Follow the money


Hur många muslimska organisationer finns det egentligen? Hur finansieras de? Och vilka är mäktigast? Jag går igenom det jag hittills hittat.

Jag är som bekant alltid intresserad av att kolla hur svensk offentlighet strör skattepengar omkring sig. 

Jag har tidigare inte kollat på de muslimska föreningarna för att det rent krasst legat lite för långt bort från mitt intresseområde. Jag har haft fullt upp med att kolla på hur sossarna missbrukat sitt 60-åriga maktinnehav och gett sig själv en massa demokratiskt fattade förmåner. 

Men nu är detta högaktuellt. 

Som liberal tycker jag att det bara är att engagera sig i vilken förening man vill eller starta egna men jag har svårt att förstå varför så kallad “ideell” verksamhet alltid ska innebära att vi andra som jobbar ska betala.

Varför kan folk inte syssla med sin hobby på fritiden utan kräva att vi betalar deras löner via olika bidrag? 

Även det muslimska samhället i Sverige har förstått hur lukrativt detta är. För vi är ett land som tyvärr formligen kastar pengar på olika “ideella” initiativ, och har man en gång fått bidrag verkar det vara helt omöjligt att någonsin förlora det alldeles oavsett hur dålig eller orimlig du är. 

Att få koll på de muslimska organisationernas alla grenar har inte varit jättelätt och jag kan inte säga att jag jättebra koll på allt även om jag suttit med detta ett tag. 

Islam är ju som bekant en religion så jag började kolla på vilka som fåt stöd från Nämnden för statlig stöd till trossamfund (SST).

Totalt delade SST 2015 ut nästan 54 miljoner i bidrag till olika trossamfund 2015. Jag kan verkligen inte förstå varför jag ska tvingas betala för andra människors tro. Det borde de få finansiera själva. 

Via Islamiska Samarbetsrådet (ISR) fick de olika muslimska förbunden totalt  8 868 000 kronor 2015.

Årets siffror ligger inte ute men jag utgår från att de minst får samma i år. 2014 fick de en miljon mindre, 7 848 000 kronor tillsammans. 2013 fick 6 203 000 kronor. Samma summa fick de 2012 också. Bidraget har alltså ökat med 11 % mellan 2014 och 2015 och 26 % mellan 2014 och 2013. 

2007 fick de 4 880 000 kronor. Jämfört med det bidraget har bara bidragen till trossamfunden ökat med 82 % på bara 8 år. Hade de varit ett företag hade detta varit en mycket bra utveckling. Men nu lever de alltså på skatt från oss andra, som alla trossamfund. 

Då kanske ni tänker att vi haft stor invandring och därför har medlemmarna i de olika muslimska organisationerna ökat?

Fel.

Enligt SST själva har islamiska samfund exakt lika många medlemmar 2014 som de hade 2011. 

För många muslimer som kommit är inte medlemmar. De sköter sin religion privat. Man beräknar att det finns ca 450 000 personer i Sverige som har muslimsk bakgrund. Alltså är mindre än var fjärde med i ett samfund. Och det ökar inte.

Så varför ökar då bidragen? Mycket bra fråga som jag gärna skulle se någon svara på. 

Islamiska Samarbetsrådet (ISR) som anges som källa här har ingen egen hemsida. Istället skriver Sveriges Muslimska Råd om dem och att de har “mycket gott samarbete”. Vilka som är med, vad de gör och framför allt, hur de finaniseras finns alltså inte en rad om på någon officiell hemsida. De vill helt enkelt inte berätta antar jag. 

Nu har vi betat av religions-delen. 

Men vilka muslimska organisationer finns det då?

En hel del, är svaret på den frågan. Muslimerna har länge varit väldigt bra på att organisera sig, trots att alltså inte ens 25 % av muslimerna i Sverige ens är med i ett samfund. Gissningsvis är de som är det samma personer som även engagerat sig i många av alla dessa organisationer. 

För de har också fattat att för varje förening man har desto mer birag får man. Våra officiella insititutioner ger nämligen glatt bidrag till föreningar som gör exakt samma sak som någon annan förening och har du väl börjat få bidrag får du det bara du lämnar in redovisningen de kräver och uppfyller formella krav. 

Det finns inte någon enhetlig lista att gå efter utan man får jobba via massa olika källor. 

En lista jag hittade var via SVT:s retriever som mätte hur ofta muslimska organisationer figurerat i media 2013. 

Här verkar i alla fall de flesta jag stött på finnas med.

Islamic Center, Islamiska förbundet, Islamic Relief, Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Unga Muslimer, Svenska Muslimer för fred och rättvisa, Sveriges Imamråd, Islamiska sunnicentret, Islamiska informationsföreningen, Sverige muslimska förbund, Bosniakiska islamiska församlingar i Sverige, Svenska Islamiska Samfundet, Imam ali Islamic Center, Islamiska samarbetsrådet, Islamiska kulturcenterunionen i Sverige, Islamiska shiasamfunden i Sverige, Svenska islamiska församlingar, Svenska islamisk samling, Islamiska Rådet i Sverige, Islamiska kvinnoförbundet i Sverige, Ibn Rusdh studieförbund, New Moon kulturförening, Skandinaviska islamiska organisationen, Sidratul Muntaha, Aksaa islamutbildning, Sveriges muslimska akademi, Koranläsarnas förbund, Sveriges muslimska scouter, Stiftelsen islamiska skolor i Sverige, Muslimskt Politiskt forum, Svenska islamska akademin, Ahmadiyya muslimska samfundet, Islamiska kulturföreningen i Trollhättan.

På listan finns inte: Sveriges Muslimska studenter (Al-Khawarizmy, ingen hemsida finns), Sveriges muslimska akademiker, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Charta 2008.

Muslimska mänskliga rättighetskommittén bildades 2007 och sysslar i princip uteslutande med islamofobi. Den mest aktiva debattören är Fatima Doudbakil, gift med Kitimwba Sabuni från Afrosvenskarnas Riksförbund. Dessa har även engagerats till den kritiserade raskartläggningen i Botkyrka kommun nyligen. 

Till detta får man sedan lägga till alla andra föreningar som mer eller mindre också är muslimska organisationer i Sverige, som Grå vargarna, Milli Görus och annat som blivit aktuellt på senare tiden. 

Förutom gudspengar finns det studiepengar att hämta hem hos skattebetalarna. Via Folkbildningsrådet.

I deras årsredovisning kan man läsa att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd studieförbund fick 17 360 000 kronor förra året. 

Dessutom delade Folkbildningsrådet ut 200 000 kronor i extra bidrag för digitalisering, varför nu inte det mycket generösa andra stöden inte kan täcka det

Ibn Rushd startades 2008 på inititativ av Islamiska Förbundet (IFIS) och de är huvudman fortfarande. Det var då de fick egna statsbidrag, tidigare hade de samarbetat med Sensus. 

IFIS är alltså nära knutet till Ibn Rushd.

