Först långsamt, sedan plötsligt

Lyssna.

Snap. 

Små ljud överallt. Från olika delar av Sverige, olika delar av samhället kommer det. Snap. 

Det är samhällskontraktet som går sönder. 

Det finns en bra citat här. Jag hittar inte originalet men det lyder ungefär så här. 

På frågan “hur gick du i personlig konkurs” svarade han “först långsamt, sedan plötsligt”.

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen. 1990 låg det på över 50 %, 2014 var siffran 43,5 %. Definitionen på skattetryck är hur stor andel av landets BNP som kommer från skatter och sociala avgifter. 

Ca 60 % av statens intäkter kommer från skatt på just arbete. Vi har högst marginalskatt i hela världen, dvs skatten på den sist intjänade kronan är med regeringens skattehöjningar nu över 60 %. 

 

Men svensken har ändå någonstans accepterat den enorma skattebördan för att det generella välfärdssystemet som de olika regeringarna gradvis byggt upp, både vänster och höger, har skyddat dem. Människor har ändå tyckt att de fått någonting tillbaka och inte ens den mest borgerliga svensken vill avveckla välfärdsstaten. De allra flesta svenskarna vill ha nuvarande system kvar, där vi har maxtaxa till förskolan, avgiftsfri grundskola och gymnasium, möjlighet för alla att studera på högskola, nästintill avgiftsfri vård etc. 

Det svenska skattetrycket om solidarisk finansiering, där alla får betala, dessutom progressiv beskattning som gör att de med inkomst över 36 000 kronor per månad får betala betydligt mer (statlig skatt på 50 % mot ca 30 % i kommunalskatt), bygger på förtroende för systemet. Att även om man tvingas betala till sådant man exempelvis inte gillar, eller betala för sådant man aldrig eller sällan kommer utnyttja så accepterar man systemet. 

I gengäld lovar staten att de som betalat in till systemet vid behov ska få tillbaka det de behöver.

Det är det vi kallar samhällskontraktet.

Börjar folk tvivla på systemets hållbarhet, att samhället verkligen kommer göra sin del av avtalet, har vi stora problem. Inte bara för att viljan att betala skatt sjunker utan för att motsättningarna i samhället kommer att växa, med massa problem som följd. 

Men vi ser nu fler och fler tecken på att kontraktet bryts. En liten del i taget. 

Orsaken är flyktingsströmmen men det är viktigt att poängtera att det inte är flyktingarna som bryter kontraktet. Det är samhället. Det är politiker och offentliga instutioner som har valt att lösa problem så här, ibland för att lagen någonstans kräver det, ibland inte. Det är alltså dessa som kritiken gäller, inte asylsökande. De har ingen skuld i dåliga politiska beslut fattat av våra egna förtroendevalda. De råkar bara anledningen till problemet. Lösningen står politikerna för. Eller snarare, de dåliga lösningarna. 

För några dagar sedan blev det känt att en familj som hyr ett hus av Lidingö kommun vräks för att ett nyanländ ska få bostaden. En konsekvens av den nya lagen att alla kommuner måste ta emot en viss andel flyktingar. 

 

I Kumla utanför Örebro har nyanlända förtur i bostadskön. 

 

Solna beslutade i höstas att ge flyktingar förtur i bostadskön. I februari gick stadens politiker ut och sa att 4000 nödbostäder ska byggas, vissa kan hamna på Östermalm. Nyligen skickades det in en förfrågan om Gärdet till Kungliga Hovstaterna som äger marken. Östermalm är ett av landets dyraste områden att bo i och kön för att få bostad där överstiger 25 år i Stockholm. 

 

Jag förstår att politiker i kommuner sitter i en rävsax när de måste ta emot flyktingar och inte har bostäder. Men det är inte heller rätt väg att flyktingar ska få gå före skattebetalare som väntat i åratal på att få en första lägenhet, en större lägenhet eller en mer central lägenhet och tålmodigt har väntat i det mest rättvisa systemet som finns – kö. 

Men det är inte bara bostäder som detta gäller. 

Nu kommer larmrapport efter larmrapport om skenande köer i tandvården. Asylsökande har nämligen rätt till såväl akut sjukvård som akut tandvård, och som i alla vårdsystem prioriteras i akuten de mest akuta. Andra får stå tillbaka och köerna växer. Något bättre system än prioritering efter nöd har inte jag heller, men alldeles oavsett så blir det svenska skattebetalare som hamnar längre bak i kön. 

I Uppsala till exempel, kan köerna vara 2 år för Folktandvården. Eller i Enköping där de växt till 1,5 år. Viss kö kan förklaras med att privata tandläkare av någon oklar anledning inte fått leverera just vård till asylsökande via landstinget så Folktandvården har haft monopol, men framför allt är det trycket på tandvården som ökat. 

 

Även sjukvården belastas nu hårt på grund av just trycket från aktuksjukvård av flyktingar, inklusive psykiatrin. Till exempel i Östergötland. I Skåne säger personalen att “det kommer att krascha”.

 

Att inte hjälpa människor i nöd är givetvis inget alternativ. Samtidigt måste man ha klart för sig att de som ingått samhällskontraktet blir otroligt besvikna över att se att deras plats i kön bara blir högre och högre. Att ta emot så här många flyktingar utan att först säkerställa bland annat vårdresurser är ett av problemen. 

Ett annat problem som verkligen sticker i ögonen på folk är de särskilt låga avgifter nyanlända får. När en vanlig skattebetalare, oavsett inkomst, får betala till exempel 300 kronor i egenavgift för ett läkarbesök får asylsökande betala 50 kronor, och får ersättning för resan till sjukhuset om de vill, vilket ingen medborgare får. Tandvården kostar lika lite, trots att vi i Sverige inte som vuxna omfattas alls av någon subvention av tandvård generellt (det finns udantag) utan vi får vackert betala många tusenlappar om det vill sig illa. För ett enskilt tandläkarbesök. 

Snap.

Samhällskontraktet krackelererar. 
 

Detta system är det våra folkvalda som hittat på, och som ska ställas till svars. 

Det enda raka tycker jag är att asylsökande får betala samma avgifter som alla andra, så har de inte råd kan man helt enkelt avkräva den betalningen när de har någon typ av inkomst. De får helt enkelt betala senare, både för tandvård och sjukvård. Om de inte får uppehållstillstånd dras summan av på den återvändandeersättning vi fortfarande har, om vi ska ha kvar den vilket jag inte tycker. Om de får uppehållstillstånd kan räkningen skickas när de har någon typ av inkomst. 

För det är just det här.

Det måste vara SAMMA regler. Vi kan inte ha ett samhälle där vissa får särskilt bra regler.

Ett rättvist och demokratiskt samhälle bygger på likabehandlingsprincipen. En person som inte är asylsökande, antingen har de fått PUT eller så är de födda här, får bara betala vad det kostar att gå till tandläkaren eller skjuta upp tills man har råd. Det finns inget “gratisätande” för dem på tandvården. Att gå dit och inte kunna betala tar inte tandläkaren hänsyn till, då kommer fakturan till slut skickas till Kronofogden. 

Men avstegen från just likabehandlingsprincipen fortgår tyvärr.

Nyligen blev det klart att friskolor ska låta nyanlända gå före i kön. Att miljöpartisten som banat väg för odemokratiska islamister i sitt parti var nöjd var tämligen väntat. Att “liberalerna” var lika n nöjda och dessutom hänvisade till att “det är svårt för nyanlända att konkurrera om platserna” som skäl är något att höja på ögonbrynen åt. 

 

Nej, det är inte orättvist att den som ställer sig i kö nu inte har samma köplats som den som ställde sig i kön för fem år sedan. Kö är det mest rättvisa system som finns, den gör inte skillnad på vem du är, hur mycket pengar du har eller var du är född. Den bygger på tid. Som alla människor har, och tid är dessutom gratis. Ställa sig i kö är oftast gratis (bostadsköer tar ofta en avgift dock).

Det står 50 000 barn i kö bara i Stockholm till den populära Engelska skolans olika enheter. Vissa barn har garanterat stått där sedan de var bebisar.

På vilket sätt är det rättvist att de nu ser sig omsprungna av barn som kom hit för fem minuter sedan? Friskolorna och politikerna vill anföra att det är platser som inte finns så att kötiden inte förlängs. Men om det funnits möjlighet att bygga ut med 10 %, varför har de populära skolorna inte gjort det förrän nu? Och på så sätt kortat köerna för t ex de 50 000 nedan som står i kö? Det gör det inte mer moraliskt försvarbart faktiskt. Antingen tror vi på kön som en del av likabehandlingsprincipen eller så gör vi inte. 

Vårt lands politiker tror inte på det. Normalt riktar jag min kritik mest åt vänster men här är det borgerliga uter och cyklar lika vingligt. 
 

