Miljöpartiets motioner

Idag blev kongresshandlingarna till Miljöpartiets kongress i maj offentliga och i vanlig ordning har jag lusläst dem. 

Regeringsställning förpliktigar, för alla de riktiga stolpskotten, som att låta bebisar få rösträtt, förbjuda ränta, införa medborgarlön och friår etc, är inte med denna gång.

Det gissar jag har att göra med att kongressen har ett specifikt tema – Global hållbar utveckling –  vilket gör att alla motioner som inte faller inom ramen av denna kan bortses ifrån. Om det funnits några sådana. Annars brukar ju inte våra gröna vänner besitta chansen att få tänka fritt och härligt. 

Men det innebär ingalunda att det inte fanns intressanta saker i motionshäftet. Det är ju Miljöpartiet vi pratar om. 

Den första propositionen från partiledning vill  vi ska ha ett ”oberoende” institut under UD för att arbeta med kultur- och mediefrågor inom bistånd.

Nu har jag inget alls emot föreningar som Clowner utan gränser, men jag har svårt att se varför sådan verksamhet måste bli statlig och ligga under UD. Och vad menar de med mediefrågor?

 

Sedan följer ett antal väntade motioner som kräver att Miljöpartiet tar strid med Socialdemokraterna om migrationspolitiken.

De debatterna ska bli mycket spännande att följa, för Miljöpartiet är en medlemsstyrd organisation i större utsträckning än andra partier så ombuden har mer makt. Det finns en risk att en majoritet av ombuden på kongressen röstar för att partiledningen ska ta strid med S. Antingen går de då i strid med sin egen kongress och struntar i det eller så utbryter regeringskris. Men detta vet vi först på kongressen 13-15 maj i Karlstad. 

Motion 1:2 och som bland annat stöds av Grön Ungdom och MP Uppsala, kräver att alla ensamkommande och de familjer de tar hit direkt ska få PUT, och att ändringarna i anhöriginvandring som regeringen infört ska ändras. 

Det intressanta här är att partistyrelsen yrkar bifall. Miljöpartiets ledning kommer alltså att gå emot sitt eget regeringsbeslut här. 

Men partiledningen vill inte gå med på att åldersbedömningar inte ska göras, vilket bara kan tolkas som att det är något regeringen kommer att införa. 

 

Vi befinner oss i en tid när migrationen ökat kraftigt och förväntas hålla mycket höga nivåer framöver framför allt för att fattiga nu har lyft sig tillräckligt ur den värsta fattigdomen för att ha råd att bege sig iväg. Migrantströmmar naär fulla med just lågutbildade. Vi ser det i Sverige också, där 40-50 % av flyktingarna har max 6-9 års skolgång. Vissa bara 3 år.

I det läget vill motionären till motion 1:5 att Miljöpartiet verkar för att den globala migrationen av särskilt lågutbildade ökar.  

Skulle vara mycket intressant att höra hur personen tänkte här. För jag förstår inte. En sak att acceptera att den ökade migrationen består av majoritet

 

En annan motionär (1:7) tycker att flyktingkris inte är ett tillräckligt skäl att inte ge samtliga illegala invandrare i landet amnesti. Tack och lov håller inte partiledningen med, framför allt på grund av den usla tajmningen. 

 

Äganderätt och företagande är kanske inte Mijöpartiets starkaste områden, vilket man visar i denna motion om att låta alla u-länder fritt kopiera all grön teknik.

Belöningen till innovatörer och företag som anstränger sig för att utveckla bra miljövänlig teknik ska alltså vara att sedan ge bort deras hårda jobb gratis till världens alla fattiga?

Ja, vem vill inte jobba järnet för att hitta nya gröna lösningar och investera massa tid och pengar för att sedan folk ska få den gratis?

Detta är något av en typiskt MP-lösning tycker jag. För om de verkligen hade velat att miljön blir bättre i världen hade de fattat att det är dessa människor som bland annat är nyckeln och de ska uppmuntras, inte kväsas. Ett parti som var mer intresserat av att jorden faktiskt blir mer miljövänlig istället för att leva ut gamla hippedrömmar från 70-talet hade hyllat dessa företag och erbjudit dem möjligheter att tjänar MER pengar, inte mindre.  

 

Ytterligare en överraskning i motionshäftet är partiledningens bifall till att införa ”humanitära visum” för anhöringinvandring.

De stänger alltså först i princip gränserna som regering, inför kraftiga begränsningar i anhöringinvandring och nu ett halvår senare ställer de sig i opposition till sitt eget regeringsbeslut och vill dessutom göra det enklare än det var innan de försämrade?

