Nej till utlänningar

Byggstrejken varade nästan en vecka och kostade uppskattningsvis minst 800 miljoner kronor innan den avbröts idag. 

Byggnads har hela tiden drivit på att de skulle få 3,2 % trots att industrins märke är 2,2 % och både LO centralt och arbetsgivarna krävt att alla ska följa den svenska modell vi haft länge där industrin sätter nivån. 

Men nu vill Byggnads ändå vara nöjda. Gott så, det var ett orimligt krav från början att höginkomsttagarbranschen bygg skulle få nästan 50 % högre löneökningar än industrin. 

På deras hemsida har de lagt upp en liten film, där plötsligt jämställdhet och mångfald lyfts fram som skälet varför de strejkade. 

 

Och just den här omtanken om invandrare är rätt intressant. Och fel. För är det något Byggnads sysselsatt sig med i decennier är just att tvärtom vad de vill göra sken av nu, agera på olika sätt för att folk inte ska komma hit och jobba. 

Redan 1966 ändra LO sin inställning till arbetskraftsinvandring och 1972 nekade de fortsatt arbetskraftsinvandring i sitt remissyttrande om detta, vilket ledde till att Sverige i princip enbart i fortsättningen tog emot flyktinginvandrare. 

Den 16 juli 2005 skrev Thomas Gür på Svenska Dagbladets ledarsida om ett inslag i Gomorron Sverige då LO:s utredare Ingemar Göransson kallade letter som kom hit och arbetade ”sopor” som måste ”bäras ut för att hålla rent”

 

Byggnads före detta pressekreterare Monica Swärd citerades 2004 i tidningen Arbetaren: 

”Så länge dom har konstiga namn och åker hem på helgerna har vi inget ”vi” och vi”

 

Men detta är ingalunga något från historien. Nyligen kunde man till exempel läsa i tidningen om familjen Shabani från Albanien som nu ska utvisas, för att Byggnads hävdar att han tjänar för lite. 

 

Samma historia som Svenska Dagbladet kunde rapportera om 2013 då Gustavo från Bolivia utvisades för att han, trots en lön på 30 000 kronor per månad, enligt Byggnads tjänar för lite och därför skulle skickas hem. 

 

Den här synen finns väl dokumenterat inom LO fortfarande, fast i inlindade ordalag. Och påståendet att LO aldrig varit emot arbetskraftsinvandring som det står här nedan är som bekant ett helt felaktigt påstående, givet de officiella källor som finns och det väl dokumenterade motståndet mot just arbetskraftsinvandrare. 

Citatet är hämtat från en rapport från LO om arbetskraftsinvandring. 

 

LO vill återinföra krav på brist för arbetskraftsinvandring. Det vill säga, svenska företag ska tvingas att först leta bland arbetslösa svenskar innan de får anställda den de vill. Detta absurda system fanns tidigare, vilket föranledde många orimliga situationer. 

Ett exempel är finkrogen Lilla Pakistan som behövde en pakistansk kock men inte fick arbetstillståndet beviljat för att det fanns X arbetslösa kockar på Arbetsförmedlingen. Ingen kunde laga pakistansk mat men det spelar ingen roll i ett system där brist ska styra. 

Tydligare än så här kan inte LO uttrycka det: svenska jobb ska gå till svenskar. 

 

Idag har facken veto vad gäller arbetstillstånd. Det har de fått från riksdagen, helt obegripligt varför Alliansen inte tog bort detta och ersatte med att yttrandet kan komma från någon av parterna, det vill säga, att yttrande från arbetsgivarorganisationerna är lika mycket värt. 

Men ni kan se svart på vitt på blanketten från Migrationsverkets hemsida att det är facken som ska fylla in ansökan om arbetstillstånd. 

 

I en rapport som byggföretagens organisations Sveriges byggindustrier tog fram 2013 träder ett mönster fram om hur Byggnads utnyttjar den makt de fått av lagstiftaren. 

 

Som av en slump meddelade Byggnads just 2012 via sin egen tidning Byggnadsarbetaren, vars innehåll styrs av ordföranden Johan Lindholm, att för att antalet arbetstillstånd just inom bygg ökade skulle Byggnads öka kontrollerna. 

 

Kollar man på hur avslaget förändras ser man en markant ökning av avslag just 2012, då det gick upp från 24 % 2011 till hela 40 % år 2012 för att stiga till ofattbara 56 % 2013. 

 

Om man då kollar på skälen till avslag är det just ”Undermåliga anställningsvillkor” som står för den stora ökningen. Ett undermåligt anställningsvillkort är enligt Byggnads att tjäna
30 000 kronor per månad, som fallet med Gustavo från Bolivia. 

 

För problemet med alla dessa avslag är att de oftast handlar om lön och att Byggnads satt i system att ange alldeles för höga löner. 

Givetvis är reglerna att arbetsinvandrare ska ha likvärdiga villkor enligt avtalet. Inte en påhittad snittlön som passar Byggnads syften. 

Så länge personen tjänar samma eller mer som kollektivavtalet vad gäller grundlön med yrkesbevis respektive utan ska inte facket kunnat ha några synpunkter. 

 

Men eftersom Migrationsverket inte verkar ha kompetensen att bedöma orimligheten i Byggnads olika yttranden har vi alltså fått en situation när vi gång efter annan skickar hem arbetande invandrare som gör rätt för sig, betalar skatt och kämpar hårt.

För att svenska jobb som vanligt ska gå till svenskar, om Byggnads får bestämma. 

Att de strejkat för en kostnad av 800 miljoner för att sedan kunna hävda att de ”satsat” på mångfald är ett lika stort skämt som deras egen framgång som förbund med att satsa på kvinnor. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!