Lägga-sig-i-ministern


Egentligen är det ganska smart. Utse något så meningslöst som en Folkhälsominister, och sedan låta honom göra massa poänglösa utspel för att ta strålkastarna från regeringens misslyckande och stora problem. Gång på gång. 

För att citera en rolig komiker: världen brinner (red anm Jonas Gardell). Nja, men vi har åtminstone reella problem, som en skola med dåliga resultat, bostadskris, flyktingkris, sexbrott som ökar, hot och våld på flyktingboenden, immigranter som går under jorden, avvisningar som inte kan genomföras, underbemannad polis etc. 

Då passar Gabriel Wikström på att göra ett till i raden av “lägga-sig-i-Svenssons-business-utspel” – nu ska sexlivet in i metadebatten och Wikström bjuder in sig själv till våra sovrum.

Som om man inte redan är trött på att ha honom i köket där han vill låsa in allt socker, på altanen där han är och fimpar och häller ut allt vin och i vardagsrummet, där han är i full fart med att slänga ut alla stolar.

Men det räcker alltså inte. Nu ska han bryta upp dörren in till sovrummet och sexet. 

Är det någon som tror att det är slump att det kommer i Pride-veckan? 

Igår skrev han på DN Debatt han “svenskarnas sexualvanor ska kartläggas”

Eh, nej. Det ska de inte. Inte om vi alla låter bli att svara på enkäten. För än så länge är det faktiskt frivilligt att svara på enkäter. Tills Wikström löst även detta problem. 

Varför kan man undra?

Jo, enligt Wikström pratar vi inte tillräckligt om sex och pratar man inte om hur folk ligger kan vi inte lösa problem med våldtäkter och sexuella trakasserier. Nu handlar våldtäkt primärt faktiskt inte om sex utan om våld och makt men det har Wikström ignorerat. Och hur vanliga människor ligger har även det noll och inget med varför kriminella våldför sig på kvinnor. 

Wikström blandar verkligen friskt i sin artikel. För när han är klart med att vi löser problem med våldtäkter genom att medborgarna redogör för hur de ligger med varandra byter han plötsligt till att “sexualpolitiken fårn inte bara handla om specifika insatser” utan den ska handla om att “det är lustfyllt med sex“.

Och se där, omedelbart känns det något mindre lustfyllt med sex faktiskt. När folkhälsoministern pratar om vikten av att det är “lustfyllt”. 

Givetvis är inte ett utspel av förbudsminstern komplett utan en pekpinne i huvudet.

Såklart tycker han att ett gott sexliv, eller avsaknad därav, är ett politiskt problem. För i hans värld finns nämligen inte ett enda område som inte kan regleras politiskt. Han är verkligen född i fel tid, på fel sida järnridån. 

Men nu är det tyvärr inte bara i påståendet att sex ska vara föremål för politiskt inblandning som Wikström har fel. 

Han har fel i väldigt mycket han säger.

För han bygger det på svepande formuleringar och gissningar och inte fakta. 

Eftersom hans egentliga syfte är som Propagandaminster spelar det nämligen inte så stor roll, det här med fakta. Hans jobb är att slänga ut sig utspel som väcker medias intresse så att folk inte ser alla de enorma problem hans regering har. 

Jag tänkte börja bena lite grann i det här med folkhälsan. Igen. 

Som påståendet att fetman ökar och att “man måste kolla på skolinsatser”. 

Enligt Folkhälsomyndigheten, den myndighet som ju ligger direkt under just Wikström och därmed borde vara lätt att använda sig av, ökar fetman mest i åldern 45-64 år.

Hur man ska nå dem med insatser i skolan är mycket oklart. 

För bland de som faktiskt går i skolan, gymnasiet eller högskola i åldern 16-29 år, är nämligen statusen oförändrad sedan tio år. 

Men gissa, det gör Folkhälsominstern gärna och satt nyss i TV4 Morgon och gissade att Pokémon Go är bra för folkhälsan. Inte för att det bygger på någon evidens i forskningen utan för att han helt enkelt personligen tror det. Själv tror jag mycket på att ministrar ska bygga sina resonemang på fakta men det är jag det. 

Ett spel som funnits i några veckor och som han själv vid intervju-tillfället spelat “sedan i tisdags” är “bra för folkhälsan generellt”. Stora ord kan jag verkligen tycka. 

I DN Debatt-artikeln hävdar han också att “ämnet sex är märkligt frånvarande i den politiska debatten“. 

Inte heller det stämmer. Svensk politik ägnar sig mycket åt saker som rör sexliv och reproduktion och rättigheter för olika sexuella läggningar. 

Inte alls bara p-piller och aborter, som han också hävdar. 

Här är ett axplock av debatter i riksdagen senaste åren: normkritisk sexualundervisning, samtyckeslagstiftning och transpersoners rättigheter.

Ett bra sexliv har i decennier varit något som kommersiell media sysslar med för att de vet att det säljer. Folk är helt enkelt intresserade av att läsa om det. Frivilligt.

