Antal illegala: 100 000


Den borgerliga regeringen 2006-2014 gjorde mycket bra saker. 

Men en av de sämsta sakerna de gjorde var den migrationspolitiska överenskommelsen med Mijöpartiet 2010. Det tyckte jag då och det tycker jag nu. 

För att den inte vare sig byggde på eller tog hänsyn till fakta i migrationspolitiken utan var ett känslomässigt uttryck för “ta avstånd från SD”-sjukan som drabbat samtliga politiska partier från mitten av 2000-talet. Den har tyvärr tagit fokus bort från en konstruktiv debatt byggd på fakta och låtit känslor dominera såväl debatt som politiska beslut. 

Framför allt gav den migrationspolitiska överenskommelsen illegala invandrare utökade rättigheter. 

Varför då? 

Bara ett land som inte tycker att sin egen rättsprocess inom asylrätten är demokratisk och rättssäker kan besluta om något sådant. 

Regeringen Reinfeldt bedömde kostnaderna till 1,7 miljarder. Jag kommer återkomma till den siffran. 

Jag är för vår asylrätt och jag är för det system vi byggt upp på grundval av demokratiskt fattade beslut. Men regeringen Reinfeldt var alltså inte det, och inte Miljöpartiet heller. Så istället utökade man undantagen. I Sverige får alla som kommer hit söka asyl. Idag tar det nästan 250 dagar att få ett beslut. Du kan få avslag av flera skäl.

Till exempel att du bedöms att inte komma från det land du uppger dig komma från, en bedömning som bland annat görs med hjälp tolkar från landet du hävdar att du kommer ifrån.  Eller så bedöms du ljuga om din identitet som inte kan styrkas. Du kan bekräftats vara en eftersökt brottsling. Eller så söker du asyl från ett land som bedömts som säkert. Idag får till exempel nästan alla från Balkan och Albanien avslag direkt såvida de inte har synnerliga skäl, som förföljelse på grund homosexualitet. 

När man fått ett avslag har man rätt att överklaga det beslutet i domstol och du har rätt att få en advokat som företräder dig. Allt betalat av samhället. Får du avslag på din överklagan har du i två instanser bedömts inte ha asylskäl och ska utvisas.

Samma regler för alla. Ett rättssäkert system. 

Uppehåller du dig illegalt i ett land är du illegal invandrare och du bryter mot lagen, i detta fall Utlännningslagen kap 8. 

Om du gör som man ska och gör rätt för dig infinner du dig frivilligt för utvisning. Om du istället gömmer dig undan har du följande rättigheter: 

sjukvård och tandvård som inte kan vänta (samma rättigheter som asylsökande)
– samma rättigheter för barn till illegala invandrare som för barn som är medborgare, det vill säga full tillgång till välfärden och skolgång
– vård- och skolpersonal har inte skyldighet att meddela myndigheter när de får kontakt med paperslösa för att underlätta för polisen att verkställa avvisningsbeslutet
 

Tyvärr räcker inte detta. Illegala invandrare får i vissa kommuner socialbidrag, till exempel i Malmö. Där betonas också att personalen inom kommuner och landsting inte ska kontakta polisen eller Migrationsverket. Den ena delen av offentliga Sverige arbetar alltså aktivt för att förhindra att den andra delen, i detta fallet Migrationsverket och polisen, ska kunna utföra sitt jobb och upprätthålla lagen. 

Politiker bakbinder sin egen organisation för att aktivt stödja lagbrott och motarbeta ett domstolsbeslut. 

Hur stort problem är det här då?

Jättestort. Och det växer exponentiellt, tyvärr. Inrikesminister Ygeman meddelade nyligen att polisen nu kommer att göra razzior på arbetsplatser för att hitta folk som gömmer sig. För att polisen enligt lag inte få visera folk baserat på utseende och språk i Sverige av risken för kollektiv skuldbeläggning ska alltså landets företagare kollektivt skuldbeläggas. Men det är ändå rätt väg att gå, för de flesta illegala har tack och lov inte rätt till socialbidrag och många jobbar svart för att försörja sig. Den svarta marknaden är ett otyg på så många sätt. De som jobbar bidrar inte en krona till den välfärd och det samhälle de utnyttjar. Företagen konkurrerar och kan slå ut bolag som sköter sig. Ingen av dem är skyddade mot skador etc. 

