Genus, Amen.


Vi är inte religiösa i det här landet. Faktum är att vi är ett av de mest sekulariserade länderna. 

Men det är en mänsklig inneboende egenskap att söka förklaringar till vad som händer utanför en själv.

Bara för att vi är sekulariserade innebär det inte att vi inte har behov av tro på något större. Fast inte i religiös mening utan vi svenskar är bra på att samlas kring olika andra saker, vad som tillfälligtvis känns modernt.

Svensken är dessutom extremt konsensusorienterad och trendkänslig, alla vill ha samma typ av annourlunda saker. Se på löpningstrenden, eller pilotglasögonen. 

Min vän satirtecknaren “I fablernas land” har ritat en passande bild. 

En sådan är genusvetenskap. Som under framför allt 2000-talet spridit sig långt in i politiken, akademien och debatten. Det är den “vetenskapliga” grenen av hen-toaletter, cis, en istället för man, fokus på folks hudfärg, kvotering, Rättviseräknare och annat aktuellt. 

Vad är då genusvetenskap?

Enligt Stockholms Universitet är ett kunskapsområde “som belyser kön som social och kulturell företeelse“. Man studerar maktrelationer men inte bara kön utan också klass, sexualitet, ålder och etnicitet. 
 

Nyckelordet är maktrelationer. Den signalerar varifrån genusteorierna kommer ifrån – marxismen. En av de som legat till grund för denna nya lära är filosofen Michel Foucault. Han var även marxist och utvecklade teorier om maktanalys. 

Intersektionalitet är en annan grund i genusteorierna. För det handlar om teorier och framför allt åsikter, och inte vetenskap. 

Intersektionalitet är en feministisk sociologiskt kritisk teori för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle

Inom genus och alla som har de rosa genusglasögonen på är ett av favoritorden “normkritik“. Det betyder ungefär samma sak som de andra två. 

Människors hjärnor sorterar information på samma sätt oavsett om du är vit, svart eller gul. På en millisekund när vi ser något sorterar vi in det i ett fack baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta har varit en av människans överlevnadstrick. Att snabbt kunna bedöma ny information och förstå den, att sätta den i ett sammanhang. 

Exempel – du ser en kvinna som har ett asiatiskt utseende och sorterar därför in personen i “asiatisk” och “kvinna”. 

På samma sätt utgår du från majoriteten av saker när du klassificerar in saker, automatiskt. Exempelvis är 90 % av befolkningen heterosexuell. Då utgår man naturligt från det när du till exempel läser en text om två personer som är tillsammans – att det är en man och en kvinna.

Det är detta som kallas “normen”. 

Att jobba mot fördomar är alltid bra, som fördomen att tjocka är lata, att handikappade automatiskt inte är kapabla, att kvinnor är på ett visst sätt etc. Den delen av normkritik är bra. Men normkritik handlar lika mycket om att ifrågasätta att utgå från majoriteten och tidigare erfarenheter och kunskaper, som något dåligt. Jag ser inte problemet här. Att inte ha fördomar om homosexuella men ändå i ett nytt möte eller i en text eller bild utgå från att personerna är hetero för att den abosluta majoriteten är det. 

Personligen kämpar jag vidare med min normkritik mot sosse-samhället, att skatt kommer ur en kran i Rosenbad och är oändliga och annat som verkar vara normen i just det svenska samhället. Som den enträgna normkritiker jag är. 

Ett annat problem med normkritik är att det ska appliceras överallt, i alla sammanhang, jämt. Det är tröttsamt. Det är nämligen inte det viktigaste i alla givna lägen. Att lösa brott är prio inom polisen till exempel. Inte normkritik. Att utbilda barn att läsa, räkna och skriva är prio ett inom skolan. Inte normkritik. Och så vidare i all oändlighet. 