Bygg hemskt gärna ut populära friskolor och det snabbt, men de som ska komma in är de som köat längst. Punkt slut. En utbyggnad gör att de som står sist kommer fram fortare. Punkt slut. Vi ska inte ha gräddfiler&nbsnbsp;baserat på etnicitet i det här landet.

Vi ska behandla alla männsikor lika oavsett bakgrund, sexuell läggning och kön

 

Trots att asylsökande har helt andra villkor än de som bor här vad gäller sjukvård har de ännu inte några skyldigheter. Sverige kräver inte att asylsökande ska hälsoundersökas, det är valfritt. 

Och följdaktligen ökar nu bland annat TBC, även kallad lungsot, i Sverige markant. Bara 2015 ökade antalet anmälda fall med 22 %, det finns säkert mörkertal här dessutom. 

 

Men det är inte bara TBC som ökar. Den multiresistenta bakterien MRSA ökar kraftigt i bland annat Skåne enligt SVT i januari 2016. 

 

De som betalar priset för att dessa smittor ökar är framför allt de invånare här som redan nu har nedsatt immunförsvar. De gamla, små barn och de svårt sjuka.

För deras skull borde hälsoundersökning vara en del av asylsökandet.

Det är frivilligt att söka asyl, då ingår det förpliktelser i och med ansökan. Som exempelvis att man accepterar att genomgå en hälsoundersökning.

Vill man inte det ska vi givetvis acceptera det men då får man söka asyl i ett annat EU-land. Som liberal tror jag inte på tvång. I vissa länder scannas kroppstemperaturen av redan på flygplatsen ankomstcentral. När jag åkte till Vietnam 2007 och landade i Hanoi gick jag igenom en sådan. Börjar den blinka rött antar jag att man får följa med och just undersökas av en läkare, om man vill komma in i landet. Annars får man sätta sig på ett plan hem. 

Jag är mamma själv till två små barn och  jag förstår absolut dynamiken och tankarna bakom samhällets beslut att behandla asylsökande barn som alla andra. Men även om de förbereder integration för de som får stanna och det därmed ökar sannolikheten att den går snabbare, ger man samtidigt de barn som får avslag ett ännu värre avsked. 

Och att ge förskola åt asylsökande som sitter och väntar på besked och därmed inte jobbar är bara befängt. Förskola har vi för att folk ska kunna jobba. Jobbar man inte och dessuto inte ens har tillstånd att stanna i landet ännu får man ta hand om sina egna barn.

Det är inget straff att få ta hand om sina egna barn, även om vårt sosseland tutat i oss det och därmed föraktas de medborgare som väljer att göra det idag. Det kan alla föräldrar som av olika anledningar valt bort förskola till sina bebisar, kanske hela vägen till skolan då skolplikten träder in, vittna om.

Jag älskar vårt dagis och skulle passa synnerligen dåligt som hemmaförälder, jag höll på att bryta ihop i slutet av min 18 månader långa föräldraledighet av intellektuell uttorkning. Jag älskar att barnen kan vara där och ha kul när jag jobbar. Men dagis är till för att föräldrar ska kunna jobba och det bygger på samhällskontraktet. Jag och övriga av landets skattebetalare betalar mycket skatt för att upprätthålla det systemet. 

Det måste vara kvalificering för att få tillgång till välfärden som nyanländ.

Här ingår till exempel rätt till förskola innan uppehållstillstånd, som jag tycker borde tas bort. 

 

Flyktingar som söker asyl men inte fått besked har även rätt att direkt gå i skolan. Det är ändå en annan sak än förskolan kan jag tycka. Gå i skola är en mänsklig rättighet och en asylprocess kan ta lång tid. Däremot är jag som sagt emot gräddfiler. Språkundervisning och förberedande klasser är lämpligt initialt, som idag.

71 000 barn i skolåldern kom till Sverige 2015 enligt Skolverket. En årskull är 100 000 barn. Det är väldigt mycket barn. 

Svenska skolan har stora problem som bekant, och störst problem med resultaten har enligt Skolverkets egna rapport just utlandsfödda barn. För deras skull, och för skolans, vore det inte lämpligare att ha ett tydligare för-steg innan den “riktiga” skolan? Bara en tanke. 

 

Detta är bara några exempel på ett brutet samhällkontrakt. 

Om vi ska betala världens högsta skatter förväntar vi oss också att den andra parten i avtalet håller sin del. Just nu håller samhället på att en liten bit i taget att bryta det löftet. 

Det är en väldigt oroande utveckling. 

