälpen.

Varför får inte Elofsson någon ersättning då?

För att han avstod en offentlig försvarare utan använde en privat advokat. Då får man betala det helt själv.

Givet hur SVT formulerat det kommer alltså de betala det som återstår när rättshjälpen är avdragen. I Elofssons fall blir det lätt för exakt 0 kronor kommer dras av och SVT får alltså betala hela kostnaden. Om inte SVT villkorat ersättningen till att man först måste kräva offentlig försvarare och inte anlita någon privat men så är det inte formulerat på hemsidan.

Om vi återkommer till det här begreppet “egen vinning”. SVT har som skäl varför man valt att betala enskilda medarbetares privata rättegångskostnader hänvisat till programmet.

Intressant nog så kommer dock tingsrätten fram till något annat om det publiscistiska än vad SVT gjort. De åtalade själva har i sitt försvar hävdat att handlandet – att smuggla in en flykting – haft samband med reportagearbetet.

Men detta tillstår inte tingsrätten, för att programmet inte handlade om flyktingar alls.

Trots att SVT själva i sin blogg igår, efter att domen blivit offentlig, alltså själva anger detta som skäl. Samtidigt som de hävdar det motsatta genom att bekräfta att de handlat utanför det uppdrag de hade.

Det humanitära i handlandet är inte heller uppfyllt på grund av flera orsaker. Bland annat att de åtalade inte bistått alls i att pojken sökt asyl här. 

Ett annat skäl är att de smugglat från EU:s inre gräns och inte utifrån EU.

I mitt jobb lär jag mig nya saker varje dag.

Till exempel det här: att vi aldrig införde ett humanitärt undantag i lagtexten 2002. När Socialdemokraterna styrde landet.

Domen har på vissa fall misstolkats som att journalisterna inte fick fängelse på grund av det humanitära men läser man domen framgår det att det framför allt handlar om att de inte varit dömda förut och att karaktären på brottet inte gör att risken för återfall är stor. Därför får de inte fängelse.

En annan fråga som infinner sig är hur Skatteverket ser på det här med att företag betalar anställdas privata advokatkostnader. Rimligtvis borde detta förmånsbeskattas väl?

Vad händer framöver?

Ja, jag hoppas att vi får veta exakt summa SVT tycker att vi licensbetalare ska hosta upp för att betala privatpersoners försvar.

Någon annan betalar.

Om nu SVT vill vara transparenta, vilket de skriver på sin blogg, hoppas jag nu att de är tydliga med exakt summa vad de betalar för varje enskild persons rättegångskostnader.

21 kommentarer till SVT:s inkonsekvens

 1. Om ett överklagande leder till frikännande så är det fritt för alla företagsutsända resenärer att ta med människor hem. Enl domen.
  En ledning som visar upp brott och står för”fiolerna” bör rättsligt utredas.
  En humanitär insats är ok men man får ta konsekvenserna… Sen blir det en bok, med intäkter, å så säljer TV programmet med vinst….
  Bra med aktiv bevakning av vad vi drabbas av för chefsskap och statspolicy.

 2. Tack än en gång, Rebecca. Du är otroligt modig och rakryggad och skyggar inte för ett så hårt och otacksamt arbete som att ta reda på sanningen. “Någon annan betalar.” Just det! Jag börjar undra om sådana svenskar som dessa s k journalister (med undantag) är dumma i huvudet. Har de inte alls fattat Trump-fenomenet – att vanligt folk är väääldigt trötta på friåkare som de ovan beskrivna inblandade personerna?!

 3. Om jag kom hem från en tjänsteresa med ett insmugglat barn så skulle jag vara utsparkade samma dag. Hade jag dessutom använt företagets resurser, ex.v filmkamera, så hade det varit olovligt missbruk. Hade jag därutöver ändrat resesätt som även förlängt tjänstresan, ja då vet jag inte hur mycket reprimander jag fått. Nu skeede inte så hos arbetsgivaren SVT, vilket gör dem medskyldiga till brottet.
  Att jag som förälder blivit upprörd över att ett utländskt tv-team kidnappat min omyndige son och fört honom 100-tals mil från hemmet gör saken än värre.