 

Miljövännernas pacifistiska engagemang är centralt och givetvis finns det med lite sådant i högen.

Som förslaget i motion 1:12 där man kräver att ett Fredsdepartement bildas och en Fredsminister utses, allt med anslag från försvaret. 

 

Och att en ”fredsmiljard” ska delas ut, vilket partistyrelsen bifaller.

43 miljarder per år i bistånd men inget av dem anses alltså medverka till fred? Varför har vi ens ett bistånd i så fall? Det är knappast brist på pengar här nämligen

 

Det stora fokuset i motionshögen är dock bostäder och stadsbyggnad, och det avsnittet inleds med en lång proposition från partiledningen. Då skulle man kunna tro att syftet är just att få fram bostäder. Snabbt.

Men partiet som röstar emot mängder med bostadsbyggena runt om i landet, bara i Stockholm röstade de nej till 30 % senaste åren, vill ju inte allra helst bygga bostäder. 

De vill helst prata om natur. Förbjuda köpcentrum. Vikten av cykeln (hata bilen). Giftfritt. 

 

Här är ett exempel. Man fokuserar på att till exempel ”släppa in grupper som vill bo tillsammans och mindre byggbolag”. Trots att vi vet att det är de stora bolagen som faktiskt har kapaciteten att bygga många bostäder snabbt. Tror MP att miljonprogrammen byggdes av kollektiv?

Allt material ska vara miljövänligt och givetvis värnar uppfinnaren av rigida bullerregler fortfarande ljudnivåer. Trots att vi vet att just bullerregler ställer till stora problem för byggandet av bostäder.

Jag bor själv i ett hus från 1913 i stan och lever med den stora bördan att inte ha bullerregler från Miljöpartiet inbyggda i huset. Det går utmärkt. Om MP fått bestämma hade inga av husen i stadskärnorna, de som är äldst, fått finnas för de husen är byggda med byggstandard innan MP:s inblandning. Ändå är det oftast just dessa bostäder som betingar det högsta marknadsvärdet. Är inte det märkligt? Att människor vill betala mest pengar där bullervärdena inte finns?

 

I avsnittet om bostäder passar de på att återanvända en klassiker i kongressammanhang – förhindra att köpcentrum byggs. 

 

Inga parkeringsplatser ska bekostas av det allmänna. Vilket jag antar innebär att alla som har bil i Sverige i framtiden ska betala nybyggnaden av P-platser? Eller har de tänkt att införa parkeringstullar? Små bås vid parkeringarna? Eller ska alla bilister schablonbeskattas per kommun? Oklart.

Tydligt är dock att bilhatet inom MP fortfarande lever och frodas. 

 

Om ni på allvar trodde att bostadsminister Kaplan och hans parti verkligen vill bygga bostäder kan ni tänka om nu.

För avsnittet om stadsplanering har ingalunda fokus på byggande. Utan på bland annat sådant här – att skydda olika typer av plantor och insekter, grodor etc. Och alla markanvändningar ska föregås av en ”analys för att bäst bibehålla ekologiska värden”. 

 

Partiet som fick rekordlågt antal röster från just landsbygd, eftersom de hatar bil, flyg, ja allt utom cykel, är bekymrade över att de uppfattas som att de hatar landsbygden.

Så först inför de högre beninskatter, beskattar bort kärnkraften så att den snart är död och inför kilometerskatt. Allt drabbar landsbygden direkt eftersom de stora avstånden gör att de är mycket bilberoende, de är mer beroende av el på grund av att de bor i hus och varor måste fraktas långt så en kilometerskatt gör direkt att varorna blir dyrare.

Sedan hävdar Miljöpartiet att de vill arbeta för att alla ska kunna leva på landsbygden.

Jag förstår att de är bekymrade över att de uppfattas som att de bara bryr sig om städerna, vilket de gör, men det blir inte mer trovärdigt för det. 

 

Miljöpartiet vill också bidra till ökat byggande genom att via upphandlingar – detta magiska trollspö för regeringen Löfven – kräva att bara företag som bygger ”hållbart” ska få bygga åt det offentliga. För DET kommer definitivt se till att fler bostäder byggs. Om vi bara hindrar alla byggbolag från att få kontrakt utan väljer ut de vi anser klarar MP-märkningen. 

 

De har i alla fall en massa förslag, det får man ge dem. Få av dem handlar om saker som faktiskt kommer ge fler bostäder, men varför fokusera på det när man kan fokusera på konstnärlig utsmyckning, solenergi, kemikalier och buller?