För vad händer med ett samhälle när medborgarna slutar lita på det offentliga? Att så många löften bryts att tilliten är borta. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende, ett ögonblick att rasera det. 

Vi har stora samhällsutmaningar. Men lösningar med gräddfiler och undantag är helt fel väg att gå. Vi kan inte avvika från likabehandlingsprincipen, alldeles hur gärna vi än vill vara snälla mot alla.

För det är som att kissa i sängen – först blir det varm och skönt, sedan blir det kallt och obehagligt. 

Största konsekvensen av detta är raserad tillit. Men folks vilja att bidra till skattesystemet kommer också på sikt att minska. De individuella motsättningarna öka, när grupp ställs mot grupp i systemet, på grund av dåligt fattade politiska beslut. Och vi kan se en ännu värre parlamentarisk situation 2018, om SD blir andra största eller största parti i Sverige. Ett scenario som inte framstår lika otänkbart som bara för ett år sedan. 

Inget av allt som hänt kan skyllas på flyktingar. De har inte fattat de politiska besluten. Det är politikerna som har. 

Det enda rätta är att gå tillbaka till den moraliskt riktiga likabehandlingsprincpen i samhället och ett samhälle som håller sin del av avtalet. 

Vi ska behandla alla invåndare lika oavsett etnicitet. Kö är det mest rättvisa systemet av alla. Och att ha samma avgifter och ökad kvalificeringsnivåer i välfärden, som är konstruerat på inbetald skatt, är rättvist.

Mot alla. 

 

39 kommentarer
 1. Det finns “nyanlända” på badhus i en omfattning som orsakat många omtalade “kulturkrockar” (sextrakasserier), men inträde är inte billigt (jag jobbar heltid, men tycker inte att jag kan unna mig årskort), så jag har svårt att tro att de “nyanlända” betalar detta ur egen ficka. Gissar att vi skattebetalare står för notan.

 2. Apropå kontraktsbrott så noterar jag med en viss förvåning att frågan nu även dryftas i den annars så systemlojala facktidningen Publikt (organ för fackförbundet ST nr 7, 27 maj 2016). I en gästkrönika skriver frilansjournalisten och författaren Kent Werne bland annat följande:
  “Under arbetet med min senaste bok Ofärdsland träffade jag dussintals arbetslösa och sjuka som tvingats förlita sig på trygghetssystemen. Och som blivit gruvligt besvikna.”
  “Men problemet är större än så. Sedan 1990-talet har allt mer skuld och ansvar lagts på individen.. Utgångspunkten är att människor är arbetsovilliga och måste disciplineras. Ökade krav, skärpt övervakning och utförsäkringar har kombinerats med sänkta ersättningsnivåer (…). Vilket krockar med mångas kvardröjande bild av skyddsnäten som relativt säkra.
  Det upplevs som ett kontraktsbrott , ett svek. Var inte överenskommelsen att man skulle kräva sin rätt när man gjort sin plikt?”

 3. Det går knappast en dag utan att jag baxnar över den svenska dumsnällheten.
  – Illegala invandrare (ja just det, den gängse benämningen i den anglosaxiska världen är “illegal aliens”) tillåts bo på Migrationsverkets boenden och när det nu kommer förslag på att skära ner deras bidrag blir det ett ramaskri. Ett nej är ett nej, har man inte rätt att vistas i landet ska man lämna det. Inte dröja sig kvar på andras bekostnad.
  – En somalisk kvinna föder i snitt över sex barn. Icke desto mindre ges full access till socialförsäkringssystemen från dag ett till dessa jättefamiljer. Inklusive t.ex. retroaktiv föräldraersättning. Knappast rättvist jämfört med dem som betalat skatt i decennier.
  – Nyanlända “dumpas” i avfolkningskommuner som Ljusnarsberg och Norberg. Trots att de svenskar som bor kvar där betalar höga kommunalskatter får de se skola och sjukvård haverera.
  Jag kulle kunna hålla på hela kvällen men stannar här…