Som ni kan läsa bygger genusteorierna på socialistisk ideologiskt byggda teorier om hur världen ser ut. För redan i definitionerna fastställs att samhället är diskriminerande och att det handlar om ytliga saker som kön och etnicitet. Och att det handlar om makt, som om makten per se sitter i kön, hudfärg etc. Det är inte ens föremål för diskussion inom genus, det är en av förutsättningarns om byggt hela ämnet.

ATT det ser ut så. Den ställer inte frågan OM. 

Detta är ett av många skäl varför genusvetenskap inte är någon vetenskap. 

Den frågar inte. Den påstår. Och givert den det påstår är svaret på alla frågor den ställer att det är diskriminerande att det ser ut på ett visst sätt, att skälet till diskrimineringen är maktanalys och att lösningen är det ändras. Svaret är aldrig att ja, det ser ut så här men det är inget problem. Det är ingen nyfiken vetenskap utan en missionerande ideologiskt driven verksamhet som mest syftar till opinionsbildning och att få leva på skattepengar. 

Men det hindrar inte Sverige från att fullständigt omfamna denna nya religion och formligen kasta skattepengar över det. Allt som innehåller ämnesraden “normkritik” får pengar, verkar devisen vara om man tittar lite grann på vad som produceras inom denna bransch.

För det är mycket mer än bransch är något som har med forskning att göra. 

Genusvetenskap lockar till sig många socialistiska feminister som vill lära sig mer om hur man delar upp världen i norm och icke-norm, ser diskriminering i varje situation och hur man tillskriver sina medmänniskor en viss uppsättning gemensamma nämnare baserat på om du har snopp eller fiffi, svart hud eller blek, gillar att ligga med samma kön eller motsatt etc.  

Vilket paradoxalt är själva definitionen på fördomar. Att du är si eller så om du är…..fill in the blank. I sin mission att kritisera normer använder de fördomar. För det är fördomsfullt att hävda att folk som är funktionsnedsatta, kvinnor, homo eller något annat har något gemensamt bara för att de är just så och därför ska fylla en kvot i olika sammanhang. “Representera” sin grupp.

Så vad har då framtidens genusteoretiker valt att skriva sina examensruppsatser om då på de av landets univeristet som ger genusvetenskap?

En person vid Karlstad valde att analysera Diseny-prinsessor. Sagor skapade av duktiga animatörer. Analysen bygger bland annat på att mäta hur stor andel av taltiden de ritade tjejfigurerna har jämfört med de manliga ritade sagofi. 

Detta gav personen en magisterexamen i det svenska högskolesystemet. Det gratis svenska högskolesystemet. 

En annan genusvetare analyserade hur kvinnliga hiphop-artister uttrycker sexualitet i sina texter, genom att analysera åtta texter. En hel kandidatuppsats – åtta låttexter. 

En annan kandidatuppsats vid Stockholms Universitet har analyserat The Walking Dead och hur påhittade sagofigurerna zombies uttrycker sin sexualitet, och de överlevande.

 Analysera sagor verkar ha en central roll inom genusvetenskap. No questions asked. 

En kandidatuppsats från Karlstad inom genus analyserar musiken i TV-serien Tudors

Om man inte har lust att få akademisk examen på att analysera TV-sagor så kan man få det genom att prata med sex stycken personer om hur studentfracken ….agerar?

Eller så kan man “analysera” troll-kommentarer på sociala medier. Som den här personen gjort av kommentarer på ett enskilt performance-verk som lagts ut på Youtube. 

Men det finns ju moderna klassiker av akademiska prestationer inom genusvetenskap. Som avhandlingen om tågstationerna. Detta är ännu värre än kandidatexamen för dessa avhandlingar har tagit åratal och gett personen en doktorsexamen. 

Eller avhandlingen från 2010 om “Trumpeten som genussymbol“, som nådde rätt stor publicitet faktiskt, bland annat skrev forskaren vid KTH Tanja Bergkvist om den i Svenska Dagbladet. Hon drev dessutom en blogg som fokuserade bland annat på genus-vansinnet inom forskningen. 