 4. Nu gäller det bara att den unge mannen och hans familj sköter sig här i framtiden. Om inte, faller ansvaret tungt på de tre smugglarnas axlar. Det får de leva med nu. Inte alltid så begåvat att filma sitt brott även om man tror sig stå över lagen.

 5. Det är vi licensbetalare som får betala, när allt kommer omkring.
  Tycker dom skall betala för insmugglingen själva. Om det inte var ställt utom alla tvivel o svart på vitt att insmugglingen var deras agenda.

 6. Kommentarerna ovan är helt tydliga. Som vanligt kan inte publicerat service hålla koll på vad som är propaganda och hemfaller åt PK maffians vanliga synsätt och bortser från din plikt att vara opartisk. Att det är andras pengar som betalar är oväsentligt.

 7. Beslutet att hjälpa pojken är tagit av teamet och då ska de stå för alla kostnader! Sedan är det upp till mig som privatperson om jag vill lämna ett bidrag till teamet. Tack för att Du engagerar Dig!

 8. En sak jag tänkte på vem betalade hyrbilen och bensinen t Sverige? För normalt hade de flugit hem antar jag. Är det så att SVT betalade hyran kan på goda grunder antas att de var informerade varför reportern hyrde bil, således visste de om att brott kommer att begås.

 9. En vettig journalistisk uppföljning borde att också ta reda på vad pojken kostar svenska skattebetalare. Inledningsvis kan man tänka sig 50-40-30.000 kr/mån (?) i familjehemsplacering, på det all hantering av ärendet. Plus socialtanter, tolkar och sånt. När nås tex break-even? Dvs om man nu tror att pojken börjar arbeta och betala skatt någon gång i framtiden.

  Sugen på ett sånt uppdrag Önnevall?

 10. Svtanställda har “gratis” TV licens som då förmånsbeskattas då den betalas av SVT. Skulle vara konstigt om inte dessa advokatkostnader förmånsbeskattas.

 11. Domen i Tingsrätten har fallit och oavsett vad en överklagan skulle innebära är det inte försvarbart att SVT använder inbetalda licensavgifter till de åtalades advokatkostnader. Hoppas innerligt att SVT i så fall blir åtalade för egenmäktigt förfarande eller liknande.

 12. Jag har sedan många år inte licenspliktig utrustning och bidrar till inte till SVT/SR vilket gläder mig speciellt när jag läser detta.
  Om folk inte är villiga att betala frivilligt för statspropagandan borde det läggas ner.

 13. Nu är jag en juridisk lekman…men jag kan väl tycka att inom ramen för vad som skett, finns ett klart uppsåt att använda sig av denna händelse i syfte att dokumentera själva resan, och för att använda detta som ett journalistisk inslag inom ramen för TV-serien. Sen att man utöver detta att man dessutom överträtt Dublinförordningen och Svenska lag så bör man ju straffas enligt praxis för människosmuggling alt.grov människosmuggling eftersom man underlåtit att följa upp asylprocessen. Att SVT dessutom vill använda licensmedel för att betala en rättegång är ju helt uppåt väggarna.

 14. Du har fel. Rättshjälp är något du får om du inte kan betala dina advokatkostnader alltså inget som ska
  plussas på till det belop advokaterna yrkar i domstol. Det SVT eventuellt kan hjälpa till med är det 2800 kr som den ena av dom ska återbetala till staten samt hela Önevalls kostnad

 15. Jag vill som ostraffad, laglydig och licensbetalare av ansvarig minister veta hur detta avses bli hanterat. Det kan inte vara ministerstyre att kalla in VD och kräva in en redovisning som sedan ges offentlighet. Det händer givetvis inget om jag begär. Men du Rebecca med dina kanaler borde få framgång.

 16. Teveserien är bara påbörjad. Tittarna vill se när den insmugglade gossen kastar sten på ambulanser och polisbilar, tänder eld på bilar, tafsar på tjejer på ungdomsfestivaler, för busliv på bibliotek, skjuter raketer på andra människor etc. Sådant som verkligen bekymrar och oroar allmänheten.

 17. Om jag har teve så måste jag betala tevelicens. Då tror jag att licenspengarna går till teveproduktion. Att licenspengarna används på det här sättet är lika illa som om de hade gått till att renovera tevechefens villa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap