LO vill bli myndighetsutövare

I morgon röstar riksdagen om det ska bli lag att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den offentliga marknaden är varje år över 600 miljarder kronor, som det offentliga handlar av det privata. En lag om krav på kollektivavtal skulle alltså få långtgående konsekvenser. 

Redan 2013 formulerade LO sin idé, för den kommer från dem. De döpte den till ”Vita jobb” så att alla ska få uppfattningen att utan deras modell är jobben svarta. Fult. Jag skulle hellre kalla dem röda jobb.

För att kräva kollektivavtal för all offentlig upphandling är den första av många avbetalningar Socialdemokraterna nu gör för de många tiotals miljoner kronor de får varje år, och alla de mantimmar, annonsering etc de också får inte minst i valrörelsen. 

 

Men det är inte bara den som deltar i upphandlingen som ska avkrävas kollektivavtal. Även alla det företaget anlitar i sin tur måste ha kollektivavtal – och det är företagets ansvar att kontrollera det.

I praktiken innebär det att om till exempel ett företag upphandlas för att ge personalen i en kommun utbildning så måste utbildningsföretaget garantera att den som gör formgivningen för kursmaterialet har kollektivavtal, tryckeriet som trycker det, IT-företaget som byggt webb-utbildningen etc. 

Ni ser hur absurt det är.

Och varför LO älskar idén för det skulle i praktiken leda till att de har rätt att kräva kollektivavtal av oändligt många som vill sälja till det offentliga, utan att de ens deltagit aktivt i upphandlingen. 

 

Men det allra främsta skälet varför de driver den här frågan så hårt är: kontrollanter. 

 

För att kontrollera att anbudsgivare har kollektivavtal vill LO införa kontrollanter. Att bara visa upp ett påskrivet kollektivavtal ska inte räcka. 

Varför inte det, kanske ni tänker. Nej, om det räckte hade LO nämligen inte kunnat uppfylla det stora syftet med ”vita-jobb”-modellen – att få tillgång till företagens uppgifter.

De vill kräva att via lag få se all information som de ber om i princip: kompletta anställningslistor, lönelistor, skatteinbetalningar etc. 

 

Och här kommer det fina i kråksången – de har tänkt sig att de själva ska vara dessa kontrollanter. Som alltså på uppdrag av offentlig verksamhet, exempelvis en kommun, ska inklädas en sort myndighetsansvar backade av lag att få se all känslig information ett företag har. När de har fått tillgång till detta kan de dessutom utan problem kunna sätta igång olika bearbetningskampanjer för att få fler betalande medlemmar i sina respektive fackförbund.

För genom anställningslistor inklusive personnummer ser de lätt vilka som är medlemmar och inte. 

 

På 1980-talet skulle LO stjäla 50 % av landets företags aktier genom lagstadgade löntagarfonder. 

Det fungerade inte. 

Nu kräver LO att genom lagstiftning få stjäla landets företags konfidentiella information istället, i syfte att få fler medlemmar, fler kollektivavtal och därmed mer makt och pengar till LO. Och de har tänkt att landets riksdag dessutom i förlängningen ska ge dem myndighetsansvar genom att de blir personerna som ska få kontrollera. 

Tack och lov kommer den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen i morgon att rösta emot förslaget då Sverigedemokraterna, som tidigare varit för, sett det orimliga i att ge LO sådan enorm makt över landets företag. 

Detta är skälet till sossarnas och LO:s gemensamma ”27-kronors kampanj” som de kommer rulla fram till valrörelsen.

Jag skrev om varifrån siffran kommer i ett nyligen publicerat inlägg. Det är en enskild anonym taxichaufför som uppgett det i en helt ovetenskaplig ”undersökning” av 100 taxichaufförer som SR gjorde i maj 2015 inför sin radiodokumentär ”Taxikungen”. Ingen annanstans finns den siffran. 

Att genom att hävda att folk tjänar 27 kr/h utan kollektivtal, dvs drygt 4 000 kronor /månad före skatt, ska de driva kampanj fram till och genom valrörelsen att detta är alternativet till att ge LO absolut makt inom upphandlingen av de 600 miljarderna skattekronor vi årligen handlar för på den offentliga marknaden. 

Senast idag skrev LO-ordförande Thorwaldsson i Corren om 27-kronorsmyten

 

Det är fullständigt skandalöst att de får fortsätta sprida råttan-i-pzzan-myten oemotsagda men tyvärr verkar än så länge ingen mer än jag intresserade. För att bygga politiska förslag och kampanjer av dessa på vad någon säger anonymt i radio för 1,5 år sedan är just det. Skandalöst. 

Men kan man inte vinna schysst vill man vinna fult. Och Stefan Löfven har redan sagt att han inte frivilligt lämnar ifrån sig nycklarna till Rosenbad. 

Valrörelsen har redan börjat

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!