Trumpeten fick nämligen statligt forskningsstöd på över 500 000 kronor. 

En annan avhandling, visserligen inom kulturvetenskap, analyserar andra feminister. Så kallade “gudinnefeminister”.

I Umeå har någon blivit doktor med avhandlingen om slöjdens maskulinitet och förkroppsligande.   

Inte sällan när man surfar runt i genusteorietikernas lilla värld kommer man till ett ställe där man knappt förstår ett ord.

Som den här doktorsavhandlingen, som handlar om “normativa aspekter av individers begreppsbildning”.

The cognitive models that research on conceptual change has generated have been the subject of criticism, suggesting that these reflect an unrealistic view of learning as an overly “cold” and isolated process. Accordingly, representatives of this criticism suggest that research on conceptual change should investigate to what extent the cold cognition relates to “warm” affective constructs. In the present thesis, the warmth is not considered as prior to conceptual change, but is inferred from the very process of conceptual change itself. The aim is to investigate and describe how this warmth – in terms of normativity – is expressed in conceptual change and how individuals, in these processes, emerge as subjects in their interchange with the environment.”

???

En annan doktorsavhandling har fokuserat på barn i lågstadiet, det vill säga 8 år till 9 år, och bland annat deras sexualitet.

Men det är inte bara forskningen som kastar pengar och har omfamnat genus som rättesnöre. Även skolan har gjort det.

För två år sedan skrev Lärarförbundets tidning om det normkritiska projektet några kommunala skolor för lågstadieelever haft – genusdans. 

En genuspedagog som skrev en debattartikel på SVT Opinion tog att inte uppmärksamma dagisbarnens födelsdagar som ett exempel på att jobba med normkritik. För att komma ifrån att “peka ut ålder och att bli stor” som något jätteviktigt. 

Peak dumhet, skulle jag kunna kalla det här men jag avstår. 

Skolverket är statens myndighet för att styra och stödja svensk skola. En viktig myndighet alltså. På deras hemsida är det tydligt hur stort genomslag genusteorietikerna haft där. För varför inte försöka få fler på tåget genom att börja med barnen? Gärna lågstadiet. Som ni kan se i de andra exemplen. 

Genusvetenskapen är missförstådd

På Skolverket har man dock inte ifrågasatt genus. Tvärtom, man deltar gärna i missonerandet. Bland annat genom olika typer av skolmaterial för lärare, som den här genuskartan, eller vad man ska kalla det, för lärare om genus i skolan. 

Eller det här materialet av RFSU till landets lärare i naturvetenskap. Som Skolverket alltså upplåter sin sajt till som officiell statlig myndighet. För RFSU är ingen vetenskap, det är åsikter. De sysslar med opinionsbildning. Och deras åsikt är att det till exempel finns en “cis-norm”, vilket de tycker att landets naturlärare ska lära barnen i skolan. 

Allt byggt på den grundläggande marxistiska teori hela genusområdet i grunden bygger på. Att man autoamtiskt har makt etc baserat på yttre attribut och ytliga saker som kön.

I det materialet kan man läsa om fiktiva exempel från klassrummet. Exempel om hur en lärare undervisar om urinblåsan och där läraren “uteslutande utgår från relationen man-kvinna” när denne pratar om att kvinnans urinblåsa mynnar ut vid slidan och att i slidan  kan man exempelvis föra in en tampong, eller en snopp. Vilket sist jag kollade är helt korrekt. 

Man kan även smuggla knark men det antar jag läraren inte tog upp. 

Det materialet tar också upp att det är fel att utgå från att rymdfysik är svårt och kräver komplicerade matematiska beräkningar. Och det är dåligt eftersom att skriva en sonett är “lika svårt”. 

Vilket alltså är något som Skolverket tycker är lämpligt att vi lär våra barn. Att det är fel att utgå från att rymdfysik är matematiskt.

En annan del av materialet tycker att det är fel att man inom biologin utgår från hane och hona hos djur. 