Ibn Rushd:s intäkter stannar inte vid 17 miljoner från Folkbildningsrådet. De fick ytterligare nästan 8 miljoner i andra bidrag, tjänar över en miljon på hyresintäkter och Övriga intäkter var 5,3 miljoner. 

Totalt hade de 31,6 miljoner kr i intäkter 2014, en ökning med 20 % på ett år.

Att Ibn Rushd plötsligt fått så många fler medlemmar var något Botkyrka kommun reagerade på, som också är bidragsgivare. Verksamheten blev mellan 2013 och 2014 nämligen 37 gånger större plötsligt och var 2014 större än ABF. 

Ibn Rushd har i sin tur en massa medlemmar:

Sveriges Muslimska råd (SMR), Förenade Islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Islamiska shiasamfundet i Sverige (ISS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Sveriges Unga Muslimer (SUM) Eritreanska kulturforum, Koranläsarnas Riksförbund, Sveriges Muslimska Scoutkårer och Islamiska Förbundet. 

På ISS, Eritranska kulturforum och Koranläsarnas Riksdförund går det att hitta exakt noll information då de antingen inte har hemsidor eller de inte inte fungerar. Samma gäller FIFS.

Jag blir alltid misstänksam när man inte är transparent. Varför har föreningarna inga hemsidor?

Ibn Rushd sysslar inte bara med utbildning. De äger dessutom en gård i Sörmland tillsammans med Islamiska Förbundet där de bedriver konferensanläggning. 

Bolaget bildades 2014 så ingen årsredovisning finns ännu men kollar man på de uppgifter som finns kan man se att i styrelsen för bolaget Granhedsgården AB hittar vi Omar Mustafa. 

Omar Mustafa dyker även upp i Ibn Rushd:s årsredovisning, som rektor. 

Men det finns som sagt mer att fiska i skattesjön och f d Ungdomsstyrelsen (MUCFS) delar också ut pengar som om det inte fanns någon morgondag. Så givetvis har många av de mest framträdande organisationerna även bidrag härifrån. 

Ibn Rushd fick till exempel 570 000 kr år 2011, 911 560 kr 2012, 720 000 kr 2013 och 350 000 kro 2014.

Totalt 2,5 miljoner kronor i ytterligare skattebidrag på fyra år. 

Svenska Muslimer för Fred och rättvisa har varit mycket flitiga. 

2011: 1 137 000 kr
2012: 1 175 000 kr
2013: 775 000 kr
2014: 1 923 000 kr
2015: 2 372 000 kr

Mehmet Kaplan grundade föreningen ihop med bland andra Yasri Khan 2008.

Hans partikamrat Alice Bah Kuhnke var tidigare chef för MUCFS och ansvarar som kulturminister för regleringsbrev och statsbidrag till myndigheten. Sedan Miljöpartiet hamnade i regeringsställning har MUCFS plötsligt beviljat dem 148 % mer i bidrag 2014 och 200 % mer i bidrag 2015 än de hade 2013. 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas ordförande heter Osman Adem. 

Han bland annat yttrat sig negativt om att regeringen inkluderat islamistiska extremister i sin handlingsplan mot terror. 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anger själva att de har 1500 medlemmar via 10 lokalföreningar, vilket låter jättemycket givet att till exempel Grön Ungdom 2015 hade 1913 medlemmar och Ung Vänster 1689 st. 

Föreningen bildades ur ett 3-årigt fredsprojekt Ibn Rushd hade 2006. 

2015 fick även Sveriges Förenade Muslimer bidrag, på 300 000 kronor. 

Sveriges Unga Muslimer får också bidrag av MUCFS. 

2011: 2 143 000 kr
2012: 503 293 kr
2013: 1 409 000 kr
2014: 0 kr
2015: 1 821 000 kr

SUM består också av en massa föreningar: Akalla Islamska Ungdoms- och Kulturförening, Al -Menahil kulturförening, Arabiska och Svenska under ett tak (ASUT), Botkyrka Islamiska ungdoms- och kulturförening, Eskilstunas Unga Muslimer (ESUM), Falköpings Unga Muslimer, Gävle Islamiska ungdomsföreningen, Göteborgs unga muslimer, Hanuun Unga förening, Islamiska Informationsföreningen Ungdom (IIF), Islamiska ungdomsföreningen i Bergsjön, Islamiska ungdomsföreningen i Borlänge, Islamiska ungdomsföreningen i Skärholmen, Islams vänner, Järva Unga Muslimer (JUM Kista), Katrineholms unga muslimer, LInköpings Unga Muslimer (LUM), Malmö Unga Muslimer, Muslims in Medical Institute, Muslimska Studenter, Mångkulturella ungdoms center, Noor Ungdoms och kvinnoförening, Norrköpings Unga Muslimer, Nyköpings Unga Muslimer, Nätverket för Ungdomars framtid (NUF), Stockholms Unga Muslimer, Sultan Förening, Swedish Mekteb, Södertörns muslimska studenter, Södra Stockholm unga muslimer, Unga muslimer i Mölndal, Unga Umit muslimer i Tensta, Ungdomars utbildningsförening, Ungdomiska modersmålsförening, Unga muslimeri Karlskrona, Vårby gård islamiska ungdoms- och kulturförening, Växsjö muslimska ungdomsförbund (VMUF), Young light, Örebros muslimska studenter.

De får en massa bidrag trots att SUM gång på gång bjuder in hatpredikanter, som bland annat Bawar Ismail skrivit om på “Det goda samhället” och även Per Gudmundson på SvD var tidig om att rapportera om. 

En organisation som inte officiellt är del av det muslimska nätverket men inofficiellt är Forum för lika rättigheter, eller Byrån för lika rättigheter som de också verkar heta. 

De har också fått en hel del pengar

2012: 738 500 kr
2013: 853 000 kr
2014: 807 500 kr
2015: 718 750 kr
2016: 843 750 kr

Här har Mehmet Kaplan jobbat som verksamhetschef. 

De samarbetar enligt sin hemsida med fackförbund och myndigheter. Men de “erbjuder” även föreläsningar, seminarier och utbildning inom diskriminering. Vilket jag förutsätter att de säljer. 

En debattartikeln byrån presenterar som sin egen på hemsidan har undertecknats av en rad frontfigurer inom den muslimska rörelsen, bland annat Yasri Khan och Omar Mustafa.

Byrån har nära kontakter med de olika muslimska organisationerna och arrangerar aktiviteter tillsammans med dem. 

Omar Mustafa är ett namn som dyker upp lite här och kvar, tillsammans med bland annat Mehmet Kaplan. Han är ordförande för Islamiska Förbundet (IFIS).

2013 skulle han bli invald i Socialdemokraternas partistyrelse men då granskades hans aktiviteter som ordförande i IFIS och det visade sig att han bjudit in både antisemiter och homofober som föreläsare. Omar Mustafa var sossarnas Yasri Khan  och Mehmet Kaplan kan man säga. 

Islamiska Förbundet är medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). De är i sin tur knutna till Muslimska Brödraskapet, den ledande islamistiska organisationen i världen idag. 