 

Och på naturen, såklart. 

 

Jag vet inte hur ni känner men jag är överraskande nog ännu mer orolig nu över den accelerande bostadskrisen, trots att jag inte trodde att det var möjligt när Miljöpartiet fick bostadsministerposten. För alla förslag ni läst kommer från partiledningen, inte olika ombudstomtar. 

Vi ska bygga 75 000 bostäder per år i tio år och detta är regeringspartiets idéer? 

Det råder givetvis ingen brist på panikförstärkning i de motioner ombuden sedan skrivit om bostäder.

Till exempel motionären som passar på att utmåla de flesta Moderatstyrda ”villaägarkommuner” (de flesta kommuner består till en absolut majoritet av just småhus så oklart vad som åsyftas) som kommuner som skiter i alla andra och inte har några bostadsproblem (motion 2:3). 

 

Samma person ifrågasätter företags behov av att göra vinst. Jag vet inte om han missat att aktiebolagslagen kräver att företag har som målsättning att gå med vinst? Det gör den. 

 

Man lär sig något nytt varje dag.

Genom att läsa den här motionen har jag idag lärt mig att det är orättvist att villaägare har mer ”grönyta” per invånare än vi som bor i lägenhet för att villor ofta kommer med en trädgård, och golfbanor. 

Och att ”villasprawlmattor” (?) och Bromma flygplats är ohotade av minskande närgrönska. 

 

Ett annat ombud vurmar för spårvagnar.  Jag undrar alltid om spårvagnsälskare någonsin har bott till exempel i Göteborg, där spårvagnen är det främsta transportmedlet?

För alla de som inte har de kan jag nämligen bryskt rycka er från den idylliska bilden ni har i ert huvud, förmodligen hämtad från Kamomillas stad. Där en fryntlig konduktör pratar snällt med alla som går på, det rasslar till och den fina lilla vagnen rullar iväg, det säger pling när någon går av och alla är glada, äter glass och solen skiner.

 

Verkligheten de fem år jag bodde i Göteborg var: det regnar horisontellt, in bakom luvan på regnjackan till och med. Det är fem grader kallt men du fryser mer än om du varit på Mount Everest utan vantar. Eftersom alla hållplatser är utomhus har du att välja mellan att stå utanför kuren, eller försöka tränga dig in och föreställa dig att du är japan i rusningstrafik i tunnelbanan för att stå ut med att stå alldeles för nära massa blöta andra människor. 

Spårvagnen kommer inte. Och inte nästa heller. För att det är halt på spåren/löv på spåren/någon har krockat med en cykel/fill in the blanks. Eftersom tågjävlarna går över jord, inte under. 

När du väl kommer på spårvagnen tar det 45 minuter att åka en sträcka som du med en cykel med punka på skulle fixa på 30 minuter. 

Så nej, spårvagnar är inte lösningen. 

Men en kongress i Miljöpartiet är inte komplett utan en motion om att bevara ännu mer natur. Motionären i motion 2:7 tycker att det är ett problem att städer växer, för att jordbruksmarken försvinner.  För brist på natur och åkrar är verkligen vårt problem. Jag gissar att personen som skrivit detta aldrig suttit i samma flygplan som Fredrik Reinfeldt gjorde när han levererade sin geografiska analys över Sverige. Men det är klart, det är svårt att få helikopterperspektiv från en cykel. 

 

Men det mest förvånande är att partiledningen, där Mehmet Kaplan sitter, tycker detta är en kanonidé. 

 

Summa sumarum är att Miljöpartiet är exakt lika ointresserade av bostäder som de alltid varit, om möjligt faktiskt ännu mindre. Allt annat är viktigare än det. 

Det finns inte ett enda förslag att faktiskt göra det lättare att bygga, inte ett uns av insikt att man måste slakta några heliga kor om vi ska sätta fart här. Vi saknar 750 000 bostäder och har ett enormt stort flyktingmottagande, som Miljöpartiet vill öka. 

Men de tänker kanske att folk från Syrien och Somalia är vana att bo på åkrar att det inte är några problem att det är det som erbjuds? 

Det här skulle inte göra någonting egentligen, för 94 % av landets befolkning röstar inte på Mijöpartiet. Om det inte vore så att det inte bara är så att de utgör landets regering, de ansvarar dessutom för bostadsfrågorna. 

Nä, man får tänka som alla Miljöpartister gör: det är tur att man själv har någonstans att bo så att det blir någon annans problem. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!