Dubbelfel av Laul

Ett ”mediabråk” har dykt upp mellan sportjournalisten Robert Laul och politiska reporten Niklas Svensson på Expressen.

Bakgrunden är en tweet Svensson sedan tog bort och bad om ursäkt för. 

I sak har Svensson inte fel alls, givet vad som står i lagen. Förutom ordet omedelbart, som någonstans implicerar att det inte mellan lögnen och utvisningen måste föreligga en myndighetsprocess. 

Den som är ute och cyklar är Robert Laul. 

 

Svensson tweet var: 

Den asylsökande som ljuger om sin ålder borde naturligtvis omedelbart tvingas lämna landet

Laul skrev då en artikel på SVT Opinion som med kraftigt överdrivet tonläge kräver att Svensson borde lämna in sitt pressleg (det kan vara ironi här vad gäller just kravet på pressleget, texten är rätt oklar).

Han har inga problem att brunmåla kollegan och placera honom ”längst ut till höger” på den politiska skalan.  

Svensson ”stampar och hoppar på liggande människor med kraft”

 

Vad säger då Utlänningslagen om det här? Vilket är den vi rättar oss efter i samhället och inte Robert Lauls fria fabulerande. 

I kapitel 7 står det:

Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtidigt omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet

 

17 a fortsätter: 

(ändring från 20-07-2016 enligt regeringens nya migrationsregler)

Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall om: oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtidigt som är av betydelse för att få uppehållstillstånd

 

Att ljuga om sin ålder bör rimligtvis räknas som att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för att få uppehållstillstånd. 

För det är skillnad i vårt asylsystem mellan barn och vuxna. Däremot är det inte så, tvärtemot vad debatten kan göra gällande, att alla barn automatiskt får uppehållstillstånd. Så är det inte. De måste också söka asyl. 

Däremot är det skillnad i asylprocessen på vissa sätt. 

En av dessa skillnader är att när vuxna kan beviljas uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter” krävs det bara ”säskilt ömmande” för en person under 18 år. 

 

En annan skillnad är rättigheter man har från att man sökt asyl och väntar på besked. Vuxna placeras av Migrationsverket i sina boenden, oftast flyktingförläggningar, där de får husrum, mat och en låg dagersättning som blir ännu lägre om mat ingår. En vuxen asylsökande har bara rätt till akut sjukdvård och tandvård samt exempelvis förlossningsvård. 

En omyndig person som söker asyl har omedelbart exakt samma rättigheter i Sverige som medborgare och folk med uppehållstillstånd. 

Detta gäller såväl barn till asylsökande som ensamkommande.

Det vill säga, de har rätt till skola, obegränsad vård och tandvård, avgiftsfria glasögon och allt annat som alla barn i Sverige har rätt till. De har rätt till allt detta ändå tills de får avslag på sin ansökan. 

De under 18 betraktas också som alla barn i Sverige som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och därför tas om hand av Socialtjänsten, som fosterbarn. Det är därför de istället för att bo på en förläggning bor på HVB-hem eller särskilt stödboende. Båda boendeformerna är betydligt dyrare för skattebetalarna än vad vuxna asylsökande kostar. 

Skillnaden i kostnad för en ensamkommande, som alltså inte kan bo med sina anhöriga på ett asylboende utan tas om hand enligt Socialtjänstlagen, är 600 000 kronor per år och person. 

 

Regeringen försöker nu få ner kostnaderna som skenar och ändrade nyligen ersättningen till kommunerna från 1900 kronor per dygn till max 1350 kronor. 

 

Ensamkommande barn får också färre avslag än vuxna. Enligt Migrationsverket stannar nästan alla ensamkommande barn oavsett beslut just på grund av reglerna i lagen att just personer under 18 trots avslag bara kan utvisas om mottagandet är ordnat. 

55 % av de vuxna asylsökanden inklusive familjer fick bifall.

Så chansen att få stanna i Sverige är oerhört mycket större om man bedöms vara ett barn under 18 år. 

 

Migrationsverkets huvudregel har fram tills nu varit att man godtar den åldern den ensamkommande uppger. 

 

Allt det här – incitamenten i asylsystemet att klassas som under 18, och de obefintliga kontrollerna av ålder – har såklart konsekvenser: vissa individer ljuger om sin ålder.  Ekot träffade flera vuxna som erkände att de ljugit. 

En historia i Aftonbladet beskriver till exempel en kille som är 22 år gammal och har universitetsexamen men som ljög och sa att han var 18 år. Han återvände frivilligt till Afghanistan när han insåg att han inte skulle kunna tjäna de pengar han hade tänkt för att gifta sig.

 

Uppdrag Granskning gjorde nyligen ett uppmärksammat reportage om hela den här soppan. 

 

Migrationsverket har nyligen fått i uppdrag att göra fler bedömningar och Socialstyrelsen, som tidigare byggt sin uppfattning på den kontroversiella Barnläkarföreningens åsikter, ska nu göra en utredning om metoder. 

Men, och detta är ett stort men, det ska fortfarande vara frivilligt att genomgå åldersbedömning. 

 

Givetvis finns det massa ensamkommande barn som de facto är under 18. Men statistik från våra grannländer visar att andelen som ljugit där ligger på 20-30 %, lågt räknat. Det finns annan statistik som visar siffror så höga som 50 %. Varför skulle inte vi har snarlik andel är frågan, om nu Norge, Finland och Danmark hittat så många fel i sina asylansökningar? Det verkar helt osannolikt.  

Slutsatsen är hur som helst att det är Robert Laul som har fel. 

Om du blir påkommen att ljuga om din ålder, vilket definitivt kan bedömas vara oriktiga uppgifter som varit av betydelse för uppehållstillståndet, ska du avvisas. 

Detta har inte Niklas Svensson hittat på. 

Det står i Utlänningslagen, kapitel 7. 

Sedan får varje sådant fall en egen rättslig prövning givetvis, där instanserna ska bedöma OM att ljuga om sin ålder för att hamna i gruppen ensamkommande är en dylik felaktig uppgift. Det enda sakfelet eller vad man ska säga om Svenssons tweet var ordet ”omedelbart”

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!