I paraplyorganisationen sitter idag den fd moderata riksdagsledamoten Abdirizak Waberi som chef för PR. Han var också tidigare ordförande för just IFIS. 

Waberi var Moderaternas Yasri Khan. Han hamnade i blåsväder när han uttalade att våld var okej i äktenskap, att muslimska män inte hälsar på kvinnor i hand etc. 

Deras ungdomsförbund är Sveriges Unga Muslimer (SUM), där Mehmet Kaplan varit ordförande. Idag heter ordföranden Rashid Musa.

SUM är medlem i FEMYSO, som är en paraplyorganisation för unga muslimers organisationer i Europa. De är också knutna till Muslimska Brödraskapet. 

Nyligen valdes den tidigare ordföranden i SUM, Mohammed Fatha Atia till ordförande och i styrelsen sitter den nuvarande vice ordföranden i SUM, Khaoula Channoufi. Omar Mustafa har också suttit i styrelsen för just FEMYSO. 

En annan före detta ordförande i SUM är Mohammed Amin Kharakki. Han blev sedan ledamot i IFIS styrelse och talesperson för dem. 

Om vi ska återgå till aktuella Yasri Khan så grundande han som sagt Svenska Muslimers för Fred och Rättvisa ihop med bland andra Mehmet Kaplan och han är fortfarande aktiv där. Nuvarande ordförande heter Osman Adem. 

Khan sitter i styrelsen i två bolag idag, Johai AB och Deviq. I styrelsen för Johai AB sitter även Osman Adem. 

Johai bedriver skolverksamhet och förskoleverksamhet. De äger friskolan Gryningeskolan i Botkyrka och deras rektor har ett bekant namn, nämligen Osman Adem. 

De omsatte 14 miljoner förra året men gjorde förlust och det har inte gått något vidare värst bra för bolaget något år faktiskt. 

De har också sedan 2009 haft problem med Skolinspektionen, som haft synpunkter på brister i undervisningen. 2013 kvarstod problemen. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att delar av den svenska muslimska rörelsen har täta kontakter med islamister.Mäktigast i den muslimska organisationskretsen verkar Ibn Rushd, IFIS, SUM, SMR och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa vara.

Samma namn dyker upp hela tiden runt dessa organisationer och det finns en del centrala figurer där, bland annat Mehmet Kaplan, Yasri Khan, Osman Adem, Omar Mustafa, Rashid Musa och Waberi . Jag har garanterat förbisett flera. 

De muslimska organisationerna representerar inte alls en stor del av muslimerna i Sverige, max 25 % av muslimerna är ens med i ett samfund och ännu färre är engagerade.

Det är en liten hård kärna som står för det mesta och samma namn dyker upp på många ställen i kartläggningen. 

Det är också de mest extrema muslimerna som har mest makt och är organiserade. De som är mest radikala. 

Och för att de är duktiga på att organisera sig och har förståt att ju fler föreningar desto mer pengar och därmed både desto fler plattformar men också fler sätt att försörja sig själva genom skattebetalarna. Så slipper man jobba ihop till pengarna utan kan söka bidrag istället. 

Jag har räknat till 39 muslimska föreningar, plus de föreningar som är medlemmar i SUM, vilket är 38 stycken. Totalt alltså närmare 80 föreningar. 

Jag har inte ens kollat på vad föreningarna får av Allmänna Arvsfonden, av Postkodlotteriet, Svenska Spel samt alla de framför allt stora kommunerna och deras föreningsbidrag. 

Bara från SST, Folkbildningsrådet och MUCFS fick de organisationer jag hittat online minst 40 miljoner kronor i bidrag.

En andel bara av deras totala bidragsintäkter, gissar jag. 

Men mycket få föreningar av alla de muslimska som finns har ens en hemsida.

Transparensen är obefintlig. Det går inte att kontrollera vilka som är engagerade, vad de gör etc. Och av de som har en hemsida är det bara Ibn Rushd som är transparenta nog att dela med sig av sin årsredovisning. 

Jag tycker, och det har jag sagt många gånger, att alla som tar emot bidrag från oss andra, vi skattebetalare, skulle avkrävas att:

1) ha en hemsida
 2) lägga ut sin årsredovisning online. Så att vi som betalar kan kontrollera vad de gjort med våra pengar. 

En del av bidraget borde MUCFS kräva att det läggs på en hemsida och att årsredovisningen läggs ut synligt och lätt för medborgarna att hitta för varje år föreningen tagit emot en enda krona i bidrag. 

Du får gärna vara med i olika föreningar, och starta själv. Och tro på påskharen, enhörningar eller något annat. Men betala själv. 

Varför ska jag betala för andra människors tro?

Jag är ateist. Tro är en privatsak och borde finansieras privat. Jag gör ingen skillnad alls mellan religioner. Oavsett om du är pinstvän, katolik eller muslim borde du finansiera din kyrka själv. Blanda inte in mig. 

Och vad gäller andra typer av organisationer förstår jag verkligen inte varför det har blivit en mänsklig rättighet att bli försörjd av andra. Det bidragsindustriella kompelexet är väl utbyggt, tyvärr. Och utnyttjas till max av en massa lycksökare som under “ideell” flagg blir heltids och livtidsförsörjd av oss andra. 

När ska vi införa ett system där vi har ett maxtak på möjligt bidrag? Medfinansiering till allt och en tidsgräns för hur länge en förening kan förväntas bli försörjda av oss andra? Och när ska föreningar som fuskar, inte gör det de ska, bjuder in antidemokratiska hatpedikanter eller något annat bli av med bidraget för gott?

120 kommentarer till Follow the money

 1. Detta förvånade mig. Kan inte förstå detta med att vi med skattemedel skall betala så ofantliga summor till RELIGIÖSA Föreningar. Är inte medlems listorna offentliga när det berättigas bidrag. Borde nog startas en bättre utredning om trosurkundernas bidrag är relevanta. Detta borde vara ett uppdrag för uppdrag granskning.

 2. Helt sjukt dåligt att så mycket av våra pengar rinner iväg utan att ens granskas. Men är rätt säker på att man inte vågar just för att bli kallad rasfientlig på nått sätt.

 3. De fuskar om antalet medlemmar. Hur räknar de dem? Massa fusk. Och oengar som kommer in från folk redovisas inte helt. Gå och kolla under ramadan månad hur mycket pengar folk skänker till mosken och redovisas dessa? Alla föreningar är i stort sett i Stockholms moske det är samma personer som ligger bakom nästan allt. Sen jobbar massa frivilliga gratis för “Allahs skull” fast det finns pengar. Tummen ned!

 4. Välkommen till verkligheten! Det går inte att konstruera ett samhälle där man betalar skatt där du direkt kommer att dra nytta av allting. Hur intresserade tror du muslimer är av att bekosta skyhöga poliskostnader för att icke-muslimer ska supa, slåss och bära sig åt? Hur intresserade tror du muslimer är att betala för HBTQ-certifiering och könsbyten?

