"Statliga" hästar

Vi har som bekant spelmonopol i det här landet. Det företag man oftast refererar till i den debatten är Svenska Spel men ATG pratar man inte lika mycket om. 

Alla kanske inte känner till att ATG är det enda privata företag som har undantag från monopolet.

ATG ägs nämligen inte av staten utan av Svensk Travsport och Svensk Galopp, som är föreningar. ATG är ett aktiebolag. Däremot är Svensk Galopp AB ett helägt bolag som  Svensk Galopp äger, som bedriver galopp i Täby och i Göteborg bland annat. Omsättningen 2014 var 129 miljoner kronor.   

1973, när Olof Palme var statsminister för övrigt, var det flera branscher i landet som det gick dåligt för. Till exempel varvsindustrin och TeKo-industrin (textil- och konfektion). Men den som staten tog under sina vingar var hästsporten. För att det gick dåligt för totto-sporten lyfta alltså staten (läs socialdemokratiska regeringen) på monopoltäcket och släppte helt sonika in denna enda utvalda aktör. 

Här kan ni läsa beslutet i sin helhet. 

Sedan 1973 får inga andra privata företag än ATG bedriva spel i Sverige.

Lotterilagen är lite annourlunda dock, där får vissa föreningar bedriva just lotteriet. Men spel ordnar bara Svenska Spel, och ATG.

 

Men ATG är ändå inte nöjda. Internet uppfanns. Och vi gick med i EU. Så utländska bolag kan, utan att staten kan göra något åt det, erbjuda svenskar spel online. 

Här kan det vara dags att påminna att vi har bara ett spelmonopol av ”folkhälsoskäl”.

För ingen annan än staten kan bedriva spel ”ansvarsfullt” än Svenska Spel, vilket 2016 innebär många hundra miljoner kronor per år i marknadsföringsbudget, Jack Vegas-maskiner som cyniskt ställs ut i störst omfattning i fattiga områden, skraplotter online för att man ska kunna köpa så mycket som möjligt etc. 

Men ATG kan tydligen som enda aktör utanför Svenska Spel, som privat aktör, också sälja spel och samtidigt tänka på folkhälsan. De är regelbundet ute i speldebatten. 

Regelbundet kan man se påståenden på debattsidor och att hästsporten är hotad, som denna artikel från travtränaren Björn Goop i Göteborgsposten den 23 september 2013. T

esen man driver sedan många är att för att ATG inte längre har ett faktiskt monopol tack vare internet så ”hotas hela hästbranschen”. 

 

I samma artikel hävdar han att ATG:s spelmonopol bidrar till 30 000 jobb, som hotas av konkurrensen i spel-undantaget de har. 

 

Stig H Johansson skriver också då och då under en debattartikel. Retoriken är som copy paste – 30 000 jobb hotade och så vidare, som artikeln nedan från 2013 i Aftonbladet.

 

Det är inget de hittat på själva utan den siffra ATG centralt använder, bland annat på sin hemsida och i all kommunikation.

Gissningsvis är det ATG som fått någon PR-konsult att skriva debattartiklarna travtränarna skrivit under, så brukar det gå till inom branschen lobbyism. Vilket ATG lägger avsevärda summor på varje år. Men jag gissar här. 

 

Problemet är att det inte stämmer. 

Enligt en rapport SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och den rapport som citeras är antalet jobb 9 5000. Det är de direkta sysselsättningseffekterna. Kollar man närmare på diagrammet ser man att Trav och Galopp dominerar med 2 664 tjänster.

Skulle hästspelande helt konkurrensutsättas man räkna med att banorna ändå skulle ha fullt upp men kunden någon annan än ATG bara. Om efterfrågan finns på att spela på trav kommer travbanorna fortsätta sälja bantider, till andra privata företag. 

 

Kollar man på inledningen av rapporten ser man att den finansierats av just ATG och deras Forskningskommitté.

 

Rapporten är från 2004 med siffror från bland annat 2002,  men ändå något som används som referens, ytterligare ett problem. 12 år gamla siffror visar sällan dagens verklighet.

Den heter ”Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse”. Men eftersom ATG använder den som sitt ankare i argumentationen måste jag ändå förhålla mig till den i brist på annan data. 

Tyvärr har siffran 30 000 jobb blivit någon allmän sanning. Nedan ser ni resultatet av en googling, där Dagens Industri på nyhetsplats påstår samma sak. 

 

Men i siffran 30 000 ingår från rapporten allt man kan tänka sig.

Dels ingår givetvis de 9 500 heltidstjänster som hästnäringen (observera inte spel utan hela branschen häst) genererar men också indirekta effekter, dvs spridningseffekter till underleverantörere (hästkärror, hästmat, sadlar etc) och inducerande effekter (ex stallägarens städerskas konsumtion). Men det sistnämnda är inte pålitligt i ett land med så höga sociala skyddsnät då konsumtionen inte går ner till noll vid arbetslöshet. 

