Att göra en Bromander

Alla är jämlika men vissa är lite mer jämlika. 

Med de tragiska orden kan man sammanfatta Bromander-gate. 

Erik Bromander hade fram till nyligen det högsta politiska tjänstemannajobbet – statssekreterare. Det var han åt infrastrukturminister Anna Johansson. Tidigare var han huvudsekreteterare i Sverigeförhandlingen, ni vet idén med höghastighetståg genom Sverige för 320 miljarder?

DN avslöjade, gissningsvis efter interna läckor från Näringsdepartementet, att statssekreterare Bromander åkt på 27 resor sedan han tillträdde för 24 månader sedan. Ofta långt. Och spenderat över 800 000 kronor på resor. 

 

Jag har försökt lägga ett pussel av den info som finns på regeringens hemsida (bristfällig), Sweden Abroad och andra källor för att identifiera resmålen och när. 

Detta är det jag hittat: 

2015-11-12: Japan
2 mars 2015: Sydafrika
mars 2015: San Fransisco
12 mars 2015: Zambia
26 mars 2015: Berlin
 26 maj 2015: Leipzig
 1 juni 2015:  Tunisien
7 juli 2015: Japan
 15 sept 2015: Hongkong
nov 2015: Vietnam
 16-18 mars 2016: Mexico City
10-11 maj 2015: Qatar
15 juli 2016: Nairobi
20 okt 2016: Laos och Maynmar
Detroit
Australien
Brasilien – utan programpunkter

Som ni kan se resten han under våren 2015 till Kalifornien, Zambia, Sydafrika. Berlin, Leipzig, Tunisien mellan 2 mars och 1 juni. 6 resor på 90 dagar, varav en trans-atlantisk och 2 stycken till Afrika.

Jag har bara lyckats hitta 17 av de 27 resorna.  Total kostnad: 829 000 kr.

Enligt departementet reste de andra statssekreterarna för mellan 39 000 och 171 000 kr. 

 

Enligt Bromander själv är det hans fel att han bruti mot reglerna såväl när det gäller att åka business istället för ekonomiklass, lyfta traktamente när han varit på privata resor och låtit arbetsgivaren betala hotell för privata resor. 

 

Anna Johanssons uttalande var att hon trots detta hade ”fortsatt förtroende för Bromander”.

Trots att hon alltså vid tillfället för uttalandet kände till allt om resorna: kostnaderna, business class, lura till sig traktamenten och privata omkostnader för hotell etc. ”Han gör ett bra jobb”

 

I dagsläget är statsekreterarnas lön 96 400 kronor per månad. Exklusive jobbskatteavdraget innebär detta en disponibel inkomst på 52 000 kronor per månad. En mycket hög lön alltså, Bromander tjänade bland den högst betalda procenten i landet. 

 

Inga politiskt tillsatta tjänster omfattas av LAS. Så om en statssekreterares statsråd får sparken får även statssekreteraren ofta också det. Vid val blir man också direkt av med jobbet vid valförlust. Därför har man ett system för att skydda de politiskt tillsatta arbetsrättsligt genom ett avtal om avgångsvederlag. 

En överenskommelse, eller villkor för anställning snarare, som gäller sedan 1994. En statssekreterare får 24 månadslöner om personen entledigas av statsrådet. 

MEN får inte en krona om personen själv begär entlediganden. 

 

Vi har alltså en anställd person avlönad av skattepengar som medvetet fuskat med traktamenten, fått arbetsgivaren att betala privata resor och brutit mot resepolicyn om business class som regel. Han har kostat 7 gånger per än andra statssekreterare på samma departement. Han har erkänt att det är hans ansvar. 

Statsrådet har efter hon fått all information om regelbrotten och fusken sagt att hon har fortsatt förtroende. 

”Han gör ett bra jobb”, sa Anna Johansson till SVT Nyheter den 25 oktober.

 

Men två dagar senare kommer ny information, efter han kommit hem: Bromander säger att statsrådet nu plötsligt inte alls har förtroende och därför kommer statsrådet att ”begära honom entledigad”.

 

Att vara politisk tjänsteman är alltså att inte omfattas av samma regler som gäller för alla andra i samhället: LAS. 

Så vad säger då våra arbetsjuridik om den här typen av överträdelser? Att flyga 27 gånger på 24 månader, resa business class vid upprepade tillfällen i strid med policyn, låta arbetsgivaren betala omkostander för privata resor och kräva ut traktamente i sina reseberättelser i efterhand vid samtliga privata resor?