  Du får faktiskt ha lite överseende med flyktingar som kommer från länder där de haft krig i decennier. De har inte haft samma möjligheter att få datorvana som vi som vuxit upp i Sverige och har en något högre tröskel för att skapa webbsidor.

 5. Oavsett om sammanställningen ovan är till hundra procent uttömmande eller inte, så ger den en skrämmande bild av hur våra skattepengar strömmar ut till olika religiösa grupper och trossamfund. Det finns så många hål i den svenska välfärdsnätet som behöver lagas i stället för att med skattemedel “sponsra” verksamheter som borde skötas ideellt av de inblandade.

 6. Under Granhedsgården finns namnet Helena Hummasten. Hon är samma person som Helena Benaouda som har en svärson, Munir Anwar, som var en av de som avåg att attackera Jyllandsposten. Hon är/har varit också ordf för någon av alla dessa organisationer. Hon har i media sagt sig inte känna någon extremist

 7. Nästa steg efter ett lysande arbete är att få ut denna information brett. Hur gör vi? Etablerad media måste ta upp frågan mycket oftare och på ett djupare sätt. Våra politiker måste våga göra om och göra rätt då bidragssystemet helt uppenbart missbrukas i stor skala. Man måste också våga granska bidragsmottagares värderingar och agenda. Hur sätter vi press på partierna och politikerna i denna fråga? Erika

 8. oerhört tacksam att dessa fakta kommer ut. Vi är ett aningslöst folk vars egna grundläggande värderingar snart är värdelösa till förmån för värderingar som kommer slå omkull både demokrati och mänsklig frihet.

 9. Tack för utmärkt artikel. Fortsätt gärna på det islamistiska spåret. Gammelpressens intresse i samband med MP-skandalen lär ju inte hålla i sig så länge.

 10. Du har ju alldeles rätt i att tro och religion i Sverige är en privatsak och jag/vi ska inte betala för hobbyverksamhet. Jag har undrat flera gånger om hur vår Riksdag kunde skänka bort all egendom som var kopplade till kyrkan. Kyrkan är ju idag stormrik. Skattebetalare har byggt upp rikedomen. Varför var inte denna skänk från folket frivillig?
  I övrigt är ju detta fantastiskt. Återigen undrar man ju vad alla dessa journalister som påstår sig gräva varför dom inte har just grävt i detta. Detta gräv och det om Timbuktu och ETC är ju briljanta.

 11. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är helt självfinansierade. FYI.
  Med vänlig hälsning,
  Martin

 12. Jag tycker du har visat den rätt och grävt saken hur islamister får bidraget men du kan inte bort se när Alliansen styrde Sverige ,de här föreningar fick bidrag !
  Självkritik är viktigt i det här fallet

 13. Blivande muslim och ska starta föreningen “Muslimer i tiden”. Ansökan om statsbidrag är under utarbetande.

 14. Problemet här är att detta är bara toppen av isberget. Det skulle vara mycket intressant om vi fick reda på hur mycket politiska föreningar får i bidrag. Sen finns det säkert en massa föreningar som antingen bara finns på papperet eller som kanske är nedlagda sen åratals tillbaka och som fortsätter att få bidrag. Och hur mycket är det totalt som betalas ut i bidrag till s.k föreningsverksamhet.

 15. Jag är mycket emot de religiösa värderingarna i alla delar av vår värld. Och vill förstås inte vara med och betala genom min skatt heller! Hade ingen aning om att detta förekom i så stor skala! Jag blir förtvivlad när jag tänker på konsekvenserna!

 16. Hur mycket är det totalt? Det intressanta är att om jag kommer med banken med 15 000 i kontanter så måste jag redovisa varifrån de kommer. Vi har i dag ett väldigt omfattande koll på var pengar kommer ifrån och vart de ska. Det är bland annat lagar som har kommit till för att förhindra att pengar ska kunna komma terrorister till godo.
  Och så delar staten ut mångmiljonbelopp direkt till riskgruppen utan kontroll. man tar sig för pannan !

 17. Verkar som många av dessa organisationer vill ha parallella rättssystem. Kan man ansvarshålla myndigheter för underlåtenheten att följa svensk lag? Demokrati o jämlikhets aspekterna i lagen är urvattnade. Jag oroas.

 18. Jag håller med religion får var och en bekosta, om jag går ur Svenska kyrkan så får jag ändå betala till andra religioner med mina skattepengar.

 19. Mycket givande och intressant text. Håller fullständig med om frågan varför vi som arbetar skall betala för andras tro? Men det leder mig till att fundera på hur muslimska församlingar finansierar sin verksamhet. Hur protestanterna i landet gör vet vi som betalar skatt till kyrkan. Betalar muslimer motsvarande eller har Riksdagen beviljat muslimerna undantag för det, någon som vet?

 20. Otrolig forskningsbedrift återigen av Uvell. DN et consortes skulle inte ta i denna mörka materia. Därför fattas tilltron för den presstypen och man vet ung. på vilka sektorer man får se upp.
  Vore tänkbart sänka vårt allmänt höga skattetryck ett uns för att särskilt ideellt andligt engagerade skulle ha råd bidra mer med egna medel till det ändamål man vurmar för (någon gud, troll eller vad)? Skulle få bort ev. oseriösa, ev. dubbelbokförda (à la som rut/rot minskar svartjobb), såväl individer som föreningar?
  Enbart muslimska föreningar/organisationer verkar i Uvells alster röra sig om något hundratal grovt skattat. Deras proportion i samhällskroppen, är den proportionell i relation till bidragen? Är andra föreningar på annan konfessionell grund lika ofta otransparenta?

 21. Uppdrag granskning borde följa upp detta så att det blir lite mer medialt tryck på makthavarna, eller? Flera politiska organisationer har motsvarande bidrag som bör ifrågasättas, varför ska jag betala till politiska partiernas kassor? De kan de ta in på medlemsavgifter för de som är intresserade att stötta, själv är jag ointresserad. Politisk ateist..

 22. Mycket bra påpekande som vi skattebetalare inte hade en aning om
  Bra att Du kontrollerat detta som måste ha tagit lång tid !!!

 23. Enastående bra och djupsinnig redogörelse. En liten, liten detalj som ligger mig varmt om hjärtat är svensk genuin kultur. Organisationen Kulturens ser ut som en liten fluga i jämförelse med alla av islamskt påbrå. Di domme Shwede är en urgammal klyscha men befästs alltmer när analyser av sådana här slag kommer i dagen. För mig är det obegripligt att politiker och makthavare blir så genomgripande frälsta av just islam. Man öppnar dörrar på vid gavel och tillmötesgår genom att dra ner på egna traditioner för att inte störa. Och bidragsmässigt är organisationen Svenska Folkdansringen inte mycket värd.

 24. Tack! Vilket fantastiska grievance! Jag blir nästan rörd över att upptäcka att det fortfarande finns människor som har sunt förnuft och använder sig av fakta!