 4. Kö är inte alltid bästa lösningen. Till skolor t.ex. blir kö ett väldigt märkligt sätt, då handlar det plötsligt om vem som hade mest förutseende föräldrar och mest tur. Blev man tvungen att flytta för att en förälder bytte jobb, blev sjuk, träffade en ny, etc. så hamnade man plötsligt sist i kön eftersom den skola man trodde var aktuell inte längre är det. När det kommer till utbildning finns ett uråldrigt system som är det enda rimliga; meritokrati. Helst via någon form av antagningsprov och inte betyg eftersom dagens betyg är minst politiskt tillrättalagda, då blir det så att den som har bäst förutsättningar får bäst chanser oavsett privat situation, bakgrund, etnicitet, kön. Alla vinner i längden om det är de med mest talang som får åka i gräddfilen istället för de som har mest ömmande skäl eller rikast föräldrar. Det vore såklart också mycket rättvisare än ett kösystem, kösystem som fördelningsmekanism luktar väldigt mycket öststatskommunism. I första hand bör man låta marknaden sköta fördelningen men där det finns en uppenbar samhällsnytta i att fördela efter andra principer bör man rimligtvis satsa på meritokrati istället för kösystem. Att fördela utbildningsplatser efter ens föräldrars förmåga att planera eller förutspå framtiden är knappast ett eftersträvansvärt system.

 5. Som skattebetalare är vi alla fast i systemet- med 60 % skattetryck har man inte råd att spara till universitetsstudier åt sina barn, betala helt privat sjukförsäkring och pension. När politikerna sedan bestämmer sig för att skänka bort tillgångarna i systemet och på så sätt försämra för oss alla kan man då kalla det för annat än ett svek? Speciellt som alla protester kallas för “rasism” och “girighet”! Det som jag också upplever som ett enormt svek är den kraftigt ökade kriminalitet som politikerna valt att utsätta oss för samtidigt som försvar och poliskår krympt. Samhällskontraktet håller på att rivas sönder från olika håll. Vad kommer att hända med vårt land? Vad kommer att hända med oss?

 6. Kanske inte är flyktingarnas/invandrarnas fel men det det är de som kommer bli måltavlor när det kokar över. Och vi i uniform då som får ta kampen med båda läger. Har fan ont i magen så det räcker redan nu. Nä, blir att köpa en triss när passet är slut.

 7. Nja folk har länge tyckt att skatten har varit för hög bla byggjobbare. Så de har tagit risken att jobba svart. Och de gjorde även det på 90 talet. Och vad gäller samma möjligheter så har inte alla samma möjligheter från början .tex du har ett handikapp. Eller är ung eller har ett konstigt namn .då hamnar du långt bak i kön hos arbetsgivaren

 8. Oj oj oj detta är det bästa jag läst på länge. Du borde hålla tal inför alla riksdagsledamöter, fantastiskt bra skrivet, och alla förslag var klockrena, mycket imponerande måste jag säga.Grattis!

 9. //hexanmexan.wordpress.com/2013/06/27/rasistisk-tandvard-i-borlange/
  //hexanmexan.wordpress.com/2014/10/11/130-tandlakarelakare-i-misar-i-sverige/
  //hexanmexan.wordpress.com/2015/04/24/den-godaste-av-de-goda-gutmenschen/

  Förmodar att min lott i nästa liv är att komma ut som lesbisk och ragga på di. Tack för alla ord allt arbete för tt ge röst till oss som kvider av den otrohet vi utsätts för live in realtid på ett evigt brinnande bål.
  Smärtsamt

 10. Så otroligt bra skrivet att jag plötsligt inser varför jag helt tappat tron på vår regering – det är just sviket förtroende det rör sig om.
  Det förklarar också varför jag stundtals är mer ledsen än arg, att jag inte bara är frustrerad utan också gråtfärdig – det är för att svek gör ont.
  Det gör ont oavsett om det är ens partner eller ens regering som sviker. Jag inser det nu, tack vare dig. Regeringen har helt enkelt krossat mitt hjärta,

 11. Så bra skrivet, Rebecca. <3

  Ja, vårat välfärdssamhälle som byggts upp under så lång tid är i botten ingen vänster-höger fråga egentligen. Men om den missköts får det stora konsekvenser för samhället i stort på olika plan. Politikerna verkar dock tro att välfärden & samhället liksom “existerar” oavsett vilken politik som de driver, men så är inte fallet, och det måste alla partier inse en gång för alla. Tilliten naggas kraftigt i kanten när politikerna inte tar hand om landet och dess medborgare – och styra Sverige på bästa möjliga sätt som de borde. Förtroendet minskar sakta men säkert varje dag som går, och det har politikerna ingen utan sig själva att tacka för.

 12. Rörande citatet: Det är Hemingway, från “Och solen har sin gång”.

  “How did you go bankrupt?” Bill asked.
  “Two ways,” Mike said. “Gradually and then suddenly.”