Genusvetarna verkar ha ett komplicerat förhållande till andra vetenskaper generellt, och naturvetenskap och matematik i synnerhet. Kanske för att dessa är riktiga vetenskaper med ett rätt och ett fel svar.

Enligt Anna Palmer, som utbildar i pedagogik och alltså utbildar blivande lärare, borde man “utgå från kroppen” när man ska lära barn matematik.

Till exempel åka snowboard. 

Och så undrar vi varför vi är dåliga i matte på PISA. 

En person som intresserat sig för fysik och bristen på genus är Moira von Wright som för närvarande är chef över Södertörns högskola, ett av genusvetenskapens fästen (hon har sagt upp sig och ska snart sluta).

Hon skrev en rapport “Genus och text” (som ska ligga på Skolverkets hemsida men länken är trasig), som är mycket vetenskapskritisk. Forskning och Framsteg intervjuade henne.

När hon utnämndes till chef över hela Södertörn högskola fick hon kraftig kritik av flera professorer inom naturvetenskap vid både KTH och Chalmers som ifrågasatte hur man kan utnämna en vetenskapsfientlig person till högskolechef. Rimlig fråga. 

För i hennes rapport skriver hon till exempel att “en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken borde plockas bort“.

Ett exempel hon ger är att det i läroböcker i fysik står att en sägen kring regnbågen är att det finns en skatt vid dess slut men att detta inte är sant då regnbagen rent bokstavligt inte tar slut på en bestämd plats. Regnbågen är ju ett ljusfenomen.

“När författarna uttalar sig förringande om regnbågen och endast godkänner ett “objektivt vetande” om den förringar man sagan och tusenårig levnadsvisdom“.

Samma visdom som trodde jorden var platt, att det fanns troll och som botade alla sjukdomar med åderlåtning. 

Men sådant här avskräcker alltså inte staten från att formligen ösa pengar på allt som har ordet “genus” eller “normkritik” i ansökan. 

Vetenskapsrådet distribuerar till exempel stora pengar varje år. Många hundra miljoner kronor. En del går till genus. Söker man i deras databas under “genus” hittar man massa godbitar.

Till exempel forskningsstudien “Att bli “människa: genusteori och djur i en mer-än-mänsklig värld”

Hur är djur aktiva i produktionen av könade identiteter?

Det känns verkligen som mina 1,2 miljoner kronor per år under fem år är solklart värt att få reda på det. 6 miljoner kronor har det forskningsprojektet hittills kostat. 

I Jönköping jobbade en person på en avhandling där utgångspunkten var att “entreprenörskap är manlig könsmärkt och framställer företagande kvinnor som sekundära och underpresterande“. 

För 8 miljoner kronor fick vi alltså bland annat första klassens förolämpningar. 

Forskaren uppvisar dessutom lite härliga fördomar själv, genom att hon konstaterar att “förhoppningen att kvinnor ska starta eget inom vård och omsorg har inte infriats“.

Nähe. Men om man kollar på siffror, som ju är en del av den förhatliga matematiken och vetenskapen, har alltså antalet kvinnliga företagare ökat rejält. 

Verkligheten enligt genusvetaren:

Verkligheten:

En avhandling om det autonoma, som är fullständigt obegriplig att förstå vad de ens forskar om, har fått 1,2 miljoner kronor. 

Eller vad sägs om: 

“Inom genusteori och feministisk filosofi antas självet vara situerat men ofta också ?relationellt? till sin konstitution och alltså beroende av andra personer. En viktig fråga är därför om ett sådant själv kan vara autonomt. Den vanliga uppfattningen är ju att den som är autonom är självständig och oberoende. För att besvara frågan avser projektet att relatera diskussionen om det relationella självet till de mest avancerade teorierna om personlig autonomi”

Vad sägs om 20 miljoner till “forskning om sociala mediers betydelse för antagandet att vapenindustrin är bra, naturligt och nödvändigt“?