 25. Det kräver mycket tid att kolla alla fakter. Detsamma med att läsa dom. Detsamma med att första° dom. Men om ni sitter i Sverige som pa° en ö och tänker, allt ga°r bra som hittils sa° vaknar ni en dag och undrar varför ni inte gjorde na°got.

 26. Vilken myndighet eller organisation har tillsynsansvar? Hur kan man anmäla oegentligheter?

 27. Bra jobbat. Uvell är bättre journalist än hela DN tillsammans. Det är bara för Woldarski att inse han ligger lite efter på journalistikområdet.

  Korruptionen är total. Det går snabbt att inse att det förmodligen finns ett antal individer som är medlemmar i ett flertal föreningar samt lite förskönade siffror.
  Det går också att koppla ett par nyckelpersoner till det här förfarandet.

  //sv.wikipedia.org/wiki/Trol%C3%B6shet_mot_huvudman
  //sv.wikipedia.org/wiki/Korruption
  //sv.wikipedia.org/wiki/Bidragsbrottslagen

  För övrigt är korruptionsanklagelser är inte islamofobi. Det är kriminellt.

 28. Sverige är blåögt så det förslår. Muslimerna lurer till sig pengar och de organ
  som sköter penningafördelningen missköter sig. Muslimerna ska inte få några
  pengar alls ! De borde finansiera sin tro själva.

 29. hej,
  Snyggt jobbat, att det ska finnas 110 000 unika medlemmar i dessa islamistiska föreningar är ju rent utsagt skitsnack. Själv har jag varit aktiv i idrottsföreningar och då var man tvungen att regga alla medlemmar med personnr. det man ska kolla upp är hur många unika personner som finns bakom dessa 110 000 medlemmar (går det eller är det sånt man inte kan begära ut?).
  Förutom att det är bidragsfusk så är det ännu mer allvarligt att de på det här sättet får mer inflytande i politiken, för de kan enkelt hänvisa till antalet medlemmar (som inte finns, kan ta gift på det) och då lite grann lura olika partier att de för med sig en massa röster.

 30. Notera att Ibn Rushds styrelseordförande, Helena Hummasten, tidigare hette Helena Benaouda. Det var hon som inte hade en aaaning om att svärsonen Munir Awad var terrorist.

 31. Väldigt bra grävt. Tack för information som tar mycket lång tid att finna i samlad form.

  Vill bara skjuta in två ifrågasättanden. Ett litet och ett stort. Det lilla är att ökningen av statsbidrag till trossamfunden genom den rödgröna regeringen skedde samtidigt som avdragsrätten för gåvor till desamma avskaffades. De totala subventionerna därefter blev faktiskt lägre. Det stora ifrågasättandet är det systeminriktade. Jag håller med dig om att folk ska bekosta sina egna religioner. Problemet är bara att skattetrycket i Sverige är högt därför har alla delar av det civila samhället – inte minst idrottsrörelsen som har undfår mycket större bidrag – stora bidrag. Man har på resans insett att skattetryck hämmar människors engagemang och att detta måste kompenseras om man inte ska ha statlig idrott, statsreligion, statlig konst etc. etc. Du kanske inte håller med till fullo, men jag tror du i princip är med mig på riktningen i resonemanget.

  Mvh
  Anders Lundberg

 32. Är inte förvånad då jag lider av det totala politikerföraktet. Hela Sverige är tyvärr förljuget och svenskarna otroligt naiva.

 33. Skattemedel ska inte gå till religiösa samfund, föreningar eller liknande. Allt finansiellt stöd borde dras in. Det betyder förstås att kristna samfund och föreningar heller inte får något.

 34. En annan metod är att följa adresser. På kapellgränd 10 finns det förrutom Stiftelsen Stockholms moske 34 idéella organisationer! I andra städer så har du Örebro moske, Eskilstuna moske, Halmstad Moske, Gävle moske om de är organiserade på samma sätt lär det bli rätt många organisationer.

 35. Jag undrar bara varför du har blandat in Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd bland de muslimska organisationerna? Även det Mandeistiska trossamfundet är inte islam, utan någon form av gnostisk kristendom. Svenska kyrkan finns inte heller med som jämförelse, de får allra mest pengar av alla trossamfund, men inte genon SST utan direkt från staten.

 36. Bra grävt!!
  Detta borde göras tillgängligt i vidare kretsar.
  Något måste ju göras, att Sveriges styresmän och -kvinnor ägnar sig åt skattefinansierad islamism förtjänar nästan krigsrubriker i internationell press!

 37. Bra jobbat! Bidragsslöseriet är uppenbart och skrämmande. Tyvärr är väl detta bara en bråkdel av alla andra organisationers bidrag från skatte-slösar-samhället?

 38. Vad jag har väntat på att fler ska hoppa in i matchen. Tusen tack Rebecca du är ovärderlig. Särskilt som så många media inte “bryr” sig fast de alldelles säkert vet!

 39. Instämmer med tidigare kommentatorer och tackar dig för ditt arbete. Undrar vad alla ca 200 grävande journalister finns?
  Från början kännetecknades islam av en erövringskultur. Nu med vårt öppna samhälle har det blivit en infiltrationskultur. När ska våra ansvariga och folkvalda vakna eller vill de kanske inte vakna?

 40. Jag skrev nyss en längre kommentar men glömde att kommentera ditt noggranna, upplysande arbete att ta fram alla uppgifter och tydligt redovisa dem så att de kommer fram i ljuset. Jag hoppas du orkar fortsätta detta idoga arbete. Det är väldigt intressant och viktigt att det utförs och jag är tacksam att du gör det!

 41. Obehaglig läsning. Jag mår illa när jag läser hur skattepengar formligen bara rinner ut från det behövande samhället, till dessa giriga bidragsäskare som vi skattebetalare tidigare inte sett maken till här i vårt land. Förfärligt att det är så slappa, dåliga rutiner och kontroll och krav för att få bidrag och hur dålig uppföljning det är vad bidragen går till. Jag håller verkligen med om att hemsida med redovisade aktiviteter och budgetering vad som planeras samt redovisning är det minsta som borde krävas. Det är inte osökt att undra hur många fina Mercedes som finansierats med bidrag, som många muslimer har en förkärlek till att färdas i och om bidrag gått till bostäder eller kanske renat av landat på konton i Dubai. För särskilt mycket aktiviteter ser man sällan att de har och de har knappast någon tradition av att organisera sig eller arbeta demokratisk på annat sätt.

 42. Tack för en mycket givande men skrämmande läsning. Håller med dig att föreningsfrihet är bra men att som skattebetalare betala för andras tro känns INTE bra. / Mats

 43. Hur kan det vara så att jag kan välja att gå ur Svenska Statskyrkan,men tvingas betala för andra religioner via skattsedeln.Borde självklart vara frivilligt även det.

 44. “hur sossarna missbrukat sitt 60-åriga maktinnehav”

  Det är iaf inte Sverige som du talar om. Här är det banker, olika sorters fiflare & judiska medier som styrt landet den tiden.