När man räknar in allt det är den förväntade maximala sysselsättningseffekten 28 000 helårstjänster. Men den kan lika gärna vara 19 000. Ändå trummas siffran 30 000 in. 

 

Men vad är det som säger att bara för att andra privata spelbolag inom häst släpps in på marknaden så skulle plötsligt travbanor, uppfödare, sadeltillverkare och alla andra inte tjäna samma pengar, eller mer? Även andra privata företag som vill bedriva totto-spel i Sverige behöver ju allt det där. 

Nu är inte jag alls spelare men jag har ändå uppfattningen att de som spelar på trav gillar att kolla på själva loppen, antingen live eller via TVn. Efterfrågan att lopp körs i Sverige kommer med stor sannolikhet fortsatt vara stor. Eftersom det är ett kunskapsbaserat spelande kommer efterfrågan på de hästar som idag springer för ATG-spelen vara konstant även om de skulle ingå  något annat privat spelföretags utbud. 

Några 30 000 jobb handlar det för det första inte om som är beroende av att ATG har spelmonopol. För det andra så är det lite som tyder på att efterfrågan i Sverige skulle minska för att andra bolag skulle släppas in. Utländska bolag är redan inne på marknaden, det är ju det hela utredningen om spel handlar om. 

Samma sak med omsättningssiffran.

Den direkta omsättningen beräknar SLU vara vara 20 miljarder. Ändå har den på något märkligt sätt blivit 46 miljarder i Dagens Industri.

 

Men ATG centralt använder 20 miljarder. Den direkta omsättningen. Men samtidigt kommunicerar de 30 000 jobb, som inte är direkta jobb utan den maximalt tänkbara inkl inducerande. 

 

I hästrapporten kan man läsa att ATG 2002 hävdade 40 000 jobb så det går i alla fall åt rätt håll….

 

Vad gäller omsättningen på 20 miljarder kommer hälften av själva spelandet. Det är visserligen pengar in men inte för att anställda producerar värde utan för att privatpersoner lägger skattade pengar på något som i majoriten av gångerna blir förlust för dem, eller vinst för bolaget ATG beroende på hur man ser det. 

500 tjänster finns totalt hos ATG så 9 000 jobb är utanför. 

Om man jämför med lantbruket så omsätter den sektorn enligt rapporten 40  miljarder med en sysselsättning på 43 500 personer.

 

ATG lägger som sagt en hel del på opinionsbildning varje år.

De omsätter 12 miljarder enligt senaste bokslutet.  I de senaste boksluten finns inga marknadsföringskostnader men i årsredovisningen för 2012 finns de specificerade. De omsatte ungefär samma och det finns åtminstone inget som tyder på att de dragit ner aktiviteten, snarare tvärtom. Deras satsning på exempelvis hästen Vinnie och all TV-reklam med honom visar på en aktiv närvaro i kombination med höga produktionskostnader. 

Moderbolaget ATG la 2012 hela 339 miljoner kronor på Marknadsföring och media, i vilken även opinionsbildning förmodligen ligger.

 

Vinnie har en serie i reklamfilmsformat, lex ICA kan man säga som var först med att bygga upp långsiktiga karaktärer som reklam. Tele 2 har Frank the Sheep just nu, ATG har Vinnie. 

De har både hemsidan vinnie.se, gillahäst.se och den stora Facebookgruppen Gilla häst, som har nästan 20 000 gilla men inte är jättetydliga med att det är ATG (det står först i rutan OM), Facebookgruppen Vinnie the Dreamer som har nästab 55 000 gilla etc. 

 

Sedan många år satsar ATG stort på Almedalen och har varje år ett politikerlopp på Gotland i samband med politikerveckan. I år hade man dock flyttat och tidigarelagt det till Solvalla. 

 

Nedan ser vi moderata riksdagsledamoten Olof Lavesson från hans öppna Instagram, som deltagare just i årets politikerlopp.

 

Men han är inte den av de riksdagsledamöter som driver travsportens frågor egentligen. Den främsta av dem är moderaten Saila Qvicklund. Hon har i många år skrivit motioner om travsporten och drivit den frågan hårt. 

 

Hennes engagemang är lättare att förstå när man vet att maken är travbanechef i Östersund. 

 

En annan som drivit travfrågan hårt i riksdagen och sedemera i regeringen är före detta jordbruksminister Eskil Erlandsson.

I en artikel i Fokus från 2007 pratar han om hästar som ett intresse. 

 

Men det är inte bara ett intresse.

2003 var han ordförande för Svenska Hästavelsförbundet.

I egenskap av det satt han i styrelsen för Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (HNS), som bildades av ATG och LRF 1991.

 

HNS grundades av LRF och ATG efter den statliga Hästsportutredningen för ”att hantera frågor av riksintresse inom hästnäringen”. Där bevarande ATGs privilegierade ställning på marknaden förmodligen ingick, eftersom de finansierar stiftelsen.

 

För övrigt kan man hitta en skuld på 13 miljoner kronor till just HNS i ATG:s årsredovisning för 2015.

 

HNS visar sig syssla en hel del med just opinionsbildning. 

 

Under ”Detta vill hästnäringen ändra på” står allra först……villkoren för spel på hästar. ATG är ju grundare, huvudman och finansiär till stiftelsen, som garanterat även får skattebidrag.

Och högst upp på dagordningen är alltså att lobba för ATG.

 

Men att sitta med flera hattar har även Eskil Erlandsson gjort. För när han var jordbruksminister satt han fortfarande kvar som ordförande för Svensk Hästavel. Sedan la han fram en proposition som byggde på allt som SH önskade, och de var även remissinstans. 

Själv tyckte Erlandsson att kritiken var obefogad och han tänkte sitta kvar. För viktigast är ju ändå att hästnäringen får så mycket inflytande som möjligt. 

 

Så här jobbar flera inom ATG. 

Till exempel Johan Carlsson.

Han är generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, som är remissinstans för allt som rör spel i Sverige. Eftersom främsta skälet till att ha ett monopol anförs till ”folkhälsa”, det vill säga bara svenska staten kan ”ta ansvar” och kolla leg, ha anti-missbruksarbete etc. 

Eller så är monopolet bara ett sätt för staten att fixa en extra pengakran. Vilket monopol oftast är (inte alltid, även höger som jag tycker att försvar, polis etc kan vara monopolverksamhet).

 

Samtidigt sitter Johan Carlsson i styrelsen för det privata företaget ATG.

Han hävdar själv att bara sitter där i egenskap av just GD för Folkhälsoinsitutet men det är något han hittat på själv för tittar man på styrelsen för ATG 2013 sitter ingen GD för Folkhälsoinsitutet där.

Han sitter där för att de ville att just han skulle sitta där. Kanske för att man tänkte sig att man kunde få fördelar för att Folkhälsomyndigheten är remissinstans?

 

Och tänka sig, det fick man också.

För när ATG sökte nytt tillstånd 2015, som de måste göra, var Folkhälsoinstitutet som vanligt remissinstans. 

 

Därför valde Johan Carlsson, Generaldirektören att släppa fram Johan Carlsson, styrelseledamot i ATG och sköta stora delar av remissvaret helt själv. 

 

Marcus Persson, som skriver ledare för Östersundsposten (där finns ligger travbanan som Saila Qvicklunds man chefar över), skrev bland annat om hur märkligt positivt svaret var. 

 

Johan Carlsson sitter för övrigt i fler styrelser. Bland annat i Stiftelsen för Hästforskning, och där sitter han plötsligt inte alls som representant för Folkhälsomyndigheten utan från ATG.

Svårt med alla hattar att hålla reda på. 

 

Andra spelbolag reagerade givetvis, och anmälde Carlsson för jäv. 

 

Så här ser det ut. Tyvärr. 

Staten (läs socialdemokraterna med Palme i spetsen) tyckte att just totto-branschen var särskilt ömmande, när varv efter varv fick lägga ner, Saab forfarande sålde dåligt och textilindustrin la ner en efter en men de fick vila i frid. Spel  på hästar däremot, det kändes mer angeläget. 

Så ATG fick undantag. Och det undantaget i monopolet har de förvaltat väl måste man säga.

De är otroligt skickliga på att få folk att spela – 12 miljarder per år i intäkter – och nästla sig in hos politiker från vänster till höger. 

Enda syftet är att ATG fortsatt ska få gräddfil. De försöker utmåla utländska bolag som skurken men i själva verket opererar ju de på en marknad helt skapad bara för dem.  Det är de som kör i den gräddfil de vill utmåla andra bolag att köra i. Så ser nämligen ett monopol ut.  Lätt att sitta inne och kissa ut, som man brukar säga. 

Utländska bolag hotar 30 000 jobb, brukar det heta och de har via stora opinionsbildningssatsningar på allt ifrån ren PR till en uppsjö av lobbyistträffar ordnade av såväl dem själva som någon av alla de andra aktörerna i branschen och som ATG kontrollerar, exempelvis HNS, lyckats trumma in budskapet.

Trots att det handlar om 9 500 jobb direkt. Men bara 500 på själva ATG. 

Om man lät andra konkurrera på exakt samma villkor som ATG skulle gissningsvis mycket få jobb försvinna. Kanske några på själva ATG då. Efterfrågan på att spela på hästar kan nämligen tillfredsställas av fler.

Under tiden jobbar ATG vidare på med finurliga upplägg. Och jäv.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!