Forskningsrådet ger även 720 000 kronor per år i tidskriftsstöd till Tidskrift för genusvetenskap. 

Men det finns ju fler forskningspengar att hämta. Till exempel Vinnova. De gav pengar till det här projektet, kallad “c.alongen“.

För 215 000 kronor skrev de brev, per post

För att “sättet vi samlas på i ett rum för att samtala konstnärligt och politiskt följer en rad normer som är kopplade till patriarkala värden, som föreläsning och panelsamtal

Föreningen Fanzingo fick 300 000 kronor nästan, för att prata med public service så att de “blir mer demokratiska”, ergo kvotera in deras definition av mångfald som bygger på den klassiska intersektionella etnicitet, sexualitet, kön etc. Rubriken på deras egen hemsida var “nu förändrar vi medierna!

De var besvikna över att SR och UR inte var tillräckligt intresserade. 

Medan vissa får skattepengar för att skriva avhandlingar om djur och genus, går på statlig finansierade universitet med studiemedel för att skriva uppsatser om fracken eller tvingar lågstadiebarn att dansa genusdans inkluderar andra “feministiskt självförsvar” på schemat. Som barnen på Hisingen, som blev tvungna att gå på det i skolan.  

För vi behöver verkligen satsa på mer saker utanför läroplanen. 

Fiffigt nog har Ung Vänster redan nischat in sig på just feministiskt självförsvar. Och sossarnas ABF. Så ju mer efterfrågan man lyckas bygga på det, desto mer indoktrinering av barn kan man få på skoltid. 

Genus har blivit religion i Sverige, som fått alla politikers öra och hundratals miljoner varje år går via våra universitet och forskningsanslag, via genuspedagoger inriktade på små barn och feministiskt självförsvar till tonåringar, till olika delar av de teorier som bygger på marxistisk analys om makt och kön, etnicitet etc. 

Säg normkritik och du får bidrag och en politikers uppmärksamhet. 

Det enda jag ser är åsikter.

Vetenskap är det är inte. Tragiskt nog har de till och med fått Skolverket att sprida läran vidare till våra lärare och elever. Med lärare som på biologilektionen fokuserar på huruvida det är genuspolitiskt korrekt att säga att man kan stoppa in saker i slidan och inte på om barnen lär sig något ser det mörkt ut att vända det stora skepp åt fel håll som skolan just nu är. 

Själv blir jag bara politiskt deprimerad över att se hur otroligt mycket pengar vi skattebetalare betalar på ovetenskapligt trams. 

39 kommentarer till Genus, Amen.

 1. Så enormt förolämpande! Vilka galenskaper. C.alongen, där man samlas kring innovativa samtal brevledes, tar ju priset. Så vi kvinnor saknar förmåga till logiskt tänkande, linjära resonemang blabla och måste därmed finna nya (sjukt tillkrånglade) sätt att kommunicera på som lämpar sig för oss virrpannor? Att de menar att logiskt tänkande och föreläsningar är patriarkala företeelser, djupt sammankopplade till en maskulin vetenskapskanon, ursäkta, says who? Det är klart att vill man hitta saker att reta upp sig på kan man så klart dra vilka befängda kopplingar som helst. Hade det inte varit för denna typ av kontraproduktiva förespråkare inom “jämställdhetsarbetet” hade vi kanske sluppit denna genusepidemi. Komma och säga att vi inte kan följa resonemang och föreläsningar. Suck alltså.

 2. En riktig ögonöppnare. Fullständigt sjukt. Jag har länge nämnt att det här med genus är som Kejsarens nya kläder. Där det till slut visar sig att kejsaren är fullständigt naken.

