Inga förbjudna varumärken

I torsdags lämnade Mediegrundlagskommittén sitt betäkande. Det har inte rönt jättestor uppmärksamhet egentligen och få vanliga väljare har garanterat koll på vad det ens handlar om. 

I korthet handlade Mediegrundlagskommittén om att utreda om bland annat Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, behöver moderniseras i och med den digitala utvecklingen. 

Men man har också utrett om att lagstadga neutrala paket för cigaretter skulle gå att genomföra rent juridiskt. 

Varför ska de som utreder mediegrundlagar kolla på det kanske ni tänker. För att förpackningar är reglerade inom Tryckfrihetsförordningen. Traditionellt trycker man nämligen förpackningar precis som tidningar, alltså inkluderas de i TF. 

Så egentligen handlar det delvis också huruvida tobaksförpackningar ska eller inte ska lyftas ut ur Tryckfrihetsförordningen, något som för övrigt inte görs med lätthet då det krävs två beslut i riksdagen av två olika riksdagar med ett val emellan för att ändra något i en grundlag. 

Det är lätt att hata cigaretter. Och rökare för den delen.

Det finns nog ingen som inte håller med om det kompakta hatet samhället i stor och människorna i det har mot de som röker. Vanligtvis vettiga personer kan säga till helt okända människor att gå därifrån, att de skadar sig själva, inte borde väl du som är så ung…..osv. En fullständigt disrespekt för integritet uppstår plötsligt där det är okej att säga vad som helst till vem som helst. 

Det är väldigt kostsamt att vara fet både för din egen hälsa och sjukvården.

Men ingen skulle drömma om att gå fram till en okänd fet person och säga ”inte ska väl du äta den där glassen som gör dig så fet?”. 

När det gäller rökare är all hyfs borta. Som om den personliga integriteten och hur man tilltalar varandra inte gäller då. Som om vuxna upphör att vara vuxna. 

Därför finns det en hel del personer bakom allt som har med tobaks-hat att göra, och som på allvar därför kan tycka att kocko-idén ”neutrala paket” skulle vara en bra idé.

För övrigt är att kalla de paketen neutrala samma sak som att kalla till exempel IS-terrorister för ”religions-aktiva” eller något liknande förmildrande. Det finns inget neutralt med paketen. 

Det rätta borde vara ”statliga varumärken”. Inte neutrala paket. 

För att rökhatarna ska kunna se klart, och inte vara förblindade i något ”målet helgar medlen”- resonemang om varför statligt förbjud mot varumärken skulle vara okej har jag illustrerat konsekvenserna på något som inte väcker detta hat: socker och fett. 

Detta är konsekvensen av statliga varumärken. 

Och innan ni skrattar bort det som otänkbart, glöm inte att det finns tre partier i riksdagen som luftat idéer om socker- och fettskatt. De tre socialistiska partierna, givetvis. Och de vill införa statliga paket på cigaretter och snus. Därifrån är det sedan inte långt till socker och fett. 

 

Det handlar alltså om ett oerhört ingrepp. På valfrihet och personlig integritet men framför allt på privat företagande och varumärken.  

The way to hell is paved by good intentions. 

Det spelar ingen roll vad paketen innehåller. Det är principen att staten inte har rätt att begå intrång och övergrepp inom det privata företagandet. Grunden för marknadsekonomi. Punkt. 

Det är därför glädjande att utredningens betänkande säger nej till idén.

 

Men utöver hela utredningen har alla ledamöter möjlighet att yttra sig, vilket de flesta gjort. Då får man en mer utförlig förklaring hur enskilda ledamöter resonerat. 

Det är därför jag blir extra glad över vad de flesta i Alliansen skriver i betäkandet. Alla utom Maria Abrahamsson, jag återkommer till henne längre ner. 

Givetvis står alla ledamöter bakom hela betänkandet, det jag syftar på är de särskilda yttranden och reserverationer varje ledamot har rätt att göra. 

Enligt vår uppfattning strider ett införande av neutrala tobaksförpackningar mot de principer som bär upp grundlagarna

”Att innehåll och utseende av en tryckt skrift helt styrs av staten är uppenbarligen ett stort ingrepp i tryckfriheten och därmed ett klart brott mot den nuvarande lagstiftningen

 

En tydlig foten i marken mot socialism, vilket uppfattningen att staten ska kunna förbjuda enskilda företag att utforma sina förpackningar som de önskar bara för att man ogillar innehållet är.

En helt godtycklig uppfattning, för vem och vad avgör vilket innehålls förpackning som ska särbehandlas och staten ta över?

Tyvärr delar inte alla moderater den här åsikten. 

Maria Abrahamsson slog sina påsar ihop med socialdemokraten Björn von Sydow och ställde sig oväntat i den röda ringhörnan. 

Det är mot denna verklighet man bör se behovet av att även med hjälp av lagstiftning motverka bruket av tobak

Ja, om man är sosse. Annar ska man företräda linjen att det privata näringslivet ska avgöra hur deras förpackningar ser ut och staten syssla med helt andra saker. Och att vuxna människor är fria att själva bestämma över sina livsval och kroppar. Tycker jag.

Jag kan bara förklara detta avbrott i en annars mycket vettig politisk linje från Abrahamsson att hennes eget tobakshat lett till att hon tycker att kompromissa med sin vanligt hög ställda princip om ett fritt näringsliv är okej just här. Jag kan inte förklara det på något annat sätt faktiskt för det är inget borgerligt resonemang som förs i kommentaren enligt min uppfattning. 

Det är ett ”ändamålet-helgar-medlen”-resonemang i sin klassiska form. 

 

Vad tycker då det tredje blocket i svensk politik, Sverigedemokraterna?

Nyligen stängde de dörren för regeringens förslag om att kräva kollektivavtal i alla offentliga upphandlingar, stort som smått.

Motiveringen var att det är ett näringslivsfientligt förslag från en socialistisk regering. 

 

De har även kallat vinst-i-välfärden-förslaget för socialism. 

 

Samma sak om kvoteringslagen, som de också kommer sänka: det är socialism. 

 

När de då kan yttra sig i betänkandet valde den Sverigedemokrat som suttit i utredningen (en tjänsteman på riksdagen, inte en ledamot) att inte med en rad nämna det stora ingrepp i företagandet som förslaget om statligt utformade tobaksförpackningar är. 

Är inte det märkligt? 

 

Även om mediegrundlagsutredningen inte kanske rönt den uppmärksamhet den förtjänar  blev Sverige igår av med ett av alla de försök som nu förs att socialisera landet. För slutsatsen är att det inte går att införa neutrala paket utan en grundlagsändring. 

Det är något att vara tacksam för i det lilla. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!