 45. När det gäller statistiken från 2014 över medlemsantalet så står siffran 110000 med kursiverad stil, vilket innebär att uppgifterna är från 2011. ( “Kursiva siffror är uppgifter från 2011. Under en treårsperiod har dessa siffror legat fast medan samfunden arbetar med att kvalitetssäkra medlemsstatistiken.”)
  För att hitta en annan siffra än 110000 måste man gå till 2007: 106327. Även denna siffra bedöms som osäker. 1998 var siffran 90000 (osäker uppgift).
  Antalet medlemmar har kanske ökat, men tillförlitlig statistik saknas.

 46. Bra kartläggning. Ser heller ingen hållbar anledning till att skattepengar skall gå till trossamfund i Sverige. Nivån på bidragen till muslimska organisationer är kanske inte uppseendeväckande hög relativt sett, lite mindre än för Equmeniakyrkan (baptister, missionare och metodister) och lite mer än för Pingströrelsen. Men om det är så att samma personer figurerar som medlemmar i flera organisationer kan det röra sig om bidragsfusk. Kan man köra medlemslistor mot varandra för att finna dubbletter (tripletter osv.)?

 47. Hej
  Mycket bra granskning!
  Det skulle vara intressant att veta hur mycket de ledande i denna
  bidragsindustri drar in i lön.
  Hälsningar
  Stefan

 48. staten måste stoppa all bidrag till de här muslimiska organisioner .det räcker nuuuuuuuuuu

 49. Helt fantastiskt arbete…att kartlägga detta ämne…snälla se till att alla berörda myndigheter,journalister o liknande får någon uppfattning om detta…för det är absolut inte rätt mot de svenska medborgarna…och ett stort svek för de som verkligen behöver en slant i Sverige…skolor,sjukvård handikappade…Gör något Nu!

 50. Imponerande. Gärna en jämförelse av andra trossamfunds skattebidrag. Värt att påpeka är ju att det här inte skett under en natt utan att Alliansen under sina åtta år vid makten också hade samma gödsling av våra skattepengar till muslimska trossamfund.

 51. Många av dessa verkar vara involverade i “islamic relief” som av israel är terrorklassad. Men googlar man så benämner media ofta “islamic relief” som en hjälporganisation.

  Det har också ryktats att “islamic relief” skyfflar svenska skattepengar rakt in i muslimska brödrarskapet.

  Vad gäller?

 52. Hej!

  När jag läst ner till första tabellen, vid “Islam är ju som bekant en religion så jag började kolla på vilka som fåt stöd från Nämnden för statlig stöd till trossamfund (SST).” började jag tappa intresset. Vad är det som visas i tabellens olika kolumner? Beloppen du nämner nedanför tabellen, var återfinns de (i tabellen)?

  “Totalt delade SST 2015 ut nästan 54 miljoner i bidrag till olika trossamfund 2015.” – lite dubbelt (2015) där.

  “Årets siffror ligger inte ute men jag utgår från att de minst får samma i år.” – årets siffror kan väl knappast ligga ute innan året är slut?

  Ett och annat stavfel kan jag möjligen låta passera, men tyvärr, jag fastnar på formalia, och har inte läst längre än så här. Synd, för ämnet är intressant.

  Mvh

  Sven

 53. Denna suveräna sammanställning visar ju att Kalifatet redan fått in klorna i det svenska samhället, vilket är illavarslande. Det måste till snabba och konkreta insatser om det ska gå att stoppa den stegvisa och för allmänheten okända revolution som nu pågått i många år och som håller på att bryta ner det senaste århundradets uppbyggnad av Sverige.

 54. Bra gräv! detta har ledarsidorna.se men framförallt Hanna Gadban i sin bok “Min jihad” också belyst. Detta är något som media av idag ALDRIG vågar ta tag i eller problematisera. De är för rädda för kosekvenserna och att Musa skall stämpla dem som “islamofobiska”. Låter vi detta fortgå så blir nästa steg att dessa islamister/extremister som vill ha ett samhälle som utgår från koranen och sharia kommer att flytta fram sina positioner. Har Musa ett riktigt jobb? vad tar dessa individer ut för ersättning från sina föreningar?

 55. Vad är den totala summan för alla muslimska föreningar under ett år eller fem år. Trenden är ökande?

 56. Suveränt grävt. Djupt imponerad. Du borde vara expert på grävande journalistik på Journalisthögskolan och utbilda våra politiker i hur de överger godtrogenhet och förljugenhet. De skall ombildas till etiska företrädare för folket.

 57. Helt ok med denna granskning men ska det inte kännas fel i magen (läs: populistiskt) så vore det inte mer än rätt att ställa bidragen i proportion till de till andra trossamfund; ex Protestantiska kyrkan, frikyrkor, katolska församlingar, med mera.

 58. Lysande! PDF:ar den här och skickar till medier, myndigheter, partier m.fl. för kännedom. Någon borde alltid höja ett ögonbryn.

 59. Hej
  Tack för allt arbete du lägger ner för att visa sanningen. Hoppas du skickar detta vidare till människor i makt positioner som troligen inte vet det du grävt fram. Det här måste granskas. Får andra religiösa föreningar lika mycket bidrag?
  Mvh Lena

 60. Bra jobb, man förundras över vår naivitet i många frågor. Det borde vara självklart att inte religion ( oavsett vilken ) får stort ekonomiskt stöd av skatte pengar! Har PK media velat se på detta? Mvh lasse

 61. Tack Rebecca, ett digert och utmärkt arbete som sannerligen förtjänar debatt. Jag håller verkligen med dig i din avslutande frågeställning. Detta missbruk av skattepengar måste få ett slut. Att även Alice Bah Kuhnke är inblandad i detta var en nyhet för mej – en otrevlig sådan.

 62. Skickligt grävt!
  Jag är rädd att ingen politiker eller genomsnittlig journalist orkar läsa allt – för mycket att ta in – så varför inte några sammanfattade meningar med summan och att vissa namn återkommer ofta?

 63. Suck, det svenska samhället i ett nötskal. Dom som styr blundar eller håller varann om ryggen.

 64. Usch, nu blir jag beklämd och rädd. Alla de som sagt att vi kommer att bli “övertagna” av muslimer, dem har jag inte trott på, men nu vet jag faktiskt inte. Vad är det för land vi bor i? Svenska politiker-vakna!

 65. Som andra innan mig här har påpekat så vore det mycket lämpligt att du översätter detta till engelska och publicerar detta för en internationell publik.

 66. Efter valet 2018 får SD se till att skriva om varenda regleringsbrev.
  Noll och ingenting av skattepengarna skall gå till terroristapologeter.
  Tvärtom, ta ifrån dem deras svenska medborgarskap och utvisa varenda en på livstid.

 67. Det finns så sjukt mycket pengar att spara här.
  Glöm inte heller teater- dans- och musikalliansen som kostar 82 mille per år. Så att 300 “kulturarbetare” ska kunna få betalt för hobbyarbete.

