Insynsskyddat

Vårpropositionen brukar inte generera jättemycket debatt då den måste förhålla sig till de ekonomiska ramar som höstpropositionen satt upp och man därför inte kan öka en utgift utan att samtidigt öka en intäkt eller minska en kostnad. De stora förslagen brukar alltså ligga där. 

Visst sker förändringar, det är inte det jag säger. Bara att den mediala debatten brukar fokusera på höstbudgeten.

Vårens budget gled igenom utan mycket debatt i media. Vi har haft väl annat att diskutera, som terrordåd till exempel.

 

I den smyger ett förslag igenom utan att åtminstone jag sett någon debatt om det offentligt. 

Sverige blir medlem i den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Vilket kräver 1,1 miljard i satsat kapital och ytterligare 4,2 miljarder kronor i garantiåttagande, det vill säga, om banken hamnar till exempel på obestånd måste svenska staten gå in med maximalt det beloppet. 

 

Sverige är med i flera internationella banker så det i sig är väl inget märkligt.

Däremot undrar jag varför regeringen inte låtit detta varken gått på remiss-runda eller till lagrådet. 

 

AIIB är en ny bank som ska satsa på stora infrastrukturinesteringar i hela Asien. Jag utgår från att alla som är med och finansierar också får någon avkastning på sitt kapital och det är därför vi är medlemmar. Men var finns den informationen? Ska regeringen satsa 1,1 miljard av mina pengar och riskera ytterligare 4,2 miljarder vill jag ju få lite mer information här. 

Hur är risken? Vad är det för avkastning man bedöms kunna få och på vilken tidshorisont? Andra vinster?

 

Läser man delar av avtalet som regeringen snällt nog bifogat i propositionen framgår rätt lite av sådant som man som investerare vill veta. 

 

Genom medlemsskapet får vi en styrelseplats och en suppleant.

 

Huvudkontoret kommer givetvis ligga i Kina, en av världens diktaturer. Även om de tagit stora kliv mot någon typ av liberalisering av ekonomin så har de fortfarande inga fria val. 

 

Banken ska få immunitet i alla medlemsländer. 

 

Det kanske är standard hos internationella banker, jag vet faktiskt inte.

Men alla anställda i banken plus de som jobbar åt banken som konsulter av olika slag ska ha immunitet, som diplomater har.

 

Men det räcker inte med immunitet. Banken får inte ens utredas i form av husrannsakan vid misstänkt brottslighet. Då undrar jag stilla – om man misstänker i framtiden att det sker brottsliga saker vid AIIB, hur ska man då kunna utreda detta och ställa folk till svars?

Banken ska ha immunitet i alla länder, alla anställda och varje liten konsult ska ha immunitet och polis får inte göra husrannsakan. Det låter ju inte rimligt. 

 

Jag kan inte bedöma om att gå med i AIIB är en bra eller dålig sak. Just därför undrar jag varför i hela friden regeringen låter bli att ta in andras synpunkter? Och var finns informationen till mig, som faktiskt är den slutgiltiga investeraren i detta projekt, om fördelar och nackdelar med medlemsskapet, vad förväntad avkastning är etc?

En analys jag hittat av projektet är gjord av Tillväxtanalys

AIIB ses av olika analytiker i världen som ett syfte från Kina att flytta makt från IMF och WB. USA har inte heller gått med i AIIB, eller Japan.

 

En del av kritiken mot AIIB är att just kinesiska företag inom järnväg-, väg-, vatten- och byggsektorn ses som vinnare. 

Och här uppkommer en till fråga: vem avgör vilka bolag som ska få kontrakten på de stora projektet, och hur? Kommer det finnas rättvisa anbudsförfaranden eller hur kommer det gå till? Detta måste ju ändå ses som en av fördelarna i projektet annars, att svenska stora företag ska kunna få stora kontrakt i Asien. Som LKAB, Skanska etc. 

 

AIIB kan också ses som en del i Kinas strategi för ”mjukt makt”. 

 

Jag tycker bara det är väldigt underligt att den socialdemokratiska – miljöpartistiska regeringen försöker smyga igenom detta förbi väljarna och utomstående diskussion och kritik.

Och en ordentligt offentlig konsekvensanalys till oss som i slutändan betalar investeringen saknas också. 

Finns det något skäl till det?

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!