I dagsläget finns det 24 000 aktiva utvisningsärenden hos polisen som inte verkställts ännu. 

Men det är bara en del av den stora grupp som beräknas gömma sig och leva utanför samhället, men ändå har rättigheter. 

Det är cirka 54 000 individer som upprätthåller sig illegalt i landet just nu enligt skriftlig fråga i riksdagen.

Samtliga har fått söka asyl och fått överklaga. Och återigen fått avslag eftersom de inte har rätt att asyl i Sverige. 

Enligt en ny beräkning kommer den här gruppen fyllas på med 46 000 nya personer framöver. 

Vi skulle snart kunna att ha över 100 000 människor som lever här illegalt 

Det är ett helt Linköping eller Helsingborg. Som lever här utan att ha rätt till det.

100 000 personer.

Enligt moderaten Karin Sedvall handlar det åtminstone om 60 000 som fastställts redan nu. Fler lär tillkomma. 

Minst 60 000 personer alltså. 

Men som ändå har rätt att få tandvård, hälsovård och skolgång. Utan att personalen har skyldighet att meddela myndigheter. Och bosätter de sig i Malmö till exempel har de även rätt till socialbidrag, vilket innebär betald bostad etc. 

I de flesta fall jobbar de däremot svart. De riskerar att utnyttjas och bidrar dessutom inte med en enda krona till det samhälle de lever i. 

Efter fyra år har de rätt att ge sig till känna utan att riskera avvisas för att söka asyl igen. Och så börjar det om. 

Så här kan vi inte ha det. 

Om politkerna underkänner vår asylprocess ska asylprocessen göras om. Inte lagstadga att vissa lagar är okej att bryta, som Utlänningslagen kap 8.

Det är därför dags för följande saker. 

– att migrationspolitiska överenskommelsen från 2010 skrotas och att samtliga rättigheter till illegala tas bort förutom akut sjukvård. 
– återinföra meddelarskyldigheten för all vård- och skolpersonal och andra offentlig anställda som kommer i kontakt med illegala invandrare
– lagstadga förbud för kommuner att bevilja illegala invandrare försörjning
– trappa upp polisens möjligheter att hitta dem genom utökad inre kontroll och razzior på till exempel arbetsplatser

Att vi politiskt sanktionerat att bryta mot lagen och inte bara göra det möjligt utan uppmuntra det och samtidigt i ett demokratiskt fattat beslut i ett slag underkänt vår egen asylprocess är helt enkelt inte rimligt. 

Vad säger det här till alla de asylsökade som accepterar utvisningen? Vad säger detta till de som fått asyl? Att det inte ska spela någon roll?

Men gör man fel kan man korrigera det genom att göra rätt. 

Gör det. 

18 kommentarer till Antal illegala: 100 000

 1. Det jag gillar bäst med dina inlägg Rebecca är att de inte bara är baserade på fakta, utan att de tar tag i det stora problemet i svensk migrationspolitik – incitamenten som våra folkvalda har satt på plats. Det är i mina ögon inget konstigt med att Sverige har fått de största flyktingströmmarna i Europa (relativt folkmängd), att vi fått fler ensamkommande etc. Migranter (och i viss mån även riktiga flyktingar) är rationella människor och gör därmed oftast rationella val. Ett land som skapar regler som möjliggör för människor att strunta i regler och dessutom betalar dem för att göra det, kommer att få fler människor som struntar i regler och vill ha betalt för det.
  Bli således inte arg på migranterna, rikta ilskan mot alla dåliga beslut politikerna tagit. Tack Rebecca för att du bidragit och fortsätter arbetet mef att belysa dessa dåliga beslut och dess konsekvenser.

 2. Signatur: Dr Mac
  Lagstiftningen ger papperslösa (liksom asylsökande) rätt till “vård som inte kan vänta”, och rätt till fullständig vård till barn.
  Dock har landstingen haft rätt att själva utöka rätten till vård.
  Tre landsting, Östergötlands, Sörmlands och Västmanlands var pionjärer i frikostighet och hade infört rätt till all slags vård för samma patientavgift som för folkbokförda redan 2015. Dessutom planerade ett flertal ytterligare landsting samma åtgärd; allt enl rapport från Statskontoret 2015:10.
  Hur många landsting som anslutit sig idag vet jag ej, men lär vara de flesta.
  Enl artiklar 2015 i “Dagens Medicin” medförde generositeten med skattebetalarnas pengar multipla ekonomiska och andra problem…

 3. Bra skrivet, alltid lätt att vara generös med andras pengar.
  Malmö är konkursmässigt men vänsterpolitikerna och mp är glada medan vi andra betalar.