 3. En brilliant sammanfattning av en parasitisk religion/meme.
  Jag är imponerad att du vågar…

 4. Den blotta mängden av idiotier är skrämmande men samtidigt lite roande.
  Om man inte får nog av stollerierna finns även en automatisk textgenerator för postmoderna texter. Inte helt olika en del av genusexemplen ovan:
  //www.elsewhere.org/journal/pomo/

  Det är rätt svårt att förstå hur våra politiker kan ösa pengar på det här samtidigt som det är sådan sjuksköterskebrist att t.ex. neurokirurgen på Karolinska går på knäna:
  //www.svd.se/hjarntumordrabbade-kaoset-kan-kosta-oss-livet

 5. Bäste fru Uvell du är en samhällsfara.
  Inte p.g.a. vem du är eller vad du står för, utan för vad du “gräver” fram.
  Att ta upp sånt här slöseri med skattemedel bidrar bara till att minska folks vilja och förståelse för våra höga skatter, därmed är du en samhällsfara.

 6. Förr var universitet och högskolor avsedda för en begåvad elit. Några få procent av befolkningen tog sig dit, och intelligensen låg högt över genomsnittets – över 120 i IQ.

  Nu vill man bredda dessa verksamheter så att de blir tillgängliga även för mindre studiebegåvade. Då får man sänka kraven på förkunskap och på kunskapsinhämtande. Det blir svårt i ingenjörsvetenskaöer, naturvetenskap och medicin, där innehållet är verifierbart genom enkla kunskapskontroller i form av tentor och liknande. Där kan de obegåvade (ännu) inte göra sig gällande.

  Humaniora är mer flexibelt. Nivåerna på doktorander i språk motsvarar numera vad en duktig student förr presterade i gymnasiet.

  Sociologi är än mer lämpat för lågbegåvade. Där saknas i stort sett verifierbara kunskaper. Tyngdpunkten är lagd på “normkritik” och liknande äventyrliga verksamheter som mest går ut på att alla tycker något, helst detsamma.

  Genusvetenskap är bottensatsen av detta. Förmodligen kan man doktorera med tydligt undergenomsnittlig begåvning (IQ 80-100?) om man går med på de rätta åsikterna – den så kallade värdegrunden.

  Så delar i de nya universiteten får betraktas lite som det som förr kallades hjälpklass eller obs-klass. Det är väl inget fel med det. Problemet är att nivån sjunker även på de mer elitistiska områdena, vilket försämrar vår internationella konkurrenskraft i en tid av ökad globalisering. Nog finns det bättre sätt att ta hand om normal- och lågbegåvade än att låtsas att de är lämpade för högre studier. Det är lite barnsligt, som att leka affär, att ha låtsasuniversitet så att de också ska få vara med.

 7. Generellt verkar genusvetenskapen lida av en direkt fasa inför tanken av kritisk prövning av hypoteser. Man häver ur sig saker, och beroende på vem som stödjer eller säger en sak, så blir det en hypotes, som man kan arbeta med, annars inte. Självklart är genusvetenskap inte vetenskap.

 8. Voodoo i svensk version. Underbar avhyvling av hela genusbranschen….kan bara beskrivas som: supercalifragalisticexpialiedocius!

 9. Tack! Har inte läst förrän nu men varför har inte den här sakligt och kristsikt granskande artikeln synts mer?

 10. Visserligen har Sverige världens högsta skatter, men man undrar ändå, hur har vi råd med sådant här skräp.

 11. Fast å andra sidan syns inte studenterna i statistiken över arbetslösa på ett bra tag.
  De flesta får väl bli kommunala genuspedagoger senare någonstans?
  Att svensken är så högutbildad är en myt som inte får spricka.

 12. Jag har doktorerat inom naturvetenskap. En sådan här sågning kan man applicera på den mesta vetenskap inom de flesta ämnen. Det mesta är nämligen löjligt detaljerat och kan verka “onödigt”. Vad är nödvändigt då och vem ska bestämma det? Universitet och forskningen bör få vara fria. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt och vad som är användbart vet man först långt senare. Jag är inte insatt i genusvetenskap alls. Men som kvinna märker jag skillnader i samhället. I bemötande, i förväntningar på mig som kvinna. Vad beror dessa skillnader på? Hur tar vi reda på det?