 13. En korrekt beskrivning av den situation Sverige befinner sig.
  Vi är många som förutsett det kaos som nu sprider sig i Sverige. Konsekvenserna av långvarigt och ansvarslöst propagerande för massinvandring visar sig allt tydligare och på allt fler områden i välfärdssamhället. Politikerna i 7 partier och sk gammelmedier är mest skyldiga. Något erkännande är inte att vänta. Kanske är det inte ens särskilt värdefullt. Situationen går ju ändå inte att rätta till. Processen är irreversibel. Vi kan förvänta oss ett ökande kaos och ökande social oro. Vem vet, kanske blir valet 2018 något som liknar det vi vant oss att se i bananrepubliker.
  Vad gäller politiker finns det inget som förvånar mig längre.
  Däremot grubblar jag dagligen över en gåta.
  Hur kunde (och fortfarande kan) så många kloka Svenska medborgare undgå att se katastrofen närma sig? Hur ofta träffar jag inte omdömesgilla och intelligenta människor som yttrar saker som:
  – Vi har råd.
  – Vi måste ta VÅRT ansvar.
  – Sverige är ett rikt land.
  – Det som behövs är utbildning och arbete.
  – Ingångslönerna måste sänkas.
  Det är ju inte DÄR problemet ligger. Problemet är att inom ca 10 år kommer all tillit människor emellan att vara bortblåst. Välfärdssamhället och trygghetssystemen kommer att kollapsa. Vi kommer att ha ett klassamhälle liknande det vi hade på 1800-talet. Ironiskt nog kommer vi sannolikt att sedan ett antal år ha infört asylstopp. Krig och nöd för riktiga flyktingar kommer däremot att fortsatt vara en realitet.

 14. Hej.

  Välkommen till det som sju av åtta riksdagspartier kallar högerextremism.

  Det är nämligen så enkelt, att den som vill styra upp nuvarande systemkollaps inte kan göra detta via det existerande partiväldet. Det är andra åtgärder och andra metoder än de gamla trög-rodda som skall till nu.

  På gott och ont har det nu blivit nödvändigt att styra via diktat.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 15. Initierat och grundligt som vanligt. Jag undrar dock vad din tanke är med att konsekvent kalla invandrarna för flyktingar? Vi vet väl vid det här laget att långt ifrån alla, kanske t o m en minoritet, faktiskt har flyktingstatus? Och även om jag håller med dig om att det är politikerna som lagt grunden för problemen och att det är hos dem som lösningarna ligger, så tycker jag det är smått respektlöst att frånta “flyktingarna” allt ansvar. De flesta av dem är vuxna och begriper nog att detta är för bra för att vara sant och helt enkelt ett omoraliskt snyltande på ett annat folk. Att det skapar motsättningar i samhället är uppenbart och vi ska naturligtvis inte hetsa i onödan, men genom att förtiga deras eget ansvar tror jag vi närmar oss ett samhällsfarligt tillstånd ännu snabbare. Behandla dem som vuxna, inte som mindre förstående barn u p a.

 16. Självklart finns det på många platser möjlighet att bygga ut friskolor och andra skolor med 10% eller vad det nu ska vara. Flera klassrum kan man bygga. Men det finns ju inte lärare som kan undervisa i dessa klassrum. Det är ju där skon framför allt trycker.

  I övrigt mycket bra skrivet, och tyvärr helt rätt.

 17. Mycket bra skrivet! Det jag pratat om under senaste året finns nu statistiskt på papper. Bra! Framför allt måste vi lyfta fram de muslimer som är MOT sharia lagar i vårt samhälle och lyssna på dem. De är de som är mest utsatta av de nyanlända!

 18. Som utbildad specialist sjuksköterska kan jag få arbete i stort sett var jag vill och hur mycket som helst. Varför skall jag offra min tid på att arbeta för halva riksdagsersättningen, ett ansvar som är personligt, gör jag ett misstag straffas jag med deslegitimation och avsked omgående. Är jag riksdagsledamot kan jag fatta vilka vansinniga beslut som helst utan att det påverkar mig personligt. Jag blir försörjd till pensionen inträder om jag inte erbjuds hittepå arbete som regeringen anser vara viktigt och då stiger ersättningen till ursprunglig nivå.
  Ge mig ett enda skäl till att slita i sjukvården, stress, hot från anhöriga för att det inte går fort nog, hot om anmälan för utfört arbete, hög marginalskatt som ytterligare sänker ersättningen.
  Sedan frågar sig allmänheten yrvaket, varför finns det inte personal i sjukvården, skolan, räddningsverksamheten.
  Tack för underbara texter med aktuella problemområden. Lär mig nåt varje gång jag får ta del av det du förmedlar.