 68. Snyggt jobbat!

  Det finns naturligtvis bara ett sätt att komma åt detta och det är att plugga spargrisen. I ett sekulärt land som Sverige borde offentliga bidrag till religiösa rörelser vara ett definitivt no-no. Medan den svenska skattebetalaren betalar upp emot 70% av inkomsten i skatt (källa: Swedbanks privatekonomer) mjölkar samvetslösa individer skattebetalarna på miljoner, om inte miljarder.

  De “utväxter” på det offentliga trädet som vi berikats sedan framförallt slutet av sextiotalet kostar varje enskild skattebetalare tusentals kronor om året utan att vi får något utbyte. Det är hög tid att rensa i den offentliga floran av undervegetation i form av myndigheter, nämnder, stiftelser och allt annat som man valt att kalla dem som verkar verka utom kontroll och berikar fel personer.

  Uppgradera medborgarskapet genom att göra det svårare att erhålla det genom kunskapstester och attitydundersökningar, gör det olagligt för de som redan slunkit igenom att verka mot Sverige genom att skärpa lagarna mot landsförräderi och dela upp välfärdssystemens förmåner i medborgare och icke-medborgare. För det senare verkar det finnas en politisk majoritet genom att både Persson och Åkesson uttalat sig i den riktningen.

 69. Bra och modigt grävt!

  Så jag jobbar och betalar mycket skatt för att finansiera föreningar och organisationer som anser att jag inte ska ha samma rättigheter, valmöjligheter och frihet för att jag är kvinna?

 70. Härligt, skickar man vidare denna typen av grävningar till berörda myndigheter? Ibland tycks det vara enklare att inte börja gräva eftersom ingen pekat på problemet. Men nu finns det ju en ganska konkret sammanställning på att ett fåtal människor frontar samma organisationer där man man misstänka att samma medlemmar snurrar i samtliga register. Troligen med liknande agendor och således mycket konstigt att man kan få flera bidrag från olika håll. Om det finns misstanke om mygel, vem tar tag i dessa frågor? Polisanmäls det eller vad sker?

 71. Vad i hela friden!?!?! Vi har lärarbrist, sjuksyrrebrist, brist på bostäder, brist på insatser etc. men vi har en en gigantisk påse med pengar att dela ut till religiösa samband.. Alltså saker som folk tror på!?!?!

  JAG SMÄLLER AAAAAAAAVVVVVVVV! Vad i hela ****** friden är detta? Jag sköter fullständigt i vad folk tror på, gör vad Ni vill, men Ni får fan pröjsa era hobbies själva!!!

  Gaaaalet!

 72. Tack för det fantastiska arbete du lagt ner på detta ämne ! Sådana som du gör att jag ibland kan andas fritt. Jag har en son med funktionshinder och är förtvivlad inför hans framtid i ett samhälle som kommer att köras i botten av en kriminell “överhet”. Det jag är mest förtvivlad över är att motstånd hos vanliga människor fattas. Hur når man dem ? Jag är tecknare och försöker efter fattig förmåga sprida ut bilder av det jag ser av förtrycket – jag får en del gilla och en del på fb. är ju vakna och debatterar. Men väldigt, väldigt många är TYSTA !!!!!!!!!!!

 73. Hjärtklappning och frustration över att ha läst det här. Hade ingen aning om att ens 1:- utav våra skattepengar går till sånt onödigt skit som religion. Nåt som nästan är ännu mer frustrerande dock är att sån här journalistik inte skulle få visas i svensk media pga att det handlar om nåt som inte ifrån början är svenskt.
  Min motivation till att få till jobbet idag och samla ihop skattepengar till sånt här “svinn” sjönk just till noll..!
  Tack för intressant fakta dock, som jag hoppas så många som möjligt blir varse om.

 74. Makalöst arbete Du lagt ned på detta. Jag blir helt förstummad när jag läser redovisningen. Om detta har bäring,vilket jag är helt övertygad om, så måste detta upp på agendan och ventileras. Detta kan ju omöjligen accepteras att vi ickemuslimer ska finansiera en verksamhet som vi varken stödjer eller tillhör.

 75. Utmärkt sammanställning!
  Skulle även vara intressant att veta hur mycket Allmänna Arvsfonden bidrar till samma organisationer!

 76. Otroligt att det kan få förekomma. Tydliga manipulationer kan anas i korsbefruktningar mellan de olika föreningarna. Detta måste medvetandegöras våra politiker. Hur få feedback från dessa? Kör hårt o lycka till.

 77. Intressant granskning. Kommer du även att granska judiska och sionistiska organisationer verksamma i Sverige och dess eventuella kontakter och samröre med internationella judiska/sionistiska organisationer som uttryckt sig homofobt/islamofobi?

 78. Nu får politikerna börja arbeta och stifta nya lagar. Verkar som de partierna som har någon muslim är för de tror att de ska få muslimernas röster, så det är alltså bara fråga om röster och följdaktligen makt. All dessa pengar skulle användas till ålderdomshemmen, som i många fall knappt får riktig mat.

 79. Skrämmande och obehaglig läsning!!!

  Men något du verkligen borde “granska” är Inkassobolagen i Sverige och hur dom får agera som dom gör, det är oerhört SKRÄMMANDE, man tror ärligt talat att sånt får förekomma i Sverige 2016…

 80. Det enda hållbara är att offentliga bidrag till föreningar upphör helt. Oavsett hur gott syftet är så perverteras systemet. Antingen är en verksamhet offentlig eller så är den privat.

 81. Detta var en mycket intressant och givande genomgång, tackar så mycket! Det är otroligt vilka möjligheter till bidrag det finns, för den som är lite kreativ. Att kamma hem bidrag har väl nästan blivit en industri i sig självt….

  Årsredovisningar måste väl i dagsläget lämnas in för de föreningar/organisationer/etc. som söker bigrad, så det torde bara att mejla registratorerna för de olika myndigheter som delar ut bidrag om man har tid och ork att göra en mer ingående granskning. Det kan ju dock ta sin lilla tid, om det är många organisationer som söker många bidrag från många olika myndigheter…

 82. Vänsterextremister brukar säga om sina föreningar, 1 man 12 röster. Och det stämmer. Typ planka.nu linje 17 allt åt alla tomma hus är….. OSv. De zk antirasisterna är medlemmar i dessa typer av föreningar och för det via dom det att låta som de är i majoritet.

 83. Hej.

  Jag tror inte du är en person som fäster så mycket vikt vid utmärkelser, men Guldspaden borde vara aktuell vid det här laget.

  Tyvärr tror jag reaktionen från politisk sida (det onda partiet undantaget) kommer att bli ett stort: “Schhh! Tyst med sådana obekväma sanningar!” följt av en axelryckning. Det går ju bevars inte an för en socialmoderat regering som de två förra och den nuvarande att avskaffa bidrag man själv och ens klienter och välgörare tjänar på.