 13. Tack för denna mycket underhållande, och skrämmande, text. Du har lyckats packetera något som systematiskt pågår i vårt samhälle och som, i alla fall för min del, upplevs felvisande och obehagligt indoktrinerande. Summeringen är brillant, tack!!!!

 14. Hej,
  Jag undrar om du ser några fördelar med att det finns ett genusperspektiv i olika processer etc? Utifrån din text får jag uppfattningen att du ser genus som meningslöst och irrelevant i alla sammanhang? Eller har jag missförstått?

 15. Genusvetenskap, synonym för performance art. Kommer snart fram någon ur kulisserna och avbryter projektet… eller? Hallå? Hallååååå?

 16. Vaaaansinnigt dettta, men vad grym du är som faktiskt går in lite djupare för att vi gemene man ska kunna få se hur långt det här har gått..
  Så frågan är – vad gör man för att stoppa det här? Förslag?

 17. Tycker att det är väldigt oroväckande att dessa ska vara framtidens “skarpa hjärnor ” som ska rädda världen genom att förneka vetenskap och kasta oss tillbaka till medeltiden. KTH maskinteknik ska ju införa genusperspektiv då vissa tycker att maskinelement är för maskulint och hårt! Svenska Ingenjörer kommer att stå högt i kurs!

 18. “För det handlar om teorier och inte vetenskap. “

  Jag gillar inlägget men det där är inte rätt. Vetenskap byggs upp av teorier. Gravitationsteorin, allmänna relativitetsteorin etc. Det luktar onödigt mycket evolutionsdebatt när man formulerar sig så.

 19. Hej.

  Det hela är mycket tragiskt – från att ha varit en del av sociologi och kommunikationsanalys har genusfamiljen blivit den akademiska världens motsvarighet till en djupt dysfunktionell missbrukare vars nycker och ryck sprider misär och kaos bland anhöriga som inte vågar ta steget att stöta bort missdådaren.

  Genusteori (som det hette tidigare) sorterade tyvärr även vid institutioner för kvinnoforskning (det var där man på sjuttiotalet stoppade in radikala rödstrumpor för att få ha övriga humaniora och samhällsvetarsektorer ifred – en inkubator för bitterhet och sekterism blev resultatet).

  I sitt tidigare utförande var det helt enkelt ett analysverktyg för att studera könsroller, hur dessa skapas, upprätthålls och förmedlas mellan människor. I detta skiljer den sig inte nämnvärt från annan kommunikationsanalys, eller (post)strukturalistisk litteratur-analys. Tillsammans med dess akademiska kusin narrativ diskursteori (att analysera berättelser, och även den upplevda verkligheten som en uppsättning gemensamma berättelser med individuell tolkning) är den användbar om man vill förstå och kunna förändra tankemönster.

  Under nittiotalets slut kidnappas den av diverse överklassvänster-kvinnor (Rosengren, Schyman m fl) och blir dagens soppa. På klassiskt socialistiskt manér kapas en analysmodell för att ideologiseras så att endast politiskt korrekta slutsatser blir möjliga.

  Genus-diverse bekämpas lämpligast med tvåfrontsangrepp: avkrävande av bevis, empiri och replikerbara experiment, samt att man applicerar den på företeelser och manifestationer av normativitet som den genustroende inte vill låtsas om.

  Värt att notera är att enär genusteori är postmodern innebär det att den förkastar begrepp som empiri, bevis och logik, deduktion respektive induktion, samt att det den påstår inte kan bevisas enligt föregående. Allt en genusteoretiker påstår kan avfärdas som dennes subjektiva upplevelse, och som ett anspråk på makt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 20. Bidrar gärna med formgivning/illustrationer till ångvältspropaganda : ) mot denna ovetenskaplighet.

