Asylrättspengar

Som jag tidigare skrivit tvivlar jag på att Anne Rambergs engagemang i asylfrågan handlar i huvudsak att hennes medlemmar tjänar på det eftersom det är uppenbart att de flesta inte håller på med det. Mest sannolikt handlar om det ett rent privat intresse. 

Men alldeles oavsett hennes privata engagemang är det intressant att kolla på hur mycket pengar det handlar om. 

2015 kostade offentligt biträde i utlänningsärenden 342 miljoner kronor enligt Migrationsverkets årsredovisning. 

 

Timtaxan för asylrättsjuristerna, som skattebetalarna betalar, är 1 323 kronor per timme. Notera att man INTE behöver ha F-skattsedel enligt  Domstolsverkets riktlinjer. Jättemärkligt tycker jag, varför är det okej att anlita oseriösa företag?

 

2014 var kostnaden för offentligt biträde 290 miljoner kronor. 

 

2012 var kostnaden 203 miljoner kronor. 

 

Faktum är att kostnaderna sedan 2012 ökat med 68 %. 

Nu är inte asylmål det mest lukrativa en advokat kan syssla med. Men man måste inte vara advokat för att få asylmål. 

Enligt Domstolsverket kan följande förordnas att bli offentligt biträde: 

”Advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget” 

Vem kollar att personen ens har en fullständig jur kand? Så jämförelsen av timpenningen på 1 323 kronor med vad en duktig advokat kan tjäna på brottmål eller affärsjuridik haltar egentligen. För de duktigaste advokaterna kan ta 5 000 kronor per timme och uppåt. 

Men det är förmodligen inte alternativet för ” någon annan lämplig för uppdraget” utan F-skattsedel. Att då tjäna över 1 300 kronor per timme måste vara luktrativt. 

Svenska Dagbladet gjorde 2015 en granskning och det visade sig just att de allra flesta pengarna går till enmansbyråer. Och att branschen själva säger att det är ”lätta pengar”.

 

Här tycker jag att det finns anledning att se över reglerna.

Att Migrationsverket inte ens ställer krav att man ska ha vare sig färdig jur kand eller F-skattsedel tycker jag är väldigt oroväckande. 

Det är inte Migrationsverkets pengar nämligen. Det är skattebetalarnas. Och de måste vara vara försiktig med så att de inte slängs på oseriösa personer. 

En minimkrav för att få bli offentligt biträde måste väl ändå vara bevisad jur kand och F-skattsedel?

Det är bara advokater som Advokatsamfundet företräder. Så är man biträdande jurist eller inte ens det är Advokatsamfundet alltså inte ens förbund. Slutsatsen är att de flesta asylrättsjurister eller biträden inte har något med Advokatsamfundet att göra. 
 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!