 4. Det är svårt att förstå att Sveriges fattigaste stad Malmö, är den mest generösa, men man förlitar sig väl på att inte behöva vara självförsörjd. Utan det kommunala utjämnings systemet hade Malmö gått i konkurs.

  Blir alltid lika fascinerad över alla dessa politiker som aldrig tror att brunnen aldrig kommer att sina.
  Tusen tack för dina kloka ord!

 5. En sak som ni missar är alla “papperslösa” som kommer hit för att få gratis vård. En vän träffade på en sådan person i samband med ett kejsarsnitt på ett av våra stora sjukhus. Denna kvinna hade fyra månader före beräknad förlossning flugit hit, bosatt sig hos sin bror, för att få “ett gratis kejsarsnitt”. Denna kvinna hade inte sökt asyl och hade inga planer på att stanna i Sverige, hon ville endast ha ett gratis kejsarsnitt, eftersom det var dyrt i hemlandet och det dessutom var sämre förhållanden på sjukhusen där. Jag kontaktade en bekant i landstinget och frågade hur detta kunde ske, och hennes svar var att denna nyblivna mamma troligen uppgett sig vara papperslös. Extra provocerande att höra om detta när förlossningsvården är som den är i våra storstäder och många blivande kvinnor vägras kejsarsnitt. Denna influgna papperslösa kvinna visste dessutom att hon skulle få ett kejsarsnitt när hon hoppade på planet till Sverige (något man faktiskt oftast inte vet förrän strax före nedkomst eftersom man i vårt land är mycket restriktiv med just kejsarsnitt).

  Vidare tror jag personligen att det vistas betydligt fler papperslösa i vårt land än vad Migrationsverket uppger. Det finns många grupper som aldrig ens bryr sig om att söka asyl (t ex mongoler som sällan får PUT och därför kanske bara söker asyl när de blir påkomna).

  Slutligen: Migrationsverket är tyvärr inte så rättssäkert som beskrivs i texten. Det finns mängder med människor som fått nej pga felaktiga utredningar, och många som ska utvisas har fått tilldömt sig fel land, vilket gör att dessa länder vägrar ta emot dem, och i andra fall kan en utvisning till fel land få fruktansvärda konsekvenser. Dock är nog det största problemet att så många av de asylsökande inte har identiteshandlingar och det är därför svårt att veta varifrån de egentligen kommer. Efter att vi började ge PUT till alla syrier var det många falska syrier som sökte asyl (de kom istället från andra arabisktalande länder), och hur ska man hantera afghaner som är från Iran och aldrig satt sin fot i Afghanistan (där en majoritet av befolkningen dessutom inte ens är folkbokförda)?

 6. Ingen människa är illegal, säger de politiskt korrekta. Då kan det rimligtvis inte heller finnas några illegala vapen.
  Tyvärr är det ännu värre äv vad du beskriver. Det brukar numera råda fotoförbud på barnens skolavslutningar etc. med motiveringen att någon kan råka fotografera ett barn till någon illegal.
  Sedan kan man läsa på Migrationsverkets webbplats:
  “Behandling hos en tandläkare inom Folktandvården kostar högst 50 kronor. För återbesök hos tandläkare gäller högst 50 kronor i avgift”. Sedan kostar inte medicin på recept mer än 50 kr heller. Samtidigt är subventionerna inom tandvården rätt små för vuxna svenskar (jag fick själv betala c:a 8000 för att reparera en tand som jag slog sönder i en olycka i somras). Tillkommer det faktum att tandhälsan är mycket dålig i åtskilliga länder.
  Slutligen: just Malmö erbjuder ytterliga förmåner åt s.k. papperslösa är närmast groteskt. Staden som går back med fem miljarder per år…
  Miljöpartister skriker nu som stuckna grisar över att polisen ska göras razzior på arbetsplatser. “Motiveringen” är att polisen inte ska ha rätt att avkräva legitimation om det inte finns skäl att misstänka brott. Logiken haltar förstås betänkligt för då ska polisen inte heller ha rätt att kräva id i samband med alkotester. Det flesta kör ju nyktra.