 21. Klockren sammanfattning av alla dårskaper som bedrivs i genus”vetenskapens” namn och som bekostas av skattemedel.
  De som beviljar pengar till dessa idiotier borde bli personligen återbetalningsskyldiga och få sparken från sina jobb.
  Det finns verkligen många områden i samhället som bättre behöver dessa pengar än lektanterna och lekfarbröderna inom genusfältet. Kan faktiskt inte komma på något som är mindre kvalificerat att ta emot skattemedel och få stöd från samhället än genusidiotin..

 22. Nu är det väl så att det är politikerna som sätter ramarna för högskolan och tillsätter dess chefer, det är väl själva grundproblemet. Eftersom vi så länge har haft ett socialistiskt styre så har de socialistiska krafterna sedan länge tagit över utbildningsväsendet och bedriver en indoktrinering av befolkningen genom att endast godkänna dem som erkänner deras agenda som den sanna och äkta.

 23. Enastående och ett mycket viktigt dokument som i genuskretsar troligen renderat en doktorshatt om vinklingen följt deras normer. Källforskning och objektivitet har väl dock aldrig varit vänsterns och genusivrarnas paradnummer. Dina skrifter behövs och förhoppningsvis kan vi alla bidra genom delning..

 24. Hos kossorna kallar man det “Galna kor sjukdom.”
  Den mänskliga varianten drabbar huvudsakligen kvinnor. Verkar det som.

  Hittade följande på nätet. Kortare och mera precis kan det knappast sägas:
  “Believing ideas, fantasies to be real, true, is insane. Most people are.”

 25. Helt rätt.

  I det norska programmet Hjernevask follkomligt krossas den norska genuspedagogiken.

  Ett sådant program borde göras i Sverige

 26. Den som lär ut att kvinnans urinblåsa sitter i slidan borde hänvisas till en gymnasielärobok i biologi. Urinblåsan ligger hos kvinnan framför livmodern vilket förklarar att urinröret mynnar framför slidan.

 27. Feministiskt självförsvar har nog genomförts i alla stadsdelar i Göteborgs stad under 2015. Bara i Majorna-Linné budgeterades 250 tkr för att genomföra detta. Om jag har förstått det rätt så var det dock en frivillig höstlovsaktivitet som erbjöds personer som identifierade sig som tjej. Uppdraget att utbilda gick till en förening med många personband till Vänsterpartiet.

 28. Tack för ditt arbete. Länge har jag hävdat att politiker inte skall blanda sig i skolpolitiken alltför mycket. Politikerna borde lämna skolan till professionen och modern forskning.
  Jag tror jag har haft fel. Om sådant här trams skall styra skolan hoppas jag att de som utövar forskning av det slag du pekar på här genast avlägsnas från sina uppdrag. Eller åtminstone får sina anslagspengar indragna. Det borde vara en viktig politisk angelägenhet. Eller är det helt enkelt så att huvudet blivit för stort? Men kommunister gillar stora organisationer….

  Mvh Anders

 29. “De som inte intresserar sig för politiken låter sig styras av dårar”
  Gammalt grekiskt ordspråk.

 30. Ja herregud. Detta är en av anledningarna varför jag inte riktigt känner mig hemma i mitt land längre.

 31. Det här är verkligen ett grundligt journalistiskt researchjobb av Uvell Weimo. Lysande, och jag menar det verkligen. Dock tror jag att Karl Marx hade blivit upprörd och roterat runt i sin grav i London vid en jämförelse med detta pseudovetenskapliga trams. Som socialist, kommunist och marxist är det naturligtvis oerhört pinsamt att bli förknippad med detta men tyvärr är det ju så det politiska klimatet ser ut. Du kanske inte håller med mig nu men Kommunistiska Manifestet och Kapitalet håller rätt väl ifråga om vetenskaplig stringens så här dryga hundrafemtio år efteråt. Och här kommer den viktiga skillnaden. Dagens genusvetarideologi kommer att framstå som rent genant om bara ett decennium eller två. Det är vad jag tror.
  Bosse Johansson, Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap