Bland gissningar och hypoteser

En sak brukar irritera mig (eller snarare en av alla saker) är när påståenden blir fakta. 

Så är det inom tobaksdebatten. 

Ni har säkert alla hört eller läst påståendet att 12 000 per år dör av rökning. Det levereras alltid som fakta. Som vetenskap. 12 000 dör. Punkt. 

Jag frågade de som brukar påstå det, ”tankesmedjan” Tobaksfakta och jag fick en rapport från Socialstyrelsen som belägg för påståendet. Som jag läst. 

Och det visar sig finnas en hel del att ifrågasätta. 

Direkt när man kollar rapporten dyker ett bekant namn upp: Hans Gilljam. 

 

Det är honom Socialistyrelsen använt som expert. Gilljam är svensk antitobakslobbyisms heltidsanställda. Han ÄR anti-tobakslobbyismen i Sverige, delvis finansierad av läkemedelsindustrin. Jag förstår faktiskt inte varför vi inte pratar mer om pengarna som kommer från bland annat Pfizer. De har mycket starka ekonomiska incitament nämligen, att pumpa in pengar i anti-tobaks-projekt och organisationer – ju fler som vill sluta röka, desto mer rökavvänjningsmedicin säljer de. Win win alltså. En ohelig allians. 

Men mer om Gilljam senare i inlägget. 

I rapporten står det ett nyckelord: beräknas. Antalet dödsfall som ”beräknas” beror på rökningen. 

Det står också ”uppskatta den andel av sjuklighet” som beror på rökningen. 

 

Den här tabellen finns tidigt i rapporten. Där kan ni se siffran som Socialstyrelsen, med hjälpt av Gilljam, landat it. Nästan 12 000 personer. 

 

På ett annat ställe, i slutet av rapporten, återkommen man till ordet ”antagande. I meningen ”under dessa antaganden” dödade rökningen 12 000 personer per år. 

 

För att sätta deras påstående om 12 000 döda i relation till något måste man först kolla hur många som dör varje år. Enligt Socialstyrelsen dör 90 000 per år. 

 

Hur gamla folk är när de dör är också mycket relevant. Enligt SCB dör de allra flesta mellan 80 och 95 år. Gamla människor alltså. Alla gamla dör i princip av sjukdom, av någon sort. Eller en kombination. En gammal kropp blir sjuk. De som dör innan 60 är mycket få, som ni kan se. 

 

Hur många dör då av till exempel hjärt-kärlsjukdomar, som ju anges som en av de största grupperna som dör av rökning?

Enligt Socialstyrelsen dog 34 666 personer av det 2012. 75 % av samtliga döda var 75 år eller äldre, vilket antyder att en stor andel av även de med hjärt-kärldödlighet också var gamla människor.  

 

Kollar man på 1177 hur man kan undvika hjärtsjukdom finns rökning med som en riskfaktor, tillsammans med diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck, bukfetma och psykosocial stress. 

Varför inte gener finns med på listan är oklart, väldigt mycket vad gäller hälsa är ju genetiskt. Det vet man. Cancer är överrepresenterade i vissa släkter, liksom just hjärtproblem, diabetes etc. Själv har jag problem med sköldkörtelen, som halva min släkt har. 

För att få fram siffran 3 500 per år som definitivt dör av rökning har man gjort en massas antaganden. Och att de flesta som dör överhuvud taget är gamla tar rapporten inte hänsyn till alls. Det nämns inte ens. 

 

Vad gäller cancer så dog 22 904 personer samma år. 

23 % av dessa skulle enligt Gilljam bero på rökning. En fjärdedel. Den stora majoriteten av även döda i cancer är gamla personer.

 

Rapporten medger själv att de som får cancer kan förekomma flera gånger i statistiken, för insjuknande. Dör gör man tack och lov bara en gång. 

 

De vanligaste cancersorterna är prostata, hud, bröst, tjocktarm och malingt melanom, tillsammans med just lungcancer som är den enda cancersort man verkligen VET orsakas av rökning. Resten gissar man bara. 

 

Socialstyrelsen medger i en annan rapport att det är ”en hypotes” att rökning kan bidra till cancer i till exempel matstrupe, munhåla etc. 

 

Trots att det är en hypotes har Gilljam tagit med dessa, och egentligen de för oss kända åkommor och diagnoser som är allvarliga. Allt från magsår till psoriasis, allt är rökningen. 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport dog 38 % av ”rökrelaterad” sjukdom, trots att allt är hypoteser, antaganden etc. 

 

I litteraturförteckningen har Gilljam hänvisat……till sig själv. 

 

En heltisanställd anti-tobakslobbyist som regelbundet samarbetar med bland annat Pfizer för att sälja deras rökavvänjningsmedel anlitas alltså av Socialstyrelsen som expert, kör en massa antaganden och hypoteser för att ”beräkna” att 12 000 personer dör per år av rökning. Han hänvisar till sin egen forskning som litteratur och vips, så har vi fått en sanning. Som inte är en sanning, utan som är en hypotes. 

Och det är så siffran 12 000 ska användas. Det är en hypotes. Antaganden. För att man inte VET. Rökning är farligt, aboslut. Och det är EN av alla riskfaktorer. Men man har ingen aning om exakt hur stort ansvar just riskfaktorn rökning har för dödsfallen. 

Som dessutom i mycket stor majoritet sker hos de redan gamla. De som faktiskt ska dö. Vi lever inte för evigt och alla dör vi av någon sjukdom. Så är det. 

Den här Hans Gilljam finns det en del att tillägga om, och som jag skrivit om förut. 

Han är som sagt central i lobbyismen av anti-tobak. 

Han laddade till exempel upp den här kampanjfilmen från Sluta-Röka-Linjen, som de gjorde i samarbete med Pfizer. 

 

Gilljam grundade Sluta-Röka-Linjen. Han grundande även Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Psyokologer mot Tobak, Yrkesföreningar mot Tobak, Tobaksfakta etc. I Läkare mot Tobak är han ordförande

 

Var man än söker inom anti-tobak dyker han faktiskt upp. 

I pressmeddelande från Pfizer till exempel, om att deras Champix är bättre än nikotinplåster.
Och i ett annat presssmeddelande från Pfizer om att Champix funkar lika bra mot snus. I det är han till och med kontaktperson. 
 

I en av de presentationer han håller, signerad Karolinska Insitutet, hänvisar han till linjen han själv grundade.  Vilket i och för sig inte är fel i sig. 

 

Men han hänvisar dessutom till just Champix, som beskrivs med betydligt färre biverkningar dessutom. Och är hans rekommendation på slutet. 

Att läkemedelslobbyister rekommenderar läkemedel signerat Karolinska tycker jag är väldigt tveksamt faktiskt. 

 

Gilljam dyker som sagt upp lite varstans. Som i en utvärdering av just Sluta-Röka-Linjen, där han konstaterar att de gjort ett bra jobb. 

 

Han dyker även upp i en annan skrift från Pyskologer mot Tobak, som vänder sig till tandvården. 

 

Han är också med i en bilaga om Sluta snusa och röka som samma organsiation publicerat., där han hänvisar till de honom närstående organisationerna. Givetvis.  

 

Han är lärare för en diplomeringsutbildning för vården i tobaksavvänjning. 

 

Och han dyker även upp i en publikation från 1177, som expert. 

 

Sluta-Röka-Linjen är inte de enda som sponrats av Pfizer. Även A non smoking generation har tagit emot pengar från dem. 

 

Så  här är det inom anti-tobak. Det går runt runt. 

Statlig arvoderade folkhälsopersoner, som Hans Gilljam, får uppdrag av Socialstyrelsen för att ta fram en siffra på dödlighet för rökning, som han själv har nytta av är så hög som möjligt sitt arbete som anti-tobakslobbyist. Han samarbetar ogenerat med läkemedelsindustrin och i sina föreläsningar för vården rekommenderar han just Pfizers medicin för det, samma bolag han stått på pressemeddelanden hos. 

Han har startat de flesta anti-tobaks-föreningar, som alla får bidrag av staten, för ett bidrag per förening så ju fler föreningar desto mer pengar. Det senaste är Tobaksfakta men det är kommer säkert fler. 

Alla har samma adress, det är samma personer överallt och ingen har lust att redovisa intäkter officiellt på sina hemsidor. 

Men 12 000 personer dör inte av rökning varje år. 

Det är ett antagande. En hypotes som bygger på andra antaganden. 

Håll det i huvudet nästa gång någon person påstår det. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!