Enligt en artikel i Dagens Juridik är skäl för avskedande: missbrukande av ledighet, förmögenhetsbrott, t ex. 

 

Enligt LAS är skäl för avskedande: 

För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor utgör normalt grund för avskedande. Även tillgrepp av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Illojal konkurrens (se uppsägning p.g.a. personliga skäl) är normalt tillräcklig grund för avskedande. 

Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning m.m. Men till skillnad från när en prövning av om saklig grund föreligger för uppsägning p.g.a. personliga skäl enligt 7 §tillmäts inte ålder, anställningstid, tidigare felfri tjänstgöring etc. någon betydelse vid bedömningen. 

Det finns ingen uppsägningstid vid avskedande och en arbetsgivare har heller ingen omplaceringsskyldighet. Däremot måste arbetsgivaren lämna besked om avsked till arbetstagaren minst en vecka i förväg enligt 30 §.

 

Vi har ett av världens hårdaste arbetsmarknadslagar med långtgående skydd för den anställde. Men till och med i vår lag får man alltså avskeda en person som genom ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren, även tillgrepp av lågt värde. 

Då får man inte en krona i avgångsvederlag, ingen uppsägning, ingenting. Man får gå direkt utan några rättigheter någonstans. 

Men i överenskommelsen som ska ge statssekreterarna skydd mot osäkra anställningar, en bra sak för övrigt, finns alltså inget skydd för skattebetalarna. Inget ansvarsutkrävande över huvudtaget. Det enda det reglerar är om statssekreteraren begär entledigande eller om statsrådet gör det. 

Departementet bekräftar också detta: ingen värdering görs av skälet till entledigande. 

 

Den politiska eliten har alltså sett till att de kan bete sig precis hur som helst under tiden de lyfter löner som den bäst betalda procenten i samhället.

Det finns inget skäl alls till att inte få fallskärm. 

Vissa är mer jämlika än andra. 

Trots att de lagar de stiftat och som vi andra måste leva efter, ett av världens hårdaste med mest skydd för de anställda, låter företag och offentliga arbetsgivare avskeda folk under samma premisser som Bromander nu lämnar sin tjänst.  

Vi andra skulle fått avsked. Bromander får en belöning på 2,3 mijoner kronor. Som om han skrapat på Triss i TV4 morgon. 

 

Ni noterade skillnaden mellan den 25:e oktober och den 26 oktober där ovan? Att Anna Johansson hade full förtroende ena dagen, och den andra begär Bromander entledigad. 

Enda skälet är att Bromander, efter att ha lurat skattebetalarna på traktamenten och privata resor, ska kunna lyfta 24 månadslöner utan att göra ett enda finger. Han borde begärt entlediganden, för Johansson hade förtroende för honom. För att han skulle kunna lura skattebetalarna på ännu mer pengar var Johansson schysst att ta begäran istället. 

Det är så det gått till. Ingen ny information kan ha tillkommit på de 24 timmarna. Allt fanns med i nyheten den 24 oktober. 

2,3 miljoner kronor i belöning för fel som hade gett honom omedelbart avsked förmodligen på vilken annan arbetsplats som helst, utanför regeringskansliet. 

Det här uppvisar ett sådan förakt för folket och de regler som vi andra förväntas leva efter och jag är faktiskt chockad över att det får gå till så här.

Jag kräver att politikerna skriver nya villkor för politiska tjänstemän med en paragraf att vid grov oaktsamhet, försummelser eller annat som, om LAS hade gällt, hade lett till avsked får inte statssekreteraren någon fallskärm alls. 

Eller så ska ni rakryggat försvara varför ni ska ha regler som visar att ni är mer jämlika än andra. 

Vi kan tyvärr inte göra något åt Bromander. Men vi kan förhindra att fler pampar stjäl pengar från skattebetalarnas fickor och sedan får miljonbelöningar för besväret. 

Straffet för Bromander tycker jag vi kan komma överens om blir
”Att göra en Bromander” – låta arbetsgivaren betala för privata resor.  

Låt detta uttryck leva för evigt. 

Vänta två år som dyker Bromander upp som chef någonstans inom arbetarrörelsens alla officiella och inofficiella grenar. Pampbeteende är inget som på något sätt skadar en sosse.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!