 7. 100 000? Jag har raknat på detta och jag vagrar att tro att det finns mindre an 250 000 illegala invandrare i Sverige nu.

  (Ursakta stavfel, jag skriver på en norsk mobil.)

 8. Kan det verkligen vara så här jävla sjukt ? Nä såklart att det inte kan gå till så här, men tänk ändå om det stämmer. Nä Nä, nu är det dags att vakna och nypa sig i armen, det var bara en mardröm……

 9. Man kan dessutom fundera över hur många människor med uppehållstillstånd eller t o m medborgarskap som går till folktandvården och säger sig vara papperslösa bara för att få i princip gratis tandvård…. Jag tror det är många!

 10. Media har de beslutande politikerna i tvångskoppel. De som tar tag i problemen får löpa gatlopp i pressen. Valet 2018 blir det viktigaste i landets historia. Nästan 300 riksdagsplatser som måste få nya ägare.

 11. @Peter.
  Detta är allmänt känt bland dem som läser mer än en tidning (och har gott minne över åren, då det inte skrivs ofta) men framförallt de som läser Merit Wagers blogg.

  R Uwell har gjort en utmärkt sammanställning av EN gren av typiskt myndigheter/politiker vill inte veta vad den andra handen gör. Alla vill vara snälla under förevändningen att vi har reglerad invandring.

  ps! det är mer än en gång jag läst kverulans kring hur långsamt det blivit att åka över Öresundsbron. Det har enbart att göra med att polisen/vem som kollar, måste kolla alla ID, även för dem som är uppenbart inte möjliga asylsökande. Detta pga av att inte …. diskriminera, peka ut en grupp osv osv. Fick man profilera så skulle problemen vara mindre. Och billigare.

 12. Undrar vad rättsväsendet skulle säga om jag fick för mig att bryta mot lagen med hänvisning till att de själva bryter mot lagen? Jag kanske skall åberopa det nästa gång jag kör i 180 på motorväg och de haffar mig? Eller när jag vägrar betala skatt?

  De öppnar för ett vilda-västern samhälle där lagen blir den som skriker högst och den som kan hota mest.

 13. Vem ska annars rösta på sossarna & co när knappt några svenskar längre gör det? Var det inte runt 22% av deras valboskap som hade ett jobb i senaste valet?

 14. Tyvärr kommer inte Dina förslag att genomföras. När antalet illegalt vistandes personer stiger ytterligare, och insikten infinner sig att problemet inte går att lösa, kommer istället förslag om amnesti , för att på så sätt starta om från 0. Och så börjar det på nytt, tills problemet blir olösbart och det är dags för en ny amnesti.
  Det finns ingen blogg som så detaljerat och upplysande nagelfar samhället från borgerliga ståndpunkter som Din. Stort tack.

 15. Kan inte tro att det du skriver är sant, inte kan våra folkvalda skapa lagar och förordningar med motsäjande innehåll. Hur tokigt får det bli ? Så sjukt !
  Tack för din grävande journalistik, finns tydligen mycket som behöver granskas.

 16. Dina fyra förslag är mycket bra, men dom hade inte behövts om regeringen Reinfeldt inte fått hjärnsläpp. Tyvärr måste jag erkänna att jag röstade fram alliansen, men det kommer inte ske igen. AKB är inget annat än Reinfeldt light o det finns ute i kommunerna fler sådana politiker. Vi som bor i Malmö ser vad detta drömsamhälle ger. Socildemokrater har styrt Malmö länge o dom gjorde vågen när M o Mp gjorde sin överens migrations. Vi har 30- år av förvirrad migrations politik o dom sista årens beslut får våra barn o pensionärer betala länge

 17. Mesigheten i systemet är så frapperande. Hur kan det ens finnas en preskriptionstid under 100 år på illegal invandring?
  Att vara gömd i fyra år av landsmän och svenska quislingar borde bara innebära att dessa ska dömas till medhjälp och sitta x antal år i fängelse dem med.
  Alla dina förslag plus en dramatisk höjning eller borttagning av preskriptionstiden är helt nödvändigt.
  Sedan skall regeringsformen ändras så medborgarskapet kan återkallas och utvisning av brottslingar blir praxis fastän eventuell familj finns kvar här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap