Företagarnas fiende

Civilminister är en ny titel för regeringen Löfven, den med flera andra ministertitlar, fanns inte under Allians-regeringen. Tack och lov är den lökigaste av dem alla – Framtidsministern – äntligen borta. 

Vad betyder då civilminister?

Ja, sett till vad Ardalan Shekarabi uträttat betyder det LO:s man i regeringen.

Hans uppgift verkar vara att ge LO betalningen för de 30-40 miljoner kronor per år de pumpar in i sossarna för att när de har makt i förväg köpa politiska fördelar. Nu kommer återbäringen. 

För i princip det första Shekarabi gjorde var att komma överens med Byggnads, ett av LO:s mäktigaste fackförbund, om ett gemensamt utspel om offentlig upphandling. 

Helt oväntat krävde då regeringen att kollektivavtal ska vara krav i offentlig upphandling. Detta är ett led i LO:s projekt ”Vita jobb” som de jobbat med sedan 2009 för att det ska bli verklighet. Jag kommer ägna ett helt inlägg åt just det.

Den presskonferensen var den 22 december 2014. Shekarabi tillträdde 3 oktober. 

 

Löfven, den före detta LO-pampen från IF Metall och vän med Johan Lindholm, gick ut i gemensam debattartikel på DN Debatt i maj 2016 med upprepade krav på kollektivavtal. 

 

Men Lagrådets yttrande kom i juni 2016 och de hade en helt annan uppfattning än de båda LO-männen i regeringen. De sågar idén med hänvisning till att småföretag skulle bli uteslutna, kollektivavtal är inte offentliga och att förslaget på ny lag dessutom inte på något sätt skulle förenkla upphandlingen, som redan är komplicerad. 

 

Om vi backar lite grann nu och kollar vem Shekarabi är vet de flesta att han var SSU-ordförande 2003-2005 och var del av skandaler både kring mutor och fel medlemssiffror. Han är även jurist och framhålls av många i debatten som en av de mest välutbildade i regeringen. Och han framhålls ofta som ”expert på offfentlig upphandling” och forskare. 

Till exempel på Socialdemokraternas hemsida. 

 

När han tillträdde lyfte Aftonbladet fram att han är forskare. 

 

Dagens Samhälle beskriver också honom som mycket välutbildad. 

 

Även Sveriges Radio beskrev honom som forskare och ”expert på upphandling”.

 

Aftonbladet Ledare lyfter gärna fram honom som forskare och expert. 

 

Innan han blev minister talade han för bland annat Fairtrade som ”expert” på offentlig upphandling. 

 

Det råder ingen tvekan om att Shekarabi är akademiker, han har en jur kand från Uppsala som han tog ut 2007. 

Däremot kan jag vända mig emot bilden som ska sättas medvetet från partihögkvarteret som expert och forskare. För det är han i sak inte alls. 

Vad gäller hans juriststudier är det rätt medelmåttiga, sett till betyg. Och han tog 8 år på sig att färdigställa en utbildning som tar 4,5 år. Visserligen var han SSU-ordförande två år men det förklarar inte varför det tog nästan 4 år längre. 

Betygen skulle inte räcka långt för att få sitta ting heller, åtminstone inte på något populärt ställe som Stockholm. Då måste man ha bara AB, som är högsta betyg. 

 

Vad gäller just Förvaltningsrätten kan man se att han kuggade den tentan och registrerade om sig på kursen alternativt aldrig gick den när han skulle. Först är han registrerade 2002, sedan 2006 alltså hela fyra år senare. 

 

Examensarbetet för jur kand skrev han inte om Förvaltningsrätt och offentlig upphandling utan om EU-rätt. 

Vad gäller forskningen kan man se på Uppsala Universitets hemsida att det ingår kurser och seminarier på 60 poäng, plus avhandlingen på 180 poäng. 

 

Shekarabi har dock bara tagit 15 poäng introduktionskurs. 

 

Enligt handledarna har han forskat 66 % höstterminen 2010, sedan ingenting 2011. Han kom sedan tillbaka 1 januari 2012 och forskade heltid  samt vårterminen 2013 då han bara forskade 57 %.

 

Hur långt han kommit med sin forskning är alltså högst oklart och kalla honom en expert på offentlig upphandling upplever jag är en kraftig överdrift. 

I själva verket har han varken bättre eller sämre utbildning är de andra akademikterna i regeringen, som exempelvis justitieminister Morgan Johansson som också är jur kand. 

Varifrån hans mission mot landets företagare kommer kan man kanske gissa att SSU-tiden har något med det att göra, då SSU idag är en långt mer socialistisk organisation än moderpartiet och som när revolutionära idéer. 

I nästa inlägg kommer jag fördjupa mig mer i hur det yttrar sig, bland annat det otäcka ”Vita jobb” som är ett rent beställningsjobb från LO och handlar om att att ge LO makt att få ut hemliga uppgifter om företag i syfte att bland annat tvinga dem till kollektivavtal och värva medlemmar. LO ska av kommuner bli utsedda som myndighetsföreträdare. 

Låter det otäckt?

Det är det. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!