Detta är en googling för 2016 bara. 

För det finns en väl fungerande kommersiell marknad för en massa saker, även om det är svårt för socialdemokrater att fullt ut förstå det. En av dessa är just marknaden för tips om bättre sex. Fungerar alldeles ypperligt på den privata marknaden. 

Om man nu vill grotta ner sig i svenskens hälsostatus, vilket jag vill eftersom Wikström gång på gång kommer undan med att påstå att allt är på väg åt fel håll, kan man börja med att läsa Folkhälsomyndighetens årliga sammanfattning “Folkhälsan i Sverige 2016

Redan på första sidan kan man läsa följande mening i sammanfattningen:

“Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt

Medellivslängden ökar och nu är det större skillnader i livslängd mellan högutbildade och lågutbildade än mellan könen.

Psykiska ohälsan är den som ökar men självmorden minskar.  Dödligheten i såväl hjärtinfarkt och stroke som cancer minskar. 

Användningen av tobak och konsumtion av alkohol minskar i stort, en del av en lång trend. Helt utan Wikströms inblandning alltså. 

“Under de senaste decennierna har hälsan i befokningen som helhet förbättrats”

Självmorden har minskat i alla åldersgrupper sedan mitten av 90-talet. Utom bland ungdomar. 

Färre och färre får både hjärtinfarkt och stroke. 

Cancer har visserligen fått större betydelse som dödsorsak då dödligheten i hjärt-kärl gått ner men även dödligheten i cancer minskar något, tack vare tidigare diagnoser och bättre behandlingar. 

Faktum är att svensken generellt varken har problem med fetma, rökning, alkhol, för lite motion, självmord och sjukdomar. 

Det är problem som har mycket stor korrelation till utbildningsnivå.

Ju lägre utbildning desto fler problem på alla dessa områden. Att då svänga sig med att befolkningen si och så är direkt felaktigt. Det är mer komplicerat än så. 

Att tuta i svensken att han är tjock, ohälsosam och rör på sig för lite när det handlar om en specifik grupp är märklig och rätt ohederlig argumentation tycker jag. 

Menar Wikström allvar borde han istället vara mycket tydligt med riktade insatser mot just gruppen med endast förgymnasial utbildning, där många utlandsfödda finns, i de sämsta områdena.

Det är där de stora hälsoproblemen finns. Betydligt färre svenskar har bara förgymnasial utbildning sett till åldersgrupperna 20-64, det vill säga den arbetsföra befolkningen. Av de infödda svenskarna är det mestadels pensionärerna som står för det. Bland svenskarna 25-64 år har 82% gymnasieutbildning. Det är främst bland de infödda över 65 år som utbildningsnivån är lägre än gymnasium enligt SCB.

Men samtidigt som Wikström försöker få folk att tro att folkhälsan skenar neråt på alla sätt i befolkningen i stort och ägnar sig åt saker som att få folk att sitta mindre, inte dricka vin, inte äta socker etc har vi reella folkhälsoutmaningar. Som också Folkhälsomyndigheten skriver om i samma rappport och på sin sajt. 

Andelen mulitresistenta bakterier ökar kraftigt.

Bakterier som alltså inte antibiotika biter på och som därmed trots att de “bara” är infektioner kan orsaka dödlighet. Det är ett väldigt stort problem. 

Som man kan se i diagrammet går andelen inhemskt smittade ner, det vill säga smittade bland medborgare. Medan de som smittats utomlands fullständigt exploderat sedan 2013.

Men man kan också se att de med svenskt personnummer smittas i betydligt högre grad när stapeln för de med utländska personnnummer går upp.

Utlandsfödda asylsökanden som ännu inte har svenska personnummer är inte bara mer smittade, de smittar alltså också folk som har uppehållstillstånd eller är infödda eller medborgare här. 

Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen framför allt på de stora flyktingströmmarna, där människor som bär på MRSA har kommit in i landet. 

Även antalet fall tuberculos ökar kraftigt, mycket på grund av den stora flyktingströmmen. 90 % av de som har TBC i Sverige har smittats i ett annat land. 

Även mässlingen ökar, och framför allt i tre grupper: somaliska invandrare, antroprosofer i Järna och illegala invandrare. 

Men detta har vår Folkhälsominister aldrig gjort några utspel kring eller ägnat sig åt. Utan han är fullt upptagen med Pokemon Go, att säga saker som att “sitta är nya rökningen” och förbjuda vuxna att äta godis. 

Detta bevisar väl mer än någonsin min tes: Wikströms uppdrag har inget med hälsa eller folkhälsa att göra.

Hans jobb är att göra regelbundna utspel som får medial uppmärksamhet för att ta bort strålkastarljuset från verkliga problem. 

För utanför mobilen med de roliga monstren i finns nämligen stora folkhälsoutmaningar precis utanför. Problem som kan orsaka samhället såväl stora kostnader som orsaka individerr stort lidande. Att bli smittad av TBC eller mässlingen eller multiresitenta bakterier är nämligen det. 

