Antal illegala: 100 000

Den borgerliga regeringen 2006-2014 gjorde mycket bra saker. 

Men en av de sämsta sakerna de gjorde var den migrationspolitiska överenskommelsen med Mijöpartiet 2010. Det tyckte jag då och det tycker jag nu. 

För att den inte vare sig byggde på eller tog hänsyn till fakta i migrationspolitiken utan var ett känslomässigt uttryck för ”ta avstånd från SD”-sjukan som drabbat samtliga politiska partier från mitten av 2000-talet. Den har tyvärr tagit fokus bort från en konstruktiv debatt byggd på fakta och låtit känslor dominera såväl debatt som politiska beslut. 

Framför allt gav den migrationspolitiska överenskommelsen illegala invandrare utökade rättigheter. 

Varför då? 

Bara ett land som inte tycker att sin egen rättsprocess inom asylrätten är demokratisk och rättssäker kan besluta om något sådant. 

Regeringen Reinfeldt bedömde kostnaderna till 1,7 miljarder. Jag kommer återkomma till den siffran. 

Jag är för vår asylrätt och jag är för det system vi byggt upp på grundval av demokratiskt fattade beslut. Men regeringen Reinfeldt var alltså inte det, och inte Miljöpartiet heller. Så istället utökade man undantagen. I Sverige får alla som kommer hit söka asyl. Idag tar det nästan 250 dagar att få ett beslut. Du kan få avslag av flera skäl.

Till exempel att du bedöms att inte komma från det land du uppger dig komma från, en bedömning som bland annat görs med hjälp tolkar från landet du hävdar att du kommer ifrån.  Eller så bedöms du ljuga om din identitet som inte kan styrkas. Du kan bekräftats vara en eftersökt brottsling. Eller så söker du asyl från ett land som bedömts som säkert. Idag får till exempel nästan alla från Balkan och Albanien avslag direkt såvida de inte har synnerliga skäl, som förföljelse på grund homosexualitet. 

När man fått ett avslag har man rätt att överklaga det beslutet i domstol och du har rätt att få en advokat som företräder dig. Allt betalat av samhället. Får du avslag på din överklagan har du i två instanser bedömts inte ha asylskäl och ska utvisas.

Samma regler för alla. Ett rättssäkert system. 

Uppehåller du dig illegalt i ett land är du illegal invandrare och du bryter mot lagen, i detta fall Utlännningslagen kap 8. 

Om du gör som man ska och gör rätt för dig infinner du dig frivilligt för utvisning. Om du istället gömmer dig undan har du följande rättigheter: 

sjukvård och tandvård som inte kan vänta (samma rättigheter som asylsökande)
– samma rättigheter för barn till illegala invandrare som för barn som är medborgare, det vill säga full tillgång till välfärden och skolgång
– vård- och skolpersonal har inte skyldighet att meddela myndigheter när de får kontakt med paperslösa för att underlätta för polisen att verkställa avvisningsbeslutet
 

Tyvärr räcker inte detta. Illegala invandrare får i vissa kommuner socialbidrag, till exempel i Malmö. Där betonas också att personalen inom kommuner och landsting inte ska kontakta polisen eller Migrationsverket. Den ena delen av offentliga Sverige arbetar alltså aktivt för att förhindra att den andra delen, i detta fallet Migrationsverket och polisen, ska kunna utföra sitt jobb och upprätthålla lagen. 

Politiker bakbinder sin egen organisation för att aktivt stödja lagbrott och motarbeta ett domstolsbeslut. 

 

Hur stort problem är det här då?

Jättestort. Och det växer exponentiellt, tyvärr. Inrikesminister Ygeman meddelade nyligen att polisen nu kommer att göra razzior på arbetsplatser för att hitta folk som gömmer sig. För att polisen enligt lag inte få visera folk baserat på utseende och språk i Sverige av risken för kollektiv skuldbeläggning ska alltså landets företagare kollektivt skuldbeläggas. Men det är ändå rätt väg att gå, för de flesta illegala har tack och lov inte rätt till socialbidrag och många jobbar svart för att försörja sig. Den svarta marknaden är ett otyg på så många sätt. De som jobbar bidrar inte en krona till den välfärd och det samhälle de utnyttjar. Företagen konkurrerar och kan slå ut bolag som sköter sig. Ingen av dem är skyddade mot skador etc. 

I dagsläget finns det 24 000 aktiva utvisningsärenden hos polisen som inte verkställts ännu. 

 

Men det är bara en del av den stora grupp som beräknas gömma sig och leva utanför samhället, men ändå har rättigheter. 

Det är cirka 54 000 individer som upprätthåller sig illegalt i landet just nu enligt skriftlig fråga i riksdagen.

Samtliga har fått söka asyl och fått överklaga. Och återigen fått avslag eftersom de inte har rätt att asyl i Sverige. 

 

Enligt en ny beräkning kommer den här gruppen fyllas på med 46 000 nya personer framöver. 

Vi skulle snart kunna att ha över 100 000 människor som lever här illegalt 

 

Det är ett helt Linköping eller Helsingborg. Som lever här utan att ha rätt till det.

100 000 personer.

 

Enligt moderaten Karin Sedvall handlar det åtminstone om 60 000 som fastställts redan nu. Fler lär tillkomma. 

 

Minst 60 000 personer alltså. 

Men som ändå har rätt att få tandvård, hälsovård och skolgång. Utan att personalen har skyldighet att meddela myndigheter. Och bosätter de sig i Malmö till exempel har de även rätt till socialbidrag, vilket innebär betald bostad etc. 

I de flesta fall jobbar de däremot svart. De riskerar att utnyttjas och bidrar dessutom inte med en enda krona till det samhälle de lever i. 

Efter fyra år har de rätt att ge sig till känna utan att riskera avvisas för att söka asyl igen. Och så börjar det om. 

 

Så här kan vi inte ha det. 

Om politkerna underkänner vår asylprocess ska asylprocessen göras om. Inte lagstadga att vissa lagar är okej att bryta, som Utlänningslagen kap 8.

Det är därför dags för följande saker. 

– att migrationspolitiska överenskommelsen från 2010 skrotas och att samtliga rättigheter till illegala tas bort förutom akut sjukvård. 
– återinföra meddelarskyldigheten för all vård- och skolpersonal och andra offentlig anställda som kommer i kontakt med illegala invandrare
– lagstadga förbud för kommuner att bevilja illegala invandrare försörjning
– trappa upp polisens möjligheter att hitta dem genom utökad inre kontroll och razzior på till exempel arbetsplatser

Att vi politiskt sanktionerat att bryta mot lagen och inte bara göra det möjligt utan uppmuntra det och samtidigt i ett demokratiskt fattat beslut i ett slag underkänt vår egen asylprocess är helt enkelt inte rimligt. 

Vad säger det här till alla de asylsökade som accepterar utvisningen? Vad säger detta till de som fått asyl? Att det inte ska spela någon roll?

Men gör man fel kan man korrigera det genom att göra rätt. 

Gör det. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!