  Hur skulle muslimerna i dessa organisationer agera om kranen inte bara stängdes, utan om det också kom krav på återbetalning? Trots allt har ju flertalet av dessa grupper en agenda på tvärs med svensk lag, och av politiker kanoniserade åsikter. Jag vill minnas att finns prejudikat från minister Bah-Kunkes tid som chef för Ungdomsstyrelsen (var det väl?) för att vägra pengar till förbund som inte följde värdegrunden.

  Jag vill rekommendera och uppmana dig att producera en engelskspråkig version och e-posta den till så många engelskspråkiga media du kan komma på. På så vis försvåras mörkläggningen som snart kommer. Även medier i våra grannländer bör vara intresserade.

  Tack för ditt arbete för vårt land.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 84. Du har gjort ett enormt stort o bra jobb,jag vill tacka att du delar med dig.Jag oxå delar din åsikt om öht. bidrag.Hälsningar Maria

 85. Imponerande jobb! Tänk om våra nyhetsredaktioner gjorde sitt jobb och hade samma driv och en vilja att faktiskt kritiskt granska detta utan att ta märkliga hänsyn till vilka “krafter” det kan gynna.

 86. Oerhört intressant genomgång! Det är ju helt barockt att våra skattepengar skall finansiera antidemokratiska grupperingar, baserade på religiösa föreställningar. Jag säger som miljöpartisten (!) Rebwar Hassan: “Ut med islamisterna ur regering, partikanslier, moskéer och bidragssystem!” (Citat ur artikel i Det Goda Samhället 25/4).

 87. Otroligt vilket bra jobb du gjort för att ta reda på all denna information. Tur att någon försöker sprida ljus över dessa skumraskaffärer. När ska våra politiker plocka bort bindeln från sina ögon och se dessa charlataner för vad de är? Tack och fortsätt gräva Rebecca.

 88. Varför måste staten låna pengar till utgifter när man samtidigt skänker bort drösvis med miljoner till allehanda tokstollar & trams utan kontroll. Vad gör Riksrevisionen? Måste finnas miljarder att spara här.

 89. Bra granskning, detta måste upp på dem den politiska agendan. Religion är en privatsak och bör finansieras av samfunden själva utan inblandning av staten. Så tydligt att de islamska föreningarna har en medlemspool för att maximera bidrag.

 90. Det verkar finnas alldeles våldsamt många miljoner att dela ut till de mest flummiga ändamål, stöd för muslimska aktiviteter är säkert bara en del av detta korrupta system. Ändå påstås det att det saknas ju pengar till vård, skola och omsorg. Vilket parti utom SD kan tänka sig en omfördelning????

 91. Tack för denna granskning. Håller 100% med dig att detta inte skall bekostas med skattemedel. Det är beklämmande att se hur detta missbrukas – men vad gör politiker? Kan man avkräva dem ansvar?

 92. Tack för en mycket grundläggande granskning. Tyvärr blir jag bara mer o mer tröstlös på hur Sverige Islamiseras.
  Ett annat uppslag vore att kolla, om möjligt, vem/vilka som drivit på den helt galna invandringspolitiken särskilt i ljuset av Miljöpartiets haveri med Islamister. Jag misstänker att bl.a. dessa Islamister och andra t.ex. Sossarnas “Tro och solidaritet” samt “godhetsvurmarna” har stor del i detta. Kanske dessa även påverkar utbetalningarna till deras föreningar.

  Mvh
  Joakim

 93. Fortsätt med detta, det är jätteviktigt att information samlas och frågor ställs. Vi är just nu i en situation där vågskålen börjar väga över, där vi behöver hämta all kraft för ett avgörande slag mot totalitär Islam. Tack för ditt jobb!

 94. Tack igen för att du gräver fram viktig information! Vilka politiska partier vågar säga stopp för detta vansinne?

 95. Skickar du detta till våra folkvalda i Riksdagen? Får du återkopplingar på detta?
  Otroligt vilken kompetens du besitter. Detta torde får Mp o S att darra…
  Fortsätt så.

 96. Du skriver fantastiska, välmatade och långa inlägg – men man vill inte läsa med pennan i hand. Kan du inte vara hygglig och SUMMERA hur mycket skattemedel som du fått fram (i det här inlägget), som rullar iväg till muslimska föreningar av skiftande slag.

 97. Tack för ditt hårda jobb! Fortsätt skydda vårt Sverige med ditt engagemang!

 98. You really make it appear really easy together with your presentation but
  I find this topic to be actually one thing that I
  believe I’d by no means understand. It sort of feels too complex and
  very huge for me. I’m looking ahead for your subsequent post, I’ll
  try to get the grasp of it!

 99. Eftersom en sådan granskning närmast avslöjar korruption och dess utövare, så kommer PK-etablissemanget ALDRIG att tillåta att någon TV-kanal presenterar en granskning (av värde). Möjligen kan någon utländsk TV-kanal intressera sig, men så snart skyldiga individer (PK-politiker, journalister) kan pekas ut, så kommer hinder och motattacker, typ drevet mot Hanif.

 100. Jedno opakowanie tego środka kosztuje od 159 zł wzwyż.
  Fito Spray pericol avertizează, medicina estetică!
  Toată lumea care a utilizat acest program de slăbire a pierdut până la 10 kilograme din greutatea sa doar în şapte zile. Alţii au reuşit să piardă din greuatte 30-35 kilograme în doar 30 de zile. Bucuria de la început, a căzut în scârbă. Slăbirea se petrecea atât de rapid ca practic se poate spune că au pierdut controlul la comportamentul său – mâncau tot ce mai bogat în calorii intenţionat, dar deja nu mai reuşeau să mai restabilească greutate sa. În caz că femeile se întorceau la dietele lor obişnuite, slabirea continua şi greutatea nu se mai aduna. //whiteproduct.com/hungarian/valodi-velemenyet-a-kremet-bust-size-noi-mell.html Tôi thường kê đơn Bactefort cho bệnh nhân điều trị và phòng chống các bệnh lây nhiễm do ký sinh trùng gây ra.
  Bác sĩ chuyên ngành độc chất học , cấp cao, tiến sĩ y học.
  Kinh nghiệm trong ngành: 18 năm.
  Mọi người khỏe là nhờ Bactefort ® và hệ miễn dịch tốt!
  da, tóc và móng ở trong điều kiện tốt. Nhìn bạn trẻ ra đấy. Hết dị ứng rồi!
  Đường tiêu hóa và phân bình thường. Giấc ngủ say và năng suất làm việc cao. Bạn làm được nhiều việc hơn và ít mệt mỏi hơn!
  Ký sinh trùng đã mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời bạn, và cùng với đó là bệnh tật! Bạn và người thân khỏe mạnh!
  FUN FACT DETOXISCHE Studie . Der Mangel an Details. Film detoxische Analyse. Hinter BACTEFORT findet unser Team eine Behauptung, dass die Forschung auf Freiwilligen durchgeführt wurde, die tatsächlich mit Leiden aus Parasiten kämpften. //whiteproduct.com/ Kasimira z WhiteProduct

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap