Det kommer mera

Idag gick Aftonbladet ut med en granskning om hur det står till med jämställdheten i vänstern, både inom SAP och V, vilka båda har mycket hög svansföring inom feminism just nu. De hotar privata bolag med kvotering om inte minst 40 % är kvinnor redan nästa år och regeringen Löfven kallar sig feministisk. 

Så där, är väl svaret. 

Enligt Aftonbladets granskning innehas 79 % av ledningsposterna av män. 

Men de har bara kollat på sidoförbund, fackförbundens ledning, SSU etc. 

Kollar man  lite bredare blir det ännu tydligare hur mycket snack och lite verkstad det är inom framför allt sossarna och arbetarrörelsen. 

 

Det som tidigare hette Arbetarrörelsens tankesmedja och numera Tiden leds av en man. 

 

Arena-gruppen är den tankesmedja som dominerar arbetarrörelsen och de har bokförlag, tidningar etc. Gruppen leds av Håkan Bengtsson. 

 

Fackföreningarna tankesmedja Katalys, som finansieras av 6 F men egentligen består av fem fackförbund, leds också av en man. Daniel Suhonen. 

 

Men även styrelsen är mest män, faktiskt uteslutande män

 

KF eller Coop som de numera kallar sig, är också en del av arbetarrörelsen. KF leds också av en man – Tommy Ohlström

 

En av Coops stora ägare är Konsumentföreningen i Stockholm, och den leds också av en man. Liksom deras styrelse. 

 

Folksam är också en gammal del av arbetarrörelsen. Deras VD heter Jens Henriksson. Deras styrelser för Sak respektive Liv leds även dessa av män. 

 

Bensinbolaget OK är också en gammal del av rörelsen och som man kan se är ordföranden en man men även deras VD är det – Steffen Pedersen. 

 

Begravningsbyrån Fonus är också sossarnas från början och de leds av Mikael Åbom. 

 

LO-TCO rättsskyd är arbetarrörelsens juristbyrå kan man säga, framför allt LO:s. Den leds givetvis också av en man. 

 

AMF pension ägs visserligen av Svenskt Näringsliv och LO ihop men leds också av en man. Och det är ju inte Svenskt Näringsliv som hotar med kvotering om inte andra skärper sig. 

 

Folkets Hus och Parker heter bolaget som äger och förvaltar alla arbetarrörelsens folkets hus och parker, som det låter alltså. Calle Nathanson chefar där. 

 

ABF Stockholm är största delen av ABF, och den liksom ABF Vux, en annan  stor del, leds båda av män. Generalsekreteraren för ABF är dock en kvinna. 

Olof Palme Internationella Center leds av Jens Orback

 

Arbetarrörelsens helt egna spelverkamhet, A-lotterierna, leds såklart även den av män. Både styrelsen och VD.

 

LO finansierar Politism och  den bloggen/webbprojektet har även denna en manlig chef .

 

Riksbyggen ägs i majoritet av LO och olika fackförbund och är en del av arbetarrörelsen. VD heter Leif Linde. Men han är inte ensam man. Styrelsen domineras också av män inklusive ordförandeposten. 

 

Styrelsen för föreningen Fairtrade, som ju också ägs av LO (ihop med Svenska Kyrkan) har två män i toppen och VD för bolaget Fairtrade AB som tar alla licensintäkter är också en man. Generalsekreterarens för föreningen (som opinionsbildar) är dock kvinna. 

 

Sandlådan Alliansfritt Sverige gjordes ju om till Skiftet 2014 och den leds av samma person som jobbade för Alliansfritt, också en kille. 

 

Så förutom att två av LO:s 13 fackförbund leds av en kvinna, SAP har en partisekreterare som är kvinna så är generalsekreteraren för ABF kvinna, samma för Hyresgästföreningen. Även Bommersvik, sossarnas kursgård, har en kvinnlig VD liksom PRO. 

Men resten av hela arbetarrörelsen är alltså män. Bara män. 

Jag tycker Stefan Löfven och hans röda vänner borde peka lite mindre finger på andra och städa lite mer framför egen dörr först faktiskt. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!