11 kommentarer till Lägga-sig-i-ministern

 1. Nu tror jag ju förvisso våldtäkt främst handlar om sex (sex genom våld och det finns även på annat håll i djurriket samt är genetiskt ändamålsenligt) men naturligtvis är Gabriels idéer magiskt tänkande av samma slag som armbanden. Det är som en komedi svensk politik numera, en komedi som leder till tragedi.

 2. Du har definitivt en del poänger, men inte är det väl fel i sig att göra en ny stor undersökning av svenska folkets sexvanor? Fakta bör man väl inte förkasta bara för att man misstänker att den missbrukas?

  För övrigt håller jag med Johan om att våldtäkt visst handlar om sex. Jävligt ensidigt och hänsynslöst sex förvisso, men ändå sex. (Var våldtäktsmän bara ute efter något slags maktkick hade det ju funnits andra sätt att få en sådan.)

 3. I all forskning är det bra att börja med frågeställningen. Vilken fråga är det man vill besvara med sin undersökning? Upplägget måste nämligen vara olika för olika frågor. En allmänt hållen sexuell enkät kan knappast belysa skilda “sexuella” frågor som oönskade graviditeter hos unga, hedersvåld mot sexuella val, spridning av könssjukdomar, åldrande förstföderskor, surrogatmödraskap eller insemination av lesbiska. Det kräver mer ingående och varierade metoder med fokus på vissa grupper.

  En allmän enkät är knappast ägnad att besvara enkla frågor som samlagsfrekvens i olika åldersgrupper eftersom folk inte svarar uppriktigt på dessa känsliga frågor när en anonym person från SCB ringer upp. Såklart. Är det ens etiskt försvarbart att fråga en åldrande änka/änkling om hen haft sex på sistone och i så fall hur och med vem? Eller om en tonåring genomgått abort eller om Sigrid behandlats för aids?

  Traditionellt brukar den socialdemokratiska karriärorganisationen, tillika kondomproducenten RFSU ha en central roll i dessa enkäter. Spelar det in i ministerns ställningstagande. Vad har han själv för kondomvanor?

  Så frågeställningen är allt när det gäller forskning. Vad är det ministern undrar över?

 4. Hej.

  Det verkliga skälet:

  Att våldtäktsstatistiken följer invandringen, att det är invandrare som våldtar svenska kvinnor och att det är riskfritt för dem att göra detta.

  Den som kan sin statistik kan med fördel granska de äldre Brå-rapporterna när skillnaden mellan svenska och invandrade män kunde utläsas. Utifrån dessa något föråldrade data kan man extrapolera hur det borde se ut idag, och andra saknas då Brå inte längre anser sig ha anledning eller ens lagutrymme att undersöka och jämföra svenskars och invandrares kriminalitet.

  Det är skälet till Wikströms debatt-text.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. Ja du …. överallt ser jag undringar över vad Wikström tänker sig att politikerna borde göra om statistiken visar att allt fler inte har “lustfylld sex” av olika skäl …

  Herrejävlar. Just den här biten “Jo, enligt Wikström pratar vi inte tillräckligt om sex och pratar man inte om hur folk ligger kan vi inte lösa problem med våldtäkter och sexuella trakasserier.” anade jag mig också till då jag läste utspelet, folkhälsoministerns variant av polischefens “tafsa-inte”armband.

  Nu skriver jag inte mer än jävla politiker och deras oförmåga att förstå orsak och konsekvens.

 6. Våldtäkt handlar givetvis primärt om sex. Jag har aldrig förstått hur man kan resonera annorlunda. Varför fungerar kemisk kastrering?

 7. Det är straffbart för svenska företag att inte besvara förfrågningar från SCB. Så om Gabbe gör en schysst selektering av småföretagare så kommer han att få sin statistik eller så får statskassan in lite mer stålar. Alternativt att fler företagare klassas som kriminella. Således en win-win för Gabbe och Partiet!

 8. “Risken att dö i cancer ökar vid stigande ålder”. Det är värre än så. Risken att dö vid stigande ålder ökar för ALLA, inklusive dem som inte har cancer.

 9. Tänkte först skriva att du klagar i onödan – det är väl bra med en minister som åtminstone inte förvärrar saker. Karln är ju ung och antagligen vald för att identitetspolitiska unga vuxna ska se att “deras” åldersgrupp minsann är representerade i regeringen. Och för att han är en SSU-are som aldrig haft ett riktigt jobb…

  Men mot slutet, när du börjar beskriva infektionssjukdomar som MRSA, så får jag konstatera att du har rätt som vanligt.

 10. Ännu en meningslös minister, som inte har något vettigt för sig. När han inte kunde ge våra narkolepsi skadade barn riktig ersättning. Plus allt det du räknade upp som problem som samhället står inför. Men låt ministern spela Pokémon i lugn o ro för sin höga minister lön. Så minimerar vi skadan. Vad är det för stolpskott vi fått som skall leda landet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap