Förbud är gratis, Wikström

Det finns en sak den här dåliga regeringen inte kan anklagas för: att ligga på latsidan när det gäller förbud. 

Förbud är nämligen gratis. 

Vips kan man säga att vi har uträttat X, Y, Z under den här mandatperioden. Med enorma problem inom i stort sett varje politikområde är det regerinens mest meningslösa frågeportfölj som får dominera – Folkhälsoministerns. 

Och han har jobbat hårt i förbudsfabriken. Eller vad sägs om detta resultat sedan han tillträdde den 3 oktober 2014: sitta är det farligaste som finns, förbud mot mentolcigaretter, förbud mot rökning utomhus (förslag), förbud mot att sola i solarier under 18 år och förbud mot vinklubbar (köpa alkohol online).

 

Jag undrar stilla när Gabriel Wikström ska förbjuda utlandsresor för barn under 18 år, för en tvåveckors-resa till solen motsvarar fem års solariesolande 10 minuter per vecka

 

Men det är inte bara riktiga cigaretter Wikström vill förbjuda, han riktar även in sina förbud på låtsascigaretter, som örtcigaretter. 

 

Nästa väderkvar Wikström vill slåss med är sockret och meddelade i juni att han vill utreda sockerskatt. 

Fredagsmys, be afraid. Be very afraid. 

 

I budgeten för 2017 ökar anslaget till just förbudsverksamheten med 30 %, från 164 miljoner kronor 2016 till 214 miljoner kronor 2017.

 

Trots att det enligt samma budget medges att folkhälsan förbättras och alltså är bättre nu än tidigare. 

 

Kollar man specifikt på tobak konstaterar regeringen i sin budget också att trenden är nedåtgående. Samma sak med alkohol och riskbeteende till exempel, där allt färre dricker inom riskzonen. Men det spelar alltså ingen roll, folkhälsan ska ändå få 30 % mer i budget. 

För att förbud är gratis. 

 

En sak som däremot inte minskar utan ökar exponentiellt är antalet MRSA-fall i Sverige, det vill säga människor som är sjuka i multiresistenta bakterier där antibiotika inte hjälper. Diagrammet är från Folkhälsomyndigheten och visar ökningen grafiskt. 

På ett år har antalet fall ökat med hela 30 %.

Vi har gått från 1 000 fall per år 2005 till att bara tio år senare ha nästan 4 000 fall, en fydubbling alltså. Och det beror på det kraftigt ökade flyktingmottagandet, då de som är smittade är utlandsfödda, enligt Folkhälsomyndigheten. 

 

MRSA är förkortning för ”meticillinresistent Staphylococcus aureus” och är multiresistenta bakterier, den vanligaste är gula stafylokocker som vid MRSA blivit motståndskraftig mot vanlig antibiotika. Gula stafylokocker orsakar sårinfektioner, lunginflammation, hjärnhinneinflammation och svårbehandlade infektioner i skelett och leder. 

 

2016 publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport om MRSA och framtida vårdkostnader på grund av ökningen av dem. 

Enligt den kan de extra kostnaderna i vården, om dagens trend fortsätter, uppgå till 5 miljarder.

Men om vi får en liknande situation som i Italien kan kostnaderna 2024 uppgå till 25 miljarder extra. 

 

I budgeten nämns att den globala rörligheten kan leda till att MRSA når Sverige. Samtidigt som Folkhälsomyndigheten redan flaggat för en 30 %-ig ökning på ett år, vilket regeringen visste när budgeten skrevs. 

Regeringen antog en strategi för MRSA i april 2016 men där nämns inte med ett ord sjukvårdens ökade kostnader och ökningen av MRSA som flyktingvågen orsakat. Istället är det störst fokus på djurhållning och antibiotikaanvändningen där.

Det är inte oviktigt men varför ignoreras helt den ökning av MRSA som människor står för?

 

Det går inte att bli smittad själv av MRSA genom att äta kött som har dem om man tillagar det ordentligt. Istället är den största risken med MRSA-spridning de som jobbar i djurhållningen, som bönder, veterinärer etc som kan bli smittade på jobbet. 

Sverige är det land som använder minst antibiotika till djur dessutom. 

.

Att MRSA-fallen ökat på 400 % på bara 10 år och 30 % på ett år, de senaste fem årens utveckling framför allt beroende på det generösa flyktingmottagandet verkar alltså regeringen inte tycka är så viktigt. 

Men att förbjuda vuxna människor att köpa vin på nätet, röka örtcigaretter eller sitta ner är fokus. 

Det känns stabilt.

Förbud är som sagt gratis. Att lösa verkliga problem är däremot dyrt och svårt. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!