 19. Obalansen mellan givna löften och förmågan att uppfylla dem fanns före den snabbt ökande invandringen men denna tryckte på fast-forward knappen så 10-20 års problemen kommer om 1-2 år.

 20. Bra skrivet, jag har själv tröttnat. Har alltid röstat M men nu blir det SD, samma för resten av familjen. Vi står i kö för barnen, flyktingar går före, vi kämpar för dagis men nu tvingas vi få större grupper för att flyktingar ska få plats. Vi ska självklart hjälpa men jag betalar sjukt mycket i skatt, bonusen åker man på 65%, det räcker nu.

 21. Hej Rebecca,
  Bra sammanställning av de konsekvenser som naturligtvis kommer att påverka vanliga skattebetalare. Det du tagit upp här är ju viktig information som kanske inte så många känner till.

  Jag tror att “svensson” måste drabbas innan han eller hon förstår att det medför konsekvenser att leka “humanitär stormakt”. Tyvärr går det rätt långsamt för folk att inse. En del befarar att SD kommer att öka i opinionen, så även du, men vad är alternativet? Jag har alltid varit M men kan inte förlika mig med att mina skattepengar skall användas på detta sätt. Alternativet för min del blir att rösta SD och jag hoppas att fler inser att det är endast när SD blir tillräckligt starka som vi kan få till en förändring på riktigt.

  Det Sverige vi tar för givet, är byggt av hårt arbete. I generationer har strävsamma människor gjort rätt för sig och devisen har varit att man skall kunna kräva sin rätt om man gjort sin plikt. När nu det kommer människor från fjärran kulturer och endast kräver sin rätt kommer precis som du beskriver samhällskontraktet att brytas.

 22. Det skumma är att nästan alla jag talat med tycker det är ok med att 34% av löntagarna är anställda i offentlig sektor, dvs betalda via skattemedel. Detta trots “privatisering” av skola, omsorg osv. Fast dessa betalas ju via skatten också. Så kanske 40% av löneekonomin i Sverige är fortfarande socialiserad! Det är skrämmande tycker jag. Sossesverige, ofrihet och fogdetryck ligger särskilt tungt över privata företag och små egna företagare. Det är svårt att förränta intjänat kapital när fogden varit framme och tagit hälften. Sen försvinner ju 25% av varje inköp till staten när vi konsumerar. Ser man hur våra folkvalda använder dessa inlomster blir man ju mörkrädd.
  Kyrkofolket är ju det senaste exemplet!

 23. Helt klart det bästa inlägget jag sett och du har med artiklar mm så du kan påvisa dina källor. Klockrent!

 24. Tyvärr så knackar ju även Stockholm stad, Göteborg och Malmö dörr hemma hos föräldrar som valt att vänta med eller helt hoppa över förskola. Allt för att få in fler barn. Samtliga kommuner har dessutom stora problem med att klara sitt uppdrag på många förskolor. På grund av för stora barngrupper och för lite personal.
  //www.gp.se/nyheter/debatt/ni-gör-barnen-en-otjänst-1.169657
  //www.gp.se/nyheter/debatt/fler-barn-inte-alltid-det-bästa-1.487972

  Dessutom har det här med att erbjuda förskola till barn vars föräldrar är föräldralediga med syskon, skapat nya problem och ett överutnyttjande av förskolan: //hemmaforaldrar.blogspot.se/2014/04/alla-barn-ska-ha-ratt-till-en.html

 25. Du är vass och grundlig, får säkert en massa beröm.
  Här får du lite mer tyckom
  Länkar din grej till några polare
  Kram

 26. Tilliten är på väg att försvinna. Jag känner en smärtsam oro för barnens framtid. Kontraktet verkar inte gälla dem. Oron växer överallt och ändå är detta bara början på hur välfärdssamhället nu demonteras.

  En djupt tragisk utveckling som förstör vårt land.

 27. Helt rätt,borde vara självklart och vanligt sunt förnuft,men våra folkvalda bygger rasism i detta landet.
  Får jag möjlighet att emigrera som pensionär kommer jag göra det.
  Skulle kunna skriva en roman om vad jag känner men du sammanfattade det bra

 28. Nästan onödigt att kommentera i ask jag ser vid pass tio saker där vi är rörande överens om verklighet eller åtgärder etc…….
  Dock vore det bra för de som är progressiva att läsa och förstå denna krönika . . .
  TTT, ThingsTakesTime, dvs förståelsen konsekvensanalysen etc…. måste vara persistent och inte all en familj kastas ut ur ett hus i Lidingö integrerade, språkkunniga etc… till förmån för en familj som behöver integreras, språkutbildas, skaffa ett jobb etc. för konsekvensen blir ju då att efter ett par år då nästa familj inte är nyanländ knackar en ny nyanländ familj på dörren……dvs en familj som är “up and running” kan belastas med extra börda medan en familj som inte är u&r slipper den extra bördan….naturligtvis skulle Lidingö stad byggt bostäder för att kunna erbjuda allt enligt regeringens krav…..BTW sås någonstans att ungeför 5% av de nästan 2 miljnoner som kommit till sverige sedan 1984 har asylskäl övriga 95% inte . . .

 29. Superbra skrivet. En undran är varför hela svenska folket tyst och snällt accepterar detta? Why? Endast svenskar går att köra över så totalt!

 30. Tyvärr finns inga enkla sätt att bryta kontraktet. Svartjobb eller spela på nätet och gömma det i bitcoins? Det enda alternativet är ju att proteströsta på SD.

 31. Det räcker inte att skriva här och där. Det är så bekvämt för många att tycka, istället behövs mer handling från samhället, från oss medborgare. Gör man inte något snart, blir det svårare att såga de djupa rötterna annars blir SD den största parti nästa gången.

 32. Det är inte bara TBC och MRSA som kommer hit. Tror någon på allvar att våra reningsverk kan hantera t ex avföring som innehåller parasiter och elaka patogener av olika slag? Hur länge till klarar våra avlopp av detta och när kommer vårt fina svenska dricksvatten att inte längre vara drickbart? Under hösten har många av oss legat däckade i envisa influensor och långvariga förkylningar, som jag misstänker har kommit hit med den stora flyktingvågen, det var ju ett antal rapporter om hur sjuka folk var i flyktinglägren längre ner på kontinenten tidigare i höstas, samt i Malmömässan.

  När det gäller skolplatser så borde man verkligen ålderstesta alla ensamkommande omedelbart och neka alla som är över 18 år att gå i skolan, vilket i sin tur skulle göra att resurser frigörs både vad gäller behov av nya skolor och HVB-hem. För att inte tala om alla miljarder vi skulle spara och inte behöva låna (varje ensamkommande kostar ju i snitt 1 miljon per år och det kom 35 000 ensamkommande förra året…).

  Givet hur illa ställt det är med svensk sjukvård idag (t ex förlossningsvården i Stockholm denna sommar) tror jag att vi kommer att få se hur både barna- och mödradödligheten ökar i Sverige, liksom ökad dödlighet i cancer och andra sjukdomar som kräver dyra mediciner. Samtidigt sitter vi svenska medborgare fast i en rävsax när det gäller vård eftersom vi betalar så mycket skatt i Sverige att vi inte har råd att skaffa oss internationella sjukförsäkringar och inte heller har råd att betala sjukvård utomlands. Se t ex hur cancersjuka barn idag får vänta på operationer på Astrid Lindgrens sjukhus, i en intervju satt ett cancersjukt barns föräldrar och pratade om att de funderade på att åka till USA och betala operationen själva, hur många har råd med det?

 33. Hej och tack igen för en mycket bra artikel!

  Först långsamt, sedan plötsligt kommer från:
  “How did you go bankrupt?”
  Two ways. Gradually, then suddenly.”

  ― Ernest Hemingway, The Sun Also Rises

 34. Önskar att alla läste detta, speciellt politiker. När det enda som snart rör sig i folks hjärnor är hur dom ska kunna smita ifrån skatten, som dom tycker är ohemul (på goda grunder) och skattemoralen bli sas all-time-low. Då börjar utförslöpan mot ett U-land, eller/och Bananrepublik, och vi är på god väg! Folk vill helt enkelt inte vara med och betala längre, och samhällskontraktet är brutet.

 35. Klartext Madame Uvell, klartext. Ingen förändring kommer dock att ske i landet förrän chips och popcorn till fredagsmyset uteblir. Att vi nu låter de som till stor del förorsakat landets förfall också ska försöka styra skutan åt ett någorlunda rätt håll är ett bevis så gott som något. Du gör min dag. Tack.

 36. Fantastisk artikel! Väldigt hjälpsamma och intressanta idéer, tack för att ni delat era erfarenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *